Parkside PMGS 12 D3 Originalbetriebsanleitung

Modellbau- und graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MODELLING AND ENGRAVING TOOL PMGS 12 D3
PIENOISMALLIEN RAKENNUS-
JA KAIVERRUSLAITE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ZESTAW MODELARSKI I GRAWERSKI
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
MODELLBAU- UND GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 283031
MODELLBYGGES- OCH
GRAVYRMASKIN
Översättning av bruksanvisning i original
MODELIAVIMO IR GRAVIRAVIMO
PRIETAISAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12 D3

 • Seite 1 MODELLING AND ENGRAVING TOOL PMGS 12 D3 PIENOISMALLIEN RAKENNUS- MODELLBYGGES- OCH GRAVYRMASKIN JA KAIVERRUSLAITE Översättning av bruksanvisning i original Alkuperäisen käyttöohjeen käännös ZESTAW MODELARSKI I GRAWERSKI MODELIAVIMO IR GRAVIRAVIMO Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PRIETAISAS Naudojimo instrukcijos originalo vertimas MODELLBAU- UND GRAVIERGERÄT...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PMGS 12 D3  ...
 • Seite 5: Johdanto

  Metallisanka Nimelliskapasiteetti: Kiinnitysrengas Pora: maks . ø 3,2 mm Kiristysmutteri Laikat: maks . Ø 25 mm LED-valollinen kiinnitysrengas Verkkolaite PMGS 12 D3-1: Karan lukitus TULO/input: Verkkolaite (ks. kuva A): Nimellissyöttöjännite: 230 V ~ , 50 Hz Pistokkeen pistorasia (vaihtovirta) Laitetaso LÄHTÖ/output:...
 • Seite 6: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  . sähköiskun vaaraa . b) Vältä kehokontaktia maadoitettujen pintojen, kuten putkien, lämpöpattereiden, liesien ja jääkaappien kanssa. Sähköiskun vaara on tavallista suurempi, jos kehosi on maadoitettu . PMGS 12 D3   │  3 ■...
 • Seite 7: Henkilöiden Turvallisuus

  Tapaturmat ovat mahdollisia, jos Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien sormesi on laitetta kantaessasi virtakytkimellä henkilöiden käsissä . tai jos laite on jo kytketty päälle liittäessäsi sen sähköverkkoon . ■ 4  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 8: Huolto

  . h) Käytä henkilökohtaista suojavarustusta. Käytä käytöstä riippuen täydellistä kasvo- suojainta, silmäsuojaa tai suojalaseja. Käytä tarvittaessa pölyltä suojaavaa hengityssuo- jaa, kuulosuojaa, suojakäsineitä tai erityistä esiliinaa, joka suojaa hienolta hiomapölyltä ja materiaalihiukkasilta. PMGS 12 D3   │  5 ■...
 • Seite 9 . n) Älä koskaan laske sähkötyökalua kädestäsi, ennen kuin vaihtotyökalu on täysin pysähty- nyt. Pyörivä vaihtotyökalu voi osua työtasoon, minkä seurauksena saatat menettää sähkötyö- kalun hallinnan . ■ 6  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 10: Lisää Turvallisuusohjeita Kaikkiin Käyttöihin

  . tumisen tai jumiutumisen ja siten takaiskun tai c) Älä käytä hammastettua sahanterää. Kyseiset laikan rikkoutumisen mahdollisuutta . työkalut aiheuttavat usein takaiskun tai sähkö- työkalun hallinnan menettämisen . PMGS 12 D3   │  7 ■...
 • Seite 11: Lisäohjeita Turvalliseen Teräsharjalla Työskentelyyn

  . muihin vastaaviin kohteisiin osuessaan aiheuttaa LED-lamppuja koskevat turvallisuus- takaiskun . ohjeet HUOMIO! SILMIEN LOUKKAANTU- MISVAARA! ■ Älä koskaan suuntaa valonsädettä suoraan ihmisiä tai eläimiä kohti, äläkä itse katso suoraan LED-valon säteeseen . ■ 8  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 12: Paristoja Koskevat Turvallisuusohjeet

  . ♦ Työnnä kiristysholkki kierteeseen ja ruuvaa sitten kiristysmutteri kiintolenkillä kiinni ■ Käytä suojalaseja ja pölysuojanaamaria! kierteeseen . ■ Fail-Safe-muuntaja ■ Sulake OCP PMGS 12 D3   │  9 ■...
 • Seite 13: Päälle Ja Pois Päältä Kytkentä / Kierrosluvun Säätäminen

