Herunterladen  Diese Seite drucken

Werbung

Menu-item
NEWS
[ON], [OFF]
SEEK
[MAN], [PCH]
S.RTRV
USB
iPod
[1]: (geschikt voor lage
compressiewaarden),
[2]: (geschikt voor hoge
compressiewaarden),
[OFF]
AUDIO BOOK
iPod
[FASTER], [NORMAL], [SLOWER]
PAUSE

AUDIO-instellingen

Menu-item
FADER*1
BALANCE
Beschrijving
Onderbreek de momenteel geselecteerde bron
met nieuwsberichten. (Alleen beschikbaar
wanneer FM-band is geselecteerd.)
Wijs de knoppen
of
toe om zenders
een voor een te zoeken (handmatige
afstemming) of selecteer een zender uit de
voorgeprogrammeerde kanalen.
Verbeter gecomprimeerde audio en zorg voor
een rijk geluid.
Niet beschikbaar wanneer:
• CD-DA/CD-TEXT wordt weergegeven.
• Het FLAC-bestand wordt weergegeven.
Wijzig de weergavesnelheid. (Niet beschikbaar
wanneer [CONTROL iPod] geselecteerd is in de
bedieningsmodus.)
Pauzeer of hervat de weergave.
Beschrijving
Pas de balans aan tussen de voor- en
achterluidspreker.
Pas de balans aan tussen de linker en rechter
luidspreker.
Menu-item
EQ SETTING
[SUPER BASS], [POWERFUL],
[NATURAL], [VOCAL], [CUSTOM1],
[CUSTOM2], [FLAT]
Selecteer een equalizerband en -
niveau voor verdere aanpassing.
Equalizerband: [80HZ], [250HZ],
[800HZ], [2.5KHZ], [8KHZ]
Equalizerniveau: [+6] tot [–6]
LOUDNESS
[OFF], [LOW], [MID], [HI]
SUB.W*2
[NOR], [REV], [OFF]
SUB.W CTRL*2*3
Drempelfrequentie: [50HZ],
[63HZ], [80HZ], [100HZ], [125HZ],
[160HZ], [200HZ]
Uitgangsniveau: [–24] tot [+6]
Hellingsniveau: [–12], [–24]
BASS BOOST
[0] tot [+6]
HPF SETTING
Drempelfrequentie: [OFF],
[50HZ], [63HZ], [80HZ], [100HZ],
[125HZ], [160HZ], [200HZ]
Hellingsniveau: [–12], [–24]
SLA
[+4] tot [–4]
*1 Niet beschikbaar wanneer [SUB.W/SUB.W] is geselecteerd in [SP-P/O MODE] in de INITIAL-
instellingen (pagina 6).
*2 Niet beschikbaar wanneer [REAR/REAR] is geselecteerd in [SP-P/O MODE] in de INITIAL-instellingen
(pagina 6).
*3 Niet beschikbaar wanneer [OFF] is geselecteerd in [SUB.W].
Beschrijving
Selecteer de equalizercurve of pas deze aan.
[CUSTOM1] kan voor elke bron afzonderlijk
worden ingesteld. Alle hierna vermelde
combinaties worden echter automatisch
ingesteld op dezelfde instelling.
• USB, iPod, ANDROID en APP (iPhone)
[CUSTOM2] is een gedeelde instelling die voor
alle bronnen wordt gebruikt.
U kunt de equalizer ook wijzigen door
herhaaldelijk op
te drukken.
Compenseer voor een helder geluid bij laag
volume.
Selecteer de subwooferfase.
Alleen frequenties die lager zijn dan de
frequenties in het geselecteerde bereik, worden
weergegeven door de subwoofer.
Selecteer het bass boost-niveau.
Alleen frequenties boven de drempelfrequentie
van het hoog-doorlaatfilter (HPF) worden
weergegeven.
Pas het volume aan voor elke bron behalve FM.
Alle hierna vermelde combinaties worden
automatisch ingesteld op dezelfde instelling.
• USB, iPod, ANDROID en APP (iPhone)
11
Nl

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Pioneer DEH-4800FD

Diese Anleitung auch für:

Mvh-280fd

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: