Herunterladen Diese Seite drucken

Opplysninger; Service; Erklæring Om Samsvar / Produsent - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Opplysninger

Opplysninger
L

Service

L
I garantidokumentene finner du en liste over
ansvarlige serviceverksteder i ditt land.
m Tips!
Under oppstart kan det midlertidig oppstå et
spenningsavbrudd i dette utstyret, spesielt
dersom nettforsyningen er av dårlig kvalitet.
Slikt avbrudd kan påvirke andre apparater (f.eks.
ved at en lampe blinker). Ved en nettimpedans
Z maks < 0,381 Ohm vil slike forstyrrelser neppe
forekomme. (Du kan få nærmere opplysninger
fra din lokale elektrisitetsforsyning).
28
NO
Erklæring om samsvar /
L
produsent
Vi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867
Bochum, Tyskland, erklærer med dette at dette
produktet samsvarer med følgende EU-retningslinjer:
Maskindirektiv (98 / 37 / EC)
EU lavspenningsdirektiv (73 / 23 / EEC),
(93 / 68 / EEC)
Elektromagnetisk kompatibilitet (89 / 336 / EEC)
Anvendte harmoniserte normer
EN 50144 - 1 : 1998 + A1 + A2
EN 50144 - 2 - 16 : 2003
EN 55014 - 1 : 2000 + A1 + A2
EN 55014 - 2 : 1997 + A1
EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2
EN 61000 - 3 - 11 : 2000
ROHS Directive 2002 / 95 / EEC
Produktets betegnelse:
Parkside Elektrisk heftepistol PET 23 VARIO
Bochum, 30.04.2006
Hans Kompernaß
- Direktør -
Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer med tanke
på videre utvikling.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PET 23 VARIO