Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Onderhoud En Verzorging - Conrad MXC-2800 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Let op!
Bij het openen van deksels of het verwijderen van delen, behalve
als dat met de hand mogelijk is, kunnen spanningvoerende delen
blootgelegd worden. Ook aansluitplaatsen kunnen spanningvoe-
rend zijn. Voor een compensatie, onderhoud, reparatie of het ver-
vangen van onderdelen of modules, moet het apparaat van alle
spanningsbronnen en meetcircuits gescheiden zijn, als het ope-
nen van het apparaat noodzakelijk is. Als daarna een compensa-
tie, onderhoud of reparatie aan het geopende apparaat onder
spanning onvermijdelijk is, mag dat alleen door een vakman
gebeuren, die vertrouwd is met de daaraan verbonden gevaren
resp. de betreffende voorschriften daarvoor (VDE-0100, VDE-
0701, VDE-0683).
Condensatoren in het apparaat kunnen nog geladen zijn, zelfs als
het apparaat van alle spanningsbronnen en meetcircuits losge-
maakt is.

Onderhoud en verzorging

Let met betrekking tot onderhoud en verzorging beslist op de aanwijzingen betref-
fende de veiligheid die aan het begin van deze gebruiksaanwijzing staan.
Bij veranderingen van schakelingen/ingrepen vervalt het recht op garantie. Wend u
bij reparaties of instellingen binnen in het apparaat tot onze Technische Dienst.
Gebruik voor het schoonmaken een schone, droge, antistatische en niet pluizende
doek.
Let op!
Gebruik voor het schoonmaken geen koolstofhoudende schoon-
maakmidelen of benzine, alcohol of dergelijke. Daardoor wordt
het oppervlak van de meter aangetast. Bovendien zijn de dampen
schadelijk voor de gezondheid en explosief. Gebruik voor het
schoonmaken ook geen gereedschappen met scherpe randen,
schroevendraaiers of metalen borstels e.d.
78
79

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mxc-1600

Inhaltsverzeichnis