Parkside PSFS 250 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1
COMBINATION CUTTER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
KOMBIFRÄS
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
KOMBI-FRÄSER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 79032
YHDISTELMÄJYRSIN
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
KOMBI-FRÆSER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSFS 250 A1

 • Seite 1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER YHDISTELMÄJYRSIN Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös KOMBIFRÄS KOMBI-FRÆSER Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning KOMBI-FRÄSER...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. The instructions for use are a part of this product. They contain impor- 1 Combination cutter PSFS 250 A1 tant information about safety, use and disposal. Be- 1 Parallel fence with circle cutting function...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 2. Electrical safety Regularly using the electric tool in such a way may make it easy to underestimate the vibration. a) The mains plug on the device must Note: If you wish to make an accurate assessment match the mains socket.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools tool can lead to serious injury. is dangerous and must be repaired. b) Always wear protective equipment c) Pull the mains plug from the socket and wear safety glasses. Depending on before you make any adjustments to the device, change accessories or when the type of electrical tool and its application, the device is laid aside.
 • Seite 9: Additional Safety Information For Grinders And Polishers

  Additional safety … / Additional safety information for routers / Operation Additional safety information Trigger the circuit breaker or remove the fuse in for grinders and polishers order to disconnect the relevant electric circuit. Attention: Always hold the tool on the plastic POISONOUS DUSTS! The working of mate- housing and always wear safety goggles when rials that can produce harmful / toxic dusts...
 • Seite 10: Installing Sanding Belts

  Operation Note: Please use suitable accessories available Pivot to vertical from your speciality retailer to cut wall tiles. Press and hold the bevel stop Turn the handle clockwise from horizontal to vertical until the bevel stop locks in. Installing sanding belts Using the rip fence (see Fig.
 • Seite 11: Dust Extraction

  Operation / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Dust extraction (see Fig. I) pliance has been manufactured with care and meticulously examined before deliv- ery. Please retain your receipt as proof The tool features a dust extraction nozzle of purchase. In the event of a warranty to vacuum off dust.
 • Seite 12: Disposal

  EN 61000-3-3:2008 through your local recycling facilities. Type / Description of product: Do not dispose of electrical Combination Cutter PSFS 250 A1 power tools with household rubbish! Date of manufacture: 11–2012 Serial number: IAN 79032...
 • Seite 13 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ......................Sivu 14 Tuotteen osat ............................Sivu 14 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ........................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 15 4.
 • Seite 14: Määräystenmukainen Käyttö

  Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turval- 1 yhdistelmäjyrsin PSFS 250 A1 lisuusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen 1 rinnakkaisvaste, jossa pyöröleikkaustoiminto mukaan ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaik- 1 pölynimusovitin...
 • Seite 15: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Sähköturvallisuus Värähtelytaso muuttuu sähkötyökalun käytön mukaan ja se saattaa joissakin tapauksissa ylittää tässä oh- a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- jeessa mainitun arvon. Värähtelyrasitusta saatetaan rasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa aliarvioida, jos sähkötyökalua käytetään säännölli- millään tavalla.
 • Seite 16: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Lisäturvaohjeita hiojille ja kiillottajille c) Varo käynnistämästä laitetta vahin- Älä anna henkilöiden käyttää laitetta, gossa. Varmista, että sähkötyökalu jos he eivät tunne sitä tai eivät ole lu- on kytketty pois päältä, ennen kuin keneet näitä käyttöohjeita. Sähkötyöka- liität sen pistorasiaan, nostat sen tai lut ovat vaarallisia, jos kokemattomat henkilöt kannat sitä.
 • Seite 17: Lisäturvaohjeita Yläjyrsijöille

  Lisäturvaohjeita yläjyrsijöille / Käyttö Lisäturvaohjeita yläjyrsijöille Kierrosluvun asettaminen (ks. kuva B) Pidä laitetta vain eristetyistä otepin- noista, koska jyrsin saattaa osua Käännä kierrosluvunsäädin oikealle, jotta omaan verkkojohtoonsa. Kosketus jän- voit nostaa kierroslukua. nitteelliseen johtoon voi johtaa jännitteen myös Käännä kierrosluvunsäädintä vasemmalle, laitteen metalliosiin, jolloin seurauksena voi olla jotta voit pienentää...
 • Seite 18: Uppoleikkauksen Suorittaminen

  Käyttö (täydellinen läpileikkaus 3,2 mm yli materiaalin tukilevyn alasivulla olevan kahden aukon paksuuden). Suurin suositeltava puun leikkaus- läpi, niin että rinnakkaisohjain näyttää alaspäin. syvyyson 13 mm. Asennoi työkalu haluttuun etäisyyteen työkap- Vedä siipisäätöruuvi jälleen kireälle. paleen reunasta. Vedä siipiruuvit kireälle, jotta voit kiinnittää...
 • Seite 19: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Huoltopalvelu / Takuu / Hävittäminen Paina sitten lukituskytkintä ja vapauta Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden virtakytkin kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei Virtakytkimen lukituksen poistaminen rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Paina virtakytkintä...
 • Seite 20: Vaatimustenmukaisuus- Vakuutus / Valmistaja

  EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / Laitekuvaus: Yhdistelmäjyrsin PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Sarjanumero: IAN 79032 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin. 20 FI...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Ändamålsenlig användning ......................Sidan 22 Utrustning ............................Sidan 22 Leveransomfattning ..........................Sidan 22 Tekniska data .............................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 23 2. Elsäkerhet ............................Sidan 23 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 23 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 24 5.
 • Seite 22: Ändamålsenlig Användning

  Läs säkerhetsanvisningarna och monteringsanvisnin- gen innan du använder produkten. Använd produkten 1 kombifräs PSFS 250 A1 endast enligt beskrivningen och endast för de angi- 1 parallellanslag med funktion för cirkelsnitt vna ändamålen. Se till att bruksanvisningen alltid 1 adapter för dammsugning...
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Elsäkerhet Vibrationsnivån förändras beroende på elverktygets användning och kan i vissa fall överstiga det i dessa a) Apparatkontakten måste passa i anvisningar angivna värdet. Vibrationsbelastningen uttaget. Kontakten får inte modifieras kan underskattas om elverktyget regelbundet anvä- på...
 • Seite 24: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  ... / Kompletterande säkerhetsinformation för slip- och polermaskiner d) P lacera ett elverktyg som inte används selskydd, andningsskydd eller arbetshandskar utom räckhåll för barn. Låt inte perso- när man använder elektriska verktyg. c) Undvik att verktyget startar av misstag. ner använda verktyget utan att de Kontrollera att elverktyget är avstängt känner till användningen eller har läst innan strömförsörjningen kopplas till...
 • Seite 25: Kompletterande Säkerhetsinformation För Handöverfräsar

  ... / Kompletterande säkerhetsinformation för handöverfräsar / Användning Till / från (se bild A) Material innehållande asbest får inte bearbetas. Asbest kan förorsaka cancer. Påslagning: Använd skyddsglasögon och lämplig damm- skyddsmask! Tryck på TILL / FRÅN -knappen Avstängning: Kompletterande säkerhetsinfor- Släpp TILL / FRÅN-knappen mation för handöverfräsar Inställning av varvtal (se bild B)
 • Seite 26: Inställning Av Arbetsdjup

  Användning Inställning av arbetsdjup Användning av parallell (se bild E) styrning (se bild G) Lossa vingskruven (justerskruv) Lossa fotplattans vingskruvar och för För fram fotplattan på önskat arbetsdjup (för styrstången på tillsatsen för cirkel- / parallellsnitt komplett kapning ca 3,2 mm utöver material- genom de två...
 • Seite 27: Användning Av Maskinen I Permanent Drift

  Användning / Rengöring och underhåll / Service / Garanti Användning av maskinen i leveransen. Var god bevara kassakvittot permanent drift som köpbevis. Vi ber dig att kontakta ditt serviceställe per telefon vid garantifall. En- Låsning av TILL- / FRÅN-knappen dast då kan produkten skickas in fraktfritt. Tryck på...
 • Seite 28: Avfallshantering

  EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Beteckning: Kombifräs PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Serienummer: IAN 79032 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles.
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig anvendelse ......................Side 30 Udstyr ..............................Side 30 Levering ..............................Side 30 Tekniske data ............................Side 30 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 31 2. Elektrisk sikkerhed ...........................Side 31 3. Personlig sikkerhed .........................Side 32 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 32 5.
 • Seite 30: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  Indledning Kombi-fræser PSFS 250 A1 Ventilationslids Svingspærring Gaffelnøgle Indledning Kreds-/parallelskæreforsats Slibebånd Vi ønsker dig tillykke med købet af dit Notfræser (HSS) nye produkt. Du har besluttet dig for et Universelfunktionsfræser (HSS) produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen Adapter (udsugningstuds) er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse.
 • Seite 31: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerheds instrukser for elektrisk værktøj b) Apparatet må ikke anvendes i eksplo- Det i disse anvisninger angivne sionstruede omgivelser hvor der be- svingningsniveau er blevet målt svarende til en i finder sig brændbare væsker, luftarter EN 60745 nomeret målemetode og kan anvendes eller støvpartikler.
 • Seite 32: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerheds instrukser for elektrisk værktøj 3. Personlig sikkerhed Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber a) Bevar hele tiden opmærksomheden, pas på hvad De foretage Dem og gå a) til værks med det elektriske værktøj U ndgå at overbelaste apparatet. med fornuften i behold.
 • Seite 33: Service

