Herunterladen  Diese Seite drucken

Pioneer DEH-4800FD Bedienungsanleitung Seite 98

Vorschau ausblenden

Werbung

Actie
Een bestand in een lijst zoeken
Een lijst met bestanden in de geselecteerde
map/categorie weergeven*1
Een song in de geselecteerde map/
categorie weergeven*1
Alfabetisch zoeken (alleen voor een iPod)
Weergave herhalen
Willekeurige weergave/shuffle
Alles in shuffle weergeven (alleen iPod)
Weergave pauzeren/hervatten
Sound retriever*1
Terug naar de rootmap (alleen voor cd/
USB)*1
Schakelen tussen gecomprimeerde audio
en CD-DA (alleen voor cd)
8
Nl
Bediening
1 Druk op
om de lijst weer te geven.
2 Draai de M.C.-knop om de naam van het
gewenste bestand (de gewenste map) of
categorie te selecteren, druk daarna op
de knop om te bevestigen.
3 Draai de M.C.-knop om het gewenste
bestand te selecteren, druk daarna op de
knop om te bevestigen.
De weergave start.
Druk op de M.C.-knop wanneer een map/
categorie geselecteerd is.
Hou de M.C.-knop ingedrukt wanneer een
map/categorie geselecteerd is.
1 Druk op
om de lijst weer te geven.
2 Draai aan de M.C.-knop om de gewenste
categorielijst te selecteren en druk
vervolgens op
om de alfabetische
zoekmodus te activeren.
(U kunt de alfabetische zoekmodus ook
activeren door de M.C.-knop twee keer
te verdraaien.)
3 Draai aan de M.C.-knop om een letter te
selecteren en druk vervolgens op de
knop om de alfabetische lijst weer te
geven.
Om alfabetisch zoeken te annuleren, drukt
u op BAND/
.
Druk op 6/
.
Druk op 5/
.
Hou 5/
ingedrukt.
Druk op 4/PAUSE.
Druk op 3/S.Rtrv.
[1]: Geschikt voor lage compressiewaarden
[2]: Geschikt voor hoge compressiewaarden
Houd
ingedrukt.
Druk op BAND/
.
Actie
Stations wisselen op een USB-apparaat
(alleen apparaten die het protocol USB
mass storage device ondersteunen)
*1 Alleen gecomprimeerde audiobestanden
*2 Wanneer u de functie snel vooruit- of achteruitspoelen gebruikt terwijl een VBR-bestand wordt
afgespeeld, is de weergaveduur mogelijk niet correct.
Nuttige functies voor iPod
Link-weergavemodus
U kunt songs oproepen op basis van de momenteel weergegeven artiest, album of
genre.
1
Terwijl u naar een song luistert, houdt u
weergavemodus te gaan.
2
Draai de M.C.-knop om de modus ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE]) te selecteren, druk
daarna op de knop om te bevestigen.
De geselecteerde song/het geselecteerde album wordt weergegeven na de
momenteel weergegeven song.
OPMERKING
De geselecteerde song/het geselecteerde album kan worden geannuleerd als u andere functies
gebruikt dan functies uit de link-weergavemodus (bijv. snel vooruit en achteruit).
iPod-bediening
U kunt het toestel bedienen via een aangesloten iPod.
De volgende iPod-modellen zijn niet compatibel met deze functie.
– iPod nano 1e generatie, iPod met video
1
Druk op BAND/
tijdens het afspelen en selecteer vervolgens de
bedieningsmodus.
[CONTROL iPod]: De iPod-functie van het toestel kan bediend worden op de
aangesloten iPod.
[CONTROL AUDIO]: De iPod-functie van het toestel kan alleen bediend worden met
de knoppen op het toestel of met de bijgeleverde afstandsbediening. In deze modus
kan de aangesloten iPod niet worden in- of uitgeschakeld.
OPMERKINGEN
• Als u overschakelt naar de bedieningsmodus [CONTROL iPod] wordt het afspelen van de song
gepauzeerd. Gebruik de aangesloten iPod om het afspelen te hervatten.
• De volgende bedieningen zijn nog steeds mogelijk op het toestel, zelfs als de bedieningsmodus
ingesteld is op [CONTROL iPod].
Bediening
Druk op BAND/
.
ingedrukt om naar de link-

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Pioneer DEH-4800FD

Diese Anleitung auch für:

Mvh-280fd

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: