Parkside PMGS 12 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
pmGS 12
MODELLING AND
ENGRAVING SET
Operation and Safety Notes
MODELLÉPÍTŐ ÉS
GRAVÍROZÓ KÉSZLET
Kezelési és biztonsági utalások
SET ZA GRADNJU
MODELA I GRAVURU
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
ZESTAW DO MODELOWANIA
I GRAWEROWANIA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
KOMPLET ZA MODELIRANJE
IN GRAVIRANJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
MODELLBAU- UND
GRAVIERSET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12

 • Seite 1 12 MODELLING AND ZESTAW DO MODELOWANIA ENGRAVING SET I GRAWEROWANIA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa MODELLÉPÍTŐ ÉS KOMPLET ZA MODELIRANJE GRAVÍROZÓ KÉSZLET IN GRAVIRANJE Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila SET ZA GRADNJU...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools ....Page 7 1. Workplace safety .....................Page 8 2. Electrical safety ......................Page 8 3.
 • Seite 5: Introduction

  Modelling and engraving set and sawing of wood, metal, plastic, ceramic or stone PMGS 12 in dry rooms. Any other use or modification to the drill / grinder shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. The...
 • Seite 6: Included Items

  Combination tool This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working. Included items Mains adapter PMGS 12-1: INPuT: 1 Small drill 1 Mains adapter Rated voltage:...
 • Seite 7: Workplace Safety

  General safety advice for electrical power tools Keep the mains lead away from heat, MEANS OF A MAINS LEAD) AND ELECTRICAL oil, sharp edges or moving parts of the TOOLS POWERED BY RECHARGEABLE BATTER- device. Damaged or tangled mains leads in- IES (WITHOUT A MAINS LEAD).
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools you will be in a better position to control the the device. Many accidents have their origins device in unforeseen circumstances. in poorly maintained electrical power tools. f) Wear suitable clothing. Do not wear f) Keep cutting tools clean and sharp.
 • Seite 9: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation WArNING! DuST HAZArD! Any than those recommended in the operating in- harmful / noxious dusts generated from machin- structions could lead to you suffering an injury. ing represent a risk to the health of the person operating the device and to anyone near the Inserting or replacing work area.
 • Seite 10: Advice On Working With Materials / Tools / Speed Ranges

  Operation Function Accessory Application Switching off: Set the ON / OFF switch to position “0”. Engraving Engraving Making marks, bits craft projects (see Fig. D) Advice on working with Polishing, Metal brush Derusting materials / Tools / Speed ranges derusting Polishing Working on vari- Use the highest speed when working on steel...
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal Maintenance and cleaning The device is maintenance-free. DES Ltd Clean all the dirt off the drill / grinder. Use a units 14-15 dry cloth for cleaning. Bilston Industrial Estate Oxford Street Bilston (Great Britain) Service...
 • Seite 12: Manufacturer's Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Eu Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic compatibility (2004 / 108 / EC) Type / Device description: Modelling and engraving set PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications...
 • Seite 14 Sicherheit / Bedienung Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ..............Strona 16 Wyposażenie ........................Strona 17 Zakres dostawy ......................Strona 17 Dane techniczne ......................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy................Strona 18 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 18 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 19 4.
 • Seite 15: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż Niebezpieczeństwo wybuchu! do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Zestaw do modelowania i użytkowanie zgodnie grawerowania PMGS 12 z przeznaczeniem Mini-wiertarka jest przeznaczona do wiercenia, fre- Wstęp zowania, grawerowania, polerowania, czyszczenia, szlifowania, cięcia i piłowania drewna, metalu, two- Przed pierwszym uruchomieniem należy...
 • Seite 16: Wyposażenie

  Zakres dostawy Może to przyczynić się do znacznej redukcji ob- ciążenia wibracjami w całym okresie czasu pracy. 1 Mini-wiertarka 1 Zasilacz sieciowy Zasilacz PMGS 12-1: 1 Walizka z tworzywa sztucznego WEjśCIE / Input: 1 Zestaw osprzętu (45 części) 1 Instrukcja obsługi Napięcie znamionowe:...
 • Seite 17: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Ogólne wskazówki a) Wtyk sieciowy urządzenia musi bezpieczeństwa dla pasować do wtykowego gniazdka elektronarzędzi sieciowego. W żaden sposób nie wol- no zmieniać wtyku sieciowego urzą- OSTrZEżENIE! Przeczytaj wszystkie dzenia. Nie używaj żadnych wtyków wskazówki dotyczące bezpieczeństwa adapterowych razem z urządzeniami oraz instrukcje! Zaniedbania w przestrzeganiu wyposażonymi w uziemienie ochron-...
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 3. Bezpieczeństwo osób podłączone i że będą prawidłowo używane. Używanie tych urządzeń zmniej- a) Bądź stale uważny, zwracaj uwagę sza zagrożenie wywoływane pyłem. na to co robisz i postępuj rozsądnie w trakcie pracy z narzędziem elektrycz- 4.
 • Seite 19: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Użytkowania Mini-Wiertarki Kh3037 I Zasilacza Kh3037

