Herunterladen  Diese Seite drucken

Pioneer DEH-4800FD Bedienungsanleitung Seite 106

Vorschau ausblenden

Werbung

ERROR-23
→ Het cd-formaat wordt niet ondersteund.
– Plaats een andere disc.
FORMAT READ
→ Soms is er een vertraging tussen het
begin van de weergave en wanneer u
het geluid begint te horen.
– Wacht tot het bericht verdwijnt en u
het geluid hoort.
NO AUDIO
→ De geplaatste disc bevat geen
afspeelbare bestanden.
– Plaats een andere disc.
SKIPPED
→ De geplaatste disc bevat door DRM
beveiligde bestanden.
– Beveiligde bestanden worden
overgeslagen.
PROTECT
→ Alle bestanden op de geplaatste disc
zijn beveiligd met DRM.
– Plaats een andere disc.
USB-apparaat/iPod
FORMAT READ
→ Soms is er een vertraging tussen het
begin van de weergave en wanneer u
het geluid begint te horen.
– Wacht tot het bericht verdwijnt en u
het geluid hoort.
NO AUDIO
→ Er zijn geen songs.
– Zet de audiobestanden over naar het
USB-apparaat en maak verbinding.
→ De inhoud van het USB-apparaat is
beveiligd.
– Raadpleeg de instructies bij het USB-
apparaat om de beveiliging uit te
schakelen.
16
Nl
SKIPPED
→ Het aangesloten USB-apparaat bevat
bestanden die met DRM zijn beveiligd.
– Beveiligde bestanden worden
overgeslagen.
PROTECT
→ Alle bestanden op het aangesloten
USB-apparaat zijn beveiligd met DRM.
– Gebruik een ander USB-apparaat.
N/A USB
→ Het aangesloten USB-apparaat wordt
niet ondersteund door dit toestel.
– Gebruik een apparaat dat compatibel
is met USB.
HUB ERROR
→ USB-apparaten die aangesloten zijn via
een USB-hub worden niet ondersteund
door dit toestel.
– Sluit het USB-apparaat rechtstreeks
aan op dit toestel met behulp van een
USB-kabel.
CHECK USB
→ Er is kortsluiting opgetreden in de USB-
stekker of de USB-kabel.
– Controleer of de USB-stekker en de
USB-kabel niet ergens ingeklemd of
beschadigd zijn.
→ Het aangesloten USB-apparaat
verbruikt meer stroom dan de maximaal
toelaatbare waarde.
– Ontkoppel het USB-apparaat en
gebruik het niet meer. Zet de
contactschakelaar op UIT en daarna
op ACC of AAN. Sluit alleen
compatibele USB-apparaten aan.
→ De iPod functioneert correct maar
wordt niet opgeladen.
– Controleer of de kabel van de iPod
niet is kortgesloten (bijvoorbeeld
contact maakt met metalen
voorwerpen). Zet daarna de
contactschakelaar UIT en weer AAN, of
ontkoppel de iPod en sluit hem weer
aan.
ERROR-19
→ Communicatiefout.
– Probeer een van de volgende
mogelijkheden en keer dan terug naar
de USB-bron.
• Zet de contactschakelaar UIT en
weer AAN.
• Ontkoppel het USB-apparaat.
• Schakel over naar een andere
signaalbron.
→ iPod-fout.
– Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de
kabel weer aan als het hoofdmenu van
de iPod wordt weergegeven en stel de
iPod opnieuw in.
ERROR-23
→ Het USB-apparaat was niet goed
geformatteerd.
– Formatteer het USB-apparaat met
FAT12, FAT16 of FAT32.
ERROR-16
→ De versie van de iPod-firmware is
verouderd.
– Werk de versie van de iPod bij.
→ iPod-fout.
– Verwijder de kabel uit de iPod. Sluit de
kabel weer aan als het hoofdmenu van
de iPod wordt weergegeven en stel de
iPod opnieuw in.
STOP
→ De huidige lijst bevat geen songs.
– Selecteer een lijst die wel songs bevat.
NOT FOUND
→ Geen verwante songs.
– Zet songs over naar de iPod.
Apps
START UP APP
→ De applicatie is nog niet gestart.
– Bedien het mobiele apparaat om de
applicatie te starten.
Aanwijzingen voor het
gebruik
Discs en de player
• Gebruik uitsluitend discs die voorzien zijn
van een van onderstaande twee logo's.
• Gebruik discs van 12 cm.
• Gebruik uitsluitend normale, ronde discs.
• De volgende typen discs kunnen niet op
dit toestel worden afgespeeld:
– DualDiscs
– Discs van 8 cm. Als u deze discs met een
adapter probeert af te spelen, kan het
toestel defect raken.
– Discs in een ongewone vorm
– Andere discs dan cd's
– Beschadigde discs, inclusief schijven die
zijn gebarsten, gebogen of waarvan
stukjes zijn afgebroken
– Cd-r/rw-discs die niet zijn gefinaliseerd
• Schrijf niet op het oppervlak van de discs
en gebruik geen chemicaliën.
• Om een cd te reinigen, veegt u de disc af
met een zachte doek, waarbij u van
buiten naar binnen gaat.
• Condens kan de goede werking van de
speler tijdelijk negatief beïnvloeden. Laat
de speler in een warmere omgeving
ongeveer een uur op temperatuur
komen. Veeg vochtige discs met een
zachte doek schoon.
• Bij gebruik van discs met een bedrukbaar
labeloppervlak moet u de instructies en
waarschuwingen van de discs
controleren. Afhankelijk van de disc kan
laden of uitwerpen niet mogelijk zijn. Het

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Pioneer DEH-4800FD

Diese Anleitung auch für:

Mvh-280fd

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: