Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside KH 3179 Bedienungsanleitung

Akku-auto-wachs-poliermaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
KH 3179
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
DE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise ...................................................................ab Seite
FI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet ..................................................................................Sivu
SE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar..............................................................Sidan
NO
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger ..................................................................Side
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger ...........................................................................Side
5
13
21
29
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside KH 3179

 • Seite 1 KH 3179 Bedienungs- und Sicherheitshinweise Käyttö- ja turvallisuusohjeet Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Betjenings- og sikkerhetshenvisninger Brugs- og sikkerhedsanvisninger Bedienungs- und Sicherheitshinweise ..............ab Seite Käyttö- ja turvallisuusohjeet ..................Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar..............Sidan Betjenings- og sikkerhetshenvisninger ..............Side Brugs- og sikkerhedsanvisninger ................Side...
 • Seite 2 Kompernaß GmbH Burgstraße 21 · D-44867 Bochum (Germany) Stand der Informationen · Tietojen tila · Informationsstatus · Opplysningenes gyldighet · Tilstand af information : 01 / 2007 · Ident.-No.: KH 3179-012007-1 / N...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhalt Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Volt (Wechselspannung) Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Watt (Wirkleistung) Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche Gleichstrom (Strom- und Spannungsart)
 • Seite 4: Einleitung

  Sie sich über Technische Daten den richtigen Umgang mit Elektrowerkzeugen. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung. Akku-Auto-Wachs-Poliermaschine KH 3179: Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Nennspannung. 18 V ebenfalls aus.
 • Seite 5: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Sicherheitshinweise Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen Beschädigte oder verwickelte Kabel oder Stecker verursachen. erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Ein beschädigtes Gerät, Netzkabel oder Netzstecker bedeuten Lebens- Arbeitsplatz-Sicherheit gefahr durch elektrischen Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und auf- Gerät, Netzkabel, Netzstecker, ggf.
 • Seite 6: Sorgfältiger Umgang Und Gebrauch Von Elektrowerkzeugen

  Sicherheitshinweise Sorgfältiger Umgang und Gebrauch gerät, das für eine bestimmte Art von Akkus ist, von Elektrowerkzeugen besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Akkus in den Elektrowerkzeugen.
 • Seite 7: Service

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Inbetriebnahme Berühren Sie keine rotierenden Teile! Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass der Polierteller nicht blockiert ist und Akku-Pack laden gefahrlos anlaufen kann. Kontrollieren Sie die verwendeten Hauben, sowie den Polierteller immer auf Unversehrtheit. Tauschen Hinweis: Ein neuer oder lange Zeit nicht genutzter Sie gerissene oder beschädigte Polierteller / Akku-Pack muss vor der ersten / erneuten Benutzung Hauben sofort aus.
 • Seite 8: Bedienung

  Bedienung / Wartung und Reinigung Bedienung Polierpaste sich nochmals in der Frotteehaube bzw. auf der Fläche verteilt. Haube auf den Polierteller aufsetzen: 2. Nehmen Sie beide Griffe des Gerätes fest in 1. Drehen Sie die Akku-Poliermaschine um, so Ihre Hände und schalten Sie das Gerät durch dass der Polierteller nach oben gerichtet ist.
 • Seite 9: Entsorgung

  Recht müssen verbrauchte Elektrowerk- zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge- Typ / Gerätebezeichnung: rechten Wiederverwertung zugeführt werden. Parkside Akku-Auto-Wachs-Poliermaschine KH 3179 Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 91 / 157 / EEC recycelt werden. Bochum, 31.01.2007 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Ge- rätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt-...
 • Seite 11 Sisältö Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia piktogrammeja / symboleita: Lue käyttöohje! Voltti (vaihtojännite) Huomioi varoitus- ja turvallisuusohje! Watti (vaikutusteho) Varo sähköiskua! Vaarallinen sähköjännite Tasavirta (Virta- ja jännitelaji) – hengenvaara! Mitoitusjoutokäyntinopeus Pidä...
 • Seite 12: Turvallisuuttasi Varten

  Laite on tarkoitettu ainoastaan autojen, veneiden tai Energiamäärä: 27 Wh asuntovaunujen / -autojen maalipintojen vahaukseen ja kiillotukseen / vahanpoistoon. Käytä laitetta kuva- Akun latauslaite KH 3179-2: tulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Primääri: Laitteen muu käyttö tai muuntaminen ei ole määrä- Nimellisjännite: 230 V –...
 • Seite 13: Sähköturvallisuus

  Turvallisuusohjeita Henkilöturvallisuus sesta. Epäjärjestys ja valaisemattomat työsken- telyalueet saattavat johtaa onnettomuuksiin. Älä työskentele laitteella räjähdysvaarallisessa Pysy tarkkaavaisena ja keskity siihen, mitä teet. ympäristössä, jossa on palavia nesteitä, kaasuja Toimi sähkötyökalulla työskennellessäsi järkevästi. tai pölyjä. Sähkötyökalut kehittävät kipinöitä, jotka Älä käytä laitetta, jos et pysty keskittymään tai saattavat sytyttää...
 • Seite 14: Akkulaitteiden Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Turvallisuusohjeita Laitekohtaiset erityiselle laitetyypille on määrätty. Huomioi tällöin turvaohjeet kaikki työskentelyolosuhteet ja suoritettava tehtävä. Sähkötyökalujen käyttö muuhun kuin tarkoituk- senmukaiseen käyttöön saattaa johtaa vaarati- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen latauslait- lanteisiin. teen tai akkupakkauksen puhdistamista tai huoltoa. Älä koskaan lataa akkupakkausta, jos ympäröivä lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.
 • Seite 15: Ymmärsitkö Kaiken

  Turvallisuusohjeita / Käyttöönotto / Käyttö Ymmärsitkö kaiken? Akkupakkauksen asettaminen / irrottaminen Kun olet tutustunut näihin yleisiin sähkölaitteita Akkupakkauksen asettaminen: koskeviin turvaohjeisiin ja tunnet vastaavan käyttöohjeen perusteella kaikki sähkölaitteesi Aseta akkupakkaus laitteeseen ja anna sen toiminnot ja sen käsittelyn, voit aloittaa työs- lukittua paikoilleen.
 • Seite 16: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Hävittäminen / Tietoja Hävittäminen 1. Aseta akkukäyttöinen kiillotuskone kiillotettavalle pinnalle. Ohje: Älä käynnistä laitetta vielä, jotta vaha / Pakkaus sisältää 100%:sti ympäristöystä- kiillotusaine ei lennä ympäriinsä. vällisiä materiaaleja, jotka voit hävittää Taputtele laitetta muutamia kertoja eri kohtiin paikallisissa kierrätyspisteissä.
 • Seite 17: Yhdenmukaisuusselvitys / Valmistaja

  EY-määräysten kanssa: Konedirektiivi (98 / 37 / EC) EY-pienjännitedirektiivi (73 / 23 / EEC) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (89 / 336 / EEC) Tyyppi / laitemerkintä: Parkside akkukäyttöinen auton vahaus-kiillotuskone KH 3179 Bochum, 31.01.2007 Hans Kompernaß - Toimitusjohtaja - Oikeudet teknisiin muutoksiin jatkokehitystarkoituksessa...
 • Seite 19 Innehåll Fäll upp sidan med bilder innan du börjar läsa och bekanta dig med gräsklipparens alla funktioner. I den här bruksanvisningen används följande piktogramsymboler : Läs bruksanvisningen! Volt (växelspänning) OBS! Observera varningar och säkerhets- Watt (effekt) anvisningarna! Varning för elektrisk stöt! Likström (ström och spänningstyp) Farlig elektrisk spänning –...
 • Seite 20: Inledning

  Tekniska specifikationer man hanterar med elverktyg. Läs nedanstående bruksanvisning. Förvara denna bruksanvisning på Batteridriven poleringsmaskin för bilvax KH 3179: säker plats. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning av tredje man. Nominell spänning: 18 V Tomgångsvarvtal:...
 • Seite 21: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Säkerhetsanvisningar Säkerhet på arbetsplatsen Använd aldrig apparater med skadade delar. Dra genast ut kontakten vid nödsituationer. Varning! - Öppna aldrig höljet på apparater. Håll alltid rent och snyggt på arbetsplatsen. Se till att du har bra belysning på arbetsplatsen. Låt endast kundservice eller en utbildad elektriker Om det är stökigt och dålig belysning där kan reparera eller byta ut delar på...
 • Seite 22: Hantera Och Använda Batteridrivna Apparater På Rätt Sätt

