Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 A1 Bedienungsanleitung

Kreuzlinienlaser
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 7 A1
CROSS LINE LASER
Operating instructions
KORSLINJELASER
Bruksanvisning
KRYŽMINIŲ LINIJŲ LAZERIS
Naudojimo instrukcija
IAN 282405
RISTILINJALASER
Käyttöohje
LASER KRZYŻOWY
Instrukcja obsługi
KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PKLL 7 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 CROSS LINE LASER RISTILINJALASER Operating instructions Käyttöohje KORSLINJELASER LASER KRZYŻOWY Bruksanvisning Instrukcja obsługi KRYŽMINIŲ LINIJŲ LAZERIS KREUZLINIENLASER Bedienungsanleitung Naudojimo instrukcija IAN 282405...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ..........15 │    1 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 5: Introduction

  CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Description Of Components

  Check the package for completeness and for signs of visible damage. ► If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see chapter entitled Service). │    3 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 7: Technical Data

  2 x 1.5 V AA batteries Weight (appliance): 220 g Dimensions (appliance): approx. 64 x 85 x 65 mm 1) The working range can be reduced due to unfavourable environ- mental conditions (e.g. direct sunlight). │ ■ 4    PKLL 7 A1...
 • Seite 8: Safety Instructions

  ■ Switch the appliance off before transporting it. When switched off, the pendulum unit is locked as it could otherwise be damaged by strong movements. │    5 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 9 ■ Never aim the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. │ ■ 6    PKLL 7 A1...
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Handled Incorrectly

  ■ The chapter entitled Inserting/replacing the batteries describes how to correctly insert and remove batteries. │    7 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 11: Operation

  Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture ♦ To turn off the appliance, move the ON/OFF switch into the position. The pendulum unit is locked when the appliance is switched off. │ ■ 8    PKLL 7 A1...
 • Seite 12: Automatic Levelling

  LED levelling. Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture which are not levelled. When you are working without automatic levelling, this is always indicated by the red LED │    9 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 13: Working Procedures

  Retighten the locking screw Working with a tripod A tripod offers a stable, height-adjustable support for taking measure- ments. ♦ Place the measuring tool with the tripod thread on the 1/4” screw of the tripod. │ ■ 10    PKLL 7 A1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance should only be opened for repairs by a qualified technician. ■ Have your measuring tool serviced by a qualified technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained. │    11 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 15: Storage

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged. │ ■ 12    PKLL 7 A1...
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after ex- piry of the warranty period shall be subject to a fee. │    13 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 17 You can return a defective product to us free of charge to the ser- vice address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │ ■ 14    PKLL 7 A1...
 • Seite 18: Service

  NOTE ► For Parkside and Florabest tools, please send us only the defec- tive item without the accessories (e.g. battery, storage case, assembly tools, etc.). You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com.
 • Seite 19 │ ■ 16    PKLL 7 A1...
 • Seite 20 Maahantuoja .........31 │    17 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 21: Johdanto

  RISTILINJALASER PKLL 7 A1 Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laaduk- kaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjei- ta. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjei- siin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttö- tarkoituksiin.
 • Seite 22: Osat

  ► Tarkista, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa ole näkyviä vaurioita. ► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita, jotka johtuvat puutteellisesta pakkauksesta tai ovat syntyneet kuljetuksen aikana, soita huollon palvelunumeroon (ks. kohta Huolto). │    19 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 23: Tekniset Tiedot

  < 1 mW Jalustan kiinnityskierre: 1/4″ Paristot: 2 x 1,5 V , AA Laitteen paino: 220 g Laitteen mitat n. 64 x 85 x 65 mm 1) Epäsuotuisat ympäristöolosuhteet (esim. suora auringonpaiste) voivat pienentää työskentelyaluetta. │ ■ 20    PKLL 7 A1...
 • Seite 24: Turvallisuusohjeet

