Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMNF 1350 D4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Wall Chaser PMNF 1350 D4
Falhoronymaró
Az originál használati utasítás fordítása
Drážkovací fréza do zdiva
Překlad originálního provozního návodu
Mauernutfräse
Originalbetriebsanleitung
IAN 317149_1904
Rezkalnik zidnih utorov
Prevod originalnega navodila za uporabo
Drážkovacia fréza do muriva
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMNF 1350 D4

 • Seite 1 Wall Chaser PMNF 1350 D4 Falhoronymaró Rezkalnik zidnih utorov Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Drážkovací fréza do zdiva Drážkovacia fréza do muriva Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu Mauernutfräse Originalbetriebsanleitung IAN 317149_1904...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Bevezető Tartalom Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Rendeltetés ........4 termék mellett döntött. Általános leírás ......5 A jelen készülék minőségét a gyártás alatt Szállítási terjedelem ......5 Működés leírása .......5 ellenőrizték és alávetették egy végső elle- Áttekintés .........5 nőrzésnek.
 • Seite 5: Általános Leírás

  20 Távtartó korongok 2 vágókorong (előre felszerelt) 21 Karima Elszívó adapter (előre felszerelt) Műszaki adatok Szűkítő porelszíváshoz Szorítókulcs Falhoronymaró ..PMNF 1350 D4 Kézi véső Tároló koffer Névleges bemeneti Használati utasítás feszültség ......230 V~, 50 Hz Csatlakozó teljesítmény ....1350 W Működés leírása Üresjárati fordulatszám (n) ..9000 min...
 • Seite 6: Biztonsági Tudnivalók

  Biztonsági tudnivalók A rezgésértékeket ezek kívül a felhasználó eszközkezelése is befolyásolja. FIGYELEM! Villamos szer- Vágókorong (a szállítástól): számok használata során Üresjárati fordulatszám n ...max.12250 min az áramütés, a sérülés- és a Korong sebesség ....max. 80 m/s* tűzveszély elleni védelem ér- Külső...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók Elektromos Szerszámgépekhez

  Vágási sérülések miatti ve- Tilalmi jel a károk elhárításá- szély! Viseljen vágásbiztos ra vonatkozó adatokkal. kesztyűket. Viseljen hallásvédőt Viseljen védőcipőt Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlako- Nem használható nedves zót. Hagyja kihűlni a készü- csiszolásra léket. Védelmi osztály II Csatlakoztassa a készüléket (kettős szigetelés)
 • Seite 8 szabad módosítani. Ne elektromos szerszámgépekre (há- használjon adapterdugó- lózati kábellel) és akkuval működ- kat védőföldelt elektro- tetett elektromos szerszámgépekre mos szerszámgépekkel (hálózati kábel nélkül) vonatkozik. együtt. A módosítás nélküli du- 1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG gók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés a) Munkaterületét mindig kockázatát.
 • Seite 9 ban akar dolgozni, csak b) Hordjon személyi védő- olyan hosszabbító kábelt felszerelést és mindig egy használjon, amely külső védőszemüveget. A szemé- terekben is alkalmazható. lyi védőfelszerelés, mint a por- A kültéri használatra alkalmas maszk, a csúszásálló biztonsági hosszabbító kábel alkalmazása cipők, a védősisak vagy a hal- csökkenti az áramütés kockáza- lásvédő...
 • Seite 10 b) Ne használjon olyan helyzetekben jobban tudja kont- elektromos szerszámgé- rollálni az elektromos szerszám- pet, melynek meghibáso- gépet. f) Viseljen megfelelő ruháza- dott a kapcsolója. A nem tot. Ne viseljen bő ruháza- be- vagy kikapcsolható elektro- tot vagy ékszereket. Ha- mos szerszámgép veszélyes és ját, ruházatát és kesztyűit meg kell javíttatni.
 • Seite 11: Biztonsági Utasítások Minden Alkalmazáshoz

  hogy ne legyenek eltörve mos szerszámgép biztonságos vagy olyan mértékben marad. megsérülve alkotóele- mek, hogy az csorbítsa az Biztonsági utasítások elektromos szerszámgép minden alkalmazáshoz működését. A készülék hasz- a) Az elektromos kéziszer- nálata előtt a sérült alkotóeleme- számhoz tartozó védő- ket javíttassa meg.
 • Seite 12 nie, mint az elektromos g) A csiszolókorongoknak kéziszerszámon megadott és a karimának pontosan legnagyobb fordulatszám. illenie kell az elektromos kéziszerszám csiszolóor- Az olyan tartozékok, amelyek sójára. Az olyan betétszer- a megengedettnél gyorsabban forognak, széttörhetnek és szét számok, amelyek nem illenek repülhetnek.
 • Seite 13 fordulatszámmal. A sérült markoló felületénél fogja meg, ha olyan munkát vé- betétszerszámok általában ez a gez, ahol a betétszerszám próbaidő alatt eltörnek. i) Viseljen személyi védőfel- rejtett kábelekbe vagy a szerelést. Alkalmazástól készülék saját hálózati függően, viseljen arc- kábelébe ütközhet. A fe- védőt, szemvédőt vagy szültség alatt álló...
 • Seite 14: További Biztonsági Utasítások Minden Alkalmazáshoz

  motor ventilátora port szív a lótányér, drótcsiszoló kefe stb. készülékházba és a nagyobb hirtelen reakciója. Az elakadás mennyiségű fémpor felhalmozó- vagy blokkolás a forgó betétszer- dása elektromos veszélyt okoz- szám hirtelen megállását okozza. hat. Ezáltal az irányítatlan elektromos p) Ne használja az elektro- kéziszerszám a betétszerszám for- mos kéziszerszámot gyú- gásirányával ellentétes irányba az...
 • Seite 15 keztében fellépő erőt vagy ilyen betétszerszámok gyakran a reakciónyomatékot in- okoznak visszaütést vagy miat- dításkor. A kezelő személy a tuk a kezelő elveszítheti uralmát megfelelő biztonsági óvintézke- az elektromos kéziszerszám désekkel biztonságosan uralhat- fölött. f) Kerülje a vágókorong ja a visszaütés következtében blokkolását vagy a túl fellépő...
 • Seite 16: Kiegészítő Biztonsági Utasítások

  Figyelmeztetés! Mindig előfordulhat, hogy beakad a vá- viseljen hallásvédőt. gókorong, kiugrik a munkada- rabból vagy visszaütést okoz. i) Egy beszorult vágókorong MARADÉK RIZIKÓ okozta visszaütés kocká- zatának csökkentése ér- Akkor is, ha Ön az elektromos dekében, támassza alá a szerszámát az előírásoknak meg- lemezeket vagy munkada- felelően használja, mindig fennáll rabot.
 • Seite 17: Összeszerelés

  vagy passzív módon orvosi 5. Vegye le a vágókorongot (8) úgy, hogy implantatumokat befolyásol- azt a befogóorsón (16) felemeli a vé- dőburkolatig és kifelé kihúzza. hat. Annak érdekében, hogy 6. Vegye le a karimát (21) és a távtartó a komoly vagy halálos sérü- korongokat (20) a védőburkolat (15) lések veszélyét csökkentsék, nyílásán keresztül.
 • Seite 18: Horonymélység Beállítása

  • Ellenőrizze, hogy a csiszolóko- A porelszívó rendszer meghibásodása rongon (8) megadott fordulat- esetén hagyja abba a munkát és szüntesse szám megegyezik a készülék meg a hibát! névleges fordulatszámával, vagy meghaladja azt. Porelszívó felszerelése • Ellenőrizze, hogy a csiszolóko- rong méretei illenek a készülék- Lazítsa meg a porelszívó...
 • Seite 19: Be- És Kikapcsolás

  használjon csorba, repedt vagy Csatlakoztassa a készüléket a háló- más módon sérült csiszolókoron- zati feszültségre. gokat. - Soha ne működtesse a készülé- 1. A bekapcsoláshoz tolja a kapcsolózár- ket védőfelszerelések nélkül. at (3) előre. Nyomja meg a be-/kikap- csoló gombot (2). - Egy beszorult vágókorong okoz- 2.
 • Seite 20: Tisztítás És Karbantartás

  Tisztítás falhoronymaró ellenőrizetlenül kinyo- módhat a vágási területről. 4. A horony végén emelje ki a falhorony- Ne használjon tisztítószereket vagy marót a horonyból és csak ezt követő- oldószereket. Vegyi anyagok kárt en kapcsolja ki a készüléket. okozhatnak a készülék műanyag 5.
 • Seite 21: Pótalkatrészek / Tartozékok

  Pótalkatrészek / Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha esetleg problémája akad a rendelési folyamattal kapcsolatosan, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. További kérdések esetén forduljon a szervizközponthoz (lásd a(z) 23. oldalon). Poz. Megnevezés Cikk-sz. Vágókorong (2) 30211073 91104226 Adapter porelszíváshoz Csatlakozó...
 • Seite 22: Hibakeresés

  Hibakeresés Figyelem! Fennáll az áramütés veszélye! A készüléken végzett minden munka előtt ki kell húzni a hálózati csatlakozó dugót! Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Ellenőrizze az aljzatot, a hálózati kábelt, a vezetéket, a hálózati csatla- Nincs hálózati feszültség kozót, szükség esetén villanyszerelő Házi biztosíték reagál szakemberrel javíttassa meg, elle- A készülék nem...
 • Seite 23: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Falhoronymaró IAN 317149_1904 A termék típusa: PMNF 1350 D4 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 24 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 • Seite 25: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........25 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Namen uporabe ......25 Odločili ste se za visokokakovosten izde- Splošni opis ....... 26 lek. Obseg dobave .......26 Kakovost naprave je bila preverjena med Opis delovanja .......26 postopkom proizvodnje in pri končnem Pregled ..........26 preverjanju, s čimer je zagotovljeno pravil- Tehnični podatki ......
 • Seite 26: Splošni Opis

