Parkside PSFS 250 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Kombi-fräser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1
COMBINATION CUTTER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
KOMBINOVANÁ FRÉZA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
KOMBI-FRÄSER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 102813
KOMBI MARÓ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
KOMBINOVANÁ FRÉZA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSFS 250 A1

 • Seite 1 COMBINATION CUTTER PSFS 250 A1 COMBINATION CUTTER KOMBI MARÓ Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of original operation manual Az originál használati utasítás fordítása KOMBINOVANÁ FRÉZA KOMBINOVANÁ FRÉZA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  The instructions for use are a part of this product. They contain impor- tant information about safety, use and disposal. Be- 1 Combination cutter PSFS 250 A1 fore using the product, please familiarise yourself 1 Parallel fence with circle cutting function with all the operating and safety instructions.
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings not use any adapter plugs with earthed may exceed the value specified in these instructions. (grounded) power tools. Unmodified plugs Regularly using the electric tool in such a way may make it easy to underestimate the vibration. and matching outlets will reduce risk of electric shock.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool … / Additional … / Additional safety information for routers dition that may affect the power tool’s on the switch or energising power tools that have operation. If damaged, have the power the switch on invites accidents. d) Remove any adjusting key or wrench tool repaired before use.
 • Seite 9: Additional Safety Information For Routers Operation

  Additional safety information for routers / Operation Changing tools (see Fig. C) Only use cutting bits with the correct size shaft diameter suitable for the speed of the electric tool. Fix and secure the work piece to a Note: Only use combination cutter accessory stable surface using clamps or other parts with a shaft diameter of ø...
 • Seite 10: Milling Direction For Edges

  Operation Milling direction for edges Pivot to vertical Press and hold the bevel stop Turn the handle clockwise from horizontal to vertical until the bevel stop locks in. Using the rip fence (see Fig. G) Loosen the wing bolts on the base plate and slide the guide bar for the circle- / rip fence through the two openings in the bot-...
 • Seite 11: Dust Extraction

  Operation / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty / Disposal Dust extraction (see Fig. I) Warranty The warranty for this appliance is for 3 The tool features a dust extraction nozzle years from the date of purchase. The ap- to vacuum off dust.
 • Seite 12: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Description of product: Combination Cutter PSFS 250 A1 Date of manufacture: 08–2014 Serial number: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the interest of product advancement.
 • Seite 13 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ......................Oldal 14 Felszereltség ............................Oldal 14 A szállítmány tartalma........................Oldal 14 Műszaki adatok ..........................Oldal 14 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 15 2. Elektromos biztonsága .........................Oldal 15 3. Személyek biztonsága .........................Oldal 16 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ......Oldal 16 5.
 • Seite 14: Rendeltetésszerű Használat

  és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és 1 kombi maró PSFS 250 A1 biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak sze- 1 párhuzamos ütköző körvágó funkcióval rint és a megadott felhasználási területeken alkal- 1 porszívó-adapter...
 • Seite 15: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók tetettség mértékének bevezető becslésére is hasz- kek szikrákat hoznak létre, amelyek a porokat nálható. vagy a gőzöket meggyújthatják. c) Tartsa a gyerekeket és más személye- A rezgésszint az elektromos készülék felhasználásának ket is az elektromos szerszámok a módjától függően változhat és az értéke egyes használata közben távol.
 • Seite 16: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 3. Személyek biztonsága Ezeknek a berendezéseknek az alkalmazása csökkenti a porok általi veszélyeztetéseket. a) Egy elektromos szerszámmal való munka végzése során legyen mindig 4. Az elektromos szerszámokkal figyelmes, ügyeljen arra, amit tesz és való gondos járás és azok járjon el mindig meggondoltan.
 • Seite 17: Szervíz

  … / Kiegészítő biztonsági … / Kiegészítő biztonsági utasítások … / Használat stb. Ennek az utasításnak megfelelő- kézével, vagy testétől eltartja, az labilis marad, en és úgy, ahogy azokat ennek a spe- amely az ellenőrzés elvesztéséhez vezethet. ciális készüléknek azt előírták. Eközben vegye figyelembe a munkafeltételeket Használat és az elvégzendő...
 • Seite 18: Szerszám Cseréje

  Használat Szerszám cseréje (lásd C-ábra) Marásirány a sarkokon Útmutatás: Csak ø 4,8 mm-es foglalati átmérővel rendelkező kombi-maró-alkatrészeket használjon. Tartsa lenyomva az orsó-reteszgombot A villáskulccsal lazítsa meg a feszítő-anyát az óramutató járásával ellentétes irányban. Cserélje ki a szerszámot. Rögzítse az orsó-reteszelést a villáskulcs segítségével Fejek:...
 • Seite 19: Párhuzamos Vezető Használata

  Használat / Karbantartás és tisztítás / Szerviz Por-elszívás (lásd I-ábra) Fggőleges helyzetű ingás Nyomja meg az ingászárat és tartsa le- nyomva. A szerszám elszívócsonkkal rendelkezik a Fordítsa a fogantyút addig az óra járásával por elszívásához. megegyezően vízszintesből függőleges Helyezze az adaptert az elszívócsonkra helyzetbe, míg az ingászár be nem kattan.
 • Seite 20: Garancia

  … / … / Mentesítés / Az eredeti EU-Megfelelőségi Nyilatkozat fordítása / Gyártó Mentesítés garantálja, hogy készüléke biztonságossága megmaradjon. A csomagolás környezetbarát anyagok- Tudnivaló: A nem felsorolt tartozékokat (mint pl. ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési szénkeféket, kapcsolókat) Callcenter- ünkön keresz- helyeken mentesíthet.
 • Seite 21 Az eredeti EU-Megfelelőségi Nyilatkozat fordítása / Gyártó Típus / A készülék megnevezése: Kombi maró PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2014 Sorozatszám: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő műszaki változtatásokra.
 • Seite 23 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 24 Vybavení............................Strana 24 Obsah dodávky ..........................Strana 24 Technická data ..........................Strana 24 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 25 2. Elektrická bezpečnost ......................... Strana 25 3.
 • Seite 24: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a 1 Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen 1 Paralelní zarážka s funkcí kruhového řezání...
 • Seite 25: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Elektrická bezpečnost Hladina vibrací se mění podle použití elektrického nástroje a v některých případech může přesahovat a) Síťová zástrčka zařízení se musí hodit hodnotu udanou v těchto návodech. Zátěž vibracemi do zásuvky. Zástrčka se nesmí žád- by mohla být podceněna, používá-li se elektrický...
 • Seite 26: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje b) Noste osobní ochranné vybavení a c) P řed nastavením zařízení, výměně vždy ochranné brýle. Nošení osobního dílů příslušenství nebo odstavením zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuv- ochranného vybavení, jako je maska proti pra- ky. Toto preventivní opatření brání nechtěné- chu, protiskluzná...
 • Seite 27: Doplňující Bezpečnostní Pokyny Pro Brusku A Leštičku

  Doplňující bezpečnostní pokyny ... / Doplňující bezpečnostní ... / Obsluha Doplňující bezpečnostní pokyny Pozor: Držte přístroj vždy jen za umělohmotné pro brusku a leštičku těleso a noste při práci ochranné brýle. JEDOVATÉ PRACHY! Vznik škodlivých / Zapínání / vypínání (viz obr. A) jedovatých prachů...
 • Seite 28: Montáž Brusných Pásů

  Obsluha Upozornění: Na řezání dlaždic nebo na obrá- bění plechů a lehkých kovů používejte odpovídající příslušenství z odborného obchodu. Montáž brusných pásů Montujte pásy podle obrázku C. Nastavení hloubky obrábění (viz obr. E) Nastavení rukojeti (viz obr. F) Povolte křídlový šroub Nastavte základovou desku na požadova- Upozornění: Není...
 • Seite 29: Řezání Kruhů

  Obsluha / Údržba a čištění / Servis / Záruka Řezání kruhů (viz obr. H) Údržba a čištění Poznámka: Vodící otvor se určuje, v závislosti na Přístroj nevyžaduje údržbu. požadovaném výsledku vnitřní nebo vnější, na ob- Zařízení čistěte pravidelně, bezprostředně po rysu kruhu: uvnitř...
 • Seite 30: Zlikvidování

  Podle Evropské směrnice 2012 / 19 / EU o elektric- Typ / Označení přístroje: kých a elektronických vysloužilých přístrojích a Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 realizace národního práva se musí opotřebované Date of manufacture (DOM): 08–2014 elektrické přístroje odděleně sebrat a odevzdat k Sériové...
 • Seite 31 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom..................Strana 32 Vybavenie ............................Strana 32 Obsah dodávky ..........................Strana 32 Technické údaje ..........................Strana 32 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 33 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 33 3.
 • Seite 32: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V 1 kombinovaná frézka PSFS 250 A1 prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odo- 1 paralelná zarážka s funkciou kruhového rezania vzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.
 • Seite 33: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny Hladina oscilácií uvedená v alebo prach. Elektrické náradie vytvára is- tomto návode bola stanovená podľa normalizovaného postupu EN 60745 a môže sa použiť na porovnáva- kry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary. c) Počas používania elektrického náradia nie prístrojov.
 • Seite 34: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na a) to, čo robíte a k práci s elektrickým P rístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu náradím pristupujte s rozvahou. Prístroj používajte len vhodné...
 • Seite 35: Servis

