Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMNF 1350 D4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WALL CHASER PMNF 1350 D4
MUURGROEFFREES
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 303235
MAUERNUTFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMNF 1350 D4

 • Seite 1 WALL CHASER PMNF 1350 D4 MAUERNUTFRÄSE MUURGROEFFREES Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 303235...
 • Seite 2 Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina DE / AT / CH...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud Inleiding Harteljk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........4 Gebruiksdoel ....... 4 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrjving ....5 een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tjdens de productie op Omvang van de levering ....5 Functiebeschrijving ......5 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht ........5...
 • Seite 5: Algemene Beschrjving

  Bewaarkoffer 21 Flens Gebruiksaanwjzing Technische gegevens Functiebeschrjving Muurgroeffrees ..PMNF 1350 D4 De muurfrees freest met twee parallel lo- Netspanning ....230 V~, 50 Hz pende diamantsljpschjven twee sleuven Prestatievermogen ..... 1350 W Toeren bj niet-belasting (n) ..9000 min in de wand zonder water te gebruiken.
 • Seite 6: Veiligheidsvoorschriften

  Het gaat bj de trillingswaarden om maxi- dragen van handschoenen bj het male waarden die werden vastgesteld met gebruik van het gereedschap en de de meegeleverde doorslipschjf. De werke- beperking van de werktjd. Daarbj ljke trillingswaarden kunnen naargelang moeten alle delen van de bedrjfs- cyclus in acht worden genomen (bj van de gebruikte accessoires variëren.
 • Seite 7: Voor Elektrisch Gereedschap

  Algemene Draag een ademhalingsbescher- veiligheidsinstructies voor ming. elektrisch gereedschap Gevaar door snjdwonden! Draag WAARSCHUWING! Lees alle tegen snjdwonden beschermende veiligheidsinstructies en aan- handschoenen wjzingen. Verzuim bj de nale- Veiligheidsschoenen dragen ving van de veiligheidsinstructies en aanwjzingen kan een elektrische Niet toegelaten voor het nat sljpen schok, brand en/of ernstige ver- wondingen veroorzaken.
 • Seite 8 2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID f) Als de werking van het elektrische ge- reedschap in een vochtige omgeving Opgepast: zo vermjdt u ongevallen niet te vermjden is, maakt u gebruik en verwondingen: Gevaar voor een van een aardlekschakelaar (Residual elektrische schok! Current Device) met een uitschakel- stroom van 30 mA of minder.
 • Seite 9 d) Verwjder instelgereedschap of schroef- Deze voorzorgsmaatregel voorkomt een onopzetteljke start van het elektrische sleutel voordat u het elektrische ge- reedschap inschakelt. Gereedschap of gereedschap. een sleutel, die zich in een draaiend d) Bewaar ongebruikt elektrisch gereed- apparaatonderdeel bevindt, kan tot ver- schap buiten het bereik van kinderen.
 • Seite 10: Veiligheidsinstructies Voor Alle Toepassingen

  Daardoor wordt verzekerd dat de vei- e) Gebruik steeds onbeschadigde span- lenzen van de juiste grootte en vorm ligheid van het elektrische gereedschap voor de door u gekozen sljpschjf. Ge- in stand gehouden wordt. schikte lenzen ondersteunen de sljp- Veiligheidsinstructies voor schjf en reduceren zo het risico op een alle toepassingen breuk van de sljpschjf.
 • Seite 11: Verdere Veiligheidsinstructies Voor Alle Toepassingen

  i)Draag persoonljke beschermingsmid- roterende aan te sluiten werktuig kan in delen. Gebruik naargelang van de contact komen met het werkvlak waar- toepassing een volledig masker, oogbe- door u de controle kunt verliezen over scherming of een veiligheidsbril. Indien het elektrische werktuig. aangewezen, draagt u een stofmasker, Laat het elektrische werktuig niet draai- en terwjl u het draagt.
 • Seite 12 kan de kant van de sljpschjf, die in het e) Gebruik geen kettingzaagblad of werkstuk gaat, verstrikt raken en daardoor getand zaagblad. Zulk gereedschap de sljpschjf doen breken of een terugslag veroorzaakt vaak een terugslag of het veroorzaken. De sljpschjf beweegt dan verlies van controle over het elektrisch naar de gebruiker toe of van hem weg, werktuig.
 • Seite 13: Verdere Veiligheidsaanwijzingen

  snjden in gas- of waterleidingen, elek- veld. Dit veld kan in bepaalde om- trische leidingen of andere objecten standigheden actieve of passieve een terugslag veroorzaken. medische implantaten in negatieve zin beïnvloeden. Om het gevaar voor ernstige of dodeljke verwon- Verdere veiligheidsaanwijzingen dingen te verminderen, adviseren wj personen met medische implan-...
 • Seite 14 Instructies voor de vervanging: beschermkap op te tillen en naar bui- ten weg te trekken. • Bedien het apparaat nooit zon- Verwjder de lens (21) en de afstands- der beveiliging. schjven (20) via de opening van de • Zorg ervoor dat het toerental dat vermeld is op de sljpschjf (8) beschermkap (15).
 • Seite 15: Groefdiepte Instellen

