Herunterladen  Diese Seite drucken

Pioneer DEH-4800FD Bedienungsanleitung Seite 95

Vorschau ausblenden

Werbung

• Als het niet lukt om het batterijvak volledig te sluiten, mag u het product niet langer gebruiken en
moet u het uit de buurt van kinderen houden.
• Stel de batterij of de afstandsbediening niet bloot aan te sterke warmte, zoals direct zonlicht of vuur.
LET OP
• Als de batterij niet op de juiste wijze wordt vervangen, bestaat er gevaar voor explosie. Als de batterij
wordt vervangen, moet altijd hetzelfde type worden gebruikt.
• Hanteer of bewaar de batterij niet samen met metalen gereedschappen of voorwerpen.
• Als de batterij lekt, moet u de batterij verwijderen en de afstandsbediening volledig schoon vegen.
Plaats dan een nieuwe batterij.
• Bij het afdanken van oude batterijen dient u de overheidsvoorschriften en regels van openbare
ecologische instanties te volgen die van kracht zijn in uw land/regio.
Belangrijk
• Bewaar de afstandsbediening niet bij hoge temperaturen of in direct zonlicht.
• Laat de afstandsbediening niet op de vloer vallen, want ze kan gekneld raken onder het gas- of
rempedaal.
Instellingenmenu
Wanneer u de contactschakelaar inschakelt na de installatie, verschijnt [SET UP :YES] op
het display.
1
Druk op de M.C.-knop.
Het instellingenmenu verdwijnt als u het toestel niet binnen 30 seconden bedient.
Als u de instelling later wilt maken, draait u de M.C.-knop om [NO] te selecteren,
druk daarna op de knop om te bevestigen.
2
Draai de M.C.-knop om de opties te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.
Om naar de volgende menuoptie te gaan, dient u uw selectie te bevestigen.
Menu-item
Beschrijving
LANGUAGE
Selecteer de taal om tekstinformatie van een gecomprimeerd
audiobestand weer te geven.
[ENG](Engels),
[РУС](Russisch),
[TUR](Turks)
CLOCK SET
Stel de klok in.
FM STEP
Selecteer de FM-afstemstap uit 100 kHz of 50 kHz.
[100], [50]
3
[QUIT :YES] verschijnt als alle instellingen uitgevoerd zijn.
Om terug te keren naar het eerste item van het instellingenmenu, draait u de M.C.-
knop om [QUIT :NO] te selecteren, druk daarna op de knop om te bevestigen.
4
Druk op de M.C.-knop om de instellingen te bevestigen.
OPMERKINGEN
• U kunt de menu-instelling annuleren door op SRC/OFF te drukken.
• U kunt deze instellingen gelijk wanneer uitvoeren bij de SYSTEM-instellingen (pagina 12) en INITIAL-
instellingen (pagina 5).
De demonstratieweergave annuleren (DEMO OFF)
1
Druk op de M.C.-knop om het hoofdmenu weer te geven.
2
Draai aan de M.C.-knop om [SYSTEM] te selecteren, druk daarna op de knop om
te bevestigen.
3
Draai aan de M.C.-knop om [DEMO OFF] te selecteren, druk daarna op de knop
om te bevestigen.
4
Draai aan de M.C.-knop om [YES] te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.
INITIAL-instellingen
1
Hou SRC/OFF ingedrukt tot het toestel uitschakelt.
2
Hou SRC/OFF ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
3
Draai aan de M.C.-knop om [INITIAL] te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.
4
Draai de M.C.-knop om een optie te selecteren, druk daarna op de knop om te
bevestigen.
Menu-item
Beschrijving
FM STEP
Selecteer de FM-afstemstap uit 100 kHz of 50 kHz.
[100], [50]
5
Nl

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Pioneer DEH-4800FD

Diese Anleitung auch für:

Mvh-280fd

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: