Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMNF 1350 D4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

WALL CHASER PMNF 1350 D4
GLODALICA ZA UTORE U ZIDU
Prijevod originalnih uputa za uporabu
FREZĂ DE CANELAT PENTRU ZIDĂRIE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
MAUERNUTFRÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 303235
GLODALICA ZA ŽLEBOVE U ZIDOVIMA
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ФРЕЗА ЗА КАНАЛИ В СТЕНИ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMNF 1350 D4

 • Seite 1 WALL CHASER PMNF 1350 D4 GLODALICA ZA UTORE U ZIDU GLODALICA ZA ŽLEBOVE U ZIDOVIMA Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ФРЕЗА ЗА КАНАЛИ В СТЕНИ FREZĂ DE CANELAT PENTRU ZIDĂRIE Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Namjena........4 Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Obim isporuke ........5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Opis funkcioniranja ......5 kontroli.
 • Seite 5: Opći Opis

  21 Prirubnica 2 rezne ploče (predmontirane) Tehnički podatci Usisni adapter (predmontirane) Redukcijski nastavak za usisavanje Glodalica za zid je uređaj Ključ za pritezanje ....... PMNF 1350 D4 Ručno dljeto Ulazni napon/Input ..230 V~, 50 Hz Kofer Naputka za posluživanje Prijem snage ......
 • Seite 6: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute Rezna ploča (iz opsega isporuke): Brzina praznog hoda ........maks.12250 min OPREZ UPOZORENJE: Brzina ploče 80 m/s* ....maks. Mogućnost strujnog udara ! Vanjski promjer ....Ø 125 mm Ne otvarati kućište proizvoda ! Otvor ......Ø 22,23 mm Brusna ploča mora moći izdržati obodnu POZOR! Pri uporabi električnog brzinu od 80 m/s.
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  SIGURNOST NA RADNOM MJESTU Električni uređaji ne spadaju u kuć- ni otpad. • Održavajte svoje radno područje Ostali simboli na rezna ploča: čisto i dobro osvijetljeno. Neured- nost ili neosvijetljena radna područja Ne koristite neispravne ploče mogu dovesti do nesreća. •...
 • Seite 8 iz utičnice. Kabel udaljite od topli- • Odstranite alate za podešavanje ne, ulja, oštrih rubova ili pokret- ili ključeve za vijke, prije nego što nih dijelova uređaja. Oštećeni ili uključite električni alat. Jedan alat ili isprepleteni kablovi povećavaju rizik od ključ, koji se nalazi na nekom rotirajućem električnog udara.
 • Seite 9: Sigurnosne Napomene Za Sve Primjene

  da uređaj koriste osobe, koje nisu u smjeru korisnika. Vi sami i upoznate s njim ili nisu pročitale osobe u blizini, držite se poda- ove Upute. Električni alati su opasni, lje od ravnine rotirajuće brusne ploče. Zaštitna hauba treba zaštititi ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Seite 10 teno Vašeg električnog alata. nog područja. Svatko tko ulazi u radno područje mora nositi osob- Korišteni alat koji ne pristaju točno na nu zaštitnu opremu. Odlomljeni brusno vreteno na električnom uređaju okreće se neravnomjerno, jako vibrira i komadi izratka ili polomljeni alat mogu može izazvati gubitak kontrole.
 • Seite 11: Ostale Sigurnosne Napomene Za Sve Primjene

  Ostale sigurnosne napomene c) Izbjegavajte tijelo stavljati u po- za sve primjene dručje u kojem se električni alat pomiče u slučaju povratnog uda- Povratni udar i odgovarajuće sigur- ra. Povratni udar pomiče električni alat nosne napomene u smjeru suprotnom od smjera kretanja brusne ploče na mjestu blokiranja.
 • Seite 12: Dodatne Sigurnosne Napomene

  udara uslijed zaglavljivanja re- Upozorenje! Ovaj električni alat zne ploče. Veliki izratci mogu se svi- za vrijeme rada stvara elektroma- nuti uslijed vlastite težine. Izradak mora gnetsko polje. Ovo polje može pod biti podbočen s obje strane, te u blizini izvjesnim okolnostima ugroziti ak- rezne ploče, kao i na bridovima.
 • Seite 13: Podešavanje Dubine Utora