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi cych mniej zakleszczają się i dają się łatwiej pobliżu obszaru roboczego nie znajdowały się prowadzić. żadne palne materiały. g) używaj narzędzia elektrycznego, OSTrZEżENIE! ZAGrOżENIE osprzętu, narzędzi wymiennych itp. PrZEZ PyŁ! Powstające w trakcie obróbki odpowiednio do niniejszych instrukcji szkodliwe / trujące pyły stanowią...
 • Seite 20: Zakładanie / Wymiana Uchwytu Mocującego

  Uruchomienie uruchomienie Za pomocą klucza uniwersalnego dokręcić śrubę na trzpieniu do mocowania Zwróć uwagę na napięcie sieci: Napięcie sieci źródła prądu musi być zgodne z Załączanie i wyłączanie / danymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Nastawianie zakresu Urządzenia oznaczone 230 V mogą być również prędkości obrotowej eksploatowane przy napięciu 220 V.
 • Seite 21: Dobre Rady I Triki

  Uruchomienie Funkcja Osprzęt Zastosowanie Nastawianie odpowiedniej prędkości obrotowej: Polerowanie, Szczotka me- Usuwanie rdzy usuwanie talowa Cyfra na Obrabiany materiał rdzy łączniku Tarcze Obróbka różnych ZAŁ. / WyŁ. polerskie metali i tworzyw sztucznych, (Urządzenie wyłączone) OSTrOż- zwłaszcza metali NIE! Tworzywa sztuczne i szlachetnych takich materiały o niskiej temperatu- Na przedmiot...
 • Seite 22: Konserwacja I Czyszczenie

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Usuwanie Optymalne wyniki pracy można osiągnąć prowa- Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i dząc narzędzie w stałym zakresie prędkości produkcyjne, nie dotyczy jednak części ulegających obrotowych i przy niewielkim nacisku na przedmiot zuźyciu lub uszkodzeń...
 • Seite 23: Deklaracja Zgodności / Producent

  Wytyczna WE dla niskiego napięcia (2006 / 95 / EC) Odpowiedniość elektromagnetyczna (2004 / 108 / EC) Typ /Określenie urządzenia: Zestaw do modelowania i grawerowania PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Prezes zarządu - Zmiany techniczne w sensie dalszego rozwoju są...
 • Seite 24 Sicherheit / Bedienung Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 26 Felszerelés ........................Oldal 26 A szállítmány tartalma ....................Oldal 27 Műszaki adatok ......................Oldal 27 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók ..................Oldal 27 1. A munkahely biztonsága ..................Oldal 28 2. Elektromos biztonsága .....................Oldal 28 3.
 • Seite 25: Rendeltetésszerű Használat

  Környzetbarát módon távolítsa el a Robbanásveszély! csomagolóanyagot! Modellépítő és gravírozó használat vagy a készülék megváltoztatása nem készlet PMGS 12 rendeltetésszerűnek számit és jelentős veszélyekkel jár. A nem rendeltetésszerű alkalmazásból eredő károkért a gyártó nem áll jót. A készülék nem ipari Bevezetés használatra való.
 • Seite 26: A Szállítmány Tartalma

  1 Kezelési utasítás Névleges áram: Védettségi osztály: II / Megvizsgált: az EN61558 szerint Műszaki adatok Elektromos szerszámokra Kis fúrógép PMGS 12: vonatkozó általános Névleges feszültség: 12 V biztonsági tudnivalók Névleges teljesítmény: 22 W Üresjárati fordulatszám: n 5.000 - 20.000 min Olvassa el az Max.
 • Seite 27: A Munkahely Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága e) Ha egy ekektromos készülékkel a szabadban dolgozik, csak olyan hosz- a) Tartsa a munka környékét tisztán és szabbító kábeleket használjon, ame- jól megvilágítva. Rendetlenség és kivilágí- lyek külterületre is engedélyezettek. tatlan munkakörnyezet balesetekhez vezethet.
 • Seite 28: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók egyensúlyát. Ezáltal, különösen a váratlan kifogástalanul működnek e, nem szituációk előállása esetén, a készüléket job- akadnak e, részek nem törtek e el, ban ellenőrizheti. vagy nem érte azokat olyan károso- f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne vi- dás, amely a készülék működését be- seljen laza ruházatot, vagy ékszereket.
 • Seite 29: Üzembevétel

