Parkside PMGS 12 D3 Originalbetriebsanleitung

Modellbau- und graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MODELLING AND ENGRAVING TOOL PMGS 12 D3
UREDAJ ZA MODELIRANJE I
GRAVIRANJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
УPEД ЗА ГРАВИРАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
MODELLBAU- UND GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 283031
APARAT DE MODELARE ŞI GRAVARE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΣΥΣΚΥΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΞΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12 D3

 • Seite 1 MODELLING AND ENGRAVING TOOL PMGS 12 D3 UREDAJ ZA MODELIRANJE I APARAT DE MODELARE ŞI GRAVARE GRAVIRANJE Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Prijevod originalnih uputa za uporabu УPEД ЗА ГРАВИРАНЕ ΣΥΣΚΥΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PMGS 12 D3  ...
 • Seite 5: Uvod

  . Ø 3,2 mm Ploče: maks . Ø 25 mm Zahvatni prsten s LED-svjetlom Blokada osovine Mrežni adapter PMGS 12 D3-1: ULAZ / Input: Mrežni adapter (vidi sliku A): Nazivni opskrbni napon: 230 V ~ , 50 Hz Utični uređaj za utikač...
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Električni alat zaštitite od kiše i vlage. Prodi- uređaj uključen ali radi bez opterećenja) . ranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara . PMGS 12 D3   │  3 ■...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  UKLJ/ISKLJ ili priključite s načinom rada uređaja ili nisu pročitale upute napajanje uključenog uređaja, može doći do nemojte dozvoliti da koriste uređaj. Električni nezgode . alat je opasan ako njime rukuju osobe bez iskustva . ■ 4  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 8: Servis

  . posebno predvidio i preporučio za ovaj elek- trični alat. Samo zato što opremu možete pri- čvrstiti na Vaš električni uređaj ne jamči sigurnu uporabu . PMGS 12 D3   │  5 ■...
 • Seite 9 Vašem smjeru . m) Priključni kabel držite dalje od rotirajućih alata za umetanje. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, može doći do puknuća ili zahvaća- nja kabela, a rotirajući alat može zahvatiti Vašu ruku . ■ 6  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 10: Dodatne Sigurnosne Napomene Za Sve Primjene

  često uzrokuju povratni udar ili gubitak kontrole Preopterećenje rezne ploče povećava njeno nad električnim alatom . trošenje i sklonost ka zaglavljivanju i blokiranju, a time i mogućnost povratnog udara ili loma brusnog tijela . PMGS 12 D3   │  7 ■...
 • Seite 11: Dodatne Sigurnosne Napomene Za Radove Čeličnim Četkama

  . Sigurnosne napomene za LED-svjetiljke POZOR! OPASNOST OD OZLJEDE OčIJU! ■ Svjetlosnu zraku nikada ne usmjerite nepo- sredno prema ljudima ili životinjama i sami nikada ne gledajte neposredno u svjetlosnu zraku LED-svjetiljke . ■ 8  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 12: Sigurnosne Napomene Za Baterije

  Nosite zaštitne naočale i zaštitnu masku! i onda zavrnite zateznu maticu kombiniranim ključem na navoju . ■ Sigurnosni transformator Fail-Safe ■ Osigurač s topivom žicom OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! PMGS 12 D3   │  9 ■...
 • Seite 13: Uključivanje I Isključivanje /Podešavanje Broja Okretaja

  ♦ Nakon toga odvrnite zahvatni prsten u smjeru 17000 Tvrdo drvo suprotnom od smjera kazaljke sata s navoja . 20000 Čelik ♦ Zavrnite zahvatni prsten s LED-svjetlom smjeru kazaljke sata na navoj . ■ 10  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 14 Maksimalna dopuštena dužina zateznog klina iznosi 33 mm . ■ Pribor čuvajte u originalnoj kutiji ili dijelove opreme na drugi način zaštitite od oštećenja . ■ Pribor čuvajte na suhom i podalje od agresivnih medija . PMGS 12 D3   │  11 ■...
 • Seite 15: Savjeti I Trikovi

  . Za takvo ispunjenje jamstvene obaveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun) pre- dočite i pismeno ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila . ■ 12  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 16: Servis

  12345) kao dokaz o kupnji . ■ Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici u obliku gravure, na naslovnoj stranici Vaših uputa (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani . PMGS 12 D3   │  13 ■...
 • Seite 17: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Oznaka tipa stroja: Uredaj za modeliranje i graviranje PMGS 12 D3 Godina proizvodnje: 05 - 2017 Serijski broj: IAN 283031 Bochum, 10 .05 .2017 . Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda .
 • Seite 18 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PMGS 12 D3  ...
 • Seite 19: Introducere

  . Producătorul nu îşi asumă răspunde- Date tehnice rea pentru prejudiciile rezultate în urma unei utili- Aparat de modelare şi gravare PMGS 12 D3: zări care contravine destinaţiei . Aparatul nu este destinat utilizării în scopuri comerciale . (curent continuu) Tensiune nominală:...
 • Seite 20: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  în care contactul există, riscul de electrocutare nentele ciclului de funcţionare (de exemplu este crescut . perioadele în care scula electrică a fost opri- tă şi perioadele în care, deşi a fost pornită, a funcţionat fără sarcină) . PMGS 12 D3   │  17 ■...
 • Seite 21: Siguranţa Persoanelor

  Transportul sculei dacă sunt utilizate de persoane fără experienţă . electrice cu degetul pe comutator sau conec- tarea aparatului deja pornit la alimentarea cu curent poate provoca accidentări . ■ 18  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 22: Service

  şi/sau rănirea gravă . apropiere în afara zonei de rotaţie a acceso- riului şi permiteţi funcţionarea aparatului timp de un minut la turaţie maximă. Cele mai multe accesorii deteriorate cedează în timpul acestei testări . PMGS 12 D3   │  19 ■...
 • Seite 23 . La debitarea pieselor de prelucrat rotunde precum dibluri din lemn, tije sau conducte, acestea au tendinţa să se rostogolească, scula electrică putându-se astfel bloca şi propulsa spre dvs . ■ 20  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 24: Indicaţii Complementare De Siguranţă Pentru Toate Aplicaţiile

  Nu executaţi tăieturi cu adâncime excesivă. Suprasolicitarea discului de debitare sporeşte sarcina şi tendinţa de gripare sau blocare şi ast- fel, posibilitatea reculului sau a ruperii discului . PMGS 12 D3   │  21 ■...
 • Seite 25: Indicaţii Suplimentare De Siguranţă Pentru Lucrul Cu Periile Metalice

  Reţineţi că periile metalice pierd fragmente de sârmă şi pe durata utilizării normale. Nu suprasolicitaţi peria exercitând o presiune prea ridicată. Fragmentele de sârmă proiectate pot pătrunde foarte uşor în îmbrăcămintea subţire şi/sau în piele . ■ 22  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 26: Indicaţii De Siguranţă Privind Bateriile

  şi apoi înşurubaţi bine pe filet piuliţa de ■ Purtaţi ochelari de protecţie şi mască de strângere cu ajutorul cheii combinate protecţie împotriva prafului! ■ Transformator de siguranţă autoprotejat ■ Siguranţă patron fuzibil PMGS 12 D3   │  23 ■...
 • Seite 27: Pornirea Şi Oprirea/Reglarea Domeniului De Turaţie

  Deșurubaţi apoi de pe filet inelul de prindere metal în sens antiorar . 17000 Lemn de esenţă tare ♦ Înşurubaţi inelul de prindere cu lumină led în 20000 Oţel sens orar pe filet . ■ 24  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 28 Lungimea max . admisă a unui dorn de strângere este de 33 mm . ■ Depozitaţi accesoriile în cutia originală sau protejaţi-le în alt mod împotriva deteriorării . ■ Depozitaţi accesoriile într-un loc uscat şi ferit de medii agresive . PMGS 12 D3   │  25 ■...
 • Seite 29: Sugestii Şi Idei

  înlocuit de către noi – la alegerea noastră – în mod gratuit . Garan- ţia presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect şi dovada cumpărării ■ 26  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 30: Service-Ul

  DE - 44867 BOCHUM sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al in- GERMANIA tervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala www .kompernass .com noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea . PMGS 12 D3   │  27 ■...
 • Seite 31: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Denumirea tipului maşinii: Aparat de modelare şi gravare PMGS 12 D3 Anul de fabricaţie: 05 – 2017 Număr de serie: IAN 283031 Bochum, 10 .05 .2017 Semi Uguzlu – Manager calitate –...
 • Seite 32 Превод на оригиналната декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . 45 PMGS 12 D3  ...
 • Seite 33: Въведение