  Upute za zamjenu: Izvadite prirubnicu (21) i odstojne ploče (20) kroz otvor zaštitne haube • Uređaj nikada ne koristite bez (15). zaštitnih uređaja. Izvadite drugu reznu ploču (8) kao • Provjerite da je broj okretaja na- pod točkom 5. veden na brusnoj ploči (8) Prihvatna prirubnica (19) može ostati jednak ili veći od nazivnog bro- na prihvatnom vretenu (16).
 • Seite 14: Montaža Usisivača Za Prašinu

  Montaža usisivača za - Ploče ili izratke podbočite prašinu kako biste smanjili rizik povratnog udara uslijed zaglavljivanja rezne ploče. Otpustite na priključku usisivača (10) kapu za zavrtanje. Provucite crijevo Vašeg in- Veliki izratci mogu se svinuti usli- dustrijskog usisivača kroz kapu za zavrtan- jed vlastite težine.
 • Seite 15: Rukovanje

  Čišćenje i održavanje Nakon uključivanja pričekajte da uređaj dostigne maksimalnu brzinu. Tek sada poč- nite s radom. Prije bilo kakvog podešavanja, održavanja ili popravaka izvucite Ploča se i dalje vrti nakon utikač iz utičnice. što se uređaj isključi. Postoji Održavanje opasnost od ozljeda.
 • Seite 16: Skladištenje

  Skladištenje • Uređaj čuvajte na suhom mjestu zaštiće- nom od pračine i izvan dohvata djece. • Brusne ploče moraju se čuvati na su- hom i u uspravnom položaju, i ne smiju se slagati jedna na drugu. Uklanjanje/zaštita okoliša Uređaj, pribor i pakiranje uklonite recikli- ranjem uz zaštitu okoliša.
 • Seite 17: Zamjenske Dijelove

  Zamjenske dijelove Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi pod „ Service-Center “ na strani 20). Držite u pripravnosti dolje navedene brojeve za narudžbu. Poz. Oznaka Br.
 • Seite 18: Traženje Greške

  Traženje greške Pozor! Opasnost od električnog udara! Prije svih radova na uređaju izvucite mrežni utikač. Mogući uzrok Problem Otklanjanje Nema mrežnog napona Provjerite utičnicu, mrežni kabel, vod, utikač, po potrebi popravak Provjerite osigurač instalacije treba obaviti električar, Uređaj se ne po- provjerite osigurač...
 • Seite 19: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 20: Servis Za Popravke

  Service-Center Službom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i Servis Hrvatska podatka, u čemu se sastoji nedostatak i kada je nastao, bez plaćanja poštarine Tel.: 0800 777 999 poslati na Vama priopćenu adresu ser- E-Mail: grizzly@lidl.hr visa. Kako bismo izbjegli probleme oko IAN 303235 prijema i dodatne troškove, obvezno Importeur...
 • Seite 21: Uvod

  Spisak sadržaja Uvod Čestitamo na kupovini Vašeg novog uređa- Uvod.......... 21 Namenska upotreba ....21 ja. Time ste se odlučili za veoma kvalitetan Opšti opis ........22 proizvod. Kvalitet ovog proizvoda je za vreme proizvodnje kontrolisan i sprovedena Obim isporuke .......22 je krajnja kontrola.
 • Seite 22: Opšti Opis

  Tehnički podaci Ručno dleto Kofer Glodalica za žlebove Uputstvo za upotrebu u zidovima .....PMNF 1350 D4 Opis funkcija Nominalni ulazni napon ...230 V~, 50 Hz Snaga ........1350 W Režač kanala u zidovima reže dva kanala Nominalni broj obrtaja (n)..9000 min u građevinski materijal pomoću dve dija-...
 • Seite 23: Bezbednosne Napomene