  Tehnični podatki Adapter za odsesavanje Rezalna plošča Rezkalnik zidnih utorov Ročno dleto Torbica za shranjevanje .......PMNF 1350 D4 Navodila za uporabo Nazivna vhodna napetost .230 V~, 50 Hz Priključna moč ......1350 W Število vrtljajev v prostem teku ..9000 min Opis delovanja Dimenzije rezalnih Rezkalnik zidnih utorov vreže z dvema...
 • Seite 27: Varnostna Navodila

  proti električnemu udaru, ne- Na vrednost tresljajev dodatno vpliva na- varnosti poškodb in požara čin uporabe orodja s strani uporabnika. upoštevati naslednje varno- Rezalna plošča (Na voljo v): stne ukrepe. Hitrost v prostem teku n maks.12250 min Pred uporabo električnega Hitrost koluta ....
 • Seite 28: Splošni Varnostni Predpisi Za Električna Orodja

  Ni dovoljeno za mokro bru- Orodje priključite na električ- šenje no omrežje. Zaščitni razred II (dvojna izo- Nosite rokavice z zaščito lacija) pred urezi. Električnih naprav ne odvrzi- Splošni varnostni predpisi te med hišne odpadke za električna orodja Dodatni simboli na rezalni OPOZORILO! Preberite plošči: vsa varnostva opozo-...
 • Seite 29 b) Električnega orodja ne električnega udara. uporabljajte v okolju, kjer c) Električno orodje zavaruj- obstaja nevarnost eksplo- te pred dežjem in vlago. zije in v katerem se naha- Vstop vode v električno orodje jajo gorljive tekočine, plini povečuje nevarnost električnega ali prah.
 • Seite 30 3) Varnost oseb: vijačni ključ. Orodje ali ključ, ki se nahaja na vrtečem se delu a) Bodite zbrani in pazite, orodja, lahko povzročita nezgo- kaj delate. Dela z električ- nim orodjem se lotite ra- e) Izogibajte se nenormalni zumno. Električnega orod- telesni drži.
 • Seite 31 uporabo je treba poško- ustreznim električnim orodjem dovani del orodja popra- boste delali bolje in varneje v viti. Vzrok za številne nezgode predvidenem območju zmoglji- vosti. so prav slabo vzdrževana elek- b) Ne uporabljajte električ- trična orodja. nega orodja, ki ima po- f) Rezalna orodja naj bodo kvarjeno stikalo.
 • Seite 32 je treba namestiti varno Zaradi stranskega pritiska se in tako, da dosežete kar lahko ta brusilna telesa prelomi- največjo stopnjo varnosti, kar pomeni, da mora biti e) Za svojo izbrano brusilno najmanjši del brusilnega ploščo uporabite vedno elementa obrnjen proti nepoškodovane vpenjalne uporabniku.
 • Seite 33 ali zlomljenih žic. Če elek- j) Pri drugih osebah pazite trično orodje ali nastavek na to, da se bodo zadr- padeta na tla, preverite, ževale na varni razdalji ali je poškodovano in ga do vašega območja dela. zamenjajte z nepoškodo- Vsakdo, ki vstopa v ob- vanim.
 • Seite 34: Dodatna Varnostna Navodila Za Vse Vrste Uporabe

  lahko pride v stik z odlagalno Dodatna varnostna površino in tako lahko izgubite navodila za vse vrste nadzor nad električnim orod- uporabe jem. n) Med prenašanjem električ- Povratni udarec in ustrezna nega orodja le-to ne sme varnostna navodila biti vklopljeno. Z naključnim stikom se lahko v vrteč...
 • Seite 35 postavite roke in telo v vogalih in ostrih robovih položaj, v katerem lahko oz. kadar se odbije, prej povratne udarce dobro zagozdi. Zaradi tega pride do prenesete. Vedno uporabi- izgube nadzora ali povratnega te dodatni ročaj, če je na udarca. voljo, tako da imate nad e) Ne uporabite verižnega povratnimi udarci kar naj-...
 • Seite 36: Dodatna Varnostna Opozorila

  pustite, da doseže svoje segmenti; le z negativnim rezal- polno število vrtljajev, nim kotom. nato pa previdno nada- Premer plošče: 125 mm ljujte z rezanjem. V naspro- Debelina plošče: 2,1 mm tnem primeru se lahko plošča Opozorilo! Vedno nosite zagozdi, se zaluča iz obdelo- zaščito ušes.
 • Seite 37: Montaža

  polje lahko v določenih po- 6. Prirobnico (21) in distančne podložke gojih vpliva na aktivne in pa- (20) odstranite skozi odprtino zaščitne- ga pokrova (15). sivne medicinske vsadke. Da 7. Drugo rezalno ploščo (8) odstranite, bi zmanjšali nevarnost resnih kot je opisano pod 5. točko. ali smrtnih poškodb, osebam 8.
 • Seite 38: Nastavitev Globine Utora

  • Prepričajte se, da dimenzija bru- V primeru, da premer cevi vašega indu- silne plošče ustreza orodju. strijskega sesalnika ne ustreza direktnemu • Premajhnega notranjega preme- priključku, lahko uporabite adapter za ra koluta ne širite naknadno. odsesavanje (11), ki ga nanj privijete kot •...
 • Seite 39: Vklop In Izklop

  Ko orodje deluje, se z rokami preizkusni tek brez obremenitve. Orodje ne približujte plošči. Nevar- nemudoma izklopite, če se brusilna plo- nost poškodb. šča ne obrača pravilno oz. prihaja do občutnih nihanj ali pa lahko slišite neobi- Izklopite orodje in izvlecite vtič iz čajen zvok.
 • Seite 40: Čiščenje