  Ruuvaa sen jälkeen kiinnitysrengas vastapäi- vään pois kierteeltä . ♦ Ruuvaa LED-valollinen kiinnitysrengas myötä- päivään kierteelle . ♦ Pidä karan lukitus painettuna ja ruuvaa kiris- tysmutteri myötäpäivään kierteelle . ♦ Vapauta karan lukitus ■ 10  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 14 Kiinnitystuurnan suurin sallittu pituus on 33 mm . ■ Säilytä lisävarusteet alkuperäisessä pakkauksessa tai suojaa ne muulla tavoin mahdollisilta vaurioilta . ■ Varastoi lisävarusteet kuivassa tilassa . Älä varastoi samassa tilassa voimakkaiden aineiden kanssa . PMGS 12 D3   │  11 ■...
 • Seite 15: Vinkkejä Ja Ohjeita

  . Tämä takuu edellyttää, että viallinen laite toimitetaan meille yhdessä ostokuitin kanssa kolmen vuoden määräajan sisällä . Lisäksi mukaan on liitettävä lyhyt kuvaus viasta ja sen ilmenemisajankohdasta . ■ 12  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 16: Huolto

  Artikkelinumeron löydät tyyppikilvestä (kaiverrus), käyttöohjeen etusivulta (alhaalla vasemmalla) tai laitteen taka- tai alapuolella olevasta tarrasta . ■ Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä tai muita puutteita, ota ensin yhteyttä alla mainittuun huolto-osastoon puhelimitse tai sähköpostitse . PMGS 12 D3   │  13 ■...
 • Seite 17: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Koneen tyyppinimike: Pienoismallien rakennusja kaiverruslaite PMGS 12 D3 Valmistusvuosi: 05 - 2017 Sarjanumero: IAN 283031 Bochum, 10 .05 .2017 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin .
 • Seite 18 Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 28 PMGS 12 D3  ...
 • Seite 19: Inledning

  1 bruksanvisning risker . Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning . Produk- Tekniska data ten ska inte användas yrkesmässigt . Modellbygges- och gravyrmaskin PMGS 12 D3: Utrustning (likström) Nominell spänning: 12 V Nominell Set för modellbygge och gravyr:...
 • Seite 20: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  (exempelvis den för elchocker ökar om din kropp är jordad . tid då elverktyget är avstängt och den tid då det visserligen är påslaget men inte belastas) . PMGS 12 D3   │  17 ■...
 • Seite 21: Personsäkerhet

  . Om du håller fingret på PÅ/AV-knappen när du bär elverktyget eller om det redan är påkopplat när du ansluter det till ett eluttag kan det lätt hända en olycka . ■ 18  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 22: Service

  Skadade tillbehör går oftast sönder under det här testet . PMGS 12 D3   │  19 ■...
 • Seite 23 Håll strömkabeln borta från roterande tillbe- hör. Om du förlorar kontrollen över produkten kan strömkabeln skäras av eller fastna och din hand eller arm komma i kontakt med det rote- rande tillbehöret . ■ 20  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 24: Fler Säkerhetsanvisningar För Alla Användningssätt

  över elverktyget . att skivan går av . PMGS 12 D3   │  21 ■...
 • Seite 25: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Arbete Med Stålborstar

  . Säkerhetsanvisningar för LED-lampor AKTA! RISK FÖR ÖGONSKADOR! ■ Rikta aldrig ljusstrålen direkt mot människor eller djur och titta inte rakt in i en lysande LED-lampa . ■ 22  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 26: Säkerhetsanvisningar För Batterier

  . skruva sedan fast spännmuttern på gängan med kombinyckeln ■ Använd skyddsglasögon och dammskydds- mask! ■ Säkerhetstransformator Fail-Safe ■ Säkring smältinsats PMGS 12 D3   │  23 ■...
 • Seite 27: Sätta På Och Stänga Av/Ställa In Varvtalsområde

  . ♦ Vrid greppringen med LED-belysning medsols för att skruva fast den på gängan . ♦ Håll spindelarreteringen intryckt och vrid spännmuttern medsols för att skruva fast den på gängan . ■ 24  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 28 Den maximalt tillåtna längden för spänndorn är 33 mm . ■ Förvara tillbehören i originalförpackningen eller skydda dem från skador på annat sätt . ■ Förvara tillbehören på ett torrt ställe och inte i närheten av aggressiva material . PMGS 12 D3   │  25 ■...
 • Seite 29: Tips Och Knep

  . En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod . ■ 26  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 30: Service

  IAN 12345) i beredskap vid alla förfrågningar . ■ Artikelnumret finns på typskylten, graverat på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på ett klistermärke på produktens bak- eller under sida . PMGS 12 D3   │  27 ■...
 • Seite 31: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Maskinens typbeteckning: Modellbygges- och gravyrmaskin PMGS 12 D3: Tillverkningsår: 05 - 2017 Serienummer: IAN 283031 Bochum, 10 .05 .2017 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 32 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 PMGS 12 D3  ...
 • Seite 33: Wstęp

  Pierścień uchwytowy Wiertła: maks . ø 3,2 mm Nakrętka mocująca Tarcze: maks . ø 25 mm Pierścień uchwytowy z oświetleniem LED Zasilacz sieciowy PMGS 12 D3-1: Blokada wrzeciona Wejście: Znamionowe napięcie zasilania: 230 V ~ , 50 Hz (prąd przemienny) ■...
 • Seite 34: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania. Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie“ dotyczy narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego) . PMGS 12 D3   │  31 ■...
 • Seite 35: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Podczas pracy z elektronarzędziem na otwar- czas utrzymywać równowagę. Dzięki temu tej przestrzeni należy stosować wyłącznie będzie można lepiej kontrolować elektronarzę- przedłużacze, które są dopuszczone również dzie w przypadku nieoczekiwanych sytuacji . do użytku na zewnątrz pomieszczeń. ■ 32  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 36: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  . rzędziu. Osprzęt, który obraca się z prędkością większą od dozwolonej, może się rozpaść na części i może zostać wyrzucony w powietrze . PMGS 12 D3   │  33 ■...
 • Seite 37 . W takiej sytu- chodzi taka potrzeba, noś maskę przeciwpy- acji dłoń lub ramię może wejść w kontakt łową, ochronniki słuchu, rękawice ochronne, z obracającym się narzędziem . które uchronią przed opiłkami czy małymi cząstkami materiału. ■ 34  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 38: Pozostałe Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Wszystkich Zastosowań

  . Powo- duje to utratę kontroli lub odbicie . c) Nie wolno używać ząbkowanej tarczy pilar- skiej. Takie narzędzia często powodują odbicie lub utratę kontroli nad elektronarzędziem . PMGS 12 D3   │  35 ■...
 • Seite 39: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Szlifowania I Cięcia

  Unikaj blokowania się tarczy tnącej lub sto- sowania zbyt dużego nacisku. Nie wykonuj nadmiernie głębokich cięć. Przeciążenie tar- czy tnącej zwiększa jej zużycie oraz podatność na przekoszenie lub blokowanie, a tym samym zwiększa możliwość odbicia lub pęknięcia tarczy . ■ 36  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 40: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Pracy Ze Szczotkami Drucianymi

  ■ Nigdy nie wolno kierować wiązki światła bezpośrednio na ludzi i zwierzęta, ani patrzeć ■ Transformator bezpieczeństwa, bezpośrednio w wiązkę światła z lamp LED . odporny na zwarcia ■ Bezpiecznik, wkładka topikowa PMGS 12 D3   │  37 ■...
 • Seite 41: Uruchomienie

  ♦ Przesuń włącznik/wyłącznik w położenie ♦ Naciśnij i przytrzymaj wciśniętą blokadę wrze- „OFF” . ciona ♦ Włóż zacisk w gwintowaną wkładkę i do- kręć nakrętkę mocującą kluczem obustron- na gwincie . ■ 38  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 42: Korzystanie Z Pierścienia Uchwytowego Z Oświetleniem Led

  średnich prędkościach obrotowych . Poniższe informacje są niewiążącymi zaleceniami . W czasie praktycznej pracy przetestuj, jakie narzę- dzie i jakie ustawienie jest optymalnie przystoso- wane dla obrabianego materiału . PMGS 12 D3   │  39 ■...
 • Seite 43 Maks . dopuszczalna długość trzpienia mocującego wynosi 33 mm . ■ Akcesoria należy przechowywać w oryginalnym pudełku, lub chronić akcesoria w inny sposób przed uszkodzeniem . ■ Akcesoria przechowywać w suchym miejscu, gdzie nie będą wystawione na wpływ agresywnych mediów . ■ 40  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 44: Wskazówki I Porady