  reznom pločom. Stvarne vrednosti vibracije u kojima je uključen, ali radi bez mogu da variraju u zavisnosti od primenje- opterećenja). nog pribora. Bezbednosne napomene Nadalje, rukovanje korisnika utiče na vred- nosti vibracije. PAŽNJA! Prilikom upotrebe Rezna ploča (iz obima isporuke): električnog alata, obratite pa- žnju na sledeće osnovne bez- Brzina u praznom hodu...
 • Seite 24: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Dalji slikovni simboli na reznoj ploči: Bezbednost na radnom mestu: • Održavajte Vaše radno čisto i Ne koristite neispravne ploče dobro osvetljeno. Nered ili neosvet- Simboli riportati nelle istruzioni: ljena radna područja mogu da dovedu do nezgoda. Simboli opasnosti s navodi- •...
 • Seite 25 vešali električni alat ili izvlačili • Izbegavajte nenamerno pušta- utikač iz utičnice. Držite kabl po- nje u rad. Pobrinite se da električni dalje od toplote, ulja, oštrih ivica ili alat bude isključen, pre nego što ga rotirajućih delova uređaja. Oštećeni ili priključite na strujno napajanje i/ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od akumulator, i pre nego što ga podigne-...
 • Seite 26: Bezbednosne Napomene Za Brusilice

  • Neispravan. Električni alat, koji više samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način bezbednost ne možete da uključite ili isključite, je električnog alata ostaje očuvana. opasan i mora da se popravi. • Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator, pre nego Bezbednosne napomene za brusilice što obavite podešavanja ure-...
 • Seite 27 štite brusnu ploču i time smanjuju opa- prašinu nastalu tokom primene. Ako ste snost od preloma brusne ploče. duže izloženi jakoj buci, možete da f) Spoljni prečnik i debljina alata izgubite sluh. za umetanje moraju da odgova- j) Vodite računa da druga lica raju dimenzijama Vašeg električ- budu na bezbednom rastojanju nog alata.
 • Seite 28: Dodatne Bezbednosne Napomene Za Primene Reznog Alata

  povratnog udara. Uvek koristite metalne prašine može da prouzrokuje dodatnu ručku, ako postoji, da električne opasnosti. p) Ne koristite električni alat u bli- biste prilikom povećanja brzine zini zapaljivih materijala. Varnice imali što veću kontrolu nad sila- ma povratnog udara ili momen- mogu da zapale takve materijale.
 • Seite 29: Dopunske Bezbednosne Napomene

  Preostali rizici g) Zaštitni poklopac mora da bude montiran na električnom alatu i da bude podešen za maksimalnu I kada propisno poslužujete ovaj električni bezbednost, tako da je ka ruko- uređaj, uvek još postoje preostali rizici. vaocu otvoren najmanji mogući Sledeće opasnosti mogu da nastupe u vezi deo brusnog tela.
 • Seite 30: Montaža/Zamena Ploče

  Montaža/zamena ploče 11. Ponovo stavite steznu prirubnicu (17) na prihvatno vreteno (16). Pritisnite dugme za blokadu vretena 12. Pritisnite dugme za blokadu vretena (7) (10). i okrećite prihvatno vreteno (16), dok Okrećite prihvatno vreteno (16), dok blokada vretena ne iksira prihvatno blokada vretena ne iksira prihvatno vre- vreteno (16).
 • Seite 31: Podešavanje Dubine Kanala

  Podešavanje dubine kanala - Koristite samo brusne ploče i de- love pribora koje je preporučio 1. Odvijte vijak za iksiranje (18). proizvođač. Upotreba drugog 2. Podesite graničnik dubine na željenu alata za umetanje i drugog pri- dubinu. Za to je potrebno pomeriti za- bora može za Vas da predstav- štitni poklopac (5).
 • Seite 32: Uključivanje I Isključivanje

  Isključite uređaj i izvucite mrežni Prislonite rezač kanala u zidovima sa utikač. uključenim reznim pločama sa pokretnim Ostavite uređaj da se ohladi valjkom (9) na građevinski materijal. Utisnite brusne ploče u građevinski Uključivanje i isključivanje materijal. Smer rada je uvek suprotno smeru okre- Obratite pažnju na to, da napon tanja brusnih ploča.
 • Seite 33: Čišćenje

  Kako izjaviti Ako je potrebna zamena priključnog ka- bla, onda to mora da obavi proizvođač ili reklamaciju? njegov predstavnik, da bi se izbeglo ugro- žavanje bezbednosti. Molimo Vas: da pozovete korisnički servis: • Čišćenje 0800-191-191 pošaljete e-mail na: grizzly@lidl.rs • Ne koristite sredstva za čišćenje, posetite najbližu Lidl prodavnicu.
 • Seite 34: Traženje Greške

  Traženje greške Pre svih radova oko uređaja izvucite mrežni utikač. Opasnost od električnog udara! Mogući uzrok Problem Otklanjanje greške Proverite utičnicu, mrežni kabl, vod, Nema mrežnog napona. mrežni utikač, eventualnu popravku koju vrši električar, proverite kućni Kućni osigurač iskače. Uređaj se ne po- osigurač.
 • Seite 35: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 36 6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom. 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Glodalica za žlebove u zidovima Naziv proizvoda: PMNF 1350 D4 Model: Serijski broj: 201811000001 - 201811035620 Proizvođač: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 37: Rezervni Delovi / Pribor

  Rezervni delovi / Pribor Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Ako nemate internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi „Servisna služba“ na stranici 36). Držite pri ruci dole navedene brojeve narudžbe. Pozicija Naziv Broj porudžbine. Rezna ploča(2) 30211073 Adapter za usisavanje...
 • Seite 38: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 38 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Utilizare corespunzătoare ..38 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Descriere generală ..... 39 ziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......39 Acest aparat a fost veriicat din punct de Descrierea funcționării ....39 vedere calitativ în timpul producţiei şi a Prezentare generală...
 • Seite 39: Descriere Generală

  Valiză de transport Instrucţiuni de utilizare Freza pentru caneluri în zidărie Descrierea funcționării .......PMNF 1350 D4 Tensiune de reţea .....230 V~, 50 Hz Freza pentru caneluri în zidărie frezează Putere consumată ..... 1350 W cu două discuri de debitare cu diamant Turaţie de mers (n) ....9000 min...
 • Seite 40: Instrucţiuni De Siguranţă

  În cazul valorilor oscilației este vorba de la electrică este decuplată şi cele în valori maxime, calculate cu ajutorul discu- care, deşi este cuplată, funcționea- rilor de retezat furnizate împreună cu maşi- ză fără sarcină). na. Valorile reale ale oscilației pot varia în Instrucţiuni de siguranţă...
 • Seite 41: Instrucţiuni Generale De Siguranţă Pentru Utilajele Electrice

  Toate instrucţiunile de siguranţă şi Dispozitivele electrice nu trebuie ghidurile trebuie menţinute în bună aruncate în deşeurile casnice stare, pentru a putea i oricând ac- Alte pictograme pe Discul de cesate. debitare: Termenul ,,Utilaj electric”, folosit în instruc- ţiunile de siguranţă, se referă la utilajele Nu folosiți discuri defecte alimentate de la reţea (cu cablul de reţea) şi la utilajele alimentate prin acumulator...
 • Seite 42 corpul Dvs. este protejat prin legare la icient pentru a cauza leziuni corporale pământ, apare un riscul major de şoc grave. electric. • Folosiţi echipamentul personal de • Nu expuneţi utilajul electric în condiţii protecţie şi ochelari de protecţie în per- de ploaie sau umezeală.
 • Seite 43: Indicații De Siguranță Pentru Toate Utilizările

  dispozitiv de aspirare a prafului poate de tăiere corespunzător îngrijite şi cu reduce periclitările provocate de praf. margini ascuţite se blochează mai rar şi sunt mai uşor de operat. Utilizarea şi manipularea utilajului • Folosiţi utilajul electric, accesoriile, electric: utilajele auxiliare etc. corespunzător acestor instrucţiuni.
 • Seite 44 Turația permisă a sculei interschimbabi- abrazive de isuri sau uzură, periile de le trebuie să ie cel puțin la fel de înaltă sârmă în privința irelor desprinse sau ca şi turația maximă indicată pe scula rupte. Dacă scula electrică sau scula electrică.
 • Seite 45: Mai Multe Indicații De Siguranță Pentru Toate Utilizările