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági … / Üzembevétel Üzembevétel Kerülje el a forgásban levő csiszoló- szerszámhoz való hozáérést. TűZVESZÉLy SZIKrASZóró- Vegye figyelembe a hálózati feszültséget: DÁS MIATT! Ha fémeket csiszol, Az áramellátás hálózati feszültségének meg kell szikraszóródás keletkezik. Ezért egyezni a készülék típustábláján megadott feszült- feltétlenül ügyeljen arra, hogy személyek ne séggel.
 • Seite 30: Be- És Kikapcsolás / Fordulatszám-Tartomány Beállítása

  Üzembevétel Be- és kikapcsolás / Fordulat- Megfelelő fordulatszámok beállítása: szám-tartomány beállítása megmunkálandó Szám a BE- / anyag KI-kapcsolón Bekapcsolás / fordulatszám-tartomány (kikapcsolt készülék) beállítása: Csatlakoztassa a csatlakozó dugót a táp- Műanyagok és alacsony olvadási ponttal rendelkező egységhez úgy, hogy azt az arra való be- anyagok dugós szerkezetbe dugja (lásd a C Ábrát).
 • Seite 31: Tippek És Trükkök

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia / Mentesítés Funkció Tartozék Alkalmazás Garancia Funkció Alkalmazás Csiszolási munkák közeteken, fákon, A készülékre a vásárlás időontjától számí- Csiszolás finom munkák ke- tott 3 év garancia érvényes. A készüléket Csiszolótár- mény anyagokon, gondosan gyártottuk és a kiszállítás előtt csák mint pld.
 • Seite 32: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  EG-alacsonyfeszültségű irányelv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetikus összeférhetőség (2004 / 108 / EC) Típus / A készülék megnevezése: Modellépítő és gravírozó készlet PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Üzletvezető - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő műszaki változtatásokra.
 • Seite 34 Sicherheit / Bedienung Kazalo uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 36 Oprema .........................Stran 36 Obseg dobave ......................Stran 37 Tehnični podatki ......................Stran 37 Splošna varnostna navodila za električno orodje ....Stran 37 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 38 2. Električna varnost......................Stran 38 3.
 • Seite 35: Uporaba V Skladu Z Določili

  Komplet za modeliranje in ali sprememba naprave ni v skladu z določili in graviranje PMGS 12 predstavlja znatno nevarnost nesreč. Za škodo, na- stalo pri uporabi, ki ni v skladu z določili, izdelovalec ne prevzame jamstva. Naprava ni namenjena za uvod profesionalno uporabo.
 • Seite 36: Obseg Dobave

  1 Navodilo za uporabo Zaščitni razred: II / Testirano skladno z: EN61558 Tehnični podatki Splošna varnostna navodila za električno orodje Majhen vrtalni stroj PMGS 12: Nazivna napetost: 12 V Preberite varnostna Nazivna moč: 22 W OPOZOrILO! opozorila in navodila! Neupoštevanje varno- Število vrtljajev v...
 • Seite 37: Varnost Na Delovnem Mestu

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu podaljške, ki so primerni in namenjeni uporabi na prostem. Uporaba električnega a) Delovno območje naj bo vedno čisto podaljška, ki je izdelan za uporabo na prostem, in dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena zmanjša tveganje električnega udara.
 • Seite 38: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje Poskrbite, da v bližino vrtečih se de- g) Električna orodja, dodatno opremo, lov stroja ne pridejo lasje, oblačila in nastavke itd. uporabljajte v skladu z rokavice. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi navodili za uporabo in na način, ki je lasje bi se lahko ujeli v premikajoče se dele.
 • Seite 39: Začetek Uporabe

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Začetek uporabe uporaba / zamenjava orodja / OPOZOrILO! STruPENE PArE! zateznih klešč Pri obdelavi plastike, barv, lakov itd., poskrbite za zadostno zračenje. Materiale ali površine, ki jih je potreb- Pritisnite gumb za aretiranje vretena in ga no obdelati ne močite s tekočinami, ki držite pritisnjenega.
 • Seite 40: Navodila Za Obdelovanje Materiala / Orodje / Nastavitev Števila Vrtljajev

  Začetek uporabe Funkcija Oprema uporaba Izklop: Stikalo za VKLOP / IZKLOP postavite v Rezkanje Biti za Vsestranska dela; položaj “0”. rezkanje npr. širjenje, izvotlje- vanje, oblikovanje, izdelava utorov ali zarez Navodila za obdelovanje materiala / Orodje / Nastavitev Graviranje Biti za gravi- Izdelava oznake, ranje ročna dela (glejte...
 • Seite 41: Vzdrževanje In Čiščenje

  Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje Vzdrževanje in čiščenje Naprava ne terja vzdrževanja. Birotehnika Z naprave odstranite umazanijo. V ta namen Tkalčec Zlatko Andrija s.p. uporabljajte suho krpo. Lendavska ulica 23 9000 Murska Sobota (Slovenija) Phone: +386 (0) 2 522 16 66 Servis Fax: +386 (0) 2 531 17 40...
 • Seite 42: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  Direktiva EC o nizkonapetostni električni opremi (2006 / 95 / EC) Elektromagnetna kompatibilnost (2004 / 108 / EC) Oznaka tipa / Naprave: Komplet za modeliranje in graviranje PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Direktor - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 44 Sicherheit / Bedienung Popis sadržaja uvod Namjenska uporaba ....................Stranica 46 Oprema ........................Stranica 46 Opseg pošiljke ......................Stranica 47 Tehnički podaci ......................Stranica 47 Opće sigurnosne upute za električni alat ........Stranica 47 1. Sigurnost na radnom mjestu .................Stranica 48 2. Električna sigurnost ....................Stranica 48 3.
 • Seite 45: Namjenska Uporaba

  Set za gradnju modela i gravuru smatra se nenamjenskom i može uzrokovati znatne PMGS 12 opasnosti od nesreće. Proizvođač ne preuzima nika- kvu odgovornost za štete prouzrokovane od nena- mjenske uporabe. Stroj nije namjenjen za korištenje uvod u obrtničke svrhe.
 • Seite 46: Opseg Pošiljke

  To može znatno 5 Zuba brušenje smanjiti titrajno opterećenje, tijekom cijelog radnog Kombinirani ključ vremena. Opseg pošiljke Mrežni dio PMGS 12-1: uLAZNI NAPON / Input: 1 Minijaturna bušilica Nazivni napon: 230 V ~ 50 Hz 1 Mrežni dio IZLAZNI NAPON / Output: 1 Plastični kovčeg...
 • Seite 47: Sigurnost Na Radnom Mjestu

  Opće sigurnosne upute za električni alat za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel KABELOM) I NA ELEKTRIČNI ALAT SA AKUMU- držite podalje od topline, ulja, oštrih LATORSKIM POGONOM (BEz MREŽNOG rubova i pokretnih dijelova uređaja. KABELA). Oštećeni ili spetljani kabel ili utikač povećava rizik električnog udara.
 • Seite 48: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  Opće sigurnosne upute za električni alat f) Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite reznim rubovima, manje zaglavi i jednostavniji široku odjeću ili nakit. Držite kosu, je za rukovanje. odjeću i rukavice dalje od pomičnih g) rabite električni alat, opremu i ugrad- dijelova.
 • Seite 49: Stavljanje U Pogon

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Stavljanje u pogon Alat / Stezna kliješta Nosite zaštitne naočale i postavite / promijenite masku za zaštitu od prašine! uPOZOrENjE! OTrOVNI PLINOVI! Pokrenite zavor vretena i isti držite stisnut. Kod obrade umjetnih materijala, boja, lakova Vrtite zateznu maticu sve dok zapiranje itd., vodite računa da je prostorija dovoljno...
 • Seite 50: Upute Za Obradu Materijala / Alat / Opseg Brzine Vrtnje

  Stavljanje u pogon Funkcija Pribor uporaba Isključivanje: Postavite prekidač za UKLJUČIVANJE / Obrada Dijelovi za Mogućnost izvođe- ISKLJUČIVANJE na poziciju „0“. drva obradu drva nja različitih radova; npr. izdubljivanje, udubljivanje, obli- kovanje, pravljenje upute za obradu materijala / utora ili proreza alat / opseg brzine vrtnje Graviranje Dijelovi za...
 • Seite 51: Upute I Trikovi