  Uporabljajte samo originalne Odstranjevanje/ dele. Preden se lotite vzdrže- varstvo okolja vanja ali čiščenja, počakajte, da se orodje ohladi. Sicer Napravo, pribor in embalažo oddajte v obstaja nevarnost opeklin! okolju prijazno reciklažo. Pred vsako uporabo preverite orodje glede Električnih naprav ne odvrzite med vidnih napak, kot so zrahljani, obrabljeni hišne odpadke.
 • Seite 41: Nadomestni Deli / Pribor

  Nadomestni deli / Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če imate težave s postopkom naročanja, uporabite obrazec za stik. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na »Service-Center« (glejte stran 43). Kataloška Pol. Oznaka številka Ključ...
 • Seite 42: Iskanje Napak

  Iskanje napak Pozor! Nevarnost električnega udara! Pred vsemi deli na napravi izvlecite vtič iz vtičnice! Težava Možen vzrok Odprava napake Preverite priključni kabel, na- peljavo in vtič, po potrebi naj Ni omrežne napetosti. popravilo izvede usposobljen Izklopi se hišna varovalka elektrotehnik, preverite hišno Orodje se ne vklopi varovalko.
 • Seite 43: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 45: Úvod

  Obsah Úvod Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Úvod.......... 45 Účel použití ........ 45 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......46 kvalitní výrobek. Rozsah dodávky ......46 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ........46 během výroby a byla provedena také Přehled ..........46 závěrečná...
 • Seite 46: Obecný Popis

  Přípojka pro odsávání (předmontované) Adaptér pro odsávání Drážkovací fréza do Upínací klíč zdiva Ruční dláto ......PMNF 1350 D4 Úložný kufřík Jmenovité vstupní napětí..230 V~, 50 Hz Návod k obsluze Připojovací výkon ...... 1350 W Volnoběžné otáčky (n) ... 9000 min-1 Popis funkce Rozměry rozbrušovacího...
 • Seite 47: Bezpečnostní Pokyny

  úderu, nebezpečí poranění a Řezném kotouči (od dodání): požáru, dbát na následující volnoběžné otáčky n ..max.12250 min rychlost otáčení kotouče ..max. 80 m/s* zásadní bezpečnostná opat- vnější průměr ...... Ø 125 mm ření. otvor ......Ø 22,23 mm Před používáním tohoto elek- Brusný...
 • Seite 48: Všeobecné Bezpečností Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  Připojte zařízení k síťovému Není určeno k broušení za napětí. mokra Noste rukavice, které jsou Třída ochrany II (dvojitá izo- bezpečné proti pořezání lace) Všeobecné bezpečností Elektrické přístroje nepatří do pokyny pro elektrické domovního odpadu nářadí Další symboly na řezném VAROVÁNÍ! Přečtěte si kotouči: všechny bezpečnostní-...
 • Seite 49 b) Nepracujte s elektrickým c) Nevystavujte elektric- nástrojem v okolí ohrože- ký nástroj dešti anebo ném výbuchem, v kterém mokru. Vniknutí vody do elek- se nachází hořlavé tekuti- trického nástroje zvyšuje riziko ny, plyny anebo prachy. elektrického úderu. d) Nepoužívejte kabel k jiné- Elektrické...
 • Seite 50 3) Bezpečnost osob: předtím, než elektrický nástroj zapnete. Nářadí a) Buďte pozorní, dbejte na anebo klíč, který se nachází v to, co děláte a pusťte se otáčející se části nástroje, může s elektrickým nástrojem vést k poraněním. rozumně do práce. Nepo- e) Vyvarujte se abnormální- užívejte elektrický...
 • Seite 51 elektrické nářadí, určené poškozené, že je funkce pro tento účel. S vhodným elektrického nástroje na- rušena. Nechte poškozené elektrickým nástrojem pracujete části před použitím nástro- v udaném výkonovém rozsahu je opravit. Příčiny mnohých lépe a bezpečněji. b) Nepoužívejte žádné elek- nehod tkví...
 • Seite 52: Bezpečnostní Pokyny Pro Všechny Aplikace

  poručené aplikace. Napří- Bezpečnostní pokyny pro klad: Nikdy neprovádějte všechny aplikace broušení pomocí postranní a) Ochranný kryt elektrické- plochy řezného kotouče. ho nářadí musí být bez- Řezné kotouče jsou určeny k pečně připevněn a musí odstraňování materiálu pomocí být nastaven tak, aby hrany kotouče.
 • Seite 53 ždým použitím upínacích ní zástěru chránící před nástrojů zkontrolujte u drobnými částicemi vzni- brusných kotoučů případ- kajícími při broušení ma- né odštěpky a praskliny, teriálu. Oči je nutné chránit u brusných talířů pak před odletujícími úlomky, které trhliny nebo známky nad- vznikají...
 • Seite 54: Další Bezpečnostní Pokyny Pro Všechny Aplikace

  rotujících upínacích nástro- ných chladiv může dojít k úrazu jů. Pokud nad zařízením ztratíte elektrickým proudem. r) Nepoužívejte opotřebené kontrolu, může dojít k přeříznutí brusné kotouče z větších napájecího kabelu či jeho za- elektrických nářadí. Brusné seknutí, přičemž se vaše ruka nebo paže ocitnou v rotujícím kotouče určené...
 • Seite 55 d) Buďte obzvláště opatrní v by v závislosti na směru otáčení ko- místech rohů, ostrých hran touče v místě zaseknutí. Tím může apod. Zabraňte, aby upí- dojít také ke zlomení brusných ko- nané nástroje odskakova- toučů. Ke zpětnému rázu dochází v ly nebo uvázly v obrobku.
 • Seite 56: Další Bezpečnostní Upozornění

  dojít ke zpětnému rázu. Další bezpečnostní Zjistěte a odstraňte příčinu uvíz- upozornění nutí. h) Elektrické nářadí znovu a) Přípustné konstrukce řezných ko- nezapínejte, dokud se na- toučů: chází v obrobku. Nechte segmentové diamantové kotou- kotouč nejdříve dosáhnout če s drážkami mezi segmenty plné...
 • Seite 57: Montáž

  d) Újmy na zdraví, k nimž dochází 3. Povolte upínací matici (17) pomocí v důsledku vibrací ruky a paže upínacího klíče (13). Aretovací tlačítko vřetene (7) uvolněte. při delším používání zařízení, 4. Sejměte upínací přírubu se závitem nebo není-li zařízení správně (17) otvorem ochranného krytu (15).
 • Seite 58: Nastavení Hloubky Drážky

  Odsávání prachu (17) znovu utáhněte upínacím klíčem (13). Aretovací tlačítko vřetene (7) mů- žete znovu uvolněte. Zednická drážkovací fréza vytváří během práce značné množství prachu. Z tohoto Upozornění k výměně: důvodu noste ochrannou masku proti pra- • Přístroj nikdy neprovozujte bez chu a vždy připojte průmyslový...
 • Seite 59: Zapnutí A Vypnutí

  - Používejte pouze brusné kotou- Zapnutí a vypnutí če, jejichž otáčky (vytištěné na kotouči) dosahují alespoň hod- Ujistěte se, zda se napětí síťové pří- noty uvedené na typovém štítku pojky shoduje s údaji na typovém přístroje. štítku na přístroji. - Nepoužívejte odštípnuté, po- praskané...
 • Seite 60: Čištění A Údržba

  Čištění označení směru otáčení (14). Jinak může dojít k nekontrolovanému vytlače- ní zednické drážkovací frézy z řezané Nepoužívejte čisticí prostředky oblasti. ani rozpouštědla. Chemické látky 4. Na konci drážky vykývněte zednickou mohou poškodit plastové části pří- drážkovací frézu z drážky a teprve po- stroje.
 • Seite 61: Náhradní Díly / Příslušenství

  Náhradní díly / Příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud máte problémy při objednávání, použijte prosím kontaktní formulář. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se obraťte na servisní středisko / „Service-Center“ (viz strana 64). Označení Č. artiklu. Pol. Řezný kotouč 30211073 Adaptér pro odsávání...
 • Seite 62: Hledání Chyb

  Hledání chyb Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před prováděním veškerých prací na přístroji vytáhněte zástrčku ze sítě! Možná příčina Odstranění chyb Problém Zkontrolujte elektrickou zástrčku, napájecí kabel, vedení, síťovou Chybí síťové napětí. zásuvku, popř. nechte domovní Zareagovala domovní pojistka pojistku opravit Zařízení se neroz- kvalifikovaným elektrikářem běhne Zapínač/vypínač...
 • Seite 63: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za ku od data zakoupení. spotřební materiál (např. Brusný kotouč, V případě...
 • Seite 64: Opravna

  Service-Center čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na Servis Česko vám sdělenou adresu příslušného ser- visu. Aby bylo zabráněno problémům Tel.: 800143873 s přijetím a dodatečnými náklady, E-Mail: grizzly@lidl.cz bezpodmínečně použijte jen tu adresu, IAN 317149_1904 která...
 • Seite 65: Úvod

  Obsah Úvod Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Úvod.......... 65 Použitie ........65 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......66 kvalitný produkt. Objem dodávky ......66 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie ........66 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad ..........66 Tým je zabezpečená...
 • Seite 66: Všeobecný Popis