  Contactul cu un cablu alat sub tensiune ar i discul de şlefuit, discul abraziv, peria poate încărca şi părţile metalice ale de sârmă ş.a. Blocarea duce la o oprire aparatului şi poate conduce la un şoc bruscă a sculei alate în rotire. Astfel este electric.
 • Seite 46: Indicații De Siguranță Complementare

  ca sculele să ricoşeze de pe piesa de j) Fiți deosebit de atent la „tăieturile bu- prelucrat şi să se blocheze. Scula rotati- zunar“ în pereții existenți sau alte zone vă are tendința de a se bloca la colțuri, neaccesibile. Discul de debitare care se muchii ascuțite sau atunci când rico- introduce poate provoca o contralovitu- şează.
 • Seite 47: Montarea

  câmp electro-magnetic. În anumite Scoateţi al doilea disc de debitare (8) condiţii, acest câmp poate afecta ne- ca la punctul 5. gativ implanturile medicale active sau Flanşa de prindere (19) poate rămâne pasive. Pentru a minimiza riscul pro- pe mandrina (16). ducerii de leziuni grave sau letale, este recomandabil ca persoanele cu Dacă...
 • Seite 48: Reglarea Adâncimii Canalului

  Montajul sistemului de • Asiguraţi-vă că dimensiunile aspirare a prafului discului de şlefuit se potrivesc aparatului. • Nu realizaţi ulterior un oriiciu Desfaceţi capacul iletat de la racordul aspiraţiei (10). Introduceţi furtunul aspirato- de preluare prea mic la nivelul discului de şlefuit. rului dumneavoastră...
 • Seite 49: Pornirea Şi Oprirea

  - Nu exploatați niciodată aparatul Pentru pornire împingeţi înainte bloca- fără dispozitivele de protecţie. rea cuplării (3). Apăsați întrerupătorul - Sprijiniți plăcile sau piesele de de pornire/oprire (2). prelucrat, pentru a reduce ris- Pentru oprire eliberaţi butonul de por- cul de recul provocat de discul nire/oprire.
 • Seite 50: Curăţire/Mentenanţă

  Curăţire La inalul canelurii, scoateţi freza pen- tru caneluri în zidărie din canelură şi abia apoi opriţi aparatul. Nu folosiți agenți de curățare resp. Nervura rezultată între cele două solvenți. Substanțele chimice pot caneluri poate i acum eliminată prin ataca piesele din plastic ale apara- spargere cu dalta de mână...
 • Seite 51: Piese De Schimb / Accesorii

  Piese de schimb / Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Dacă nu dispuneţi de Internet, vă rugăm să contactaţi telefonic Centrul de service (vezi „Service-Center“ pagina 54). Ţineţi la îndemână numerele de comandă speciicate mai jos.
 • Seite 52: Identiicare Defecţiuni

  Identiicare defecţiuni Pericol de electrocutare! Înainte de a efectua lucrări de mentenanţă sau reparaţie, scoateţi ştecherul din priză! Problemă Cauză posibilă Soluţie Veriicaţi priza, cablul de alimen- tare, circuitul, işa de rețea, dacă Tensiunea de la reţea nu este este cazul dispuneţi repararea de prezentă...
 • Seite 53: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 54: Reparaţii-Service

  Service-Center menţionat mai jos. Veţi primi informaţii suplimentare referitoare la modalitatea Service România de soluţionare a reclamaţiei Dvs. • Produsul evaluat ca iind defect, în Tel.: 0800896637 urma consultării cu serviciul nostru E-Mail: grizzly@lidl.ro de relaţii cu clienţii, poate i expediat IAN 303235 gratuit către departamentul de service Importator...
 • Seite 55: Увод

  Съдържание Увод Увод ............55 Сърдечно Ви честитим закупуването на Предназначение .........55 Вашия нов уред. По такъв начин Вие сте Общо описание ........56 избрали един висококачествен продукт. Обем на доставката ....... 56 По време на производството уредът е Описание на функциите ....56 проверяван...
 • Seite 56: Общо Описание

  Описание на функциите Фрезата за канали в стени С помощта на два успоредно движе- щи се диамантени диска за рязане ..........PMNF 1350 D4 фрезата за канали в стени фрезова два Мрежово напрежение ..230 V~, 50 Hz жлеба в зидарията без употребата на...
 • Seite 57: Инструкции За Безопасност

  Предупреждение: Емисионната Дълбочина на жлеба ..... 0 - 30 mm Ширина на жлеба ..8 mm до 26 mm стойност на вибрациите по време Резба на шпиндела ......M14 на действителната употреба на Клас защита ..II (Двойна изолация) електроинструмента може да се Вид...
 • Seite 58: Безопасност За Ел. Инструменти

