Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 7 A1
CROSS LINE LASER
Operating instructions
NIVELĂ CU LASER
Instrucţiuni de utilizare
ΑΔΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ
Οδηүίες χρήσης
IAN 282405
LASER ZA KRIŽNE LINIJE
Upute za upotrebu
ЛАЗЕР С КРЪСТОСАНИ
ЛИНИИ
Ръководство за експлоатация
KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PKLL 7 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 CROSS LINE LASER LASER ZA KRIŽNE LINIJE Operating instructions Upute za upotrebu NIVELĂ CU LASER ЛАЗЕР С КРЪСТОСАНИ ЛИНИИ Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация KREUZLINIENLASER ΑΔΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ Οδηүίες χρήσης Bedienungsanleitung IAN 282405...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ..........15 GB │ CY │    1 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 5: Introduction

  CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Description Of Components

  Check the package for completeness and for signs of visible damage. ► If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see chapter entitled Service). GB │ CY │    3 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 7: Technical Data

  2 x 1.5 V AA batteries Weight (appliance): 220 g Dimensions (appliance): approx. 64 x 85 x 65 mm 1) The working range can be reduced due to unfavourable environ- mental conditions (e.g. direct sunlight). │ ■ 4    GB│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 8: Safety Instructions

  ■ Switch the appliance off before transporting it. When switched off, the pendulum unit is locked as it could otherwise be damaged by strong movements. GB │ CY │    5 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 9 ■ Never aim the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. │ ■ 6    GB│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Handled Incorrectly

  ■ The chapter entitled Inserting/replacing the batteries describes how to correctly insert and remove batteries. GB │ CY │    7 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 11: Operation

  Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture ♦ To turn off the appliance, move the ON/OFF switch into the position. The pendulum unit is locked when the appliance is switched off. │ ■ 8    GB│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 12: Automatic Levelling

  When you are working without automatic levelling, this is always indicated by the red LED GB │ CY │    9 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 13: Working Procedures

  Retighten the locking screw Working with a tripod A tripod offers a stable, height-adjustable support for taking measure- ments. ♦ Place the measuring tool with the tripod thread on the 1/4” screw of the tripod. │ ■ 10    GB│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance should only be opened for repairs by a qualified technician. ■ Have your measuring tool serviced by a qualified technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained. GB │ CY │    11 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 15: Storage

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged. │ ■ 12    GB│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after ex- piry of the warranty period shall be subject to a fee. GB │ CY │    13 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 17 You can return a defective product to us free of charge to the ser- vice address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │ ■ 14    GB│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 18: Service

  NOTE ► For Parkside and Florabest tools, please send us only the defec- tive item without the accessories (e.g. battery, storage case, assembly tools, etc.). You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com.
 • Seite 19 │ ■ 16    GB│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 20 Uvoznik ..........32    17 ■ PKLL 7 A1 │...
 • Seite 21: Uvod

  LASER ZA KRIŽNE LINIJE PKLL 7 A1 Uvod Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu sastavni su dio ovog proizvoda. One sadrže važne napo- mene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama.
 • Seite 22: Opis Dijelova

  Provjerite cjelovitost opsega isporuke i provjerite postoje li na uređaju vidljiva oštećenja. ► U slučaju nepotpune isporuke ili štete uzrokovane nedostatnim pakiranjem, kao i štete nastale prilikom transporta, nazovite telefon servisne službe (vidi poglavlje Servis).    19 ■ PKLL 7 A1 │...
 • Seite 23: Tehnički Podaci

  2 x 1,5 V , tip AA Težina uređaja: 220 g Dimenzije uređaja: oko 64 x 85 x 65 mm 1) Područje rada može biti smanjeno uslijed nepovoljnih uvjeta okoline (npr. neposredni utjecaj sunčeve svjetlosti). ■ 20    PKLL 7 A1 │...
 • Seite 24: Sigurnosne Napomene

  ■ Mjerni uređaj ne dovodite u blizinu srčanih stimulatora. Uslijed magneta u unutrašnjosti mjernog uređaja stvara se polje koje može ometati funkciju srčanih stimulatora.    21 ■ PKLL 7 A1 │...
 • Seite 25 Lasersku zraku nikada ne usmjeravajte na reflektirajuće površine, osobe ili životinje. Čak i kratak kontakt oka s laserskom zrakom može dovesti do oštećenja očiju. ■ OPREZ! UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ■ 22    PKLL 7 A1 │...
 • Seite 26: Opasnost Od Ozljeda Uslijed Pogrešnog Rukovanja Baterijama