  Stavljanje … / Održavanje i čišćenje / Servis / Jamstveni list / Otklanjanje otpada upute i trikovi Jamstvo vrijedi samo za greške u materijalu i izradi, a ne za potrošne dijelove ili za oštećenja lomljivih Uklješteni alat se može polomiti i / ili izradak se dijelova, npr.
 • Seite 52: Izjava O Sukladnosti / Proizvođač

  Smjernica EC o niskom naponu (2006 / 95 / EC) Elektromagnetska podnošljivost (2004 / 108 / EC) uputa / Naziv uređaja: Set za gradnju modela i gravuru PMGS 12 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Poslovođa - Pridržano je pravo na tehničke izmjene u svrhu...
 • Seite 54 Sicherheit / Bedienung Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 56 Ausstattung ........................Seite 56 Lieferumfang ........................Seite 57 Technische Daten ......................Seite 57 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ...Seite 57 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 58 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 58 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 58 4.
 • Seite 55: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Tipp! So verhalten Sie sich richtig! beachten! Verpackung und Gerät umweltgerecht Explosionsgefahr! entsorgen! Modellbau- und Gravierset PMGS 12 Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungs- widriger Verwendung entstandene Schäden Einleitung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Seite 56: Lieferumfang

  Kombischlüssel ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Lieferumfang 1 Kleinbohrmaschine Netzteil PMGS 12-1: 1 Netzteil EINGANG / Input: 1 Kunststoffkoffer Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz 1 Zubehör-Set (45 Teile)
 • Seite 57: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Zweckentfremden Sie das WERKzEUGE (MIT NETzKABEL) UND AUF AK- Kabel nicht, um das Elektro- KUBETRIEBENE ELEKTROWERKzEUGE (OHNE werkzeug zu tragen, aufzu- NETzKABEL). hängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Gerä- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber...
 • Seite 58: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge gung anschließen, es aufnehmen oder oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichts- tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerk- maßnahme verhindert den unbeabsichtigten zeuges den Finger am Schalter haben oder das Start des Elektrowerkzeuges. Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversor- d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- gung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
 • Seite 59: Werkzeug / Spannzange Einsetzen / Wechseln

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme WArNuNG! Sichern Sie das Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per- Werkstück. Benutzen Sie Spannvorrichtungen / sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Schraubstock um das Werkstück festzuhalten. physischen, sensorischen oder geistigen Fähig- Es ist damit sicherer gehalten, als mit Ihrer Hand. keiten oder mangels Erfahrung und / oder WArNuNG! Stützen Sie auf keinen...
 • Seite 60: Ein- Und Ausschalten / Drehzahlbereich Einstellen

  Inbetriebnahme Einsatzwerkzeug mit Spanndorn Führen Sie Reinigungs-, Polier- und Schwabbel- verwenden: arbeiten im mittleren Drehzahlbereich durch. HINWEIS: Verwenden Sie die Schraubendre- herseite des Kombischlüssels zum Lösen und Die nachfolgenden Angaben sind unverbindliche Festziehen der Schraube der Spanndornen Empfehlungen. Testen Sie beim praktischen Setzen Sie den Spanndorn wie beschrieben Arbeiten auch selbst, welches Werkzeug und...
 • Seite 61: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Funktion Zubehör Verwendung Wartung und reinigung Polieren, Metall- Entrosten bürste Das Gerät ist wartungsfrei. Entrosten Entfernen Sie Verschmutzungen vom Gerät. Polier- Verschiedene Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch. scheiben Metalle und Kunst- VOrSICHT! stoffe, insbesondere Üben Sie nur...
 • Seite 62: Entsorgung

  Kompernass Service Österreich Elektromagnetische Verträglichkeit Tel.: 0820 899 913 (0,20 Eur/min.) (2004 / 108 / EC) e-mail: support.at@kompernass.com Typ / Gerätebezeichnung: Modellbau- und Gravierset PMGS 12 Kompernass Service Switzerland Tel.: +41 (0) 848 000 525 Bochum, 31.07.2009 (max. 0,0807 CHF/min.) e-mail: support.ch@kompernass.com Entsorgung Hans Kompernaß...
 • Seite 63 IAN 33382 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stanje informacija · Stand der Informationen: 07 / 2009 Ident.-No.: PMGS12072009-GB / PL / HU / SI / HR / DE / AT / CH...

Inhaltsverzeichnis