Pioneer DEH-4800FD Bedienungsanleitung: Aan De Slag

Andere Handbücher für DEH-4800FD
  • / 132 von 132
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen
LET OP
Dit apparaat is geclassificeerd als een klasse 1 laserproduct onder de veiligheidsnormen voor
laserproducten, IEC 60825-1:2007.
Bij problemen
Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer-servicecentrum als het
toestel niet naar behoren functioneert.

Aan de slag

Basisbediening
DEH-4800FD
M.C.-knop (multicontrole)
SRC (bron)/OFF
BAND/
DISP (display)
Display
Ontkoppelknop
MVH-280FD
M.C.-knop (multicontrole)
SRC (bron)/OFF
BAND/
DISP (display)
Optionele afstandsbediening
(Alleen voor de DEH-4800FD)
De afstandsbediening CD-R320 wordt afzonderlijk verkocht.
Afstandsbediening
OPMERKING
Er is alleen een afstandsbediening geleverd bij de MVH-280FD.
/
FUNCTION
SRC (bron)
Vaak gebruikte functies
De beschikbare knoppen zijn afhankelijk van het toestel.
Display
Ontkoppelknop
VOLUME +/–
MUTE
AUDIO
DISP (display)
3
Nl

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Pioneer DEH-4800FD