  Ako tekućina dospije u oči, temeljito isperite vodom, ne trljajte i odmah potražite liječničku pomoć. ■ Kako baterije umetnuti i ponovo izvaditi iz uređaja, možete saznati u poglavlju Umetanje/zamjena baterija.    23 ■ PKLL 7 A1 │...
 • Seite 27: Puštanje U Rad

  Za uključivanje uređaja gurnite prekidač UKLJ/ISKLJ položaj . Uređaj odmah nakon uključivanja šalje dvije laserske linije iz izlaznog otvora lasera ♦ Za isključivanje uređaja gurnite prekidač UKLJ/ISKLJ položaj . Pri isključivanju se jedinica klatna blokira. ■ 24    PKLL 7 A1 │...
 • Seite 28: Automatika Za Niveliranje

  Pritisnite tipku za LED za niveliranje. Uređaj odmah nakon uključivanja šalje dvije laserske linije iz izlaznog otvora lasera , koje nisu nivelirane. Rad bez automatike za niveliranje uvijek se prikazuje pomoću crvene LED    25 ■ PKLL 7 A1 │...
 • Seite 29: Napomene Za Rad

  željenoj visini. ♦ Ponovno zategnite vijak za fiksiranje Rad sa stativom Stativ nudi stabilnu mjernu podlogu podesive visine. ♦ Mjerni uređaj s navojem za stativ postavite na 1/4“- navoj za stativ. ■ 26    PKLL 7 A1 │...
 • Seite 30: Održavanje I Čišćenje

  Uređaj u svrhu popravaka smije otvarati isključivo stručna osoba. ■ Vaš mjerni uređaj na popravke dajte isključivo ovlaštenim stručnjacima uz uporabu originalnih rezervnih dijelova. Na taj se način osigurava trajna sigurnost mjernog uređaja.    27 ■ PKLL 7 A1 │...
 • Seite 31: Skladištenje

  Svaki potrošač ima zakonsku obavezu baterije predati na sabirnom mjestu u njegovoj općini/njegovom dijelu grada ili u trgovini. Svrha ove obaveze je ta, da baterije mogu biti zbrinute na način neškodljiv za okoliš. Baterije predajte samo ako su ispražnje- ■ 28    PKLL 7 A1 │...
 • Seite 32: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakira- nja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.    29 ■ PKLL 7 A1 │...
 • Seite 33 Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu upo- rabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zloporabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa. ■ 30    PKLL 7 A1 │...
 • Seite 34 NAPOMENA ► Kod alata Parkside i Florabest Vas molimo da pošaljete isključi- vo defektan artikl bez opreme (npr. baterije, kufer za čuvanje, alat za montažu i slično). Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o...
 • Seite 35: Servis

  Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastav- ku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 32    PKLL 7 A1 │...
 • Seite 36 Importator ..........47 │    33 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 37: Introducere

  NIVELĂ CU LASER PKLL 7 A1 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informaţii importante pentru siguranţă, utilizare și eliminare.
 • Seite 38: Descrierea Componentelor

  ► În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transpor- tului, apelaţi linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul Service). │    35 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 39: Date Tehnice

  , tip AA Greutatea aparatului: 220 g Dimensiunile aparatului: cca 64 x 85 x 65 mm 1) Raza de acţiune poate fi diminuată din cauza condiţiilor nefavo- rabile de mediu (de exemplu radiaţia solară directă). │ ■ 36    PKLL 7 A1...
 • Seite 40: Indicaţii De Siguranţă

  ■ Opriţi dispozitivul de măsurare atunci când îl transportaţi. Pe durata opririi este blocat pendulul care, în caz contrar, poate fi deteriorat din cauza mișcărilor puternice. │    37 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 41 (de exemplu lupe etc.) poate provoca leziuni oculare. ► Precauţie! Dacă sunt utilizate alte dispozitive de comandă sau de reglare ori sunt realizate alte proceduri decât cele specificate aici, acest lucru poate determina expunerea periculoasă la radiaţii. │ ■ 38    PKLL 7 A1...
 • Seite 42: Pericol De Rănire Cauzat De Manipularea Eronată A Bateriilor

  în ochi clătiţi temeinic cu apă, nu frecaţi și consultaţi imediat un medic. ■ Modalitatea de introducere și îndepărtare a bateriilor din aparat poate fi consultată în capitolul Introducerea/schimbarea bate- riilor. │    39 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 43: Punerea În Funcţiune

  în poziţia . Imediat după pornire aparatul transmite două linii laser din orificiul de ieșire a razei laser ♦ Pentru oprirea aparatului glisaţi comutatorul PORNIT/OPRIT în poziţia . Pe durata opririi pendulul este blocat. │ ■ 40    PKLL 7 A1...
 • Seite 44: Nivelarea Automată

