Herunterladen Diese Seite drucken

Handhavande; Ladda Magasin; Ställa In Slagkraft; På / Av - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Säkerhet / Handhavande
Säkert handhavande!
J
Kontrollera alltid att material och arbetsstycke
är placerade i säker position. Be en person att
assistera om det behövs.
J
Skydda apparaten mot fukt.
J
Bearbeta aldrig fuktiga material.
J
Dra ut nätkabeln
O
apparaten eller under längre pauser i arbetet.

Handhavande

L

Ladda magasin

L
Använd endast fina häftklammer (typ 53), smala
klammer (typ 55) eller spik (typ 47)!
j
Tryck magasinlåset
skjut upp det.
j
Dra ut magasinlåset
j
Ta ur klammer eller spikar som ligger i
magasinet
.
T
j
Skjut in nödvändig mängd klammer eller spik i
magasinet
.
T
j
Titta på magasinlåset
resp. spik skall placeras.
j
Skjut in magasinlåset
magasinet
.
T
j
Tryck ner magasinlåset
ordentligt.
Ställa in slagkraft
L
Tips!
j
Välj alltid lägsta möjliga slagkraft för häftningen.
j
Du kan ställa in slagkraften steglöst med reg-
laget
från 1 (lägsta slagkraft) till 7 (maximal
Y
slagkraft).
PÅ / AV
L
m Varning!
J
Anslut apparaten till nätströmmen utan att sätta
på det. Tryck PÅ- / AV-knappen
20
SE
när du inte använder
mot magasinet
och
U
T
helt ur magasinet
U
T
åt vilket håll klammor
U
tills det tar emot i
U
och låt det haka i
U
till läge 0.
I
Start
j
Skjut PÅ / AV-knappen
Stänga av
j
Tryck PÅ- / AV-knappen
m Slagtal:
Den elektriska häftpistolen PET 23 VARIO är utformad
för 30 slag i minuten.
m Korttidsdrift:
Den elektriska häftpistolen PET 23 VARIO är utformad
för 15 minuters drift när den arbetar med maximalt
slagtal. Låt sedan häftpistolen bli tillräckligt kall.
Häfta
L
j
Sätt på apparaten.
j
.
Tryck häftöppningen
j
Tryck på utlösaren
j
Anpassa slagkraften till materialet, klammrarna
eller spiken.
Möjlighet till efterslag:
Använd denna funktion om du märker att klammern
eller spiken inte fastnat riktigt. Lägg märke till att
efterslagsfunktionen bara fungerar i direkt anslutning
till häftningen. Så länge du inte lyfter häftöppningen
från underlaget, laddas inga nya klammer / spik i
R
öppningen.
j
Häfta nödvändig klammer / spik och tryck häft-
öppningen
R
j
Tryck utlösaren
resultat du vill ha.
Användningsexempel:
j
Häfta fast tyget på en stolssits (se bild B).
j
Häfta fast
/
1
4
golv (se bild C).
j
Spänn och häfta fast en målarduk i en ram
(se bild D).
j
Häfta fast skyddsfolie för isoleringsmaterial vid
värmeisolering (se bild E).
till läge I, (se bild A).
I
till läge 0.
I
mot stället du vill häfta.
R
W
mot häftstället.
tills häftningen ger det
W
list i övergången mellan vägg och

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PET 23 VARIO