Herunterladen  Diese Seite drucken

Technische Gegevens; Vóór Ingebruikneming - EINHELL BG-CS 85 E Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_BG_CS_85_E_SPK2__ 12.12.13 08:34 Seite 22
NL

5. Technische gegevens

Nominale spanning:
Opgenomen vermogen:
Nullasttoerental:
Afstelhoek:
Slijpschijf binnendiameter:
Slijpschijf buitendiameter:
Dikte van de slijpschijf :
Extra-geïsoleerd
Gewicht:
Inschakelduur:
De inschakelduur S2 20 min (kortstondig bedrijf)
betekent dat de motor met het nominale vermogen
van 85 W enkel voor de tijd (20 min) vermeld op het
kenplaatje voortdurend mag worden belast. Anders
zou hij ontoelaatbaar warm worden. Tijdens de pauze
koelt de motor weer af op zijn oorspronkelijke
temperatuur.
Geluid en vibratie
De geluids- en vibratiewaarden werden bepaald
volgens EN 61029.
Geluidsdrukniveau L
pA
Onzekerheid K
pA
Geluidsvermogen L
WA
Onzekerheid K
WA
Draag een gehoorbeschermer.
Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.
Totale vibratiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 61029.
Schuren
Trillingsemissiewaarde a
Onzekerheid K = 1,5 m/s
Waarschuwing!
De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens een genormaliseerde testprocedure en kan
veranderen naargelang van de wijze waarop het
elektrische gereedschap wordt gebruikt en in
uitzonderingsgevallen boven de opgegeven waarde
liggen.
22
230V ~ 50Hz
S2 20 min 85 watt
4800 t/min
35° naar links en rechts
23mm
max. 108mm
3,2mm
II / ®
2,4 kg
79 dB (A)
3 dB
92 dB (A)
3 dB
= 2,42 m/s
2
h
2
De vermelde trillingsemissiewaarde kan worden
gebruikt om elektrische gereedschappen onderling te
vergelijken.
De vermelde trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt om voor begin van de werkzaamheden de
nadelige gevolgen te beoordelen.
Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot
een minimum!
Gebruik enkel intacte toestellen.
n
Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.
n
Pas uw manier van werken aan het toestel aan.
n
Overbelast het toestel niet.
n
Laat het toestel indien nodig nazien.
n
Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt.
n
Draag handschoenen.
n
Restrisico's
Er blijven altijd restrisico's over ook al wordt dit
elektrisch gereedschap naar behoren bediend.
Volgende gevaren kunnen zich voordoen in
verband met de bouwwijze en uitvoering van dit
elektrisch gereedschap:
1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker
wordt gedragen.
2. Gehoorschade indien geen gepaste
gehoorbeschermer wordt gedragen.
6. Vóór ingebruikneming
Controleer of de gegevens vermeld op het kenplaatje
overeenkomen met de gegevens van het stroomnet
alvorens het gereedschap aan te sluiten.
Verwijder altijd de netstekker uit het stopcontact
voordat u het toestel anders afstelt.
Montage (fig. 3 -6)
Kettingspanmechanisme de houder in steken
(fig. 3) en van beneden vastschroeven d.m.v. de
stervormige schroef (fig. 4).
Kettingscherpslijper voor ingebruikneming op
een gepaste plaats (beschermd tegen stof,
droog, goed verlicht) op een gepaste onderlaag
(b.v. werkbank) vastmaken m.b.v.
bevestigingsschroeven M8 en moerplaatjes (fig.
5).
Let er wel op dat de montageplaat van de
kettingscherpslijper tot tegen de aanslag op de
onderlaag moet worden geschoven (fig. 6).

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading