Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT
PLPRS 1.5 B3
LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT
Operating instructions
SET ZA POPRAVAK LAMINATA/PARKETA
Upute za upotrebu
SET ZA POPRAVKU LAMINATA/PARKETA
Uputstvo za upotrebu
KIT PENTRU REPARAREA PARCHETULUI
Instrucţiuni de utilizare
КОМПЛЕКТ ЗА РЕМОНТ НА
ЛАМИНАТ/ПАРКЕТ
Ръководство за експлоатация
ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΜΙΝΕΪΤ/ΠΑΡΚΕ
Οδηүίες χρήσης
LAMINAT-/PARKETT-REPARATURSET
Bedienungsanleitung
IAN 326890_1904

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLPRS 1.5 B3

 • Seite 1 LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT PLPRS 1.5 B3 LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT Operating instructions SET ZA POPRAVAK LAMINATA/PARKETA Upute za upotrebu SET ZA POPRAVKU LAMINATA/PARKETA Uputstvo za upotrebu KIT PENTRU REPARAREA PARCHETULUI Instrucţiuni de utilizare КОМПЛЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ЛАМИНАТ/ПАРКЕТ Ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PLPRS 1.5 B3 GB │...
 • Seite 6: Introduction

  . Claims of any kind for damage resulting from unintended use will not be accepted . The user alone bears the risk . ■ 2  │   GB │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 7: Warnings Used

  DANGER Do not use the appliance in ► locations where there is a risk of fire or explosion, e .g . in the vicinity of inflammable liquids or gases . PLPRS 1.5 B3 GB │ CY   │  3 ■...
 • Seite 8: Handling Batteries

  . If a battery should be swallowed, seek medical attention IMMEDIATELY . If you do not intend to use the ► appliance for an extended period, remove the batteries . ■ 4  │   GB │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 9: Basic Safety Instructions

  Avoid unintentional operation of the ■ wax melter . Avoid skin contact with the wax ■ melter tip and protect yourself against dripping wax . There is a risk of burns! PLPRS 1.5 B3 GB │ CY   │  5 ■...
 • Seite 10: First Use

  ♦ Insert the batteries into the wax melter as indicated in the battery compartment (see fig . 1) . ♦ Close the battery compartment ■ 6  │   GB │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 11: Operating Elements

  (first letter, e . g . J+F) and mix it with the second colour (second letter, e .g . J+F) . The colour selection is indicative . Several other colours can be mixed . PLPRS 1.5 B3 GB │ CY   │...
 • Seite 12: Handling And Operation

  . CAUTION ► The wax melter tip gets very hot! When mixing the colour, use a work surface made of a suitable heat-resistant material, such as ceramic . ■ 8  │   GB │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 13: Troubleshooting

  Insert two new are dischar- batteries . ged . NOTICE ► If you cannot solve the problem with the aforementioned solutions, please contact the Service Hotline (see chapter Service) . PLPRS 1.5 B3 GB │ CY   │  9 ■...
 • Seite 14: Cleaning

  . This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner . Dispose of batteries only when they are fully discharged . ■ 10  │   GB │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 15: Appendix

  . Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee . PLPRS 1.5 B3 GB │ CY   │...
 • Seite 16 . Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and informa- tion about what the defect is and when it occurred . ■ 12  │   GB │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 17: Service

  Please note that the following address is not the service address . Please use the service address provided in the operating instructions . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3 GB │ CY   │  13 ■...
 • Seite 18 ■ 14  │   GB │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 19 Uvoznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 20: Uvod

  . Isključena su sva potraživanja bilo koje vrste na temelju štete nastale uslijed nenamjenske uporabe . Rizik snosi isključivo sam korisnik . ■ 16  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 21: Korištena Upozorenja

  . Nestručna uporaba može uzrokovati ozljede i oštećenja imovine . OPASNOST Uređaj ne koristite na mjestima, ► na kojima postoji opasnost od ek- splozije ili od požara, npr . u blizini zapaljivih tekućina ili plinova . PLPRS 1.5 B3   │  17 ■...
 • Seite 22: Rukovanje Baterijama

  . Postoji opasnost od nagrizanja! Nosite zaštitne rukavice . Baterije čuvajte izvan dohvata dje- ► ce . U slučaju gutanja neizostavno zatražite liječničku pomoć . Izvadite baterije, ako uređaj duže ► vrijeme ne koristite . ■ 18  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 23: Opće Sigurnosne Napomene

  Izbjegavajte kontakt vrha uređaja za ■ topljenje voska s kožom i zaštitite se od kapanja voska . Postoji opasnost od opeklina! OPASNOST! STRUJNI UDAR! Oprez! Upozorenje: Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda! PLPRS 1.5 B3   │  19 ■...
 • Seite 24: Puštanje U Pogon

  Otvorite pretinac za baterije na stražnjoj strani uređaja za topljenje voska ♦ Umetnite baterije u uređaj za topljenje voska kako je naznačeno u pretincu za baterije (vidi sliku 1) . ♦ Ponovno zatvorite pretinac za ba¿terije ■ 20  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 25: Upravljački Elementi

  Za željeni ton boje odaberite boju baze (prvo slovo npr J+F) i pomiješajte s drugom bojom (drugo slovo npr . J+F) . Izbor boja je samo primjer . Moguće je miješati mnogo više boja . PLPRS 1.5 B3   │  21...
 • Seite 26: Rukovanje I Rad

  , kako biste tvrdi vosak nanijeli na oštećeno mjesto . POZOR ► Vrh uređaja za topljenje voska se jako zagrijava! Za miješanje boje koristite podlogu od odgovarajućeg materijala otpornog na toplinu, kao što je npr . keramika . ■ 22  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 27: Otklanjanje Smetnji

  . Baterije su Umetnite dvije prazne . nove baterije . NAPOMENA ► Ako navedenim koracima ne uspijete riješiti problem, molimo Vas obratite se službi za korisnike (vidi poglavlje Servis) PLPRS 1.5 B3   │  23 ■...
 • Seite 28: Čišćenje

  . Svrha ove obaveze je ta, da baterije mogu biti zbrinute na način neškodljiv za okoliš . Baterije predajte samo ako su ispražnjene . ■ 24  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 29: Prilog

  . To vrijedi i za zamijenjene i poprav- ljene dijelove . Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposred- no nakon raspakiranja . Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju . PLPRS 1.5 B3   │  25 ■...
 • Seite 30 . S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www .lidl-service .com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456 . ■ 26  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 31: Servis

  . Lidl Hrvatska d .o .o . k .d ., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3   │  27 ■...
 • Seite 32 ■ 28  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 33 Garancija I Garantni List . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 34: Uvod

  . Svaki drugi način korišćenja ili korišćenje izvan navedenih okvira smatra se nenamenskim . Isključena su potraživanja bilo koje vrste, zbog oštećenja nastalih usled nenamenske upotrebe . Rizik snosi isključivo korisnik . ■ 30  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 35: Primenjene Napomene Upozorenja

  . Nestručna upotreba može da dove- de do telesnih povreda i materijalne štete . OPASNOST Ne koristite uređaj na mestima, ► na kojima postoji opasnost od požara ili eksplozije, npr . u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova . PLPRS 1.5 B3   │  31 ■...
 • Seite 36: Rukovanje Baterijama

  . Postoji opasnost od nagrizanja! Nosite zaštitne rukavice . Čuvajte baterije van domašaja ► dece . U slučaju gutanja, odmah zatražite lekarsku pomoć . Izvucite baterije ako uređaj ne ► koristite duže vreme . ■ 32  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 37: Osnovne Bezbednosne Napomene

