Pioneer DEH-4800FD Bedienungsanleitung: Aanvullende Informatie

Andere Handbücher für DEH-4800FD
  • / 132 von 132
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen
Het toestel verwijderen
(geïnstalleerd met de bijgeleverde
installatiekoker)
1
Verwijder het sierkader.
Sierkader
Gekeepte lip
• Door het voorpaneel los te maken,
kunt u gemakkelijker bij het sierkader
komen.
• Wanneer het sierkader wordt
teruggezet, moet de kant met de
gekeepte lip omlaag wijzen.
2
Steek de meegeleverde uittrekspieën
in beide zijden van het toestel tot ze
op hun plaats klikken.
3
Trek het toestel uit het dashboard.

Aanvullende informatie

Problemen verhelpen
Het display keert automatisch terug naar
het gewone display.
→ U hebt gedurende ongeveer 30
seconden geen handeling uitgevoerd.
– Voer een handeling uit.
Het bereik voor weergave herhalen wordt
onverwacht gewijzigd.
→ Afhankelijk van het bereik voor
weergave herhalen kan het
geselecteerde bereik gewijzigd worden
wanneer u een andere map of een
ander fragment selecteert of vooruit of
achteruit spoelt.
– Selecteer het gewenste bereik voor
weergave herhalen opnieuw.
Een onderliggende map wordt niet
afgespeeld.
→ Onderliggende mappen worden niet
afgespeeld wanneer [FLD] (map
herhalen) is geselecteerd.
– Selecteer een ander bereik voor
weergave herhalen.
Het geluid is onderbroken.
→ U gebruikt een apparaat, zoals een
mobiele telefoon, die hoorbare
storingen veroorzaakt.
– Plaats elektrische apparaten die de
storing kunnen veroorzaken, verder
weg van het toestel.
Foutmeldingen
Algemeen
AMP ERROR
→ Dit toestel werkt niet of er is een
probleem met de
luidsprekeraansluiting.
→ Het beveiligingscircuit is geactiveerd.
– Controleer de luidsprekeraansluiting.
– Draai de contactschakelaar naar OFF
en weer naar ON. Als het bericht nog
wordt weergegeven, neemt u contact
op met uw leverancier of een erkend
Pioneer Servicecentrum.
NO XXXX (bijvoorbeeld NO TITLE)
→ Er is geen ingebedde tekstinformatie.
– Schakel het display om of speel een
ander fragment/bestand af.
Cd-speler (alleen voor DEH-
4800FD)
ERROR-07, 11, 12, 17, 30
→ De disc is vuil.
– Reinig de disc.
→ De disc is bekrast.
– Plaats een andere disc.
ERROR-07, 10, 11, 12, 15, 17, 30, A0
→ Elektrisch of mechanisch probleem.
– Zet de contactschakelaar UIT en weer
AAN, of schakel naar een andere
signaalbron en dan terug naar de cd-
speler.
ERROR-15
→ De geplaatste disc bevat geen
gegevens.
– Plaats een andere disc.
15
Nl

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Pioneer DEH-4800FD