  която не отговаря на предназначението, про- 1 ръководство за потребителя изводителят не поема отговорност . Уредът не е Технически характеристики предназначен за професионална употреба . Уpeд за гравиране PMGS 12 D3: Оборудване Номинално (прав ток) Система за изработване на модели и...
 • Seite 34: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  Захранващ блок PMGS 12 D3-1: ПредУПреЖдение! ВХОД/Input: ► Нивото на вибрациите се променя според Номинално захранващо употребата на електрическия инструмент и напрежение: 230 V ~ , 50 Hz в някои случаи може да е над посочената (променлив ток) в тези указания стойност . Вибрационното...
 • Seite 35: Електрическа Безопасност

  защита. Използването на прекъсвач с де- свързани и се използват правилно. Използ- фектнотокова защита намалява риска от ването на устройство за изсмукване на прах токов удар . може да намали опасностите поради нали- чие на прах . ■ 32  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 36: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  няемия инструмент трябва да е минимум клинват по-рядко и се направляват по-лесно . толкова висока, колкото посочената на електрическия инструмент максимална честота на въртене. Принадлежност, която се върти по-бързо от допустимото, може да се разруши и отхвръкне . PMGS 12 D3   │  33 ■...
 • Seite 37 бели, прътов материал или тръби, те могат да се те сменяеми инструменти се счупват най-чес- претърколят, при което сменяемият инструмент то по време на тестването . се заклинва и може да отскочи към вас . ■ 34  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 38: Допълнителни Указания За Безопасност За Всички Приложения

  течни охлаждащи средства може да доведе причинява изгубване на контрол или откат . до токов удар . в) Не използвайте зъбчат режещ диск. Такива работни инструменти често причиняват откат или изгубване на контрол над електрическия инструмент . PMGS 12 D3   │  35 ■...
 • Seite 39: Допълнителни Указания За Безопасност За Шлифоване И Отрезно Шлифоване

  с резба използвайте само неповредени потъващият отрезен диск може да причини дорници с подходящ размер и подходяща откат . дължина, без подрязване на опорното стъ- пало. Подходящите дорници предотвратяват възможността от счупване . ■ 36  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 40: Допълнителни Указания За Безопасност За Работа С Телени Четки

  Никога не насочвайте светлинния лъч директно към хора или животни и самите ■ Трансформатор за безопасно вие никога не гледайте директно в свет- напрежение Fail-Safe линния лъч на светодиодните лампи . ■ Предпазител със стопяема вложка PMGS 12 D3   │  37 ■...
 • Seite 41: Пускане В Експлоатация

  на позиция „OFF“ . ♦ Натиснете блокировката на шпиндела и я задръжте натисната . ♦ Поставете затегателните челюсти във вложката с резба и след това затегнете затегателната гайка в резбата с комбини- рания ключ ■ 38  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 42: Употреба На Захващащия Пръстен Със Светодиодна Светлина

  алуминий, мед, като експериментирате с проби . ■ Обработвайте пластмаси и материали с ниска точка на топене в ниския диапазон на честотата на въртене . ■ Обработвайте дървесина с висока честота на въртене . PMGS 12 D3   │  39 ■...
 • Seite 43 фовъчни конуси и шлифовъчни глави с вложка с резба не трябва да превишава 55 mm, а мак- сималният диаметър на принадлежности за шлифоване с шкурка – 80 mm . УКАЗАНИЕ ► Максимално допустимата дължина на затегателен дорник е 33 mm . ■ 40  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 44: Съвети И Трикове

  ■ Смяната на щепсела или на захранва- щия кабел винаги трябва да се извършва от производителя на уреда или неговия сервиз. По този начин се гарантира запаз- ването на безопасността на уреда . PMGS 12 D3   │  41 ■...
 • Seite 45: Гаранция

  ремонтирани части . За евентуално наличните рекламация . повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане . ■ 42  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 46: Сервизно Обслужване

  свързан със значителни неудобства за него . Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъ- жен да я приведе в съответствие с договора за продажба . PMGS 12 D3   │  43 ■...
 • Seite 47 намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя . ■ 44  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 48: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Типово обозначение на машината: Уpeд за гравиране PMGS 12 D3 Година на производство: 05 - 2017 Сериен номер: IAN 283031 Бохум, 10 .05 .2017 г . Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 49 ■ 46  │   PMGS 12 D3...
 • Seite 50 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 PMGS 12 D3 GR │...
 • Seite 51: Εισαγωγή

  ΣΥΣΚΥΗ ΜοντΕλιΣΜοΥ ΚΑι Αξεσουάρ (βλ. Εικ. B): 6 τρυπάνια HSS ΧΑΡΑΞΗΣ PMGS 12 D3 2 άξονες σύσφιξης για την υποδοχή Εισαγωγή των εργαλείων 3 δίσκοι στίλβωσης Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συ- 4 δίσκοι τροχίσματος σκευής . Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός...
 • Seite 52: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  ραδείγματος χάριν χρόνοι, κατά τους οποίους οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο, ηλεκτροπληξίας . και χρόνοι, κατά τους οποίους είναι μεν ενερ- γοποιημένο, αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο) . PMGS 12 D3 GR │ CY   │  49 ■...
 • Seite 53: Ασφάλεια Ατόμων

  ασφαλείας, κράνος ή προστασία για την ακοή, να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, είναι ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρι- επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί . κού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματι- σμών . ■ 50  │   GR │ CY PMGS 12 D3...
 • Seite 54: Σέρβις

  λαβίδα σύσφιξης του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Τα εργαλεία εφαρμογής, τα οποία δεν εφαρμόζουν με ακρίβεια στην υποδοχή του ηλεκτρικού εργαλείου, περιστρέφονται ανομοι- όμορφα, δονούνται πολύ και ίσως οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου . PMGS 12 D3 GR │ CY   │  51 ■...
 • Seite 55 προστασίας από τη σκόνη ή οι αναπνευστικές μάσκες πρέπει να φιλτράρουν τη σκόνη που δη- μιουργείται κατά την εφαρμογή . Σε περίπτωση έκθεσης επί μακρόν σε δυνατό θόρυβο, ίσως υποστείτε βλάβη στην ακοή σας . ■ 52  │   GR │ CY PMGS 12 D3...
 • Seite 56: Περισσότερες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Όλες Τις Χρήσεις

  αναπηδάει . Αυτό προκαλεί απώλεια του ελέγ- χου ή αντεπιστροφή . γ) μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού με οδο- ντώσεις. Αυτά τα εργαλεία εφαρμογής προκα- λούν συχνά αντεπιστροφή ή απώλεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου . PMGS 12 D3 GR │ CY   │  53 ■...
 • Seite 57: Επιπρόσθετες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Λείανση Και Αποκοπή Με Λείανση

  μένους άξονες σωστού μεγέθους και μήκους, χωρίς υποκοπή στον αύλακα. Οι κατάλληλοι άξονες εμποδίζουν την πιθανότητα θραύσης . γ) Αποφεύγετε μπλοκάρισμα του δίσκου κοπής ή πολύ υψηλή πίεση συμπίεσης. μη διεξάγε- τε υπερβολικά βαθιές κοπές. ■ 54  │   GR │ CY PMGS 12 D3...
 • Seite 58: Επιπρόσθετες Υποδείξεις Ασφάλειας Για Την Εργασία Με Συρματόβουρτσες

  Ποτέ μην κατευθύνετε τη δέσμη φωτός απευ- ■ μετασχηματιστής ασφαλείας Fail-Safe θείας σε άτομα ή ζώα και ποτέ μην κοιτάτε απευθείας στη δέσμη φωτός των λυχνιών LED . ■ Ασφάλεια πρόσθετου τήξης PMGS 12 D3 GR │ CY   │  55 ■...
 • Seite 59: Θέση Σε Λειτουργία

  ♦ Πιέστε και κρατήστε την ασφάλιση ατράκτου ♦ Εισάγετε τη λαβίδα σύσφιξης στο σπείρωμα και μετά βιδώστε σφιχτά το περικόχλιο συγκρά- τησης με το κλειδί συνδυασμού στο σπεί- ρωμα . ■ 56  │   GR │ CY PMGS 12 D3...
 • Seite 60: Χρήση Δακτυλίου Με Λυχνία Led

  λείανσης σε μεσαίες στροφές . Τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν μη δεσμευτικές προτάσεις . Δοκιμάστε στην πράξη ποιο εργαλείο και ποια ρύθμιση ενδείκνυνται καλύτερα για το υλικό που θα επεξεργαστείτε . PMGS 12 D3 GR │ CY   │  57 ■...
 • Seite 61 Το μέγ . επιτρεπόμενο μήκος ενός άξονα σύσφιξης ανέρχεται σε 33 mm . ■ Αποθηκεύετε τα αξεσουάρ στο αρχικό κουτί ή προστατεύετε τα αξεσουάρ έναντι ζημιών με άλλο τρόπο . ■ Αποθηκεύετε τα αξεσουάρ στεγνά και όχι στην περιοχή επιθετικών μέσων . ■ 58  │   GR │ CY PMGS 12 D3...
 • Seite 62: Υποδείξεις Και Τεχνάσματα

