Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CROSS LINE LASER PKLL 7 B2
KERESZTVONALAS LÉZER
Az originál használati utasítás fordítása
KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER
Překlad originálního provozního návodu
KREUZLINIENLASER
Originalbetriebsanleitung
IAN 289285
KRIŽNI LINIJSKI LASER
Prevod originalnega navodila za uporabo
KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 B2

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 B2 KERESZTVONALAS LÉZER KRIŽNI LINIJSKI LASER Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu KREUZLINIENLASER Originalbetriebsanleitung IAN 289285...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezető Bevezető ......4 Rendeltetés ....4 Általános leírás ....5 Szállítási terjedelem ..5 ....5 ......5 Műszaki adatok ..... 5 Biztonsági tudnivalók ..5 ..5 Általános biztonsági utasítások ...... 6 ......6 ......6 Üzembe helyezés ... 7 ......7 Kezelés ......7 ..7 ..8 Rendeltetés...
 • Seite 5: Általános Leírás

  Műszaki adatok Általános leírás ....7 m* .......... 3 ....2 ..3 Szállítási terjedelem ......2 ..... * A munkaterületet környezeti feltét- elek (pl. erős fény) korlátozhatják. Biztonsági tudnivalók Szimbólumok és ábrák • • A készüléken található • képjelek: •...
 • Seite 6: Általános Biztonsági Utasítások

  Az utasításban található A lézer használatára szimbólumok : vonatkozó biztonsági utasítások Veszélyre figyelmeztető jel a • személyi sérülések és anyagi károk elkerü- • lése érdekében. Az elemek használatára vonatkozó biztonsági utasítások • Általános biztonsági • utasítások • • • • •...
 • Seite 7: Üzembe Helyezés

  • • Kezelés • Szintező automatikával történő munkavégzés • • állás. Üzembe helyezés zöld: Elemek behelyezése / cseréje A szintezés befejeződik, ha a lézervonalak nem mozognak tovább. piros:...
 • Seite 8 A lézervonalak villognak és Munkavégzés nem állnak pontosan deréks- rögzítőállvánnyal zögben egymáshoz képest. állás. Szintező automatika nélkül történő munkavégzés Munkavégzés állvánnyal Bekapcsolás: Kikapcsolás:...
 • Seite 9: Tisztítás

  Tisztítás Szállítás A használati útmu- tatóban nem rész- letezett munkákat szakműhelyben végeztesse. Csak Eltávolítás és eredeti alkatrészeket környezetvédelem használjon. • • • • • Tárolás • • Karbantartás •...
 • Seite 10: Pótalkatrészek / Tartozékok

  Pótalkatrészek / Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Poz. Megnevezés Cikk-sz. 9110299 Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás...
 • Seite 11: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató Keresztvonalas lézer IAN 289285 PKLL 7 B2 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 00 2122 0 24 4...
 • Seite 13: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ....13 Namen uporabe ..13 Splošni opis ....14 ....14 ....14 ......14 Tehnični podatki ... 14 Varnostna navodila ..14 ...14 Splošna varnostna navodila ...... 15 ..15 ..15 Zagon ......16 ....16 Uporaba ...... 16 .....16 Namen uporabe ......17 ..17...
 • Seite 14: Splošni Opis

  Splošni opis ..3 ....2 * Delovno območje je lahko omejeno Obseg dobave zaradi razmer v okolju (npr. močna svetloba). Varnostna navodila Simboli in oznake • • Simboli na orodju: • • Opis funkcij Pregled Simboli v navodilih za uporabo: Opozorilni sim- boli z napotki za Tehnični podatki...
 • Seite 15: Splošna Varnostna Navodila

  • • Splošna varnostna • navodila • • • • • • • • • • • • • • • Varnostna opozorila za ravnanje z laserjem • • • Varnostna opozorila za ravnanje z baterijami • •...
 • Seite 16: Zagon

  • • zeleno: Niveliranje je zaključeno, ko se Zagon laserski črti ne premikata več. rdeča: Vstavljanje/menjava baterij Laserski črti utripata in nista več popolnoma pravokotni druga na drugo. Uporaba Uporaba brez samodejnega niveliranja Uporaba nivelirne avtomatike...
 • Seite 17: Čiščenje

  Čiščenje Vklop: Dela, ki niso opisana v teh navodilih za upora- bo, naj opravi strokovna Izklop: servisna delavnica. Uporabl- jajte samo originalne dele. Uporaba z vpenjalnim stojalom • • • Shranjevanje • • Vzdrževanje Uporaba s stojalom Transport...
 • Seite 18: Odstranjevanje/ Varstvo Okolja

  Odstranjevanje/ varstvo okolja • • • Nadomestni deli / Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Pol. Navodila za uporabo Uporaba Kataloška številka 9110299 Iskanje napak Napaka Možni vzroki Ukrep...
 • Seite 19: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG 0 00 091 23 9000 Garancijski list...
 • Seite 21: Úvod

  Obsah Úvod Úvod......21 Účel použití ....21 Obecný popis ....22 .....22 ....22 ......22 Technické údaje .... 22 Bezpečnostní pokyny ... 22 ...22 Všeobecné bezpečnostní pokyny ... 23 ..23 ..23 Uvedení do provozu ..24 ...24 Obsluha ....... 24 Práce s ..24 ......24...
 • Seite 22: Obecný Popis

  Technické údaje ....7 m* ....Obecný popis ..3 ..3 .......2 ..Rozsah dodávky * Pracovní rozsah se může zmenšit v důsledku okolních podmínek (např. jasné světlo). Bezpečnostní pokyny Symboly a piktogramy • • Symboly na přístroji: • •...
 • Seite 23: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  • • • • Všeobecné bezpečnostní pokyny • • • • • • • • • • • • • • Bezpečnostní pokyny k manipulaci s laserem • • • Bezpečnostní pokyny k manipulaci s bateriemi • •...
 • Seite 24: Uvedení Do Provozu

  Práce s automatickou nivelací • • Uvedení do provozu zeleně: Vložení/výměna baterií Nivelace je dokončena, když se laserové linie přestanou pohybovat. červeně: Laserové linie blikají a již navzájem nesvírají přesně pravý úhel. Obsluha Práce bez automatické nivelace...
 • Seite 25: Čištění

  Práce s stativem Zapnutí: Čištění Vypnutí: Práce, které nejsou popsány v tomto návodu k obslu- ze, přenechte od- Práce s upínacím bornému servisu. stativem Používejte pouze originální díly. • • •...
 • Seite 26: Skladování

  Skladování • • • Údržba • Přenášení Likvidace/ochrana životního prostředí • Náhradní díly / Příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pol. Návod k obsluze Označení Č. artiklu. 9110299...
 • Seite 27: Hledání Chyb

  Hledání chyb Problém Možná příčina Odstranění chyb Záruka Záruční podmínky Záruční doba a zákonné nároky na odstranění vady...
 • Seite 28 Rozsah záruky • 2 92 • • telefonicky e-mai- • servisem. Postup v případě uplatňo- vání záruky...
 • Seite 29: Opravna

  Opravna Service-Center které nespadají do Servis Česko záruky 00143 IAN 289285 Dovozce Pozor: Grizzly Tools GmbH & Co. KG...
 • Seite 30: Úvod

  Obsah Úvod Úvod......30 Účel použitia ....30 Všeobecný popis ..31 .....31 ....31 ......31 Technické údaje .... 31 Bezpečnostné pokyny .. 31 Všeobecné bezpečnostné upozornenia ....32 ....32 ...32 Uvedenie do chodu ..33 Obsluha ....... 33 ....33 .....33 ......34 Účel použitia ....34...
 • Seite 31: Všeobecný Popis

  Všeobecný popis Technické údaje ....7 m* ......3 ... 2 Objem dodávky ... 3 .....2 ... * Pracovná oblasť sa môže obmedziť po- dmienkami okolia (napr. jasné svetlo). • Bezpečnostné pokyny • Symboly a grafi cké znaky • •...
 • Seite 32: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  • • • • Všeobecné bezpečnostné upozornenia • • • • • • • • • • • • • • Bezpečnostné pokyny pre prácu s laserom • • • osobám. Bezpečnostné pokyny pre prácu s batériami • •...
 • Seite 33: Uvedenie Do Chodu

  Práca s nivelačnou automatikou • • zelená: Uvedenie do chodu Nivelácia je ukončená, Vloženie/výmena batérií keď sa laserové čiary viac nepohybujú. červená: Laserové čiary blikajú a nestoja voči sebe presne v pravom uhle. Obsluha Práca bez nivelačnej automatiky...
 • Seite 34: Čistenie

  Práca so statívom Zapnutie: Čistenie Vypnutie: Práce, ktoré nie sú opí- sané v tomto návode na obsluhu, nechajte Práca s upínacím vykonať odbornému statívom servisu. Používajte len originálne diely. • • •...
 • Seite 35: Uskladnenie

  Uskladnenie • • • Údržba • Prenášanie Odstránenie a • ochrana životného prostredia Náhradné diely / Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Pol. Návod na obsluhu Označenie Č. Artiklu 9110299...
 • Seite 36: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Problém Možná príčina Odstránenie chyby Záruka Záručné podmienky Záručná doba a nárok na odstránenie vady...
 • Seite 37 Postup v prípade rekla- mácie Rozsah záruky • 2 92 • • telefonicky emailom •...
 • Seite 38: Servisná Oprava

  Servisná oprava Service-Center ktoré nepodliehajú Servis Slovensko záruke 0 232001 IAN 289285 Dovozca Pozor: Grizzly Tools GmbH & Co. KG NEMECKO...
 • Seite 39: Einleitung

  Inhalt Einleitung ..... 39 Bedienung ....43 Bestimmungs gemäße Verwendung ....39 ..43 Allgemeine Beschreibung ....40 ..43 ....40 ..40 ..44 Reinigung ....44 .......40 Technische Daten ..40 Lagerung ..... 44 Sicherheits hinweise ..41 Wartung ...... 45 Transport ..... 45 Allgemeine Entsorgung / Umwelt- Sicherheitshinweise ..
 • Seite 40: Allgemeine Beschreibung

  Funktions beschreibung Übersicht Allgemeine Beschreibung 9 Klemmmutter Technische Daten Lieferumfang ....7 m* ......3 ... 3 .......2 * Der Arbeitsbereich kann durch Umgebungsbedingungen (z. B. helles Licht) eingeschränkt werden.
 • Seite 41: Sicherheitshinweise

  Sicherheits hinweise Allgemeine Sicherheitshinweise Symbole und Bildzeichen • Bildzeichen auf dem Gerät: • • • • Symbole in der Sicherheitshinweise zum Betriebsanleitung: Umgang mit dem Laser Gefahrenzeichen mit • Angaben zur Verhü- tung von Personen- oder Sachschäden. • Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien •...
 • Seite 42: Inbetriebnahme

  • • • • • • • • • • • • Inbetriebnahme • Batterien einsetzen / wechseln • •...
 • Seite 43: Bedienung

  Bedienung Arbeiten mit Arbeiten ohne Nivellierautomatik Nivellierautomatik grün: Einschalten: Die Nivellierung ist ab- geschlossen, wenn sich die Laserlinien nicht mehr bewegen. rot: Ausschalten: Die Laserlinien blinken und stehen nicht mehr exakt im rechten Winkel zueinander.
 • Seite 44: Reinigung

  Reinigung Arbeiten mit Klemmstativ Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, von einer Fachwerk- statt durchführen. Verwenden Sie nur Originalteile. • • • Arbeiten mit Stativ Lagerung • •...
 • Seite 45: Wartung

  Wartung Transport • Entsorgung / • Umweltschutz • Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Position Anleitung Bezeichnung Bestell-Nr. 9110299...
 • Seite 46: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Nivellier- Garantie Garantiebedingungen Garantiezeit und gesetzli- che Mängelansprüche...
 • Seite 47 Abwicklung im Garantie- fall Garantieumfang 2 92 telefonisch E-Mail...
 • Seite 48: Reparatur-Service

  Service-Center Service Deutschland 0 00 4 3 111 IAN 289285 Service Österreich 0 20 201 222 Reparatur-Service IAN 289285 Service Schweiz nicht der Garantie unterliegen 0 42 0 40 IAN 289285 Importeur Achtung: Grizzly Tools GmbH & Co. KG...
 • Seite 49: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Keresztvonalas lézer, PKLL 7 B2 típussorozatú 201 01000001 201 01131312 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61326-1:2013 • EN 61326-2-2:2013 EN 60825-1:2014 • EN 62321:2009 2000 14 30.01.2018 * A nyilatkozat fent ismertetett tárgya összhangban van az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU (2011.
 • Seite 50: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE Križni linijski laser, serije PKLL 7 B2 201 01000001 201 01131312 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61326-1:2013 • EN 61326-2-2:2013 EN 60825-1:2014 • EN 62321:2009 30.01.2018 * Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elekt-...
 • Seite 51: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Křížový liniový laser, konstrukční řady PKLL 7 B2 201 01000001 201 01131312 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61326-1:2013 • EN 61326-2-2:2013 EN 60825-1:2014 • EN 62321:2009 30.01.2018 * Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady z 8.
 • Seite 52 Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Krížovy líniový laser, konštrukčnej rady PKLL 7 B2 201 01000001 201 01131312 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61326-1:2013 • EN 61326-2-2:2013 EN 60825-1:2014 • EN 62321:2009 30.01.2018 * Vyššie popísaný predmet vyhlásenia spĺňa predpisy smernice 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8.
 • Seite 53: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Kreuzlinienlaser, Modell PKLL 7 B2 201 01000001 201 01131312 2014/30/EU • 2011/65/EU* EN 61326-1:2013 • EN 61326-2-2:2013 EN 60825-1:2014 • EN 62321:2009 30.01.2018 * Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vor- schriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.
 • Seite 54 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 01 / 2018 Ident.-No.: 72091003012018-4 IAN 289285...