Herunterladen  Diese Seite drucken

Pioneer DEH-4800FD Bedienungsanleitung Seite 107

Vorschau ausblenden

Werbung

gebruik van zulke discs kan dit toestel
beschadigen.
• Plak geen in de handel verkrijgbare labels
of andere materialen op de discs.
– De discs kunnen vervormen waardoor
ze onafspeelbaar kunnen worden.
– De labels kunnen loslaten tijdens het
afspelen en de disc blokkeren bij het
uitwerpen en het toestel beschadigen.
USB-opslagapparaat
• Het maken van verbindingen via een
USB-hub wordt niet ondersteund.
• Maak het USB-apparaat stevig vast
voordat u gaat rijden. Zorg dat het USB-
apparaat niet op de vloer valt omdat het
dan onder het rem- of gaspedaal terecht
kan komen.
• Afhankelijk van het USB-apparaat kunnen
de volgende problemen voorkomen.
– De bediening kan verschillend zijn.
– Het opslagapparaat wordt niet herkend.
– Bestanden worden niet correct
afgespeeld.
– Het apparaat kan hoorbare interferentie
veroorzaken wanneer u naar de radio
luistert.
iPod
• Stel de iPod niet bloot aan hoge
temperaturen.
• Maak de iPod stevig vast voordat u gaat
rijden. Zorg dat de iPod niet op de vloer
kan vallen omdat hij dan onder het rem-
of gaspedaal terecht kan komen.
• De instellingen van de iPod, zoals de
equalizer en weergave herhalen, worden
automatisch gewijzigd wanneer de iPod
wordt aangesloten op het toestel. Als de
iPod wordt losgekoppeld, keren deze
instellingen terug naar de
oorspronkelijke instellingen.
• Tekst op de iPod die niet compatibel is
met de specificaties van dit toestel, kan
niet worden weergegeven.
Compatibiliteit met
gecomprimeerde audio
• Alleen de eerste 32 tekens van de
bestandsnaam (inclusief de extensie) of
mapnaam worden weergegeven.
• Een juiste werking van dit toestel is
afhankelijk van de toepassing waarmee
de WMA-bestanden zijn gecodeerd.
• Er kan een beetje vertraging optreden bij
het beginnen met afspelen van
audiobestanden met beeldgegevens of
audiobestanden op een USB-apparaat
met een uitgebreide mappenstructuur.
• Russische tekst kan alleen op dit toestel
worden weergegeven als die met een van
de volgende tekensets is gecodeerd:
– Unicode (UTF-8, UTF-16)
– Andere tekensets dan Unicode die in
een Windows-omgeving worden
gebruikt en op Russisch zijn ingesteld
bij de taalinstellingen
LET OP
• Pioneer garandeert geen compatibiliteit
met alle USB-opslagapparaten en kan
niet verantwoordelijk worden gesteld
voor eventueel gegevensverlies op
mediaspelers, smartphones of andere
apparaten tijdens het gebruik van dit
product.
• Laat discs en USB-opslagapparaten niet
achter op plaatsen waar de temperatuur
hoog kan oplopen.
WMA-bestanden
Bestandsextensie
.wma
Bitsnelheid
48 kbps tot 320 kbps
(CBR), 48 kbps tot 384
kbps (VBR)
Bemonsteringsfrequentie 32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz
Windows Media™
Niet compatibel
Audio Professional,
Lossless, Voice/DRM
Stream/Stream met
video
MP3-bestanden
Bestandsextensie
.mp3
Bitsnelheid
8 kbps tot 320 kbps
(CBR), VBR
Bemonsteringsfrequentie 8 kHz tot 48 kHz (32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
voor de beste
kwaliteit)
Compatibele ID3-tag-
1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4
versie
(ID3-tag versie 2.x
krijgt prioriteit boven
versie 1.x.)
M3u-afspeellijst
Niet compatibel
MP3i (MP3
Niet compatibel
interactive), mp3 PRO
WAV-bestanden
• WAV-bestandsindelingen kunnen niet
worden gebruikt via MTP.
Bestandsextensie
.wav
Kwantisatiebits
8 en 16 (LPCM), 4 (MS
ADPCM)
Bemonsteringsfrequentie 16 kHz tot 48 kHz
(LPCM), 22,05 kHz en
44,1 kHz (MS ADPCM)
FLAC-bestanden
• FLAC-bestandsindelingen kunnen niet
worden gebruikt via MTP.
• FLAC-bestanden kunnen, afhankelijk van
de codeerinrichting, mogelijk niet
worden afgespeeld.
Bestandsextensie
.flac
Bemonsteringsfreque
8 / 11,025 / 12 / 16 /
ntie
22,05 / 24 / 32 / 44,1 /
48 kHz
Kwantisatiebitsnelhei
16 bits
d
Kanaalmodus
1/2 kanalen
Disc (alleen DEH-4800FD)
• Ongeacht de tijdsduur tussen de songs
op de originele opname wordt bij het
afspelen van gecomprimeerde
audiodiscs een korte pauze tussen de
songs ingelast.
Hiërarchie afspeelbare
Tot acht niveaus (voor
mappen
praktisch gebruik kunt
u beter niet meer dan
twee niveaus
gebruiken)
Afspeelbare mappen
Maximaal 99
Afspeelbare
Maximaal 999
bestanden
Bestandsysteem
ISO 9660 Level 1 en 2,
Romeo, Joliet
Afspelen van
Compatibel
multisessie-discs
Gegevensoverdracht
Niet compatibel
pakket schrijven
USB-apparaat
• Er kan een beetje vertraging optreden bij
het beginnen met afspelen van
audiobestanden op een USB-
opslagapparaat met een uitgebreide
mappenstructuur.
Hiërarchie afspeelbare
Tot acht niveaus (voor
mappen
praktisch gebruik kunt
u beter niet meer dan
twee niveaus
gebruiken)
Afspeelbare mappen
Maximaal 500
Afspeelbare
Maximaal 15 000
bestanden
Afspelen van
Niet compatibel
auteursrechtelijk
beschermde
bestanden
17
Nl

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Pioneer DEH-4800FD

Diese Anleitung auch für:

Mvh-280fd

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: