Herunterladen Diese Seite drucken

Förvaring; Felsökning; Underhåll Och Rengöring; Avfallshantering - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Handhavande / Felsökning / Underhåll och rengöring / Avfallshantering / Information
j
Häfta fast hållare för komponenter i en
väggförklädnad (se bild F).
Förvaring
L
j
Dra ut nätkabeln
O
apparaten.
j
Förvara apparaten skyddad för obehörig
användning!
j
Förvara alltid klammer eller spik säkert i sluten
behållare!
Felsökning
L
m Varning!
J
Dra ut nätkabeln
O
Fel
Orsak
Åtgärd
Apparaten fungerar inte.
En klammer eller en spik blockerar apparaten.
Öppna magasinlåset
släpper. Lossa den främre plattan
insexnyckeln
.
P
Ta bort klamrarna eller spiken.
En klammer eller en spik har slagits in fel i
materialet.
Ta bort den felaktigt häftade klammern / spiken
med en tång.
Använd alltid lämpliga klammer eller spikar.
Justera slagkraften så att apparaten häftar som
den ska.
Apparaten är trasig.
I reparationsfall: Kontakta kundtjänst i ditt land
(se garantibeviset).
Underhåll och rengöring
L
m Varning!
J
Dra ut nätkabeln O innan du underhåller eller
rengör apparaten.
Den elektriska häftpistolen är underhållsfri.
när du inte använder
innan du åtgärdar fel!
. Fjädringen i magasinet
U
med
E
j
Rengör regelbundet, i bästa fall efter varje avslutad
användning och använd torr luddfri duk vid
rengöringen. Använd inte vatten eller rengö-
ringsmedel.

Avfallshantering

L
Förpackningen består av 100 % miljövänligt
material som kan avfallshanteras vid lokala
återvinningsställen.
Kasta inte elektrisk utrustning
i hushållssoporna.
Enligt EU-direktiv 2002 / 96 gällande Begagnad elektrisk
och elektronisk utrustning skall trasiga eller begag-
nade elverktyg avfallshanteras separat och tillföras
återvinningen enligt gällande miljölagstiftning.
Informera dig om avfallshantering av begagnade
elektroutrustning hos din kommun.

Information

L

Service

L
Adressen till ansvarig kundtjänst hittar du på garan-
tibeviset.
m Tips!
När denna utrustning startas kan korta spän-
ningsfall förekomma, speciellt om strömmen är
svag. Dessa spänningsfall kan kortfristigt påverka
annan utrustning (t.ex. en lampa börjar flimra).
Om spänningsnätet har en impedans på
Z max < 0.381 OHM bör dylika störningar inte
förekomma. (Kontakta lokal elleverantör för
ytterligare information).
SE
21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PET 23 VARIO