Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMFW 310 D2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 D2
MULTIVÆRKTØJ
Oversættelse af den originale driftsvejledning
MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 345014_2004
OUTIL MULTIFONCTION
Traduction des instructions d'origine
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 310 D2

 • Seite 1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 D2 MULTIVÆRKTØJ OUTIL MULTIFONCTION Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 345014_2004...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Bortskaffelse ............11 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ....12 │ PMFW 310 D2    1...
 • Seite 5: Indledning

  Pakkens indhold et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige 1 multiværktøj PMFW 310 D2 informationer om sikkerhed, anvendelse og bort- 1 dyksavblad (20 mm) Z20 C3 skaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets 1 dyksavblad (32 mm) Z32 C3 betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.
 • Seite 6: Generelle Sikkerheds Anvisninger Til Elværktøj

  Opbevar sikkerhedsanvisningerne og -instruktionerne til senere brug. Begrebet ”elværktøj”, der anvendes i sikkerhedsanvis- ningerne, henviser både til elværktøj, der anvendes med ledning til lysnettet, og batteridrevet elværktøj (uden strømledning). │ PMFW 310 D2    3 ■...
 • Seite 7: Personsikkerhed

  Få be- skadigede dele repareret, inden du bruger elværktøjet. Mange uheld skyldes dårligt vedli- geholdt elværktøj. │ ■ 4    PMFW 310 D2...
 • Seite 8: Service

  For at nedsætte risikoen for alvorlige eller dødelige kvæstelser anbe- faler vi personer med medicinske implantater at spørge lægen og producenten af det medicinske implantat til råds, før maskinen betjenes. │ PMFW 310 D2    5 ■...
 • Seite 9: Arbejdsanvisninger

  . Fastgør den ved at sætte kabinettets fastgøring ind i rillen. ♦ Sæt slangen på en tilladt støvsugningsanord- ning (f.eks. en værkstedsstøvsuger) på adapte- ren til den eksterne opsugning │ ■ 6    PMFW 310 D2...
 • Seite 10: Valg Af Indsatsværktøj

  Eksempel: Savning af udsparinger på vægge af Anvendelse lette byggematerialer. – Afskæring og anvendelse som dyksav – Savning i nærheden af kanter, også vanskeligt tilgængelige steder Eksempel: Bearbejdning af parket og andre gulv- belægninger, også med dyksnit. │ PMFW 310 D2    7 ■...
 • Seite 11: Skift Af Indsatsværktøj

  BEMÆRK ► Du kan sætte indsatsværktøjet på værktøjsop- taget i den position, du ønsker. ■ Fastgør indsatsværktøjet igen ved at stille armen til oplåsning af værktøjet ned igen. │ ■ 8    PMFW 310 D2...
 • Seite 12: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garanti- periode. │ PMFW 310 D2    9 ■...
 • Seite 13 På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og instal- lationssoftware. Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl- servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 345014_2004. │ ■ 10    PMFW 310 D2...
 • Seite 14: Service

  Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en 80–98: Kompositmaterialer. serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH Du kan få oplysninger hos kommunen BURGSTRASSE 21 om bortskaffelse af udtjente produkter. 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ PMFW 310 D2    11 ■...
 • Seite 15: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Type/produktbetegnelse: Multiværktøj PMFW 310 D2 Produktionsår: 07–2020 Serienummer: IAN 345014_2004 Bochum, 24.07.2020 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling.
 • Seite 16 Traduction de la déclaration de conformité originale ......24 FR │ BE │ PMFW 310 D2    13...
 • Seite 17: Introduction

  Matériel livré Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser 1 outil multifonction PMFW 310 D2 avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux 1 lame de scie plongeante (20 mm) Z20 C3 consignes et pour les domaines d'utilisation prévus.
 • Seite 18: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil Électrique

  électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-des- sous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. FR │ BE │ PMFW 310 D2    15 ■...
 • Seite 19: Sécurité Des Personnes