  LED. Imediat după pornire aparatul transmite două linii laser din orificiul de ieșire a razei laser care nu sunt nivelate. Utilizarea aparatului fără nivelarea automată este indicată întotdeauna prin intermediul LED-ului roșu. │    41 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 45: Instrucţiuni De Lucru

  Înșurubaţi la loc șurubul de fixare Utilizarea aparatului cu un trepied Utilizarea unui trepied oferă un suport de măsurare stabil și reglabil pe înălţime. ♦ Așezaţi dispozitivul de măsurare cu filetul pentru trepied filetul de 1/4“ al trepiedului. │ ■ 42    PKLL 7 A1...
 • Seite 46: Întreţinerea Și Curăţarea

  În vederea reparaţiei, aparatul va fi deschis numai de către un specialist. ■ Solicitaţi repararea dispozitivului de măsurare numai de către personal calificat și numai cu piese de schimb origi- nale. Astfel se asigură menţinerea siguranţei dispozitivului de măsurare. │    43 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 47: Depozitarea

  Bateriile nu se elimină împreună cu resturile menajere. Fiecare consumator are obligaţia legală de a preda bateriile la un centru de colectare local. Această obligaţie are scopul de a asigura eliminarea ecologică a bateriilor. Predaţi bateriile numai în stare descărcată. │ ■ 44    PKLL 7 A1...
 • Seite 48: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  în perioada de garanţie. Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate. Eventualele deteriorări şi deficienţe pre- zente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezamba- larea produsului. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. │    45 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 49 ■ În cazul în care apar defecte funcţionale sau alte defecţiuni, con- tactaţi mai întâi telefonic sau prin e-mail departamentul de service menţionat în continuare. │ ■ 46    PKLL 7 A1...
 • Seite 50: Service-Ul

  (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. INDICAŢIE ► În cazul sculelor Parkside şi Florabest trimiteţi numai articolul defect, fără accesorii (de exemplu acumulator, geantă de depozitare, scule de montaj etc.). Acest manual, precum şi multe altele, videoclipuri cu produsele şi software-uri pot fi...
 • Seite 51 │ ■ 48    PKLL 7 A1...
 • Seite 52 Вносител ..........63 │    49 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 53: Въведение

  ЛАЗЕР С КРЪСТОСАНИ ЛИНИИ PKLL 7 A1 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички...
 • Seite 54: Описание На Частите

  Проверете доставката за комплектност и видими повреди. ► При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспорта, се обърнете към горе- щата линия за сервизно обслужване (вж. глава Сервиз ). │    51 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 55: Технически Характеристики

  , тип AA Тегло на уреда: 220 g Размери на уреда: около 64 x 85 x 65 mm 1) Работният обхват може да се намали при неблагоприятни околни условия (напр. пряка слънчева светлина). │ ■ 52    PKLL 7 A1...
 • Seite 56: Указания За Безопасност

  Избягвайте силни удари или падане на измервателния инструмент. При повреждане на измервателния инструмент е възможно нарушаване на точността. За проверка след силен удар или падане сравнете лазерната линия с известна хоризонтална или вертикална референтна линия. │    53 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 57 ни носители на информация и чувствителни на магнитни полета уреди. Въздействието на магнита може да причини необратими загуби на информация. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пазете се от лазерното лъчение! ■ Не гледайте директно в лазерния лъч респ. в изходния отвор за лазерния лъч │ ■ 54    PKLL 7 A1...
 • Seite 58: Опасност От Нараняване При Неправилна Работа С Батерии

  да се изваждат. Батериите трябва да се изваждат от уреда и тогава, когато уредът не се използва. ■ Киселината, която изтича от батериите, може да доведе до дразнения на кожата. При контакт с кожата измийте засегна- │    55 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 59: Пускане В Експлоатация

  . Веднага след включването уредът излъчва две лазерни линии от изход- ния отвор за лазерния лъч ♦ За изключване на уреда преместете превключвателя за включване/изключване в позиция . При изключване се блокира махалното устройство. │ ■ 56    PKLL 7 A1...
 • Seite 60: Автоматично Нивелиране

  При разтърсвания или промени в положението по време на работа уредът автоматично се нивелира отново. След повторно нивелиране проверете позицията на хо- ризонталната респ. вертикалната лазерна линия спрямо референтните точки, за да избегнете грешки. │    57 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 61: Работа Без Автоматично Нивелиране

  уреда, защото в противен случай може да се повреди. ♦ Нагласете грубо затегателното приспособление, преди да включите уреда. ♦ За целта отвинтете фиксиращия винт и преместете уреда в хоризонтална позиция на желаната височина. ♦ Затегнете отново фиксиращия винт │ ■ 58    PKLL 7 A1...
 • Seite 62: Работа Със Статив

  С цел ремонт уредът може да се отваря само от специалист. ■ Измервателният инструмент трябва да се ремонтира от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. С това се гарантира, че безопасност- та на измервателния инструмент ще бъде запазена. │    59 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 63: Съхранение

  отпадъци. Всеки потребител е задължен по закон да предава батериите в събирателен пункт на своята об- щина/своя квартал или в търговската мрежа. Целта на това задължение е батериите да се предават за изхвърляне съобразно екологичните изисквания. Връщайте само разредени батерии. │ ■ 60    PKLL 7 A1...
 • Seite 64: Гаранция От Kompernass Handels Gmbh

  ната услуга. Това важи и за сменени и ремонтирани части. Евенту- ално наличните още при закупуването повреди и дефекти трябва да се съобщят незабавно след разопаковането. След като изтече гаранционният срок, ремонтите се заплащат. │    61 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 65 гравюра, на заглавния лист на ръководството (долу вляво) или като стикер на гърба или долната страна. ■ В случай че се появят функционални повреди или други дефе- кти, първо се свържете с долупосочения сервизен отдел по телефонаили по имейл. │ ■ 62    PKLL 7 A1...
 • Seite 66: Сервиз

  се състои дефектът и кога се е появил, без да заплащате пощенска такса. УКАЗАНИЕ ► При инструментите Parkside и Florabest моля изпращайте единствено дефектния артикул без принадлежностите (напр. акумулаторна батерия, куфар за съхранение, мон- тажни инструменти и др.). От www.lidl-service.com можете да изтеглите...
 • Seite 67 │ ■ 64    PKLL 7 A1...
 • Seite 68 Εισαγωγέας ......... .80 │    65 ■ GR │CY PKLL 7 A1...
 • Seite 69: Εισαγωγή

  ΑΔΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ PKLL 7 A1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊ- όντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση...
 • Seite 70: Περιγραφή Εξαρτημάτων

  Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για εμφανείς φθορές. ► Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυν- θείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο Σέρβις ). │    67 ■ GR │CY PKLL 7 A1...
 • Seite 71: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  2 x 1,5 V , τύπου AA Βάρος συσκευής: 220 g Διαστάσεις συσκευής: περ. 64 x 85 x 65 mm 1) Ο τομέας εργασίας μπορεί να μειωθεί λόγω δυσμενών συνθηκών περιβάλλοντος (π.χ. απευθείας ηλιακή ακτινοβολία). │ ■ 68    GR│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 72: Υποδείξεις Ασφαλείας

  σης. Λόγω ζημιών στο εργαλείο μέτρησης μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια. Μετά από μια δυνατή κρούση ή πτώση συγκρίνετε για τον έλεγχο τη γραμμή λέιζερ με μια γνωστή οριζόντια ή κάθετη γραμμή αναφοράς. │    69 ■ GR │CY PKLL 7 A1...
 • Seite 73 φορείς δεδομένων και μαγνητικά ευαίσθητες συσκευές. Μέσω της επίδρασης του μαγνήτη μπορεί να προκύψουν ανεπανόρθω- τες απώλειες δεδομένων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να προστατεύεστε από την ακτινοβολία λέιζερ! ■ Μην κοιτάτε απευθείας στην ακτίνα λέιζερ ή στο άνοιγμα εξόδου λέιζερ │ ■ 70    GR│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 74: Κίνδυνος Τραυματισμού Μέσω Εσφαλμένου Χειρισμού Των Μπαταριών

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή συσσωρευτών. Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται λόγω του αυξη- μένου κινδύνου διαρροής. Ακόμα και σε μη χρήση της συσκευής, οι μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από τη συσκευή. │    71 ■ GR │CY PKLL 7 A1...
 • Seite 75: Θέση Σε Λειτουργία

  αποθήκευση και να εκφορτιστούν. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ♦ Για την ενεργοποίηση της συσκευής σύρετε το διακόπτη ON/ στη θέση . Η συσκευή εκπέμπει αμέσως μετά την ενεργοποίηση δύο γραμμές λέιζερ από το άνοιγμα εξόδου λέιζερ │ ■ 72    GR│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 76: Αυτόματος Αλφαδιάσματος

  Σε περίπτωση δονήσεων ή αλλαγών θέσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή επαναλφαδιάζεται αυτόματα. Μετά από ένα νέο αλφάδιασμα ελέγξτε τη θέση της οριζόντι- ας ή κάθετης γραμμής λέιζερ σε σχέση με σημεία αναφοράς, προς αποφυγή σφαλμάτων. │    73 ■ GR │CY PKLL 7 A1...
 • Seite 77: Εργασία Χωρίς Αυτόματο Αλφαδιάσματος

  Ευθυγραμμίστε τη σύσφιξη χονδρικά, προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. ♦ Για αυτό, λασκάρετε τη βίδα ρύθμισης και μετακινήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια θέση στο επιθυμητό ύψος. ♦ Βιδώστε πάλι καλά τη βίδα ρύθμισης │ ■ 74    GR│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 78: Εργασία Με Ένα Τρίποδο

  Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό για σκοπούς επισκευών. ■ Το εργαλείο μέτρησης πρέπει να επισκευάζεται μόνο από πιστοποιημένο ειδικό προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι διατηρείται η ασφάλεια του εργαλείου μέτρησης. │    75 ■ GR │CY PKLL 7 A1...
 • Seite 79: Αποθήκευση

  συγκέντρωσης της κοινότητας / της πόλης του ή στο εμπόριο. Αυτή η υποχρέωση εξυπηρετεί στο να απομακρύνονται οι μπαταρίες με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιστρέφετε τις μπαταρίες μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση. │ ■ 76    GR│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 80: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευ- ασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. │    77 ■ GR │CY PKLL 7 A1...
 • Seite 81 χαραγμένο, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών σας (κάτω αριστε- ρά) ή σε αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά. ■ Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοι- νωνήστε κατ’ αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις τηλεφωνικά ή με E-Mail. │ ■ 78    GR│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 82: Σέρβις

  ντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Σε ότι αφορά τα εργαλεία Parkside και Florabest πρέπει να αποστέλλετε αποκλειστικά το ελαττωματικό προϊόν χωρίς αξεσουάρ (π.χ. συσσωρευτή, βαλίτσα φύλαξης, εργαλεία συναρμολόγησης κ.λπ.).
 • Seite 83: Εισαγωγέας

  Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 80    GR│CY PKLL 7 A1...
 • Seite 84 Importeur ..........96 DE │ AT │ CH │    81 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 85: Einleitung

  KREUZLINIENLASER PKLL 7 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 86: Teilebeschreibung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). DE │ AT │ CH │    83 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 87: Technische Daten

  , Typ AA Gewicht Gerät: 220 g Maße Gerät: ca. 64 x 85 x 65 mm 1) Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingun- gen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden. │ DE │ AT │ CH ■ 84    PKLL 7 A1...
 • Seite 88: Sicherheitshinweise

  Referenzlinie. ■ Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportie- ren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschädigt werden kann. DE │ AT │ CH │    85 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 89 (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern, u.ä.) ist mit einer Augen- gefährdung verbunden. ► Vorsicht! Wenn andere als die hier angegebenen Bedie- nungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Ver- fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen. │ DE │ AT │ CH ■ 86    PKLL 7 A1...
 • Seite 90: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser ausspü- len, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen. ■ Wie Sie die Batterien in das Gerät einlegen und wieder heraus- nehmen erfahren Sie im Kapitel Batterien einsetzen/wechseln. DE │ AT │ CH │    87 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 91: Inbetriebnahme

  . Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung ♦ Zum Ausschalten des Gerätes schieben Sie den EIN-/AUS- Schalter in die Position . Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PKLL 7 A1...
 • Seite 92: Nivellierautomatik

  LED Nivellierung. Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung , die nicht nivelliert sind. Das Arbeiten ohne Nivellierautomatik wird immer durch die rote LED angezeigt. DE │ AT │ CH │    89 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 93: Arbeitshinweise

  Schrauben Sie die Feststellschraube wieder fest. Arbeiten mit einem Stativ Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. ♦ Setzen Sie das Messwerkzeug mit dem Stativgewinde das 1/4“- Gewinde des Stativs auf. │ DE │ AT │ CH ■ 90    PKLL 7 A1...
 • Seite 94: Wartung Und Reinigung

  Das Gerät darf zu Reparaturzwecken nur von einer Fach- kraft geöffnet werden. ■ Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparie- ren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │    91 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 95: Lagerung

  Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PKLL 7 A1...
 • Seite 96: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │    93 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 97 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PKLL 7 A1...
 • Seite 98 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software...
 • Seite 99: Service

  IAN 282405 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 96    PKLL 7 A1...
 • Seite 100 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 11 / 2016 · Ident.-No.: PKLL7A1-112016-1 IAN 282405...