  Odsávací adaptér (predmontované) Technické údaje Redukčný kus na odsávanie Upínací kľúč Drážkovacia fréza do Ručný sekáč muriva ....PMNF 1350 D4 Kufrík Návod na obsluhu Menovité vstupné napätie ..230 V~, 50 Hz Pripojovací výkon ...... 1350 W Popis funkcie Otáčky naprázdno (n) .... 9000 min Rozmery rozbrusovacích/...
 • Seite 67: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Hodnoty kmitania sú ďalej ovplyvnené za- obchádzaním používateľa. POZOR! Pri používaní elek- Deliaci kotúč (Dodáva sa v): trických prístrojov treba kvôli Rýchlosť pri chode ochrane proti zásahu elektric- naprázdno n ....max.12250 min kým prúdom, nebezpečen- Rýchlosť kotúča ....max. 80 m/s* Rýchlosť...
 • Seite 68: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Nebezpečenstvo porezania! Noste ochranu sluchu Nosenie ochranných rukavíc Vypnite zariadenie a vytiah- Nosiť ochranné rukavice nite sieťovú zástrčku. Zaria- denie nechajte ochladiť. Nie je povolené mokré brú- senie Zariadenie pripojte na sieťo- vé napätie. Ochranná trieda II (Dvojitá izolácia) Nosenie ochranných rukavíc Elektrické...
 • Seite 69 1) Bezpečnosť pracoviska: b) Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými a) Udržujte svoj pracovný povrchmi ako sú rúry, vy- úsek čistý a dobre osvetle- hrievacie telesá, sporáky ný. Neporiadok alebo neosvet- a chladničky. Existuje zvýše- lené pracovné oblasti môžu né riziko skrz elektrický úder, viesť...
 • Seite 70 stredí, používajte ochran- Keď pri nosení elektrického ná- ný vypínač chybového stroja držíte prst na spínači ale- prúdu. Používanie RCD (Resi- bo keď tento nástroj v zapnutom dual Current Device) chybového stave pripojíte na napájanie prúdu znižuje riziko elektrického elektrickým prúdom, potom toto úderu.
 • Seite 71 4) Používanie a ošetrovanie bezchybne fungujú a ne- elektrického nástroja: viaznu, či sú časti zlomené alebo natoľ ko poškodené, a) Nepreťažujte tento nástroj. že je funkcia elektrického Použite pre svoju prácu nástroja narušená. Ne- elektrické náradie, určené chajte poškodené časti pre tento účel.
 • Seite 72: Bezpečnostné Pokyny Pre Všetky Použitia

  d) Brúsne kotúče sa môžu Bezpečnostné pokyny pre používať len pre odporú- všetky použitia čané použitia. Napríklad: a) Ochranný kryt patriaci k Nikdy nebrúste bočnou elektrickému náradiu musí plochou rozbrusovacieho byť bezpečne upevnený kotúča. Rozbrusovacie kotúče a nastavený tak, aby sa sú...
 • Seite 73 h) Nepoužívajte poškodené pred malými časticami elektrické náradie. Pred brúsenia a materiálu. Oči každým použitím elek- sa majú chrániť pred okolo le- trického náradia skon- tiacimi cudzími časticami, ktoré trolujte brúsne kotúče na vznikajú pri rôznom použití. odlupovanie a trhliny, Protiprachová...
 • Seite 74: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny Pre Všetky Použitia

  r) Nepoužívajte opotrebova- stratíte kontrolu nad zariadením, né brúsne kotúče väčšieho môže sa sieťový kábel pretrh- elektrického náradia. Brús- núť alebo zachytiť a vaše ruky alebo rameno sa dostane do ne kotúče pre väčšie elektrické otáčajúceho sa nástroja. náradie nie sú dimenzované pre m) Elektrické...
 • Seite 75 rábaného predmetu a Spätný úder je dôsledkom nespráv- vzpriečil. Otáčajúci sa nástroj neho alebo chybného používania elektrického náradia. Môže sa mu má sklon sa vzpriečiť v rohoch, zabrániť vhodnými opatreniami, ostrých hranách alebo pri ná- ako je nižšie popísané. raze na ne. To spôsobí stratu kontroly alebo spätný...
 • Seite 76: Doplňujúce Bezpečnostné Pokyny

  predmete. Najskôr nechaj- mantové kotúče s maximálnymi te rozbrusovací kotúč do- štrbinami medzi segmentmi siahnuť plné otáčky a po- 10 mm, iba s negatívnym uhlom tom opatrne pokračujte v rezania. rezaní. V opačnom prípade sa Priemer kotúča: 125 mm kotúč môže zakliesniť, vyskočiť Hrúbka kotúča: 2,1 mm z obrábaného predmetu alebo...
 • Seite 77: Montáž

  ky vytvára elektromagnetické 5. Odoberte rezný kotúč (8) tak, že ho pole. Toto pole môže za ur- nadvihnete na upínacom vretene (16) až na ochranný kryt a odtiahnete ho čitých okolností ovplyvniť ak- smerom von. tívne alebo pasívne lekárske 6. Odoberte prírubu (21) a dištančné implantáty.
 • Seite 78: Nastavenie Hĺbky Drážky

  Pokyny pre výmenu: Noste preto protiprachovú masku a vždy • Nikdy neprevádzkujte zariade- pripojte priemyselný vysávač. nie bez ochranného vybavenia. • Presvedčte sa, či na brúsnom V prípade porúch systému na odsávanie kotúči (8) uvedený počet otáčok prachu prerušte prácu a odstráňte je rovnaký...
 • Seite 79: Zapnutie A Vypnutie

  sú uvedené na typovom štítku Zariadenie pripojte na sieťové na- zariadenia. pätie. - Nepoužívajte nalomené, naš- trbené alebo inak poškodené 1. Na zapnutie posuňte tlačidlo blokova- brúsne kotúče. nia (3) smerom dopredu. Stlačte vypí- - Nikdy nepracujte so zariadením nač vyp/zap (2). bez ochranných zariadení.
 • Seite 80: Čistenie A Údržba

  Čistenie vajte pozor na označenie (14). Inak sa môže fréza na rezanie drážok v murive vytlačiť z oblasti rezania. Nepoužívajte žiadne čistiace alebo 4. Na konci drážky frézu na rezanie rozpúšťacie prostriedky. Chemické drážok v murive vytočte z drážky a až látky môžu napadnúť...
 • Seite 81: Náhradné Diely / Príslušenstvo

  Náhradné diely / Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak by sa mali vyskytnúť problémy s procesom objednávky, použite, prosím, kontaktný formulár. Pri ďalších otázkach sa obráťte na „Service-Center“ (pozri stranu 84). Označenie Č. Artiklu. Pol. Rozbrusovací kotúč (2) 30211073 Adaptér odsávania 91104226...
 • Seite 82: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred začatím akýchkoľvek prác na prístroji vytiahnite sieťovú zástrčku! Možná príčina Problém Odstránenie poruchy Skontroluje sa sieťová zásuvka, Nie je sieťové napätie sieťový kábel, vedenie, sieťová zástrčka, v prípade potreby elek- Reagovala domová poistka Zariadenie sa ne- trikár,skontroluje domovú...
 • Seite 83: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- dátumu zakúpenia. žovať...
 • Seite 84: Servisná Oprava

  Service-Center la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Servis Slovensko Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Tel.: 0850 232001 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. E-Mail: grizzly@lidl.sk Nezasielajte prístroj ako nadmerný IAN 317149_1904 tovar na náklady príjemcu, expresne alebo s iným špeciálnym nákladom.
 • Seite 85: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........85 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......85 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 86 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang ........86 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung .....86 trolle unterzogen.
 • Seite 86: Allgemeine Beschreibung

  Anschluss der Absaugung (vormontiert) 20 Distanzscheiben Adapter der Absaugung 21 Flansch Spannschlüssel Technische Daten Handmeißel Aufbewahrungskoffer Mauernutfräse ..PMNF 1350 D4 Betriebsanleitung Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz Funktionsbeschreibung Anschlussleistung ...... 1350 W Leerlaufdrehzahl (n) ....9000 min Die Mauernutfräse fräst mit zwei parallel Abmessungen laufenden Diamanttrennscheiben zwei Trennscheiben ...
 • Seite 87: Sicherheitshinweise

  Es handelt sich bei den Schwingungswer- Vibrationen so gering wie möglich ten um Maximalwerte, die mit der mitgelie- zu halten. Beispielhafte Maßnah- ferten Trennscheibe ermittelt wurden. Die men zur Verringerung der Vibrati- tatsächlichen Schwingungswerte können onsbelastung sind das Tragen von abhängig von dem eingesetzten Zubehör Handschuhen beim Gebrauch des variieren.
 • Seite 88 Symbole in der Betriebsan- Gefahr durch elektrischen leitung: Schlag! Ziehen Sie vor Wartungs- Gefahrenzeichen mit und Reparaturarbeiten den Angaben zur Verhütung Netzstecker aus der Steck- dose von Personen- oder Sachschäden. Betriebsanleitung lesen! Gefahrenzeichen mit Angaben zur Verhütung Tragen Sie Augen- und Ge- von Personenschäden hörschutz durch einen elektrischen...
 • Seite 89: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  brennbare Flüssigkeiten, Allgemeine Sicherheits- Gase oder Stäube befin- hinweise für Elektrowerk- den. Elektrowerkzeuge erzeu- zeuge gen Funken, die den Staub oder WARNUNG! Lesen Sie die Dämpfe entzünden können. alle Sicherheitshinweise • Halten Sie Kinder und an- und Anweisungen. Ver- dere Personen während der Benutzung des Elekt- säumnisse bei der Einhaltung rowerkzeuges fern.
 • Seite 90 • Halten Sie das Elektro- elektrischen Schlages. Benutzen werkzeug von Regen oder Sie einen RCD (Residual Current Nässe fern. Das Eindringen Device) mit einem Auslösestrom von Wasser in ein Elektrowerk- von 30 mA oder weniger. zeug erhöht das Risiko eines 3) Sicherheit von Personen: elektrischen Schlages.
 • Seite 91 Sie es an die Stromversor- • Wenn Staubabsaug- und gung und/oder den Akku -auffangeinrichtungen anschließen, es aufneh- montiert werden können, men oder tragen. Wenn Sie vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen beim Tragen des Elek tro werk- sind und richtig verwendet zeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät einge- werden.
 • Seite 92: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  • Verwenden Sie das Elek- Vorsichtsmaßnahme verhindert tro werk zeug, Zubehör, den unbeabsichtigten Start des Einsatzwerkzeuge usw. Elek tro werk zeugs. • Bewahren Sie das unbe- entsprechend diesen An- nutzte Elek tro werk zeug weisungen. Berücksich- außerhalb der Reichweite tigen Sie dabei die Ar- von Kindern auf.
 • Seite 93 son. Halten Sie und in der e) Verwenden Sie immer Nähe befindliche Personen unbeschädigte Spannflan- sich außerhalb der Ebene sche in der richtigen Grö- der rotierenden Schleif- ße und Form für die von scheibe auf. Die Schutzhaube Ihnen gewählte Schleif- scheibe.
 • Seite 94 überprüfen Sie, ob es / sind, können Sie einen Hörver- sie beschädigt ist, oder lust erleiden. verwenden Sie eine un- j) Achten Sie bei anderen beschädigte Schleifschei- Personen auf sicheren be. Wenn Sie die Schleif- Abstand zu Ihrem Arbeits- scheibe kontrolliert und bereich.
 • Seite 95: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  m) Legen Sie das Elektro- Die Verwendung von Wasser werkzeug niemals ab, oder anderen flüssigen Kühlmit- bevor das Einsatzwerk- teln kann zu einem elektrischen zeug völlig zum Stillstand Schlag führen. gekommen ist. Das sich dre- r) Verwenden Sie keine ab- genutzten Schleifscheiben hende Einsatzwerkzeug kann von größeren Elektro-...
 • Seite 96 Schleifscheibe ausbrechen oder sich beim Rückschlag über Ihre einen Rückschlag verursachen. Die Hand bewegen. c) Meiden Sie den Bereich Schleifscheibe bewegt sich dann vor und hinter der rotie- auf die Bedienperson zu oder von renden Trennscheibe. Der ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle.
 • Seite 97 zu hohen Anpressdruck. i) Stützen Sie Platten oder Führen Sie keine übermä- Werkstücke ab, um das ßig tiefen Schnitte aus. Eine Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Überlastung der Trennscheibe Trennscheibe zu vermin- erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Ver- dern.
 • Seite 98: Restrisiken

  Warnung! Tragen Sie Feld kann unter bestimmten immer Gehörschutz. Umständen aktive oder pas- sive medizinische Implantate Restrisiken beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder Auch wenn Sie dieses Elektrowerk- tödlichen Verletzungen zu zeug vorschriftsmäßig bedienen, verringern, empfehlen wir bleiben immer Restrisiken beste- Personen mit medizinischen hen.
 • Seite 99 3. Lösen Sie den Spannflansch mit Gewin- 12. Drücken Sie die Spindel-Arretiertaste de (17) mit dem Spannschlüssel (13). (7) und drehen Sie die Aufnahmespin- Sie können die Spindel-Arretiertaste (7) del (16), bis die Spindel-Arretierung los lassen. die Aufnahmespindel (16) fixiert. Zie- 4.
 • Seite 100: Nuttiefe Einstellen

  Bedienung Nuttiefe einstellen Achtung! Verletzungsgefahr! 1. Lösen Sie die Feststellschraube (18). 2. Stellen Sie die Skala auf der Schutz- - Ziehen Sie vor allen Arbeiten an haube (5) auf die gewünschte Tiefe ein. dem Gerät den Netzstecker. 3. Fixieren Sie die Schutzhaube (5) wie- - Verwenden Sie nur vom Herstel- der mit der Feststellschraube (18).
 • Seite 101: Ein- Und Ausschalten

  Hinweise zur Statik: belauf ohne Belastung durch. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn die Schleif- Schlitze in tragenden Wänden unterliegen scheibe unrund läuft, beträchtliche Schwin- der Norm DIN 1053 Teil 1 oder länder- gungen auftreten oder abnorme Geräusche spezifischen Festlegungen. Diese Vorschrif- zu hören sind.
 • Seite 102: Wartung

  Lagerung Wartung Lassen Sie Arbeiten, die nicht • Bewahren Sie das Gerät an einem in dieser Betriebsanleitung trockenen und staubgeschützten Ort beschrieben sind, von einer auf, und außerhalb der Reichweite von Fachwerkstatt durchführen. Kindern. Verwenden Sie nur Original- • Schleifscheiben müssen trocken und teile.
 • Seite 103: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktformular. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das „Service-Center“ (siehe Seite 106). Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Trennscheiben (2) 30211073 Adapter der Absaugung 91104226 Anschluss der Absaugung 91104735...
 • Seite 104: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 105: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 106: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Service Deutschland E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Gerät können IAN 317149_1904 Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 107: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Falhoronymaró gyártási sorozat PMNF 1350 D4 Sorozatszám 201909000001 - 201909039038 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk:...
 • Seite 108: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Rezkalnik zidnih utorov serije PMNF 1350 D4 Serijska številka 201909000001 - 201909039038 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila:...
 • Seite 109: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Tímto potvrzujeme, že Drážkovací fréza do zdiva konstrukční řady PMNF 1350 D4 Pořadové číslo 201909000001 - 201909039038 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 110: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Drážkovacia fréza do muriva konštrukčnej série PMNF 1350 D4 Poradové číslo 201909000001 - 201909039038 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i ná- rodné...
 • Seite 111: Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Mauernutfräse Modell PMNF 1350 D4 Seriennummer 201909000001 - 201909039038 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 112 20191004_rev02_mt...
 • Seite 113: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra• Eksplozijska risba Výkres sestavení • Nákresy explózií Explosionszeichnung...
 • Seite 114 20 (4x)
 • Seite 116 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 08/2019 Ident.-No.: 72037820082019-4 IAN 317149_1904...