  Знак за опасност с информа- Опасност от удар от ток! Преди работи по техническата под- ция за предотвратяване на те- дръжка и ремонтни работи из- лесни повреди при токов удар. дърпайте щепсела от контакта Заповеден знак с данни за пре- Прочетете...
 • Seite 59 • Не работете с електрическия инстру- • Когато работите с електрическия мент във взривоопасна среда, в коя- инструмент на открито, използвайте то има горими течности, газове или само удължители, които са подходя- прах. Електрическите инструменти щи за употреба навън. Употребата произвеждат...
 • Seite 60 Ако при носене на електрическия чески инструмент, който не може да инструмент държите пръста на се включва или изключва, е опасен и прекъсвача или свържете уреда към трябва да се ремонтира. електрозахранването, когато е включен, • Преди да регулирате уреда, да сменя- това...
 • Seite 61: Указания За Безопасност За Изхвърлянето. Преди Употреба- Всички Приложения

  Сервиз: можности за употреба. Например: Никога не шлифовайте със странич- • Давайте вашия електрически ин- ната повърхност на режещ диск. Ре- струмент за ремонт само от ква- жещите дискове са предназначени лифицирани специалисти и само с за отнемане на материал с ръба на оригинални...
 • Seite 62 инструмент падне, проверете дали е или захранващия кабел. Контактът с повреден или използвайте неповре- проводник под напрежение може да ден работен инструмент. След като постави под напрежение и металните сте проверили и поставили работния части на уреда и да причини токов инструмент, застанете...
 • Seite 63: Приложения

  Допълнителни указания чрез подходящи предохранителни за безопасност за всички мерки. приложения б) Никога не доближавайте ръката си до въртящи се работни инструмен- Обратен откат и съответни указания ти. При откат работният инструмент за безопасност може да премине през ръката Ви. в) Избягвайте...
 • Seite 64: Безопасност

  h) Не включвайте електроинструмента a) Увреждане на белите дробове, ако отново, докато дискът се намира в няма подходящ респиратор се носи. обработвания детайл. Най-напред б) Загуба на слуха, ако няма подходяща оставете режещия диск да достигне изслушване защита се носи. пълните...
 • Seite 65: Монтаж / Смяна На Диска

  Монтаж / смяна на диска 10. Настройте желаната ширина на рязане чрез избор на дистанцира- Натиснете бутона за фиксиране на щи шайби (20). Поставете шайбите шпиндела (7). върху поемащия шпиндел (16). Завъртете шпиндела на държача Следва фланецът (21). Следва (16), докато блокировката на шпин- вторият...
 • Seite 66: Настройка На Дълбочината Документи

  Сменяйте диамантените ди- Монтаж на устройство за изсмукване на праха скове за рязане само като чифт. При връзката за изсмукване на праха Ако върху вашия диск за ряза- (10) развийте винтовата капачка. не е обозначена посоката на Прекарайте маркуча на Вашата въртене, тогава...
 • Seite 67: Включване И Изключване

  Включване и изключване обороти са поне толкова висо- ки, колкото посочените върху типовата табелка на уреда. Внимавайте напрежението на - Не използвайте счупени, на- електрическата мрежа да отговаря пукани или повредени по друг на типовата табелка на уреда. начин шлифовъчни дискове. - Никога...
 • Seite 68: Техническо Обслужване

  Поставете включената фреза за Преди всяка употреба проверявайте канали в стени с въртящи се диско- уреда за видими дефекти като разхла- ве за рязане с водещата ролка (9) бени, износени или повредени части, върху зидарията. правилна позиция на винтове или други Вкарайте...
 • Seite 69: Изхвърляне/Защита На Околната

  Изхвърляне/Защита на околната среда Подложете уреда, принадлежностите и опаковката на рециклиране, което не вреди на околната среда. Електрическите уреди не бива да се изхвърлят като битови от- падъци. • Предайте уреда в пункт за прера- ботка. Използваните пластмасови и метални части могат да се сортират по...
 • Seite 70: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Опасност от удар от ток! Преди работи по техническата поддръжка и ре- монтни работи издърпайте щепсела от контакта! Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Проверете контакта, захранва- Липсва напрежение на елек- щия кабел, проводника, щеп- трическата мрежа села, евентуално...
 • Seite 71: Гаранция