  élec- trique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l’outil électrique. │ FR │ BE ■ 16    PMFW 310 D2...
 • Seite 20: Maintenance Et Entretien

  électrique. portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant médi- cal avant d'utiliser la machine. FR │ BE │ PMFW 310 D2    17 ■...
 • Seite 21: Consignes De Travail

  fixation sur le boîtier dans la rainure. ♦ Glissez le flexible d’un dispositif d’aspiration de poussière homologué (par ex. d’un aspirateur à poussière d’atelier) sur l’adaptateur de l’aspira- tion externe │ FR │ BE ■ 18    PMFW 310 D2...
 • Seite 22: Sélection De L'outil D'intervention

  Exemple sciage d'évidements sur des murs de – construction légère. sciage en bordure, également dans des zones difficilement accessibles Exemple Usinage de parquet et d'autres revête- ments de sol, également avec coupes plongeantes. FR │ BE │ PMFW 310 D2    19 ■...
 • Seite 23: Changer D'outil D'intervention

  ,la vitesse de vibration ■ Positionnez l'outil d'intervention (par ex. la lame nécessaire. plongeante ) sur le logement de l'outil. Niveau 1 : vitesse de vibration réduite Niveau 6 : vitesse de vibration élevée │ FR │ BE ■ 20    PMFW 310 D2...
 • Seite 24: Entretien Et Nettoyage

  REMARQUE ► Vous pouvez commander les pièces détachées non listées (comme les brosses à charbon, les interrupteurs et l'accu de rechange par ex.) auprès de notre hotline du service après-vente. FR │ BE │ PMFW 310 D2    21 ■...
 • Seite 25 Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d’emploi en saisissant votre référence (IAN) 345014_2004. │ FR │ BE ■ 22    PMFW 310 D2...
 • Seite 26: Service Après-Vente

  Veuillez d’abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ALLEMAGNE www.kompernass.com FR │ BE │ PMFW 310 D2    23 ■...
 • Seite 27: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Type/désignation de l'appareil : Outil multifonction PMFW 310 D2 Année de fabrication : 07–2020 Numéro de série : IAN 345014_2004 Bochum, le 24/07/2020 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Sous réserve de modifications techniques à des fins de perfectionnement.
 • Seite 28 Afvoeren ............. 35 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....36 NL │ BE │ PMFW 310 D2    25 ■...
 • Seite 29: Inleiding

  Inhoud van het pakket waardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwij- 1 multifunctioneel gereedschap PMFW 310 D2 zingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle 1 invalzaagblad (20 mm) Z20 C3 bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het 1 invalzaagblad (32 mm) Z32 C3 product in gebruik neemt.
 • Seite 30: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrisch Gereedschap

  Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en gende onderdelen. Beschadigde of in de war instructies voor toekomstig gebruik. geraakte aansluitsnoeren verhogen de kans op een elektrische schok. NL │ BE │ PMFW 310 D2    27 ■...
 • Seite 31: Veiligheid Van Personen

  Gereedschap of moersleutels die zich in schap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel een draaiend onderdeel van het elektrische ge- voorkomt dat het elektrische gereedschap onbe- reedschap bevinden, kunnen letsel veroorzaken. doeld kan worden gestart. │ NL │ BE ■ 28    PMFW 310 D2...
 • Seite 32: Service

  Op die manier blijft de veiligheid van het elektri- bedienen. sche gereedschap gewaarborgd. NL │ BE │ PMFW 310 D2    29 ■...
 • Seite 33: Werkinstructies

  Bevestig deze door de behuizingbevestiging in de inkeping te haken. ♦ Schuif de slang van een toegelaten stofafzui- ging (bijv. van een werkplaatsstofzuiger) op de adapter voor externe afzuiging │ NL │ BE ■ 30    PMFW 310 D2...
 • Seite 34: Inzetgereedschap Kiezen

  Voorbeeld: zagen van uitsparingen in lichte bouw- – wanden. Zagen dicht bij randen, ook op moeilijk toe- gankelijke plekken Voorbeeld: bewerken van parket en andere vloer- bedekkingen, ook met invalsnedes. NL │ BE │ PMFW 310 D2    31 ■...
 • Seite 35: Inzetgereedschap Verwisselen

  ♦ Stel met het instelwiel toerental het vereiste ■ Plaats het inzetgereedschap (bijv. het invalzaag- toerental in. blad ) op de gereedschapshouder. Stand 1: laagste toerental Stand 6: hoogste toerental │ NL │ BE ■ 32    PMFW 310 D2...
 • Seite 36: Onderhoud En Reiniging

  Met de reparatie of vervan- kwastje. ging van het product begint er geen nieuwe garan- tieperiode. OPMERKING ► Niet vermelde reserveonderdelen (zoals kool- borstels, schakelaars en reserveaccu) kunt u bestellen via onze service-hotline. NL │ BE │ PMFW 310 D2    33 ■...
 • Seite 37 Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 345014_2004 de gebruiksaanwijzing openen. │ NL │ BE ■ 34    PMFW 310 D2...
 • Seite 38: Service

  Let op: het volgende adres is geen serviceadres. bij de gemeentereiniging. Neem eerst contact op met het opgegeven service- adres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com NL │ BE │ PMFW 310 D2    35 ■...
 • Seite 39: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Type/apparaatbeschrijving: Multifunctioneel gereedschap PMFW 310 D2 Productiejaar: 07–2020 Serienummer: IAN 345014_2004 Bochum, 24-07-2020 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. │...
 • Seite 40 Original-Konformitätserklärung ......... . 48 DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    37...
 • Seite 41: Einleitung

  Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Lieferumfang Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Multifunktionswerkzeug PMFW 310 D2 Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 1 Tauchsägeblatt (20 mm) Z20 C3 für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen 1 Tauchsägeblatt (32 mm) Z32 C3...
 • Seite 42: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschluss- Verletzungen verursachen. leitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    39 ■...
 • Seite 43: Sicherheit Von Personen

  Einsatzwerkzeugteile wechseln oder sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk- das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor- zeugs befindet, kann zu Verletzungen führen. sichtsmaßnahme verhindert den unbeabsich- tigten Start des Elektrowerkzeugs. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PMFW 310 D2...
 • Seite 44: Service

  Sicherheit des Elektrowerkzeugs empfehlen wir Personen mit medizinischen erhalten bleibt. Implantaten ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    41 ■...
 • Seite 45: Arbeitshinweise

  Sie die Gehäusebefestigung in die Kerbe einhaken. ♦ Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staubsaugvorrichtung (z. B. eines Werkstatt- staubsaugers) auf den Adapter zur Fremd- absaugung │ DE │ AT │ CH ■ 42    PMFW 310 D2...
 • Seite 46: Einsatzwerkzeug Auswählen

  Trenn- und Tauchsägeschnitte Bereichen – Beispiel Sägen von Aussparungen an Leichtbau- randnahes Sägen, auch in schwer zugänglichen wänden. Bereichen Beispiel: Bearbeiten von Parkett u.a. Bodenbelägen, auch mit Tauchschnitten. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    43 ■...
 • Seite 47: Einsatzwerkzeug Wechseln

  Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werk- HINWEIS stoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt ► Sie können die Einsatzwerkzeuge in beliebi- werden. gen Rasterpositionen auf die Werkzeugauf- nahme aufsetzen. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PMFW 310 D2...
 • Seite 48: Wartung Und Reinigung

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kos- tenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    45 ■...
 • Seite 49 345014_2004 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- HINWEIS vorschriften, Bedienungsfehler ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen ■ Schäden durch Elementarereignisse senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein.
 • Seite 50: Service

  IAN 345014_2004 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PMFW 310 D2    47 ■...
 • Seite 51: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Multifunktionswerkzeug PMFW 310 D2 Herstellungsjahr: 07–2020 Seriennummer: IAN 345014_2004 Bochum, 24.07.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PMFW310D2-072020-1 IAN 345014_2004...