  Izbegavajte nenamerno puštanje u ■ rad uređaja za topljenje voska . Izbegavajte da koža dođe u kontakt ■ sa vrhom uređaja za topljenje voska i zaštitite se od voska koji kaplje . Postoji opasnost od opekotina! PLPRS 1.5 B3   │  33 ■...
 • Seite 38: Puštanje U Rad

  ♦ Umetnite baterije, kao što je obeleženo u pregradi za baterije , u uređaj za topljenje voska (vidi sliku 1) . ♦ Ponovo zatvorite pregradu za baterije ■ 34  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 39: Upravljački Elementi

  (prvo slovo npr . J+F) i pomešajte je sa drugom bojom (drugo slovo npr . J+F) . Izbor nijansi boja se vrši na osnovu uzorka . Većina ostalih boja može da se meša . PLPRS 1.5 B3   │  35...
 • Seite 40: Rukovanje I Rad

  . PAŽNJA ► Vrh uređaja za topljenje voska postaje veoma vruć! Za mešanje nijanse boje koristite podlogu od odgovarajućeg materijala, otpor- nog na toplotu, kao npr . keramiku . ■ 36  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 41: Otklanjanje Grešaka

  . Baterije su Umetnite dve nove ispražnjene . baterije . NAPOMENA ► Ako ne možete da rešite problem gore navedenim koracima, obratite se dežurnoj ser- visnoj službi (pogledajte poglavlje Servis) PLPRS 1.5 B3   │  37 ■...
 • Seite 42: Čišćenje

  Svaki potrošač je zakonski obavezan da preda baterije/akumulatore na sabirnom mestu u svojoj mesnoj zajednici/gradskom kvartu ili prodavnici . Ova obaveza služi u svrhu mogućnosti predaje baterija/akumulatora na ekološki prihvatljivo odlaganje . Vratite baterije/akumulatore samo u praznom stanju . ■ 38  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 43: Dodatak

  Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid . U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se ko- risti u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu . PLPRS 1.5 B3   │  39 ■...
 • Seite 44 6 . Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom . 7 . Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađe- no protivno Uputstvu za upotrebu . 8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe . ■ 40  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 45 .rs Datum predaje robe potrošaču: datum sa fiskalnog računa Uvozi i stavlja u Lidl Srbija KD, promet: Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel . 0800-191-199, e-mail: kontakt@lidl .rs PLPRS 1.5 B3   │  41 ■...
 • Seite 46 ■ 42  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 47 Importator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 48: Introducere

  . Orice altă utilizare este considerată a fi neconformă . Pretenţiile de orice natură din cauza deteriorărilor apărute în urma utilizării neconforme sunt excluse . Riscul este asumat în totalitate de către utilizator . ■ │   PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 49: Avertizări Utilizate

  și pagube materiale . PERICOL Nu utilizaţi aparatul în locuri în ► care există pericol de incendiu sau de explozie, de exemplu, în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile . PLPRS 1.5 B3   │  45 ■...
 • Seite 50: Manipularea Bateriilor

  Purtaţi mănuși de protecţie . Nu lăsaţi bateriile la îndemâna ► copiilor . În caz de înghiţire, ape- laţi imediat la un medic . Dacă nu utilizaţi aparatul o peri- ► oadă mai îndelungată, scoateţi bateriile . ■ │   PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 51: Indicaţii De Bază Privind Siguranţa

  ■ Evitaţi punerea neintenţionată în funcţi- ■ une a topitorului de ceară . Evitaţi contactul pielii cu vârful topito- ■ rului de ceară și protejaţi-vă împotriva picăturilor de ceară . Pericol de arsuri! PLPRS 1.5 B3   │  47 ■...
 • Seite 52: Punerea În Funcţiune

  ♦ Introduceţi bateriile în topitorul de ceară așa cum este marcat în compartimentul pentru baterii (a se vedea fig . 1) . ♦ Închideţi la loc compartimentului pentru baterii ■ │   PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 53: Elemente De Operare