  Έτσι διατηρείται η ασφάλεια της συσκευής . ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Μπορείτε να παραγγείλετε τα μη αναφερό- μενα ανταλλακτικά (π .χ . ψήκτρες άνθρακα, διακόπτες και τροφοδοτικό) μέσω του τηλε- φωνικού μας κέντρου . PMGS 12 D3 GR │ CY   │  59 ■...
 • Seite 63: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί . Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέ- σως μετά την αποσυσκευασία . Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται . ■ 60  │   GR │ CY PMGS 12 D3...
 • Seite 64: Σέρβις

  που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε . ΓΕΡΜΑνιΑ Στην ιστοσελίδα www .lidl-service .com www .kompernass .com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό . PMGS 12 D3 GR │ CY   │  61 ■...
 • Seite 65: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 ονομασία τύπου του μηχανήματος: ΣΥΣΚΥΗ ΜΟνΤΕλιΣΜΟΥ ΚΑι ΧΑΡΑΞΗΣ PMGS 12 D3: Έτος κατασκευής: 05 - 2017 Αύξων αριθμός: IAN 283031 Bochum, 10 .05 .2017 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 66 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 PMGS 12 D3 DE │...
 • Seite 67: Einleitung

  1 Bedienungsanleitung Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Technische Daten Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . Nicht für gewerblichen Modellbau- und Graviergerät: PMGS 12 D3 Einsatz bestimmt . (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V Ausstattung...
 • Seite 68: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Herden und Kühlschränken. Es besteht ein tet ist, aber ohne Belastung läuft) . erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist . PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  65...
 • Seite 69: Sicherheit Von Personen

  Stromversorgung anschließen, kann Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- dies zu Unfällen führen . werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 70: Service

  Sie ein unbeschädigtes Einsatz- werkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene des rotierenden PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 71 Sie es benutzen. Durch das Festspannen kleiner Werkstücke haben Sie beide Hände zur besseren Kontrolle des Elektrowerkzeugs frei . Beim Trennen runder Werkstücke wie Holzdü- bel, Stangenmaterial oder Rohre neigen diese ■ 68  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 72: Weitere Sicherheitshinweise Für Alle Anwendungen

  Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Be- das Elektrowerkzeug . anspruchung und die Anfälligkeit zum Verkan- ten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs . PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 73: Zusätzliche Sicherheitshinweise Zum Arbeiten Mit Drahtbürsten

  üblichen Gebrauchs Drahtstü- cke verliert. Überlasten Sie die Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck. Wegfliegende Drahtstücke können sehr leicht durch dünne Kleidung und / oder die Haut dringen . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 74: Sicherheitshinweise Zu Batterien

  Stecken Sie die Spannzange in den ■ Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! Gewindeeinsatz und schrauben Sie dann die Spannmutter mit dem Kombischlüssel ■ Sicherheitstransformator Fail-Safe Gewinde fest . ■ Sicherung Schmelzeinsatz PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  71 ■...
 • Seite 75: Ein- Und Ausschalten / Drehzahlbereich Einstellen

  Schrauben Sie anschließend den Griffring gegen den Uhrzeigersinn vom Gewinde ab . 13000 Weichholz, Metall ♦ Schrauben Sie den Griffring mit LED-Licht Hartholz 17000 Uhrzeigersinn auf das Gewinde . 20000 Stahl ■ 72  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 76 Die max . zulässige Länge eines Spanndorns beträgt 33 mm . ■ Zubehör in der Original-Box lagern oder die Zubehörteile anderweitig gegen Beschädigung schützen . ■ Das Zubehör trocken und nicht im Bereich aggressiver Medien lagern . PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  73...
 • Seite 77: Tipps Und Tricks

  Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt . HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Kohle- bürsten, Schalter und Netzteil) können Sie über unsere Callcenter bestellen . ■ 74  │   DE │ AT │ CH PMGS 12 D3...
 • Seite 78: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Produktvideos und Software herunter- haft geprüft . laden . Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- tionsfehler . Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt PMGS 12 D3 DE │ AT │ CH   │  75 ■...
 • Seite 79: Service

  EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61558-1:2006/A1:2009 EN 61558-2-6:2009 Typbezeichnung der Maschine: Modellbau- und Graviergerät PMGS 12 D3 Herstellungsjahr: 05 - 2017 Seriennummer: IAN 283031 Bochum, 10 .05 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten .
 • Seite 80 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 05 / 2017 · Ident.-No.: PMGS12D3-052017-1 IAN 283031...

Inhaltsverzeichnis