Parkside PSFS 250 A1 Originalbetriebsanleitung

Kombi-fräser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1
COMBINATION CUTTER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
KOMBIFRÄS
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
KOMBI-FRÄSER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 102813
YHDISTELMÄJYRSIN
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
COMBIFREESMACHINE
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSFS 250 A1

 • Seite 1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER YHDISTELMÄJYRSIN Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös KOMBIFRÄS COMBIFREESMACHINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Bedienings- en veiligheidsinstructies Översättning av bruksanvisning i original Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing KOMBI-FRÄSER...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  The instructions for use are a part of this product. They contain impor- tant information about safety, use and disposal. Be- 1 Combination cutter PSFS 250 A1 fore using the product, please familiarise yourself 1 Parallel fence with circle cutting function with all the operating and safety instructions.
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings not use any adapter plugs with earthed may exceed the value specified in these instructions. (grounded) power tools. Unmodified plugs Regularly using the electric tool in such a way may make it easy to underestimate the vibration. and matching outlets will reduce risk of electric shock.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool … / Additional … / Additional safety information for routers dition that may affect the power tool’s on the switch or energising power tools that have operation. If damaged, have the power the switch on invites accidents. d) Remove any adjusting key or wrench tool repaired before use.
 • Seite 9: Additional Safety Information For Routers Operation

  Additional safety information for routers / Operation Changing tools (see Fig. C) Only use cutting bits with the correct size shaft diameter suitable for the speed of the electric tool. Fix and secure the work piece to a Note: Only use combination cutter accessory stable surface using clamps or other parts with a shaft diameter of ø...
 • Seite 10: Milling Direction For Edges

  Operation Milling direction for edges Pivot to vertical Press and hold the bevel stop Turn the handle clockwise from horizontal to vertical until the bevel stop locks in. Using the rip fence (see Fig. G) Loosen the wing bolts on the base plate and slide the guide bar for the circle- / rip fence through the two openings in the bot-...
 • Seite 11: Dust Extraction

  Operation / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Dust extraction (see Fig. I) Warranty The warranty for this appliance is for 3 The tool features a dust extraction nozzle years from the date of purchase. The ap- to vacuum off dust. pliance has been manufactured with care Insert the adapter in the extraction nozzle...
 • Seite 12: Disposal

  Contact your local refuse disposal authority for more EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 details on the disposal of worn out electrical devices. Type / Description of product: Combination Cutter PSFS 250 A1 Date of manufacture: 08–2014 Serial number: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu...
 • Seite 13 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ......................Sivu 14 Tuotteen osat ............................Sivu 14 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ........................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 15 4.
 • Seite 14: Määräystenmukainen Käyttö

  Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turval- 1 yhdistelmäjyrsin PSFS 250 A1 lisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen 1 rinnakkaisvaste, jossa pyöröleikkaustoiminto mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaik- 1 pölynimusovitin...
 • Seite 15: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Sähköturvallisuus Värähtelytaso muuttuu sähkötyökalun käytön mukaan ja se saattaa joissakin tapauksissa ylittää tässä oh- a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- jeessa mainitun arvon. Värähtelyrasitusta saatetaan rasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa aliarvioida, jos sähkötyökalua käytetään säännölli- millään tavalla.
 • Seite 16: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Lisäturvaohjeita hiojille ja kiillottajille c) Varo käynnistämästä laitetta vahin- Älä anna henkilöiden käyttää laitetta, gossa. Varmista, että sähkötyökalu jos he eivät tunne sitä tai eivät ole lu- on kytketty pois päältä, ennen kuin keneet näitä käyttöohjeita. Sähkötyöka- liität sen pistorasiaan, nostat sen tai lut ovat vaarallisia, jos kokemattomat henkilöt kannat sitä.
 • Seite 17: Lisäturvaohjeita Yläjyrsijöille

  Lisäturvaohjeita yläjyrsijöille / Käyttö Lisäturvaohjeita yläjyrsijöille Kierrosluvun asettaminen (ks. kuva B) Pidä laitetta vain eristetyistä otepin- noista, koska jyrsin saattaa osua Käännä kierrosluvunsäädin oikealle, jotta omaan verkkojohtoonsa. Kosketus jän- voit nostaa kierroslukua. nitteelliseen johtoon voi johtaa jännitteen myös Käännä kierrosluvunsäädintä vasemmalle, laitteen metalliosiin, jolloin seurauksena voi olla jotta voit pienentää...
 • Seite 18: Työstösyvyyden Asettaminen

  Käyttö Työstösyvyyden asettaminen Kahvan kääntäminen (ks. kuva E) (ks. kuva F) Huomautus: käsikahvaa ei saa kääntää käynnis- Löysää siipisäätöruuvia Työnnä tukilaatta haluttuun työstösyvyyteen tettäessä laitetta. Irrota pistoke pistorasiasta ja var- (täydellinen läpileikkaus 3,2 mm yli materiaalin mista, että vastelevy on lukittunut. paksuuden).
 • Seite 19: Pölyn Imuroiminen

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Huoltopalvelu / Takuu alkuperäisiä varaosia. Laitteen käyttö pyörö- / rinnakkaisleikkaussuojan ohjaustanko tukilevyn alasivulla olevan kahden aukon pysyy näin turvallisena. Laitteen pistokkeen läpi, niin että keskiökärki näyttää alaspäin. tai sähköjohdon saa vaihtaa vain Aseta keskiökärki ympyrän keskikohtaan. laitteen valmistaja tai sen valtuuttama Asennoi pyörö-/rinnakkaisleikkaussuojan huoltopalvelu.
 • Seite 20: Hävittäminen

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / Laitekuvaus: Yhdistelmäjyrsin PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2014 Sarjanumero: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Ändamålsenlig användning ......................Sidan 22 Utrustning ............................Sidan 22 Leveransomfattning ..........................Sidan 22 Tekniska data .............................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 23 2. Elsäkerhet ............................Sidan 23 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 23 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 24 5.
 • Seite 22: Ändamålsenlig Användning

  Läs säkerhetsanvisningarna och monteringsanvisnin- gen innan du använder produkten. Använd produkten 1 kombifräs PSFS 250 A1 endast enligt beskrivningen och endast för de angi- 1 parallellanslag med funktion för cirkelsnitt vna ändamålen. Se till att bruksanvisningen alltid 1 adapter för dammsugning...
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Elsäkerhet Vibrationsnivån förändras beroende på elverktygets användning och kan i vissa fall överstiga det i dessa a) Apparatkontakten måste passa i anvisningar angivna värdet. Vibrationsbelastningen uttaget. Kontakten får inte modifieras kan underskattas om elverktyget regelbundet anvä- på...
 • Seite 24: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  ... / Kompletterande säkerhetsinformation för slip- och polermaskiner d) P lacera ett elverktyg som inte används hörselskydd, beroende på elverktygets typ och utom räckhåll för barn. Låt inte perso- användning, reducerar risker för skador. c) Undvik att verktyget startar av misstag. ner använda verktyget utan att de Kontrollera att elverktyget är avstängt känner till användningen eller har läst...
 • Seite 25: Kompletterande Säkerhetsinformation För Handöverfräsar

  ... / Kompletterande säkerhetsinformation för handöverfräsar / Användning Till / från (se bild A) Material innehållande asbest får inte bearbetas. Asbest kan förorsaka cancer. Påslagning: Använd skyddsglasögon och lämplig damm- skyddsmask! Tryck på TILL / FRÅN -knappen Avstängning: Kompletterande säkerhetsinfor- Släpp TILL / FRÅN-knappen mation för handöverfräsar Inställning av varvtal (se bild B)
 • Seite 26: Montering Av Slipband

  Användning Montering av slipband Montera slipband i enlighet med beskriv- ningen på bild C. Inställning av arbetsdjup (se bild E) Lossa vingskruven (justerskruv) För fram fotplattan på önskat arbetsdjup (för komplett kapning ca 3,2 mm utöver material- tjockleken). Det maximalt rekommenderade Att svänga handtaget (se bild F) skärdjupet för trä...
 • Seite 27: Cirkelsågning

  Användning / Rengöring och underhåll / Service / Garanti Cirkelsågning (se bild H) Rengöring och underhåll Hänvisning: Styrhålet placeras, beroende på Denna maskin är underhållsfri. önskat resultat, inne eller ute på cirkelns kant: Inne Rengör maskinen alltid så snart du använt den för ett hål - ute för en skiva.
 • Seite 28: Avfallshantering

  EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 Avfallshantering EN 61000-3-3:2008 Förpackningen består av miljövänligt Typ / Beteckning: material som kan avfallshanteras vid Kombifräs PSFS 250 A1 lokala återvinningsställen. Date of manufacture (DOM): 08–2014 Kasta inte elverktyg i Serienummer: IAN 102813 hushållssoporna! Bochum, 31.08.2014 Enligt EU-direktiv 2012 / 19 / EU gällande Begag-...
 • Seite 29 Inhoudsopgave Inleiding Correct gebruik ..........................Pagina 30 Onderdelen ............................. Pagina 30 Omvang van de levering ....................... Pagina 30 Technische gegevens ........................Pagina 30 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 31 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 31 3.
 • Seite 30: Correct Gebruik

  Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de in- gebruikname van het product met alle bedienings- 1 combifrees PSFS 250 A1 en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het 1 parallelle aanslag met cirkelsnijdfunctie apparaat alleen zoals beschreven en voor de aan- 1 stofzuigadapter gegeven toepassingsgebieden.
 • Seite 31: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen brandbare vloeistoffen, gassen of stof. kan voor de vergelijking met andere apparaten worden gebruikt. De aangegeven trillingsemissie- Elektrische gereedschappen veroorzaken von- waarde kan ook worden gebruikt voor een inlei- ken die stof of dampen zouden kunnen ontsteken. c) Houd kinderen en andere personen dende inschatting van uitslag.
 • Seite 32: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 3. Veiligheid van personen Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrische apparaten a) Wees steeds opmerkzaam, let op wat u doet en ga met overleg te werk met een elektrisch gereedschap. Gebruik a) Belast het apparaat nooit te zwaar. het apparaat niet wanneer u moe bent Gebruik voor uw werkzaamheden of onder de invloed van drugs, alcohol...
 • Seite 33: Service

  ... / Aanvullende ... / Aanvullende veiligheidsvoorschriften ... / Bediening voorgeschreven is. Houd daarbij re- Als u het werkstuk alleen met de hand of tegen kening met de werkomstandigheden uw lichaam houdt, blijft het labiel, wat tot het en de uit te voeren werkzaamheden. verlies van de controle kan leiden.
 • Seite 34: Gereedschap Vervangen

  Bediening Gereedschap vervangen Freesrichting aan de randen (zie afb. C) Opmerking: Gebruik alleen combifrees-accessoires met een schachtdiameter van ø 4,8 mm. Houd de spilvergrendelingsknop ingedrukt. Maak de spanmoer met behulp van de beksleutel los, door deze tegen de klok in te draaien.
 • Seite 35: Parallelle Geleider Gebruiken

  Bediening / Onderhoud en reiniging In horizontale positie zwenken voetplaat , zodat de centreerpunt naar Druk op de zwenkvergrendeling en houd beneden wijst. deze ingedrukt. Steek de centreerpunt in het midden van de Draai de handgreep zo lang tegen de klok in cirkel.
 • Seite 36: Service Garantie Afvoer

  Service / Garantie / Afvoer Service De garantieperiode wordt niet verlengd door de aan- sprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen Laat uw appa- en gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken raten door het servicepunt of een die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, elektricien en alleen met originele re- moeten direct na het uitpakken worden gemeld, ui- serve-onderdelen repareren.
 • Seite 37: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Benaming: Combifreesmachine PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2014 Serienummer: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de...
 • Seite 39 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 40 Ausstattung ............................Seite 40 Lieferumfang ............................Seite 40 Technische Daten ..........................Seite 40 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 41 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 41 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 42 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 42 5.
 • Seite 40: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Lieferumfang Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte 1 Parallelanschlag mit Kreisschneidefunktion mit aus. 1 Staubabsaugadapter 1 Maulschlüssel...
 • Seite 41: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- Der in diesen Anweisungen zeug nicht in explosionsgefährdeter angegebene Schwingungspegel ist entsprechend Umgebung, in der sich brennbare einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- Flüssigkeiten, Gase oder Stäube messen worden und kann für den Gerätevergleich befinden.
 • Seite 42: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. vermeidbar ist, verwenden Sie einen Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz schuhe fern von sich bewegenden Teilen.
 • Seite 43: Service

  … / Ergänzende … / Ergänzende Sicherheitshinweise für Oberfräsen / Bedienung dem Einsatz des Gerätes reparieren. eigene Netzkabel treffen kann. Der Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung gewarteten Elektrowerkzeugen. kann auch metallene Geräteteile unter Spannung f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
 • Seite 44: Drehzahl Einstellen

  Bedienung Drehzahl einstellen Arbeitstiefe einstellen (siehe Abb. B) (siehe Abb. E) Drehen Sie den Drehzahlregler nach rechts, Lösen Sie die Flügelstellschraube um die Drehzahl zu erhöhen. Schieben Sie die Fußplatte auf die gewünschte Drehen Sie den Drehzahlregler nach links, Arbeitstiefe (für vollständiges Durchschneiden um die Drehzahl zu verringern.
 • Seite 45: Handgriff Schwenken

  Bedienung Handgriff schwenken Markieren Sie die Kreismitte und bohren Sie ein (siehe Abb. F) Loch in diese (Tauchschnitt). Bohren Sie ein Führungsloch am Kreisrand Hinweis: Es ist nicht erlaubt, den Handgriff wäh- (Tauchschnitt) (Durchmesser Führungsloch 3 mm). rend der Inbetriebnahme zu drehen. Ziehen Sie den Lösen Sie die Flügelschrauben der Fußplatte Stecker aus der Steckdose und vergewissern Sie...
 • Seite 46: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung Wartung und Reinigung Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Gerät ist wartungsfrei. Reinigen Sie das Gerät direkt nach Abschluss Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- der Arbeit.
 • Seite 47: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Herstellungsjahr: 08–2014 Seriennummer: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 48 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2014 · Ident.-No.: PSFS250A1082014-FI / NL IAN 102813...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102813

Inhaltsverzeichnis