  Гаранция Гаранционен срок и законови пре- тенции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава за този уред получавате 3 години гаран- гаранционния срок. Това важи също и ция от датата на покупката. В случай за сменените и ремонтирани части. За на...
 • Seite 72: Извънгаранционно Обслужване

  Процедура при гаранционен случай лация. Можем да обработваме само За да се гарантира бърза обработка уреди, които са достатъчно опаковани на Вашия случай, следвайте следните и изпратени с платени транспортни указания: разходи. Внимание: Изпратете Вашия уред на • За всички запитвания подгответе касовата...
 • Seite 73 стоката или замяната й с нова, освен (4) Привеждането на потребителската ако това е невъзможно или избраният стока в съответствие с договора за от него начин за обезщетение е непро- продажба е безплатно за потребителя. порционален в сравнение с другия. Той...
 • Seite 74 ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребител- ската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да уп- ражни...
 • Seite 75: Резервни Части / Принадлежности

  Резервни части / Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте „Service-Center” страница 72). Пригответе посочените по-долу номера за поръчка. Каталожен Поз. Ръково за Наименовани №...
 • Seite 76: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........76 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......76 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 77 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........77 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....77 trolle unterzogen.
 • Seite 77: Allgemeine Beschreibung

  19 Aufnahmelansch Schutzhaube 20 Distanzscheiben 2 Trennscheiben (vormontiert) 21 Flansch Absaugadapter (vormontiert) Technische Daten Reduzierstück zur Absaugung Spannschlüssel Mauernutfräse ..PMNF 1350 D4 Handmeißel Aufbewahrungskoffer Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz Betriebsanleitung Leistungsaufnahme ....1350 W Bemessungsdrehzahl (n) ...9000 min Funktionsbeschreibung Abmessungen Trennscheiben 125 x 22,23 mm .......
 • Seite 78: Sicherheitshinweise

  abhängig von dem eingesetzten Zubehör Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung variieren. Die Schwingungswerte werden weiterhin der Arbeitszeit. Dabei sind alle An- durch die Handhabung des Anwenders teile des Betriebszyklus zu berück- beeinlusst. sichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abge- Trennscheiben (aus Lieferumfang): schaltet ist, und solche, in denen es Leerlaufgeschwindigkeit n...
 • Seite 79: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Sicherheitsschuhe tragen Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elekt- Nicht zulässig für Nassschleifen rischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Schutzklasse II (Doppelisolierung) Bewahren Sie alle Sicherheitshin- weise und Anweisungen für die Elektrogeräte gehören nicht in den Zukunft auf. Hausmüll Der in den Sicherheitshinweisen verwende- Weiteres Bildzeichen auf der Trenn- te Begriff ,,Elektrowerkzeug”...
 • Seite 80 werden. Verwenden Sie keine ges. Benutzen Sie einen Fehlerstrom- Adapterstecker gemeinsam mit schutzschalter (Residual Current Device) schutzgeerdeten Elektrowerk- mit einem Auslösestrom von 30 mA zeugen. Unveränderte Stecker und oder weniger. passende Steckdosen verringern das Sicherheit von Personen: Risiko eines elektrischen Schlages. •...
 • Seite 81 Sie das Elektrowerkzeug ein- • Ziehen Sie den Stecker aus der schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs- Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Ge- sel, der sich in einem drehenden Ge- räteeinstellungen vornehmen, räteteil beindet, kann zu Verletzungen Zubehörteile wechseln oder das führen.
 • Seite 82: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Service: Trennscheiben sind zum Materialabtrag • Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug mit der Kante der Scheibe bestimmt. nur von qualiiziertem Fach- Seitliche Krafteinwirkung auf diese personal und nur mit Original- Schleifkörper kann sie zerbrechen. Ersatzteilen reparieren. Damit wird e) Verwenden Sie immer unbeschä- digte Spannlansche in der richti- sichergestellt, dass die Sicherheit des gen Größe und Form für die von...
 • Seite 83 drehzahl laufen. Beschädigte gen fern. Wenn Sie die Kontrolle über Schleifscheiben brechen meist in dieser das Gerät verlieren, kann das Netz- Testzeit. kabel durchtrennt oder erfasst werden i) Tragen Sie persönliche Schut- und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich zausrüstung.Verwenden Sie drehende Einsatzwerkzeug geraten.
 • Seite 84: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Weitere Sicherheitshinweise b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die für Trennschleifanwendungen Nähe sich drehender Einsatz- werkzeuge. Das Einsatzwerkzeug Rückschlag und entsprechende kann sich beim Rückschlag über Ihre Sicherheitshinweise Hand bewegen. c) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trenn- Rückschlag ist die plötzliche Reaktion in- scheibe.
 • Seite 85: Ergänzende Sicherheitshinweise