  Pentru nuanţa dorită alegeţi culoarea de bază (prima literă, de exemplu J+F) și amestecaţi-o cu a doua culoare (a doua literă, de exemplu J+F) . Selectarea nuanţelor este ilustrativă . Numeroase alte culori pot fi amestecate . PLPRS 1.5 B3   │  49 ■...
 • Seite 54: Operarea Și Funcţionarea

  . ATENŢIE ► Vârful topitorului de ceară se încălzește foarte tare! Pentru amestecarea nuanţei utili- zaţi o suprafaţă dintr-un material termorezis- tent adecvat cum ar fi, de exemplu, ceramica . ■ │   PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 55: Remedierea Defecţiunilor

  . cate . INDICAŢIE ► Dacă nu reușiţi să rezolvaţi problema cu niciu- nul dintre pașii indicaţi anterior, apelaţi linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul Service) . PLPRS 1.5 B3   │  51 ■...
 • Seite 56: Curăţarea

  în locurile special amena- jate din magazine . Această obligaţie are scopul de a asigura eliminarea ecologică a bateriilor . Predaţi bateriile numai în stare descărcată . ■ │   PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 57: Anexă

  înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsu- lui . Reparaţiile necesare după expirarea perioa- dei de garanţie se efectuează contra cost . PLPRS 1.5 B3   │  53 ■...
 • Seite 58 . ■ În cazul în care apar defecte funcţionale sau alte defecţiuni, contactaţi mai întâi telefonic sau prin e-mail departamentul de service menţionat în continuare . ■ │   PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 59: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoa- rea adresă nu reprezintă o adresă pentru service . Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3   │  55 ■...
 • Seite 60 ■ │   PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 61 Вносител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 62: Въведение

  затворени помещения . Друга или излизаща извън тези рамки употреба се счита за нецелесъобразна . Изключват се претенции от всякакъв вид за щети вследствие на нецелесъ- образна употреба . Рискът се поема единстве- но от потребителя . ■ 58  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 63: Използвани Предупредителни Указания

  ност . Неправилна употреба може да доведе до телесни увреждания и материални щети . ОПАСНОСТ Не използвайте уреда на места, ► където съществува опасност от пожар или експлозия, напр . в близост до горими течности или газове . PLPRS 1.5 B3   │  59 ■...
 • Seite 64: Работа С Батерии

  изгаряне с киселина! Използ- вайте защитни ръкавици . Съхранявайте батериите на ► недостъпно за деца място . При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ . Извадете батериите, ако няма ► да използвате уреда дълго време . ■ 60  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 65: Основни Указания За Безопасност

  Избягвайте неволно пускане в ■ експлоатация на разтопителя на вакса . Избягвайте контакт с кожата на ■ върха на разтопителя на вакса и се пазете от капеща вакса . Съществу- ва опасност от изгаряне! PLPRS 1.5 B3   │  61 ■...
 • Seite 66: Пускане В Експлоатация

  задната страна на разтопителя на вакса ♦ Поставете батериите, както е обозначено в отделението за батериите , в разтопителя на вакса (вж . фиг . 1) . ♦ Затворете отново отделението за батери- ите ■ 62  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 67: Елементи За Обслужване

  цвят (първа буква напр . J+F) и го смесете с втория цвят (втора буква напр . J+F) . Из- борът на цветни тонове е примерен . Могат да се смесват няколко допълнителни цвята . PLPRS 1.5 B3   │  63...
 • Seite 68: Обслужване И Работа С Уреда

  място с твърдата вакса трябва да се използва шпаклата със заобляне ВНИМАНИЕ ► Върхът на разтопителя на вакса се на- горещява силно! За смесване на цветния тон използвайте подложка от подходящ термоустойчив материал, напр . керамика . ■ 64  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 69: Отстраняване На Неизправности

  Батериите Поставете две са разре- нови батерии . дени . УКАЗАНИЕ ► Ако не можете да решите проблема с горепосочените стъпки, се обърнете към горещата линия на сервиза (вж . глава Сервиз) . PLPRS 1.5 B3   │  65 ■...
 • Seite 70: Почистване