  ... / Doplňujúce bezpečnostné pokyny ... / Doplňujúce bezpečnostné ... /Obsluha Servis Obsluha a) Prístroje nechajte opraviť v servisnom Prístroj používajte vždy iba na účely, ktoré sú v súlade stredisku alebo odborníkom z oblasti s určeným účelom a s originálnymi dielmi / príslu- elektrotechniky, ktorí...
 • Seite 36: Montáž Brúsnych Pásov

  Obsluha Smer frézovania na hranách Držte aretačné tlačidlo hriadeľa stlačené. Uvoľnite upínaciu maticu pomocou otvore- ného kľúča tak, že ho otáčate proti smeru hodinových ručičiek. Vymeňte náradie. Zablokujte aretáciu hriadeľa, pevne zatiahnite upínaciu maticu pomocou otvoreného kľúča Bity: Dodané bity pokrývajú nasledujúce oblasti použí- vania (pozri obr.
 • Seite 37: Používanie Paralelného Vedenia

  Obsluha / Údržba a čistenie Otáčanie do horizontálnej polohy Nasmerujte odstup kruhového / paralelného Stlačte blokovanie otáčania a držte ho rezného nástavca tak, aby sa bit ponáral stlačené. do vodiaceho otvoru na okraji kruhu. Otáčajte rukoväť tak dlho proti smeru hodino- Aretujte platňu zatiahnutím krídlových skru- vých ručičiek...
 • Seite 38: Servis Záruśná Lehota Likvidácia

  Servis / Záruśná lehota / Likvidácia Servis prípade opráv spadajúcich do obdobia po uplynu- tí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté náklady. Vaše prístroje nechaj- te opraviť v servisnom pracovisku alebo u kvalifikovaného elektroodbor- Servis Slovensko níka a použite iba originálne náhrad- Tel.
 • Seite 39: Preklad Originálneho Es Konformitného Vyhlásenia / Výrobca

  EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Názov prístroja: Kombinovaná fréza PSFS 250 A1 Date of manufacture (DOM): 08–2014 Sériové číslo: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické...
 • Seite 41 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 42 Ausstattung ............................Seite 42 Lieferumfang ............................Seite 42 Technische Daten ..........................Seite 42 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 43 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 43 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 44 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 44 5.
 • Seite 42: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Lieferumfang Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte 1 Parallelanschlag mit Kreisschneidefunktion mit aus. 1 Staubabsaugadapter 1 Maulschlüssel...
 • Seite 43: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- Der in diesen Anweisungen zeug nicht in explosionsgefährdeter angegebene Schwingungspegel ist entsprechend Umgebung, in der sich brennbare einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- Flüssigkeiten, Gase oder Stäube messen worden und kann für den Gerätevergleich befinden.
 • Seite 44: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. vermeidbar ist, verwenden Sie einen Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz schuhe fern von sich bewegenden Teilen.
 • Seite 45: Service

  … / Ergänzende … / Ergänzende Sicherheitshinweise für Oberfräsen / Bedienung dem Einsatz des Gerätes reparieren. eigene Netzkabel treffen kann. Der Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung gewarteten Elektrowerkzeugen. kann auch metallene Geräteteile unter Spannung f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
 • Seite 46: Drehzahl Einstellen

  Bedienung Drehzahl einstellen Arbeitstiefe einstellen (siehe Abb. B) (siehe Abb. E) Drehen Sie den Drehzahlregler nach rechts, Lösen Sie die Flügelstellschraube um die Drehzahl zu erhöhen. Schieben Sie die Fußplatte auf die gewünschte Drehen Sie den Drehzahlregler nach links, Arbeitstiefe (für vollständiges Durchschneiden um die Drehzahl zu verringern.
 • Seite 47: Handgriff Schwenken

  Bedienung Handgriff schwenken Markieren Sie die Kreismitte und bohren Sie ein (siehe Abb. F) Loch in diese (Tauchschnitt). Bohren Sie ein Führungsloch am Kreisrand Hinweis: Es ist nicht erlaubt, den Handgriff wäh- (Tauchschnitt) (Durchmesser Führungsloch 3 mm). rend der Inbetriebnahme zu drehen. Ziehen Sie den Lösen Sie die Flügelschrauben der Fußplatte Stecker aus der Steckdose und vergewissern Sie...
 • Seite 48: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung Wartung und Reinigung Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Gerät ist wartungsfrei. Reinigen Sie das Gerät direkt nach Abschluss Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- der Arbeit.
 • Seite 49: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-4/A11:2011 EN 60745-2-17:2010, EN 62233:2008 EN 55014-1/A2:2011, EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Kombi-Fräser PSFS 250 A1 Herstellungsjahr: 08–2014 Seriennummer: IAN 102813 Bochum, 31.08.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 50 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Információk állása · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 08 / 2014 Ident.-No.: PSFS250A1082014-HU / CZ / SK IAN 102813...

Inhaltsverzeichnis