  Groefdiepte instellen - Gebruik uitsluitend door de fa- brikant aanbevolen sljpschjven Maak de vastzetschroef (18) los. en accessoires. Het gebruik van Stel de diepteaanslag op de gewenste andere aan te sluiten werktui- diepte in. Daarvoor moet de be- gen en andere accessoires kan schermkap (5) worden versteld.
 • Seite 16: In- En Uitschakelen

  Toepassing Draag beschermende handschoe- nen als u de sljpschjf vervangt, zo- Controleer met een leiding- dat snjwonden worden vermeden. zoekapparaat wanden en In- en uitschakelen muren op verborgen stroom-, gas- en waterleidingen, voor- dat u met de muurfrees gaat Zorg ervoor dat de spanning van de elektrische aansluiting overeen- werken.
 • Seite 17: Bewaring

  Bewaring Controleer het apparaat voor elk gebruik op duideljke gebreken, zoals losse, ver- sleten of beschadigde onderdelen, correct • Bewaar het apparaat op een droge en stofvrje plaats en buiten het bereik van vastzittende schroeven of andere delen. Controleer in het bjzonder de sljpschjf. kinderen.
 • Seite 18: Foutopsporing

  Foutopsporing Let op! Gevaar voor elektrische schokken! Voordat er werkzaamheden aan het apparaat worden verricht de stekker uit het stopcontact trekken! Mogeljke oorzaak Probleem Foutherstel Stopcontact, netsnoer, leiding, Spanning ontbreektHuiszeke- stekker controleren of reparatie ring wordt aangesproken door elektricien, huiszekering controleren Apparaat start niet Aan-/uitschakelaar (...
 • Seite 19: Garantie

  Garantie Geachte cliënte, geachte klant, tieperiode tot stand komende reparaties U krjgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te worden tegen verplichte betaling van de rekenen vanaf de datum van aankoop. kosten uitgevoerd. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Omvang van de garantie u tegenover de verkoper van het product wetteljke rechten.
 • Seite 20: Reparatieservice

  Reparatieservice Afhandeling ingeval van garantie Gelieve aan de volgende aanwjzingen U kunt reparaties, die niet onder de gevolg te geven om een snelle behande- garantie vallen, tegen berekening door ling van uw verzoek te garanderen: ons serviceiliaal laten doorvoeren. Zj •...
 • Seite 21: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrjgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 20). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Artikelnummer. Benaming Sljpschjf (2) 30211073 Adapter afzuiging 91104226 Aansluiting afzuiging 91104735 Spanlens met schroefdraad, Montagelens,...
 • Seite 22: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........22 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......22 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 23 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........23 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....23 trolle unterzogen.
 • Seite 23: Allgemeine Beschreibung

  Gerät Schutzhaube 20 Distanzscheiben 2 Trennscheiben (vormontiert) 21 Flansch Absaugadapter (vormontiert) Technische Daten Reduzierstück zur Absaugung Spannschlüssel Mauernutfräse ..PMNF 1350 D4 Handmeißel Aufbewahrungskoffer Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz Betriebsanleitung Leistungsaufnahme ....1350 W Bemessungsdrehzahl (n) ...9000 min Funktionsbeschreibung Abmessungen Trennscheiben .......
 • Seite 24: Sicherheitshinweise