  Säkerhetsanvisningar Akta! Explosionsrisk! Släng aldrig batteri- verkar apparatens funktion. Lämna in skadade delar för reparation innan du använder apparaten packet i eld eller vatten. igen. Många olyckor har sin orsak i dåligt under- hållna elverktyg. Speciella säkerhetsanvisningar Använd elverktyg, tillbehör, tillsatsverktyg, osv. för den här apparaten enligt dessa anvisningar och på...
 • Seite 23: Har Du Förstått Allt

  Säkerhetsanvisningar / Börja använda poleringsmaskinen / Användning Har du förstått allt? Sätta in och ta ut batteripacket ur apparaten Om du nu satt dig in i de säkerhetsanvisningar Sätta in batteripack: som gäller för hantering av elektriska apparater i allmänhet och lärt dig alla funktioner samt hur Sätt in batteripacket i apparaten så...
 • Seite 24: Rengöring Och Skötsel

  Användning / Rengöring och skötsel / Avfallshantering / Information Avfallshantering ännu för att undvika att vax och poleringspasta sprutar åt alla håll. Dutta med apparaten några gånger på olika Förpackningen består av 100 % miljövänligt ställen mot den yta som ska poleras. material som kan avfallshanteras vid lokala På...
 • Seite 25: Konformitetsdeklaration / Tillverkare

  EU-riktlinjer: Maskindirektiv (98 / 37 / EC) EU-lågspänningsdirektiv (73 / 23 / EEC) Elektromagnetisk kompatibilitet (89 / 336 / EEC) Typ / beteckning: Parkside batteridriven poleringsmaskin för bilvax KH 3179 Bochum den 31.01.2007 Hans Kompernaß - Verkställande direktör...
 • Seite 27 Innhold Fold ut siden med diagrammene før du begynner å lese, og bli så kjent med alle funksjonene til apparatet. I denne bruksanvisningen brukes de etterfølgende piktogramme ne / symbolene: Les bruksanvisningen! Volt (vekselspenning) Obs! Observer advarsels- og sikkerhetshen- Watt (Ytelse) visningene! Advarsel mot elektriske støt! Farlig elektrisk spenning -...
 • Seite 28: Innledning

  = 3000 min veiledningen. Dersom apparatet overlates til andre Lydtrykknivå: 56 dB (A) må alle underlag likeledes overleveres. Poleringsskive: ø 20 cm Batteripakke KH 3179-1: Forskriftsmessig bruk Nominell spenning: 18 V Kapasitet: 1,5 Ah Dette apparatet er utelukkende ment for voksing og...
 • Seite 29: Sikkerhet På Arbeidsplassen

  Sikkerhetshenvisninger Sikkerhet på arbeidsplassen Advarsel! - Du må aldri åpne apparater. La serviceavdelingen eller en elektrofagmann Hold arbeidsområdet ditt rent og ryddig. gjennomføre reparasjons- eller erstatnings- Sørg for god belysning av arbeidsområdet. arbeid. Uorden og mangel på belysning i arbeidsområder kan forårsake ulykker.
 • Seite 30: Korrekt Omgang Med Og Bruk Av Batteridreven Apparater

  Sikkerhetshenvisninger Forsiktig! Eksplosjonsfare! Aldri kast batteri- deler må repareres før apparatet tas i bruk. Mange ulykker er forårsaket på grunn av dårlig pakken i ild eller vann. vedlikehold av elektriske redskap. Bruk elektrisk verktøy, verktøyinnsatser osv. i Apparatspesifikke henhold til denne anvisningen og slik som fore- sikkerhetsanvisninger skrevet for denne spesielle apparattypen.
 • Seite 31: Har Du Forstått Alt

  Sikkerhetshenvisninger / Ta i bruk / Betjening Har du forstått alt? Sett inn / ta ut batteripakke i apparatet Sette inn batteripakke: Når du har blitt kjent med disse generelle sikker- hetshenvisningen for elektriske apparater og du Sett batteripakken i apparatet og lås den kjenner alle funksjonene og håndtering med det på...
 • Seite 32: Vedlikehold Og Rengjøring

