Herunterladen Diese Seite drucken

Innledning; For Din Sikkerhet; Forskriftsmessig Bruk; Utstyr - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Innledning

Elektrisk heftepistol PET 23 VARIO
Innledning
L

For din sikkerhet

L
Sørg for å være fortrolig med apparatets
funksjoner før det tas i bruk første gang,
og sett deg godt inn i riktig omgang med
elektroverktøy. I denne forbindelse må følgende
betjeningsveiledning leses. Dessuten må de vanlige
sikkerhetsforskriftene i vedlagte hefte følges nøye.
Ta godt vare på denne veiledningen. Dersom appa-
ratet overlates til andre må alle underlag likeledes
overleveres.

Forskriftsmessig bruk

L
Den elektriske heftepistolen er utelukkende beregnet
til privat bruk for hefting av papp, isolasjonsmateriell,
lær, stoff (tekstil- og naturfibrer) samt likende mate-
rialer av hardt tre, mykt tre, sponplate og materialer
som f.eks. kryssfiner.
Det må bare tilsluttes nettspenning på 230 V ~ 50 Hz
(utstyrt med sikring på 16 A). Det er bare tillatt å
bruke utstyret i tørre rom. All bruk som ikke er for-
skriftsmessig, innebærer betydelig fare for ulykker
og medfører tap av garanti.

Utstyr

L
(se figur A)
Håndtak
Q
Avtrekker
W
Frontplate
E
Klammerdyse
R
Magasin
T
Slagkraftvelger med skala
Y
Magasinstempel
U
På / Av bryter
I
Nettkabel
O
Sekskantnøkkel
P
24
NO

Leveringsomfang

L
1 elektrisk heftepistol PET 23 VARIO
Trådklammer: Type 53
Klammer med smal rygg: Type 55
Stifter: Type 47
1 sekskantnøkkel
1 betjeningsveiledning
1 hefte „Generelle sikkerhetsanvisninger"
1 hefte „Garanti og service"

Tekniske data

L
Merkespenning:
Slaghastighet:
Ved kort tids drift (KB):
Verneklasse:
Lydtrykk nivå (A):
Lydtrykk nivå (C):
Lydeffekt nivå:
Vibrasjon:

Klammer / stifter

L
Tips: Utstyrets presisjonskomponenter er tilpasset
følgende typer av vanlige klammer og stifter:
Type
55
53
47
Følgende data er uforpliktende opplysninger og
anbefalinger. Undersøk selv gjennom praktisk arbeid
hvilke typer klammer eller stifter og hvilken slagkraft
som er best egnet for underlaget!
230 V ~ 50 Hz
30 / min
maks. 15 min
II /
95,0 dB (A)
105,0 dB (C)
108,0 dB(A)
5,58 m / s
2
mm
12, 14, 16, 18, 19
12, 14, 18
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PET 23 VARIO