  Zapewni to odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania urządzenia po naprawie . WSKAZÓWKA ► Niewymienione tutaj części zamienne (np . szczotki węglowe, przełączniki i zasilacz sieciowy) można zamówić za pośrednictwem naszej infolinii serwisowej . PMGS 12 D3   │  41 ■...
 • Seite 45: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  . Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 42  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 46: Serwis

  IAN 283031 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PMGS 12 D3   │  43 ■...
 • Seite 47: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Oznaczenie typu maszyny: Zestaw modelarski i grawerski PMGS 12 D3 Rok produkcji: 05 - 2017 Numer seryjny: IAN 283031 Bochum, dnia 10 .05 .2017 Semi Uguzlu - Kierownik ds . zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia .
 • Seite 48 Naudojimo instrukcijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 PMGS 12 D3  ...
 • Seite 49: Įžanga

  MODELIAVIMO IR GRAVIRAVI- Priedai (žr. B paveikslėlį) 6 HSS grąžtai MO PRIETAISAS PMGS 12 D3 2 įtvarai įrankiams Įžanga 3 poliravimo diskai 4 šlifavimo diskai Sveikiname įsigijus naują įrankį . Jūs pasirinkote ko- 1 metalinis šepetys kybišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra sudeda- moji šio gaminio dalis .
 • Seite 50: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Elektriniai įrankiai įskelia kibirkščių ir jos gali uždegti dulkes ar garus . c) Kai naudojate elektrinį įrankį, neleiskite ar- tintis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus jūsų dėmesį įrankis gali tapti nevaldomas . PMGS 12 D3   │  47 ■...
 • Seite 51: Elektros Sauga

  įrankio naudoti su juo nesusipažinusiems ar avalynė, apsauginis šalmas ar klausos apsau- šių nurodymų neperskaičiusiems žmonėms. gos priemonės, sumažina pavojų susižaloti . Naudojami patirties neturinčių žmonių, elektri- niai įrankiai kelia pavojų . ■ 48  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 52: Klientų Aptarnavimas

  Apgadinti papildomi elektriniam įrankiui nėra specialiai numatęs darbo įrankiai dažniausiai sulūžta šiuo tikrinimo ar nerekomenduoja. Net jei priedus galima tarpsniu . pritvirtinti prie elektrinio įrankio, tai nereiškia, kad naudojamas elektrinis įrankis bus saugus . PMGS 12 D3   │  49 ■...
 • Seite 53 Jūsų link . m) Jungiamąjį laidą saugokite nuo besisukančių papildomų darbo įrankių. Nevaldomu tapęs įrankis gali perpjauti arba pagriebti laidą, o Jūsų ranka gali patekti į besisukantį papildomą darbo įrankį . ■ 50  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 54: Kiti Bendrieji Saugos Nurodymai

  . jo per stipriai nespauskite. Nedarykite per- nelyg gilių pjūvių. Perkrovos padidina pjovimo diskui tenkančias apkrovas ir diskas gali greičiau persikreipti arba užsiblokuoti, todėl padidėja atatrankos arba abrazyvinio gaminio sulūžimo tikimybė . PMGS 12 D3   │  51 ■...
 • Seite 55: Darbui Su Vieliniais Šepečiais Taikomi Papildomi Saugos Nurodymai

  Šiuo įsisukimo periodu gali išlėkti palaidų vielos gabalėlių . c) Besisukantį vielinį šepetį nukreipkite tolyn nuo savęs. Dirbant su tokiais šepečiais, dideliu greičiu gali išlėkti ir pro odą prasiskverbti mažų dalelių ir smulkių vielos gabalėlių . ■ 52  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 56: Baterijoms Taikomi Saugos Nurodymai

  Spyruokliuojančiąją įvorę įkiškite į sriegio ■ Užsidėkite apsauginius akinius ir kaukę nuo įdėklą, o po to užveržimo veržlę kombinuo- dulkių! tuoju veržliarakčiu užsukite ant sriegio . ■ Saugusis transformatorius („Fail-Safe“) ■ Lydusis saugiklis PMGS 12 D3   │  53 ■...
 • Seite 57: Įjungimas Ir Išjungimas / Greičio Intervalo Nustatymas

  Griebtuvo žiedą su LED lempute užsukite ant metalas sriegio pagal laikrodžio rodyklę . 17 000 Kieta mediena ♦ Laikydami nuspaustą suklio fiksatorių , už- sukite užveržimo veržlę ant sriegio pagal 20 000 Plienas ■ 54  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 58 Didžiausias leidžiamasis įtvaro ilgis – 33 mm . ■ Priedus laikykite originalioje dėžutėje arba jų dalis nuo apgadinimo apsaugokite kaip nors kitaip . ■ Priedus laikykite sausai ir tokioje vietoje, kurioje nėra agresyvių terpių . PMGS 12 D3   │  55 ■...
 • Seite 59: Patarimai Ir Gudrybės

  . Norint pasinaudoti garantija, sugedusį prietaisą ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą bei nurodžius trūkumo atsiradimo laiką . ■ 56  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 60: Priežiūra

  Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, pra- šome vadovautis toliau nurodytais nurodymais: ■ Kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz ., IAN 12345) . PMGS 12 D3   │  57 ■...
 • Seite 61: Naudojimo Instrukcijos Originalo Vertimas

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Įrankio tipas: Modeliavimo ir graviravimo prietaisas PMGS 12 D3 Pagaminimo metai: 2017-05 Serijos numeris: IAN 283031 Bochumas, 2017-05-10 Semi Uguzlu Kokybės vadybininkas Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį ■...
 • Seite 62 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 PMGS 12 D3 DE │...
 • Seite 63: Einleitung

  1 Bedienungsanleitung Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Technische Daten Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . Nicht für gewerblichen Modellbau- und Graviergerät: PMGS 12 D3 Einsatz bestimmt . (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V Ausstattung...
 • Seite 64: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Herden und Kühlschränken. Es besteht ein tet ist, aber ohne Belastung läuft) . erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist . PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  61...
 • Seite 65: Sicherheit Von Personen

  Stromversorgung anschließen, kann Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- dies zu Unfällen führen . werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 66: Service

  Sie ein unbeschädigtes Einsatz- werkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene des rotierenden PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  63 ■...
 • Seite 67 Sie es benutzen. Durch das Festspannen kleiner Werkstücke haben Sie beide Hände zur besseren Kontrolle des Elektrowerkzeugs frei . Beim Trennen runder Werkstücke wie Holzdü- bel, Stangenmaterial oder Rohre neigen diese ■ 64  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 68: Weitere Sicherheitshinweise Für Alle Anwendungen

  Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Be- das Elektrowerkzeug . anspruchung und die Anfälligkeit zum Verkan- ten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs . PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Seite 69: Zusätzliche Sicherheitshinweise Zum Arbeiten Mit Drahtbürsten

  üblichen Gebrauchs Drahtstü- cke verliert. Überlasten Sie die Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstücke können sehr leicht durch dünne Kleidung und / oder die Haut dringen . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 70: Sicherheitshinweise Zu Batterien

  Stecken Sie die Spannzange in den ■ Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! Gewindeeinsatz und schrauben Sie dann die Spannmutter mit dem Kombischlüssel ■ Sicherheitstransformator Fail-Safe Gewinde fest . ■ Sicherung Schmelzeinsatz PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 71: Ein- Und Ausschalten / Drehzahlbereich Einstellen

  Schrauben Sie anschließend den Griffring gegen den Uhrzeigersinn vom Gewinde ab . 13000 Weichholz, Metall ♦ Schrauben Sie den Griffring mit LED-Licht Hartholz 17000 Uhrzeigersinn auf das Gewinde . 20000 Stahl ■ 68  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 72 Die max . zulässige Länge eines Spanndorns beträgt 33 mm . ■ Zubehör in der Original-Box lagern oder die Zubehörteile anderweitig gegen Beschädigung schützen . ■ Das Zubehör trocken und nicht im Bereich aggressiver Medien lagern . PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  69...
 • Seite 73: Tipps Und Tricks

  Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt . HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Kohle- bürsten, Schalter und Netzteil) können Sie über unsere Callcenter bestellen . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 74: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Produktvideos und Software herunter- haft geprüft . laden . Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- tionsfehler . Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  71 ■...
 • Seite 75: Service

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Typbezeichnung der Maschine: Modellbau- und Graviergerät PMGS 12 D3 Herstellungsjahr: 05 - 2017 Seriennummer: IAN 283031 Bochum, 10 .05 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten .
 • Seite 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 05 / 2017 · Ident.-No.: PMGS12D3-052017-1 IAN 283031...

Inhaltsverzeichnis