  поредби . В случай на съмнение се обърнете към местния пункт за събиране на отпадъци . Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа . ■ 66  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 71: Предаване На Батериите За Отпадъци

  разредени батерии . Приложение Технически характеристики Захранване 2 x 1,5 V с напрежение (прав ток) Батерии тип AA/LR6/Mignon Размери около 14,7 x 3,5 x 2,2 cm Тегло (вкл . батериите) около 90 g PLPRS 1.5 B3   │  67 ■...
 • Seite 72: Гаранция

  ните и ремонтирани части . За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане . ■ 68  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 73 реса, който Ви е посочен . Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар . Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете дос- татъчно сигурна транспортна опаковка . PLPRS 1.5 B3   │  69 ■...
 • Seite 74: Сервизно Обслужване

  IAN 326890_1904 Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза . Първо се свържете с горепосочения сервизен център . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www .kompernass .com ■ 70  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 75 ската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства . (5) Потребителят може да иска и обезще- тение за претърпените вследствие на несъответствието вреди . PLPRS 1.5 B3   │  71 ■...
 • Seite 76 на спора . (3) Упражняването на правото на потреби- теля по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, разли- чен от срока по ал . 1 . ■ 72  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 77 Εισαγωγέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 PLPRS 1.5 B3 GR │...
 • Seite 78: Εισαγωγή

  Μία άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς . Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους λόγω φθορών από μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείονται . Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης . ■ 74  │   GR │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 79: Χρησιμοποιούμενες Υποδείξεις

  οδηγήσει σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές . ΚΊΝΔΥΝΟΣ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ► σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, π .χ . κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια . PLPRS 1.5 B3 GR │ CY   │  75 ■...
 • Seite 80: Χειρισμός Των Μπαταριών

  σβάσιμο μέρος για τα παιδιά . Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια . Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συ- ► σκευή για μεγάλο χρονικό διάστη- μα, αφαιρείτε τις μπαταρίες . ■ 76  │   GR │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 81: Βασικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  λειτουργία της συσκευής ρευστοποίη- σης κεριού . Αποφεύγετε επαφή του δέρματος με ■ τη μύτη της συσκευής ρευστοποίησης κεριού και προστατεύεστε από το κερί που στάζει . Υπάρχει κίνδυνος εγκαύ- ματος! PLPRS 1.5 B3 GR │ CY   │  77 ■...
 • Seite 82: Θέση Σε Λειτουργία

  ρά της συσκευής ρευστοποίησης κεριού ♦ Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη συσκευή ρευστοποίησης κεριού , όπως υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών (βλ . Εικ . 1) . ♦ Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών ■ 78  │   GR │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 83: Στοιχεία Χειρισμού

  χρωμο Αχλαδιά, σκουρό- 9 Τικ χρωμο Μακορέ, σκουρό- Καρυδιά, ανοιχτό- χρωμο χρωμο Βελανιδιά, σκου- 14 Βελανιδιά, ρουστίκ ρόχρωμο Μαόνι, ανοιχτό- 15 Βελανιδιά, καφετί χρωμο Καρυδιά, μέτριας Μαόνι, σκουρό- απόχρωσης χρωμο PLPRS 1.5 B3 GR │ CY   │  79 ■...
 • Seite 84: Χειρισμός Και Λειτουργία

  πρώτα με τους ανοιχτόχρωμους χρωματικούς τόνους και προχωρήστε σταδιακά προς τους σκουρόχρωμους χρωματικούς τόνους . ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Στα βαθουλώματα αρκεί τις περισσότερες φορές να χρησιμοποιείτε μόνο το διαφανές σκληρό κερί (Κ) . ■ 80  │   GR │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 85 Καθαρισμός των ραβδώσεων πλανίσματος (Εικ . Ί) ♦ Τοποθετήστε την ξύστρα καθαρισμού στις ραβδώσεις πλανίσματος της σπάτουλας και ξύστε τα υπολείμματα κεριού για να τα απομακρύνετε από τις ραβδώσεις πλανίσμα- τος . PLPRS 1.5 B3 GR │ CY   │  81 ■...
 • Seite 86: Διόρθωση Σφαλμάτων

