Herunterladen Diese Seite drucken

Käyttö; Makasiinin Varustaminen; Iskuvoiman Asettaminen; Päälle- Ja Poiskytkeminen - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Turvallisuus / Käyttö
suorittavat tuki- ja pitotyötä.
J
Varmistu ennen jokaista käyttöönottoa, että laite
on moitteettomassa kunnossa!
J
Täytä makasiini
vain poiskytketyllä laitteella!
T
Aseta Päälle- / Poiskytkin
Näin toimit oikein!
J
Pidä huolta kaikissa töissä siitä, että materiaalit
ja työkappaleet ovat varmistetussa asennossa!
Osoita tarvittaessa toiselle henkilölle, tuki- ja
pitotyön suorittaminen!
J
Suojaa laite kosteudelta!
J
Älä työstä mitään kostutettua materiaalia!
J
Irrota verkkoliitäntäjohto
laitetta ei käytetä ja pitempien työtaukojen ajaksi!
Käyttö
L

Makasiinin varustaminen

L
Käytä yksinomaan hienolankaniittejä (Tyyppi 53), kapea-
selkäisiä niittejä (Tyyppi 55) tai nauloja (Tyyppi 47)!
j
Paina makasiinin siirrin
ja ohjaa tämä ylöspäin.
T
j
Vedä makasiinin siirrin
makasiinista
.
T
j
Ota tarvittaessa ei-tarpeelliset niitit tai naulat
pois makasiinista T.
j
Työnnä tarvittavat niitit tai naulat sisään
makasiiniin T.
j
Saat tietoja oikeasta niittien tai naulojen sisään
laittamisesta makasiinin siirtäjällä olevasta
merkinnästä
.
U
j
Työnnä makasiinin siirtäjä
ka sisään makasiiniin
j
Paina lopuksi makasiinin siirtäjää
anna tämän selvästi lukittua.

Iskuvoiman asettaminen

L
Vihje!
j
Valitse vähäisin iskuvoima, jonka tarvitset nidontaan.
14
FI
asentoon "O"!
I
verkkovirrasta, kun
O
makasiinin suunnassa
U
täysin ulos
U
vasteeseen saak-
U
.
T
alaspäin ja
U
j
Voit asettaa iskuvoiman portaattomasti iskuvoi-
mansäätäjällä
asennosta "1" (vähäisin isku-
Y
voima) asentoon "7" (maksimi- iskuvoima).
Päälle- ja poiskytkeminen
L
m Huomio!
J
Liitä laite verkkovirtaan vain sen irtikytkettynä
ollessa! Aseta Päälle- / Poiskytkin
"0".
Päällekytkeminen
j
Aseta Päälle- / Poiskytkin
(Katso kuva A).
Poiskytkeminen
j
Aseta Päälle- / Poiskytkin
m Iskunopeus:
Sähkönaulain PET 23 VARIO on suunniteltu 30 iskulle
minuutissa.
m Lyhytaikaiskäyttö:
Sähkönaulain PET 23 VARIO on suunniteltu 15 minuutin
käyttöön suurinta iskunopeutta käyttävissä töissä.
Anna laitteen jäähtyä sen jälkeen riittävästi.

Nitominen

L
j
Kytke laite päälle.
j
Paina naulaajan nokka
at nitoa.
j
Käytä laukaisinta
W
j
Sovita tarvittaessa iskuvoima sopivaksi materi-
aaleille, niiteille ja nauloille.
Jälki-iskumahdollisuus:
Käytä tätä toimintoa, kun havaitset, että aikaisemmin
lyödyt niitit tai naulat eivät ole tukevasti lyöty sisään
erityisen kovaan pohjamateriaaliin. Huomioi, että
jälki-iskumahdollisuus on mahdollista ainoastaan
suoraan yksittäisen nidonnan yhteydessä. Niin
pitkään kun et nosta naulaajan nokkaa
uutta niittiä / mitään naulaa ei ladata nidottavaksi.
asentoon
I
asentoon "I"
I
asentoon "0".
I
paikkaan, johon halu-
R
.
, mitään
R

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PET 23 VARIO