  ... / Supplerende ... / Supplerende sikkerhedshenvisninger ... / Betjening 5. Service ADVARSEL: Anvend dette værktøj ikke til fremstil- ling af udskæringer i omgivelsen af installationer a) D eres apparater bør De kun lade eller åbninger med strømførende strømkabler eller i reparere hos serviceafdelingen eller vægge, bag hvilke der muligvis er lagt strømførende af en fagmand og kun med originale...
 • Seite 34: Montering Af Slibebånd

  Betjening Håndgreb drejes (se illustr. F) Universelfunktionsfræser (HSS) Egnet til: træ, spånplader, kunststof Notfræser (HSS) Drejes i horisontal position Egnet til: træ, spånplader, kunststof Tryk drejespærringen og hold denne trykket. Slibebånd Drej håndgrebet så lang tid mod urets retning Egnet til: slibning af træ fra den vertikale position til den horisontale position, indtil drejespærringen går i hak.
 • Seite 35: Sug Støv Ud

  Betjening / Vedligeholdelse og rengøring / Service / Garanti Service Juster kreds- / parallelforskæringsforsatsens afstand sådan, at bitten dykker ned i kredsran- Lad deres apparater dens føringshul. repareres af servicestedet eller en Lås fodpladen gennem fastspænding af faguddannet elektriker og kun med vingeskruerne original reservedele.
 • Seite 36: Bortskaffelse

  EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Maskintype / Type: Kombi-fræser PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Serienummer: IAN 79032 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 38 Ausstattung ............................Seite 38 Lieferumfang ............................Seite 38 Technische Daten ..........................Seite 38 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 39 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 39 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 40 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 40 5.
 • Seite 38: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Lieferumfang Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte 1 Parallelanschlag mit Kreisschneidefunktion mit aus. 1 Staubabsaugadapter 1 Maulschlüssel...
 • Seite 39: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- Der in diesen Anweisungen zeug nicht in explosionsgefährdeter angegebene Schwingungspegel ist entsprechend Umgebung, in der sich brennbare einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- Flüssigkeiten, Gase oder Stäube messen worden und kann für den Gerätevergleich befinden.
 • Seite 40: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. vermeidbar ist, verwenden Sie einen Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz schuhe fern von sich bewegenden Teilen.
 • Seite 41: Service

  … / Ergänzende … / Ergänzende Sicherheitshinweise für Oberfräsen / Bedienung dem Einsatz des Gerätes reparieren. Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht kann auch metallene Geräteteile unter Spannung gewarteten Elektrowerkzeugen. setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf Verwenden Sie nur Fräser des richtigen Schaft- und sauber.
 • Seite 42: Drehzahl Einstellen

  Bedienung Drehzahl einstellen Arbeitstiefe einstellen (siehe Abb. B) (siehe Abb. E) Drehen Sie den Drehzahlregler nach rechts, Lösen Sie die Flügelstellschraube um die Drehzahl zu erhöhen. Schieben Sie die Fußplatte auf die gewünschte Drehen Sie den Drehzahlregler nach links, Arbeitstiefe (für vollständiges Durchschneiden um die Drehzahl zu verringern.
 • Seite 43: Parallelführung Verwenden

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service Drehen Sie den Handgriff so lange im Uhrzeiger- Schalten Sie das Werkzeug ein, indem Sie den sinn aus der horizontalen in die vertikale EIN- / AUS-Schalter drücken und halten. Position, bis die Schwenksperre einrastet. Schieben Sie das Werkzeug langsam vorwärts.
 • Seite 44: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Ersatzteilen reparieren. Damit wird si- Service Deutschland chergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes er- Tel.: 01805772033 halten bleibt. Lassen Sie den Aus- (0,14 EUR / Min. aus dem dt. tausch des Steckers oder der Netzlei- Festnetz, Mobilfunk max.
 • Seite 45: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Herstellungsjahr: 11–2012 Seriennummer: IAN 79032 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 46 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 11 / 2012 · Ident.-No.: PSFS250A1112012-3 IAN 79032...

Inhaltsverzeichnis