  Kytke mittauslaite pois päältä kuljetuksen ajaksi. Kun laite kyt- ketään pois päältä, heiluriyksikkö lukittuu, sillä se voi vaurioitua voimakkaiden liikkeiden seurauksena. ■ Älä käytä mittauslaitetta sydämentahdistinten läheisyydessä. Mittauslaitteen sisällä oleva magneetti muodostaa kentän, joka voi vahingoittaa sydämentahdistimen toimintaa. │    21 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 25 Varo! Muiden kuin tässä ilmoitettujen käyttö- ja säätölaitteiden käyttö tai muiden kuin ohjeistettujen toimintatapojen mukaan toimiminen saattaa johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen. ■ Älä koskaan suuntaa lasersädettä heijastaviin pintoihin tai henki- löitä tai eläimiä kohti. Jo lyhytkin katsekontakti lasersäteeseen voi vahingoittaa silmää. │ ■ 22    PKLL 7 A1...
 • Seite 26: Paristojen Vääränlaiseen Käsittelyyn Liittyvä Tapaturmavaara

  Jos nestettä on päässyt silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä, mutta älä hiero. Hakeudu välit- tömästi lääkärin hoitoon. ■ Ohjeet paristojen paikoilleen asettamiseen ja poistamiseen saat kohdasta Paristojen paikoilleen asettaminen ja vaihtaminen. │    23 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 27: Käyttöönotto

  Päälle ja pois päältä kytkeminen ♦ Käynnistä laite työntämällä virtakytkin asentoon . Laite lähettää välittömästi päälle kytkemisen jälkeen kaksi laserlinjaa laserin ulostuloaukosta ♦ Kytke laite pois päältä työntämällä virtakytkin asentoon Kun laite kytketään pois päältä, heiluriyksikkö lukittuu. │ ■ 24    PKLL 7 A1...
 • Seite 28: Tasausautomatiikka

  Työskentely ilman tasausautomatiikkaa ♦ Työnnä virtakytkin asentoon ♦ Paina LED-tasauksen painiketta . Laite lähettää heti käynnis- tämisen jälkeen kaksi tasaamatonta laserlinjaa laserin ulostulo- aukosta . Työskentely ilman tasausautomatiikkaa osoitetaan aina punaisella LED-valolla │    25 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 29: Työskentelyohjeet

  Kohdista puristin karkeasti, ennen kuin käynnistät laitteen. ♦ Avaa sitä varten lukitusruuvia ja siirrä laite vaakasuoraan haluttuun korkeuteen korkeudelle. ♦ Kiristä lukitusruuvi Työskentely jalustan kanssa Jalusta tarjoaa vakaan, korkeussäädettävän mittausalustan. ♦ Aseta mittauslaite jalustan kiinnityskierteellä jalustan 1/4″ ruuviin. │ ■ 26    PKLL 7 A1...
 • Seite 30: Huolto Ja Puhdistus

  Älä paina liian voimakkaasti! VAROITUS! ■ Laitteen avaaminen on sallittu vain alan ammattihenkilöille korjaustarkoituksissa. ■ Anna mittauslaite vain asiantuntevan huoltoliikkeen korjat- tavaksi ja käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Näin voidaan taata mittauslaitteen turvallinen toiminta myös korjauksen jälkeen. │    27 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 31: Varastointi

  Paristojen hävittäminen Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Jokaisella kuluttajalla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa paristot kuntansa/kaupunginosansa keräyspisteeseen tai kauppaan. Tämän tarkoituksena on varmistaa, ettei paristojen hävittämisestä aiheudu vaaraa ympäristölle. Palauta paristot ainoastaan purkautu- neina. │ ■ 28    PKLL 7 A1...
 • Seite 32: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. │    29 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 33 Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä tai muita puutteita, ota ensin yhteyttä alla mainittuun huolto-osastoon puhelimitse tai sähköpostitse. ■ Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdessä ostokuitin kans- sa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt. │ ■ 30    PKLL 7 A1...
 • Seite 34: Huolto

  OHJE ► Lähetä vialliset Parkside- ja Florabest-työkalut ilman lisävarustei- ta (esim. akku, säilytyslaukku, asennustyökalut, jne.). Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 282405 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite. Ota ensin yhteyt- tä...
 • Seite 35 │ ■ 32    PKLL 7 A1...
 • Seite 36 Importör ..........47 │    33 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 37: Inledning

  KORSLINJELASER PKLL 7 A1 Inledning Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla använ- dar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten.
 • Seite 38: Beskrivning Av Delar

  Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador. ► Om något fattas eller om leveransen skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du vända dig till vår Service Hotline (se kapitel Service). │    35 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 39: Tekniska Data

  Stativfäste: 1/4“ Batterier: 2 st. 1,5 V , typ AA Produktvikt: 220 g Produktmått: ca 64 x 85 x 65 mm 1) Arbetsområdet kan begränsas vid ogynsamma förhållanden (t ex vid direkt solljus). │ ■ 36    PKLL 7 A1...
 • Seite 40: Säkerhetsanvisningar

  ■ Stäng av mätinstrumentet innan du sätter det ifrån dig. Pende- lenheten låses när instrumentet stängs av för att undvika skador på grund av kraftiga rörelser. │    37 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 41 Att titta på laserstrålen med ett optiskt instrument (t.ex. lupp, förstoringsglas o dyl) kan orsaka ögonskador. ► Var försiktig! Att använda andra anordningar eller metoder än de som anges här för att manövrera och justera produkten kan innebära risk för farlig laserstrålning. │ ■ 38    PKLL 7 A1...
 • Seite 42: Risk För Personskador Vid Felaktig Hantering Av Batterier

  Om vätskan kommer in i ögonen ska de spolas med rikligt med vatten, inte gnuggas. Uppsök därefter omedelbart en läkare. ■ Hur batterierna sätts in och tas ut ur produkten beskrivs i kapitlet Sätta in/Byta batterier. │    39 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 43: Ta Produkten I Bruk

  Placera På/Av-knappen i läge . Produkten skickar ut två laserlinjer ur laseröppningen så snart den kopplas på. ♦ För att stänga av produkten sätter du På/Av-knappen på läge . Pendelenheten låses vid avstängningen. │ ■ 40    PKLL 7 A1...
 • Seite 44: Nivelleringsautomatik

  Tryck på knappen för LED-nivellering. Produkten skickar ut två laserlinjer ur laseröppningen så snart den kopplas på. Dessa är inte nivellerade. När man arbetar utan nivellerings- automatik visas det alltid av den röda LED-lampan │    41 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 45: Arbetsinstruktion

  ♦ Dra åt justerskruven igen. Arbeta med ett stativ Med ett stativ får man en stabil bas som kan justeras i höjd för mätningen. ♦ Placera mätinstrumentet med stativgängan på stativets 1/4“- gänga. │ ■ 42    PKLL 7 A1...
 • Seite 46: Underhåll Och Rengöring

  Produkten får bara öppnas och repareras av fackpersonal. ■ Låt endast kvalificerade yrkesmän reparera mätinstrumentet. Endast originaldelar ska användas. Då kan du känna dig säker på att produkten är lika säker att använda som tidigare. │    43 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 47: Förvaring

  är skyldig enligt lag att lämna in dem till ett samlingsställe i sin kommun eller stadsdel eller lämna till- baka dem till återförsäljaren. Lagen är till för att batterier ska kunna kasseras utan att skada miljön. Lämna bara in urladdade batterier. │ ■ 44    PKLL 7 A1...
 • Seite 48: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. │    45 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 49 ■ En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbevi- set (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. │ ■ 46    PKLL 7 A1...
 • Seite 50: Service

  OBSERVERA ► Vid verktyg från Parkside och Florabest ska endast den defekta artikeln utan tillbehör (t ex batteri, förvaringsväska, monterings- verktyg etc) skickas in. Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service. com. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739...
 • Seite 51 │ ■ 48    PKLL 7 A1...
 • Seite 52 Importer ..........63 │    49 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 53: Wstęp

  LASER KRZYŻOWY PKLL 7 A1 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany pro- dukt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Seite 54: Opis Części

  Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń. ► W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpienia uszko- dzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział Serwis). │    51 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 55: Dane Techniczne

  2 x 1,5 V , typ AA Masa urządzenia: 220 g Wymiary urządzenia: ok. 64 x 85 x 65 mm 1) Zakres roboczy może ulec zmniejszeniu wskutek niekorzystnych warunków otoczenia (np. bezpośrednie nasłonecznienie). │ ■ 52    PKLL 7 A1...
 • Seite 56: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Należy unikać silnych uderzeń i upadku narzędzia pomiaro- wego. Uszkodzenie urządzenia pomiarowego może mieć ne- gatywny wpływ na dokładność pomiaru. Po każdym silniejszym uderzeniu lub upadnięciu urządzenia należy porównać kontrol- nie linię lasera ze znaną poziomą lub pionową linią referencyjną. │    53 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 57 Wskutek działania magnesu może dojść do nieodwracalnej utraty danych. OSTRZEŻENIE! Należy chronić się przed promieniowaniem laserowym! ■ Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w promień lasera, ani w otwór, z którego wychodzi │ ■ 54    PKLL 7 A1...
 • Seite 58: Niebezpieczeństwo Obrażeń Na Skutek Niewłaściwego Obchodzenia Się Z Bateriami

  ■ Nie wolno stosować równocześnie baterii lub akumulatorów różnych typów. Rozładowane baterie należy wyjąć z urządzenia ze względu na zwiększone ryzyko wylania. Jeżeli urządzenie nie jest używane, także należy wyjąć z niego baterie. │    55 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 59: Uruchomienie

  . Natychmiast po włączeniu urządzenie wyświetla dwie linie laserowe przez otwór wylotowy promienia lasera ♦ W celu wyłączenia urządzenia należy przesunąć włącznik/ wyłącznik w położenie . Podczas wyłączania następuje zablokowanie modułu wahadłowego. │ ■ 56    PKLL 7 A1...
 • Seite 60: Automatyczna Niwelacja

  LED. Natychmiast po włączeniu urządzenie wyświetla dwie linie laserowe przez otwór wylotowy promienia lasera , które nie są zniwelo- wane. Praca bez automatycznej niwelacji jest sygnalizowana zawsze przez świecenie się czerwonej diody LED │    57 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 61: Wskazówki Dotyczące Pracy

  żądanej wysokości. ♦ Ponownie dokręcić śrubę ustalającą Praca z użyciem statywu Statyw zapewnia stabilną i regulowaną na wysokość podstawę pomiarową. ♦ Założyć urządzenie pomiarowe gwintem na statyw gwint statywu 1/4“. │ ■ 58    PKLL 7 A1...
 • Seite 62: Konserwacja I Czyszczenie

  Urządzenie może otwierać w celu naprawy tylko upraw- niony serwisant. ■ Naprawę urządzenia pomiarowego powierzaj zawsze wykwalifikowanemu specjaliście i używaj zawsze orygi- nalnych części zamiennych. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania narzędzia pomiarowego. │    59 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 63: Przechowywanie

  Zobowiązanie to zostało ustalone po to, by wszystkie zużyte baterie trafiały do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Baterie należy odda- wać tylko w stanie rozładowanym. │ ■ 60    PKLL 7 A1...
 • Seite 64: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośred- nio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. │    61 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 65 (poniżej po lewej) lub na naklejce z tyłu albo na spodzie. ■ W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu telefonicz- nie lub przez e-mail. │ ■ 62    PKLL 7 A1...
 • Seite 66: Serwis

  WSKAZÓWKA ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony produkt bez akcesoriów (np. akumulato- rów, walizek do przechowywania, narzędzi montażowych itp.). Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie.
 • Seite 67 │ ■ 64    PKLL 7 A1...
 • Seite 68 Importuotojas .........80 ■ LT│ PKLL 7 A1...
 • Seite 69: Įžanga

  KRYŽMINIŲ LINIJŲ LAZERIS PKLL 7 A1 Įžanga Sveikiname įsigijus naują prietaisą. Pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytiems naudojimo tikslams.
 • Seite 70: Dalių Aprašas

  Patikrinkite, ar pristatytas visas rinkinys ir ar nėra pastebimų trūkumų. ► Jei pristatytas ne visas rinkinys arba gaminys pažeistas dėl netinkamos pakuotės arba transportuojant, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybos karštąją liniją (žr. skyrių „Klientų aptarnavimas“). ■ LT│ PKLL 7 A1...
 • Seite 71: Techniniai Duomenys

  Baterijos: 2 x 1,5 V , AA tipo Prietaiso svoris: 220 g Prietaiso matmenys: apie 64 x 85 x 65 mm 1) Nepalankiomis aplinkos sąlygomis (pvz., tiesiogiai šviečiant saulės spinduliams) darbinė zona gali būti mažesnė. ■ PKLL 7 A1 │LT...
 • Seite 72: Saugos Nurodymai

  Gabenamą matavimo prietaisą išjunkite. Išjungus prietaisą užblokuojama švytuoklė, kurią didelės amplitudės judesiai gali apgadinti. ■ Matavimo prietaisą laikykite atokiai nuo žmonių su širdies sti- muliatoriais. Matavimo prietaiso viduje esantis magnetas sukuria lauką, galintį sutrikdyti širdies stimuliatorių veikimą. ■ LT│ PKLL 7 A1...
 • Seite 73 Atsargiai! Naudodami kitokius nei čia nurodytus valdymo ar reguliavimo įtaisus ar prietaisą naudodami kitaip, nei čia nurodyta, galite būti pavojingai apšvitinti. ■ Niekada nenukreipkite lazerio spindulio į atspindinčius paviršius, žmones ar gyvūnus. Net trumpas žvilgsnis į lazerio spindulį gali pakenkti akims. ■ PKLL 7 A1 │LT...
 • Seite 74: Pavojus Susižeisti Netinkamai Elgiantis Su Baterijomis

  Jei skysčio pateko į akis, jas pirmiausia netrindami kruopščiai praplaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. ■ Kaip į prietaisą įdėti bateriją ir vėl ją išimti, aprašyta skyriuje „Baterijų įdėjimas / keitimas“. ■ LT│ PKLL 7 A1...
 • Seite 75: Pradėjimas Naudoti

  Norėdami įjungti prietaisą, ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį pastumkite į padėtį . Vos įjungus, iš prietaiso lazerio spindulio išėjimo angos skleidžiamos dvi lazerio linijos. ♦ Norėdami išjungti prietaisą, ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungi- klį pastumkite į padėtį . Išjungus prietaisą, užblokuojama švytuoklė. ■ PKLL 7 A1 │LT...
 • Seite 76: Automatinio Išlyginimo Sistema

  ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį pastumkite į padėtį ♦ Paspauskite išlyginimo funkcijos LED mygtuką . Vos įjungus, iš prietaiso lazerio spindulio išėjimo angos skleidžiamos dvi neišlygintos lazerio linijos. Prietaiso veikimą be automatinio išlyginimo sistemos visuomet parodo raudona LED lemputė. ■ LT│ PKLL 7 A1...
 • Seite 77: Praktiniai Nurodymai