  Restrisiken Scheibe zum Stillstand gekom- men ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug dem Schnitt zu ziehen, sonst vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer kann ein Rückschlag erfolgen. Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren Ermitteln und beheben Sie die Ursache können im Zusammenhang mit der Bau- für das Verklemmen.
 • Seite 86: Scheiben Montieren/Wechseln

  - Vor Inbetriebnahme müssen alle Setzen Sie die gewünschte Trennschei- Abdeckungen und Schutzvorrich- be (8) auf den Aufnahmelansch (19). tungen ordnungsgemäß montiert 10. Stellen Sie die gewünschte Schnittbrei- te durch Auswahl der Distanzscheiben sein. - Ziehen Sie den Netzstecker, be- (20) her.
 • Seite 87: Nuttiefe Einstellen

  Diamanttrennscheiben nur Hat der Schlauch Ihres Industriestaubsau- paarweise austauschen. gers nicht den passenden Durchmesser für einen Direktanschluss, können Sie den Ad- Ist auf Ihrer Trennscheibe die Dreh- apter Absaugung (11) als Zwischenstück richtung gekennzeichnet, so achten mit einer Drehung aufschieben. Sie auf die Übereinstimmung mit der Kennzeichnung der Drehrich- Schließen Sie immer eine Staubabsaugung...
 • Seite 88: Ein- Und Ausschalten

  ihrem eigenen Gewicht durch- Warten Sie nach dem Einschalten ab, bis biegen. Das Werkstück muss auf das Gerät seine max. Drehzahl erreicht hat. beiden Seiten der Scheibe abge- Beginnen Sie erst dann mit dem Arbeiten. stützt werden, und zwar sowohl Die Scheibe läuft nach, nach- in der Nähe der Trennscheibe als dem das Gerät abgeschaltet...
 • Seite 89: Wartung Und Reinigung

  Der entstandene Steg zwischen den • Reinigen Sie das Gerät nach jedem Ge- beiden Nuten kann jetzt mit dem brauch gründlich. Handmeißel (12) herausgebrochen • Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen und die Oberläche des Gerätes mit einer werden. weichen Bürste, einem Pinsel oder ei- Wartung und Reinigung nem Tuch.
 • Seite 90: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Mögliche Ursache Fehlerbehebung Problem Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 91: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 92: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 303235 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 93: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 92). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Bezeichnung Pos. Bestell-Nr. Trennscheiben (2) 30211073 Adapter Absaugung 91104226 Anschluss Absaugung 91104735...
 • Seite 95: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovime potvrđujemo da Glodalica za zid je uređaj PMNF 1350 D4 Serijski broj 201811000001 - 201811035620 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 96: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Mauernutfräse Serija proizvodnje PMNF 1350 D4 Broj serije: 201811000001 - 201811035620 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 97: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta conirmăm, că Freza pentru caneluri în zidărie PMNF 1350 D4 Numărul serial 201811000001 - 201811035620 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi:...
 • Seite 98: Ce-Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Фрезата за канали в стени PMNF 1350 D4 Сериен номер 201811000001 - 201811035620 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани нор- ми...
 • Seite 99: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Mauernutfräse Modell PMNF 1350 D4 Seriennummer 201811000001 - 201811035620 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 100 20181126_rev02_mt...
 • Seite 101: Sklopni Crtež

  Sklopni crtež • Detaljni crtež Schemă de explozie • Технически чертеж Explosionszeichnung...
 • Seite 102 20 (4x)
 • Seite 104 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 11/ 2018 Ident.-No.: 72037814112018-HR/ RS / RO /BG IAN 303235...