  abhängig von dem eingesetzten Zubehör Handschuhen beim Gebrauch des variieren. Werkzeugs und die Begrenzung Die Schwingungswerte werden weiterhin der Arbeitszeit. Dabei sind alle An- durch die Handhabung des Anwenders teile des Betriebszyklus zu berück- beeinlusst. sichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abge- Trennscheiben (aus Lieferumfang): schaltet ist, und solche, in denen es Leerlaufgeschwindigkeit n...
 • Seite 25: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Sicherheitsschuhe tragen Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elekt- Nicht zulässig für Nassschleifen rischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Schutzklasse II (Doppelisolierung) Bewahren Sie alle Sicherheitshin- weise und Anweisungen für die Elektrogeräte gehören nicht in den Zukunft auf. Hausmüll Der in den Sicherheitshinweisen verwende- Weiteres Bildzeichen auf der Trenn- te Begriff ,,Elektrowerkzeug”...
 • Seite 26 werden. Verwenden Sie keine ges. Benutzen Sie einen Fehlerstrom- Adapterstecker gemeinsam mit schutzschalter (Residual Current Device) schutzgeerdeten Elektrowerk- mit einem Auslösestrom von 30 mA zeugen. Unveränderte Stecker und oder weniger. passende Steckdosen verringern das Sicherheit von Personen: Risiko eines elektrischen Schlages. •...
 • Seite 27 Sie das Elektrowerkzeug ein- • Ziehen Sie den Stecker aus der schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs- Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Ge- sel, der sich in einem drehenden Ge- räteeinstellungen vornehmen, räteteil beindet, kann zu Verletzungen Zubehörteile wechseln oder das führen.
 • Seite 28: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Service: Trennscheiben sind zum Materialabtrag • Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug mit der Kante der Scheibe bestimmt. nur von qualiiziertem Fach- Seitliche Krafteinwirkung auf diese personal und nur mit Original- Schleifkörper kann sie zerbrechen. Ersatzteilen reparieren. Damit wird e) Verwenden Sie immer unbeschä- digte Spannlansche in der richti- sichergestellt, dass die Sicherheit des gen Größe und Form für die von...
 • Seite 29 drehzahl laufen. Beschädigte gen fern. Wenn Sie die Kontrolle über Schleifscheiben brechen meist in dieser das Gerät verlieren, kann das Netz- Testzeit. kabel durchtrennt oder erfasst werden i) Tragen Sie persönliche Schut- und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich zausrüstung.Verwenden Sie drehende Einsatzwerkzeug geraten.
 • Seite 30: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Weitere Sicherheitshinweise b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die für Trennschleifanwendungen Nähe sich drehender Einsatz- werkzeuge. Das Einsatzwerkzeug Rückschlag und entsprechende Si- kann sich beim Rückschlag über Ihre cherheitshinweise Hand bewegen. c) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trenn- Rückschlag ist die plötzliche Reaktion in- folge einer hakenden oder blockierten dre- scheibe.
 • Seite 31: Ergänzende Sicherheitshinweise

  zum Stillstand gekommen ist. Ver- Restrisiken suchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug ziehen, sonst kann ein Rückschlag vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren Ursache für das Verklemmen.
 • Seite 32: Scheiben Montieren/Wechseln

  - Vor Inbetriebnahme müssen alle Positionierung. Die Kontur des Aufnahmelansches (19) muss in Abdeckungen und Schutzvorrich- Richtung Motor zeigen. Wenn tungen ordnungsgemäß montiert Sie den Aufnahmelansch (19) sein. - Ziehen Sie den Netzstecker, be- drehen, muss sich die Aufnahme- vor Sie Einstellungen am Gerät spindel (16) mitdrehen.
 • Seite 33: Nuttiefe Einstellen

  Unterbrechen Sie bei Störungen des Staub- • Vergewissern Sie sich, dass die Maße der Trennscheibe zum Ge- absaugungssystems die Arbeit und beseiti- rät passen. gen Sie die Störung! • Bohren Sie eine zu kleine Auf- Montage der Staubabsaugung nahmebohrung der Trennscheibe nicht nachträglich auf.
 • Seite 34: Ein- Und Ausschalten

  - Verwenden Sie keine abgebro- Schließen Sie das Gerät an die chenen, gesprungenen oder an- Netzspannung an. derweitig beschädigten Schleif- scheiben. Einschalten schieben Sie die Ein- - Betreiben Sie das Gerät niemals schaltsperre (3) nach vorne. Drücken ohne Schutzeinrichtungen. Sie den Ein-/Ausschalter (2). - Stützen Sie Platten oder Werkstü- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/ cke ab, um das Risiko eines Rück-...
 • Seite 35: Wartung Und Reinigung

  Reinigung der Trennscheiben. Achten Sie auf die Markierung (14). Sonst kann die Mauernutfräse unkon- Verwenden Sie keine Reinigungs- trolliert aus dem Schnittbereich bzw. Lösungsmittel. Chemische gedrückt werden. Substanzen können die Kunststoff- 4. Am Ende der Nut die Mauer- teile des Gerätes angreifen. Reini- nutfräse aus der Nut schwenken gen Sie das Gerät niemals unter ließendem Wasser.
 • Seite 36: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 37: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 38: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Gerät können IAN 303235 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 39: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 38). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Trennscheiben (2) 30211073 Adapter Absaugung 91104226 Anschluss Absaugung 91104735...
 • Seite 41: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wj dat de Muurgroeffrees bouwserie PMNF 1350 D4 Serienummer 201811000001 - 201811035620 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zjnde EU-richtljnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 43: Original Eg-Konformitäts

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Mauernutfräse Modell PMNF 1350 D4 Seriennummer 201811000001 - 201811035620 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 44 20181126_rev02_mt...
 • Seite 45: Explosietekening

  Explosionszeichnung • Explosietekening...
 • Seite 46 20 (4x)
 • Seite 48 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stand van de informatie Stand der Informationen: 11/2018 Ident.-No.: 72037812112018-NL IAN 303235...