  Betjening / Vedlikehold og rengjøring / Avfallshåndtering / Opplysninger Avfallshåndtering 1. Sett den batteridrevne poleringsmaskinen på flaten som skal poleres. Henvisning: Ikke slå på apparatet ennå, for Emballasjen består av 100 % miljøvennlige å unngå at det slynges ut rester av voks / pole- materialer som kan leveres til den lokale ringspasta.
 • Seite 33: Erklæring Om Samsvar / Produsent

  EU-retningslinjer: Maskindirektiv (98 / 37 / EC) EU-lavspenningsdirektiv (73 / 23 / EEC) Elektromagnetisk kompatibilitet (89 / 336 / EEC) Type / utstyrsbetegnelse: Parkside batteridrevet voks-poleringsmaskin KH 3179 Bochum, 31.01.2007 Hans Kompernaß - Direktør - Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer med tanke på...
 • Seite 35 Indhold Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. I denne betjeningsvejledning anvendes følgende piktogramme r / symboler: Læs betjeningsvejledningen! Volt (vekselspænding) Observer advarsel Watt (effekt) og sikkerhedsanvisning! Risiko for elektrisk stød! Farlig elektrisk Jævnstrøm (Strøm- og spændingsart) spænding –...
 • Seite 36: Indledning

  Indledning / Sikkerhedsanvisninger Akku-voks-polermaskine KH 3179 til biler 2 syntetiske polerhætter Voksning, polering og afvoksning af autolak 1 akku-pakke 1 akku-ladeapparat 1 betjeningsvejledning Indledning 1 hæfte „Garanti og service“ Før De tager apparatet i brug, bør De Tekniske data gøre Dem fortrolig med dets funktioner og sætte Dem ind i den rigtige omgang...
 • Seite 37: Sikkerhed På Arbejdspladsen

  Sikkerhedsanvisninger Sikkerhed på arbejdspladsen Advarsel! - Åbn aldrig enhederne. Lad kun serviceafdelingen eller en elektriker Hold dit arbejdsområde rent og ryddeligt. udføre reparationer eller udskifte dele. Sørg for god belysning på arbejdspladsen. Rod og dårligt oplyste arbejdsområder kan medføre Personsikkerhed uheld.
 • Seite 38: Omhyggelig Behandling Og Brug Af Akkuapparater

  Sikkerhedsanvisninger Forsigtig! Eksplosionsfare! Smid aldrig akku- bruger maskinen. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj. pakken i åben ild eller vand. Brug el-værktøj, tilbehør, værktøj osv. efter disse anvisninger og som foreskrevet til denne specielle Sikkerhedsanvisninger maskintype. Tag hensyn til arbejdsbetingelserne specifikt til apparatet og det arbejde, der skal udføres.
 • Seite 39: Har Du Forstået Alt

  Sikkerhedsanvisninger / Ibrugtagning / Betjening Har du forstået alt? Indsætning / udtagning af akku-pakken i maskinen Når du har gjort dig fortrolig med disse generelle Montering af akku-pakke: sikkerhedsanvisninger for el-apparater og har lært at håndtere el-apparatet og alle dets funkti- Sæt akku-pakken ind i maskinen, og lad den oner ved hjælp af den pågældende betjenings-...
 • Seite 40: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Betjening / Vedligeholdelse og rengøring / Bortskaffelse / Information der anvendes et kombinationsprodukt (rengørings- Hætterne rengøres manuelt i sæbevand. middel + voks). Bortskaffelse 1. Sæt akku-polermaskinen på fladen, der skal poleres. Bemærk: Tænd ikke for maskinen endnu, så det undgås, at voks- / polerpasta flyver omkring. Emballagen består helt igennem af miljø- Rør nogle gange med maskinen på...
 • Seite 41: Konformitetserklæring / Fremstiller

  Maskindirektiv (98 / 37 / EC) EF-lavspændingsdirektivet (73 / 23 / EEC) Elektromagnetisk fordragelighed (89 / 336 / EEC) Type / redskabsbetegnelse: Parkside akku-voks-polermaskine KH 3179 til biler Bochum, 31.01.2007 Hans Kompernaß - Direktør - Tekniske ændringer i forbindelse med udviklingen er forbeholdt.