  και τη μύτη της συσκευής ρευστοποί- ησης κεριού μόνο σε κρύα κατάσταση με το πανί καθαρισμού ♦ Ξύστε τα υπολείμματα κεριού στη μύτη συσκευής ρευστοποίησης κεριού με την στρογγυλεμένη σπάτουλα ■ 82  │   GR │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 87: Αποθήκευση Σε Περίπτωση

  Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία τάσης 2 x1,5 V μπαταρίες (συνεχές ρεύμα) τύπου AA/LR6/Mignon Διαστάσεις περ . 14,7 x 3,5 x 2,2 εκ . Βάρος (συμπεριλ . μπαταριών) περ . 90 γρ . PLPRS 1.5 B3 GR │ CY   │  83 ■...
 • Seite 88: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρού- νται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυ- στα εξαρτήματα, π .χ . διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα . ■ 84  │   GR │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 89 λογισμικού . Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www .lidl-service .com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . PLPRS 1.5 B3 GR │ CY   │  85 ■...
 • Seite 90: Σέρβις

  IAN 326890_1904 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com ■ 86  │   GR │ CY PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 91 Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 PLPRS 1.5 B3 DE │...
 • Seite 92: Einleitung

  Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß . Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen . Das Risiko trägt allein der Benutzer . ■ 88  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 93: Verwendete Warnhinweise

  GEFAHR Benutzen Sie das Gerät nicht ► an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z . B . in der Nähe von brennbaren Flüssig- keiten oder Gasen . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  89 ■...
 • Seite 94: Umgang Mit Batterien

  Batterien für Kinder unzugänglich ► aufbewahren . Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen . Entnehmen Sie die Batterien, wenn ► Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen . ■ 90  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 95: Grundlegende Sicherheitshinweise

  . Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte ■ Inbetriebnahme des Wachsschmelzers . Vermeiden Sie Hautkontakt mit der ■ Wachsschmelzerspitze und schützen Sie sich vor tropfendem Wachs . Es besteht Verbrennungsgefahr! PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  91 ■...
 • Seite 96: Inbetriebnahme

  Wachsschmelzers ♦ Legen Sie die Batterien, wie im Batteriefach gekennzeichnet, in den Wachsschmelzer ein (siehe Abb . 1) . ♦ Schließen Sie das Batteriefach wieder . ■ 92  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 97: Bedienelemente

  Farbe (zwei- ter Buchstabe z . B . J+F) . Die Auswahl der Farb- töne ist exemplarisch . Etliche weitere Farben sind mischbar . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  93...
 • Seite 98: Bedienung Und Betrieb

  ACHTUNG ► Die Wachsschmelzerspitze wird sehr heiß! Verwenden Sie zum Anmischen des Farbtons einen Unter grund aus geeignetem hitzebe- ständigem Material wie z . B . Keramik . ■ 94  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 99: Fehlerbehebung

  . ein . HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service) . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  95 ■...
 • Seite 100: Reinigung

  Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben . Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zuge- führt werden können . Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück . ■ 96  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 101: Anhang

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  97...
 • Seite 102 Rück- oder Unterseite des Produktes . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nach- folgend benannte Serviceabteilung telefo- nisch oder per E-Mail . ■ 98  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 103: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  99 ■...
 • Seite 104 ■ 100  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 105 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 08 / 2019 · Ident.-No.: PLPRS1.5B3-052019-2 IAN 326890_1904...

Diese Anleitung auch für:

Pfrs 1.5 b3

Inhaltsverzeichnis