Herunterladen Diese Seite drucken

Indledning; Af Hensyn Til Deres Sikkerhed; Formålsbestemt Anvendelse; Udstyr - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Inledning
Elektrisk hæftemaskine PET 23 VARIO

Indledning

L

Af hensyn til Deres sikkerhed

L
Før De tager apparatet i brug, bør De
gøre Dem fortrolig med dets funktioner
og sætte Dem ind i den rigtige omgang
med elektriske redskaber. Herom kan De læse i den
følgende betjeningsvejledning.Ydermere skal også
de generelle sikkerheds-henvisninger i det vedlagte
hefte nøje iagttages. Denne vejledning skal opbevares,
og ved overdragelse af apparatet til andre skal den
også afleveres.
Formålsbestemt anvendelse
L
Den elektriske hæftemaskine er udelukkende beregnet
til privat anvendelse til hæftning af pap, isolerings-
materiale, læder, stof (tekstil- resp. naturfubre) og
sammenlignelige materialer på hårdt træ, blødt træ,
spånplader eller krydsfinerlignende materialer.
Apparatet forlanger 230 V ~ 50 Hz (udstyret med
maskimalt en 16 A-sikring). Anvendelse er kun tilladt
i tørre omgivelser. Enhver anvendelse i strid med
formålet kan føre til alvorlige uheld og medfører
bortfald af garantien.

Udstyr

L
(se illustration A)
håndgreb
Q
udløser
W
frontplade
E
klammenæb
R
magasin
T
skaleret slagkraftstyring
Y
magasinskyder
U
afbryderkontakt
I
elektrisk ledning
O
unbrakonøgle
P
30
DK

Leveringens indhold

L
1 elektrisk hæftemaskine PET 23 VARIO
ståltrådshæfteklammer: type 53
smalle hæfteklammer: type 55
søm: type 47
1 unbrakonøgle
1 betjeningsvejledning
1 hæfte „generelle sikkerhedsanvisninger"
1 hæfte „garanti og service"

Tekniske specifikationer

L
Nominel spænding:
Slagtal:
Korttidsanvendelse (KB):
Sikkerhedsklasse:
Støjtryksniveau (A):
Støjtryksniveau (C):
Støjeffektniveau:
Vibration:
Klammer / søm
L
Bemærk: Apparatets præcisionsdele er afstemt
efter følgende, normale typer af hæftekammer / søm:
Type
55
53
47
De følgende angivelser er uforpligtende anbefalinger.
Prøv Dem frem i praktiske opgaver til De selv finder
frem til hvilke typer af hæfteklammer / søm og
hvilken indstilling af slagkraften der er bedst egnet
til underlaget!
230 V ~ 50 Hz
30 / min
max. 15 min
II /
95,0 dB (A)
105,0 dB (C)
108,0 dB(A)
5,58 m / s
2
mm
12, 14, 16, 18, 19
12, 14, 18
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PET 23 VARIO