  Tam atsukite fiksavimo varžtą ir nustatykite prietaisą hori- zontaliai norimame aukštyje. ♦ Vėl prisukite fiksavimo varžtą Naudojimas su stovu Stovas yra stabilus, reguliuojamo aukščio matavimo pagrindas. ♦ Matavimo prietaiso sriegį stovui užmaukite ant stovo 1/4“ sriegio. ■ PKLL 7 A1 │LT...
 • Seite 78: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Jei nešvarumų daugiau, nuvalykite juos šiek tiek sudrėkintu vatos pagaliuku. Valydami stipriai nespauskite! ĮSPĖJIMAS! ■ Taisytiną prietaisą gali atidaryti tik specialistas. ■ Matavimo prietaisą gali taisyti tik kvalifikuoti specialistai ir tik naudodami originalias atsargines dalis. Taip užtikrinama, kad matavimo prietaisas išliks saugus. ■ LT│ PKLL 7 A1...
 • Seite 79: Laikymas

  Baterijas draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas teisiškai įpareigotas išmesti baterijas surinkimo vietoje, esančioje jo savivaldybėje / miesto rajone arba prekyvietėje. Šis įpareigojimas reikalingas tam, kad baterijos būtų utilizuojamos nekenkiant aplinkai. Išmeskite tik išsikrovusias baterijas. ■ PKLL 7 A1 │LT...
 • Seite 80: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeis- toms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis. ■ LT│ PKLL 7 A1...
 • Seite 81 įspėjama. Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atve- jais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba. ■ PKLL 7 A1 │LT...
 • Seite 82 NURODYMAS ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų (pvz., akumuliatoriaus, lagaminėlio, montavimo įrankių ir t.t.). Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos.
 • Seite 83: Priežiūra

  Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt IAN 282405 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adre- sas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ PKLL 7 A1 │LT...
 • Seite 84 Importeur ..........96 DE │ AT │ CH │    81 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 85: Einleitung

  KREUZLINIENLASER PKLL 7 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 86: Teilebeschreibung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). DE │ AT │ CH │    83 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 87: Technische Daten

  , Typ AA Gewicht Gerät: 220 g Maße Gerät: ca. 64 x 85 x 65 mm 1) Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingun- gen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden. │ DE │ AT │ CH ■ 84    PKLL 7 A1...
 • Seite 88: Sicherheitshinweise

  Referenzlinie. ■ Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportie- ren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschädigt werden kann. DE │ AT │ CH │    85 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 89 (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern, u.ä.) ist mit einer Augen- gefährdung verbunden. ► Vorsicht! Wenn andere als die hier angegebenen Bedie- nungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Ver- fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen. │ DE │ AT │ CH ■ 86    PKLL 7 A1...
 • Seite 90: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser ausspü- len, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen. ■ Wie Sie die Batterien in das Gerät einlegen und wieder heraus- nehmen erfahren Sie im Kapitel Batterien einsetzen/wechseln. DE │ AT │ CH │    87 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 91: Inbetriebnahme

  . Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung ♦ Zum Ausschalten des Gerätes schieben Sie den EIN-/AUS- Schalter in die Position . Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PKLL 7 A1...
 • Seite 92: Nivellierautomatik

  LED Nivellierung. Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung , die nicht nivelliert sind. Das Arbeiten ohne Nivellierautomatik wird immer durch die rote LED angezeigt. DE │ AT │ CH │    89 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 93: Arbeitshinweise

  Schrauben Sie die Feststellschraube wieder fest. Arbeiten mit einem Stativ Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. ♦ Setzen Sie das Messwerkzeug mit dem Stativgewinde das 1/4“- Gewinde des Stativs auf. │ DE │ AT │ CH ■ 90    PKLL 7 A1...
 • Seite 94: Wartung Und Reinigung

  Das Gerät darf zu Reparaturzwecken nur von einer Fach- kraft geöffnet werden. ■ Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparie- ren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │    91 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 95: Lagerung

  Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PKLL 7 A1...
 • Seite 96: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │    93 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 97 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PKLL 7 A1...
 • Seite 98 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software...
 • Seite 99: Service

  IAN 282405 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 96    PKLL 7 A1...
 • Seite 100 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 11 / 2016 · Ident.-No.: PKLL7A1-112016-1 IAN 282405...

Diese Anleitung auch für:

Ian 282405