Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS LINE LASER PKLL 7 A1
CROSS LINE LASER
Operating instructions
KRIŽNI LINIJSKI LASER
Navodila za uporabo
KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER
Návod na obsluhu
IAN 282405
KERESZTVONALAS LÉZER
Használati utasítás
KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER
Návod k obsluze
KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PKLL 7 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 CROSS LINE LASER KERESZTVONALAS LÉZER Operating instructions Használati utasítás KRIŽNI LINIJSKI LASER KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER Navodila za uporabo Návod k obsluze KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER KREUZLINIENLASER Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 282405...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ..........15 │    1 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 5: Introduction

  CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Description Of Components

  Check the package for completeness and for signs of visible damage. ► If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see chapter entitled Service). │    3 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 7: Technical Data

  2 x 1.5 V AA batteries Weight (appliance): 220 g Dimensions (appliance): approx. 64 x 85 x 65 mm 1) The working range can be reduced due to unfavourable environ- mental conditions (e.g. direct sunlight). │ ■ 4    PKLL 7 A1...
 • Seite 8: Safety Instructions

  ■ Switch the appliance off before transporting it. When switched off, the pendulum unit is locked as it could otherwise be damaged by strong movements. │    5 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 9 ■ Never aim the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. │ ■ 6    PKLL 7 A1...
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Handled Incorrectly

  ■ The chapter entitled Inserting/replacing the batteries describes how to correctly insert and remove batteries. │    7 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 11: Operation

  Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture ♦ To turn off the appliance, move the ON/OFF switch into the position. The pendulum unit is locked when the appliance is switched off. │ ■ 8    PKLL 7 A1...
 • Seite 12: Automatic Levelling

  LED levelling. Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture which are not levelled. When you are working without automatic levelling, this is always indicated by the red LED │    9 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 13: Working Procedures

  Retighten the locking screw Working with a tripod A tripod offers a stable, height-adjustable support for taking measure- ments. ♦ Place the measuring tool with the tripod thread on the 1/4” screw of the tripod. │ ■ 10    PKLL 7 A1...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance should only be opened for repairs by a qualified technician. ■ Have your measuring tool serviced by a qualified technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained. │    11 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 15: Storage

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged. │ ■ 12    PKLL 7 A1...
 • Seite 16: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after ex- piry of the warranty period shall be subject to a fee. │    13 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 17 You can return a defective product to us free of charge to the ser- vice address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │ ■ 14    PKLL 7 A1...
 • Seite 18: Service

  NOTE ► For Parkside and Florabest tools, please send us only the defec- tive item without the accessories (e.g. battery, storage case, assembly tools, etc.). You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com.
 • Seite 19 │ ■ 16    PKLL 7 A1...
 • Seite 20 Gyártja ..........32 │    17 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 21: Bevezető

  KERESZTVONALAS LÉZER PKLL 7 A1 Bevezető Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmuta- tó a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a bizton- ságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék hasz- nálata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati útmutatóval és biztonsági figyelmeztetéssel.
 • Seite 22: Az Egyes Elemek Leírása

  Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés. ► Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a Szerviz fejezetet). │    19 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 23: Műszaki Adatok

  1/4“ Elemek: 2 x 1,5 V , AA típus Készülék súlya: 220 g Készülék mérete: kb. 64 x 85 x 65 mm 1) A munkaterületet a kedvezőtlen környezeti hatások (pl. közvetlen napsugárzás) csökkenthetik. │ ■ 20    PKLL 7 A1...
 • Seite 24: Biztonsági Utasítások

  Ha a készüléket erős ütés érte vagy leesett, ha- sonlítsa össze a lézervonalat ismert vízszintes vagy függőleges referenciavonallal. ■ Kapcsolja ki a mérőkészüléket szállítás előtt. Ha kikapcsolja a készüléket, akkor a lengőegység lezáródik, ami egyébként erős mozgások esetén megsérülhet. │    21 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 25 A szem veszélyeztetésével jár, ha a lézersugarat optikai eszközökkel (pl. lupéval, nagyítóüveggel stb.) nézi. ► Vigyázat! Ha az itt megadottól eltérő kezelési vagy beállító berendezést használ, vagy más eljárásmódot alkalmaz, az veszélyes sugárzást okozhat. │ ■ 22    PKLL 7 A1...
 • Seite 26: Sérülésveszély Az Elemek Nem Megfelelő Kezelése Esetén

  öblítse le bő vízzel. Ha a folyadék a szembe jutna, alapo- san ki kell öblíteni bő vízzel, nem szabad dörzsölni és azonnal orvoshoz kell fordulni. ■ Az elemeket az „Elemek behelyezése/cseréje“ című fejezetben foglaltak szerint kell behelyezni a készülékbe, illetve kivenni a készülékből. │    23 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 27: Üzembe Helyezés

  A készülék bekapcsolásához tolja a BE/KI kapcsolót helyzetbe. A bekapcsolást követően a készülék azonnal két lézervonalat bocsát ki a lézersugár kilépőnyílásán át. ♦ A készülék kikapcsolásához tolja a BE/KI kapcsolót helyzetbe. A kikapcsolás reteszeli a lengőegységet. │ ■ 24    PKLL 7 A1...
 • Seite 28: Szintezőautomatika

  ♦ Nyomja meg a gombot a LED szintezéshez. A bekapcsolást követően a készülék azonnal két szintezetlen lézervonalat bocsát ki a lézersugár kilépőnyílásán . A szintezőautomatika nélküli munkát mindig a piros LED jelzi. │    25 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 29: Munkavégzésre Vonatkozó Tudnivalók

  és mozgassa a készülé- ket a kívánt magasságban vízszintes helyzetbe. ♦ Húzza meg a rögzítőcsavart Munkavégzés statívval A statív stabil, állítható magasságú mérési aljzatot biztosít. ♦ Helyezze fel a mérőeszközt a statív-menetnél a statív 1/4“- menetére. │ ■ 26    PKLL 7 A1...
 • Seite 30: Karbantartás És Tisztítás

  Ne fejtsen ki erős nyomást! FIGYELMEZTETÉS! ■ A készüléket javítás céljából csak szakember nyithatja fel. ■ A mérőeszközt csak szakképzett szakemberrel és csak eredeti cserealkatrészekkel javíttassa. Ezzel biztosíthatja a mérőeszköz hosszan tartó biztonságos működését. │    27 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 31: Tárolás

  Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Valamennyi felhasználó törvényes kötelessége az elemek helyi / kerületi gyűjtőhelyen vagy üzletben történő leadása. Ez annak érdekében történik, hogy az elemeket környezetkímélő módon ártalmatlaníthassák. Az elemeket csak lemerült állapotban adja le. │ ■ 28    PKLL 7 A1...
 • Seite 32: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásár- láskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. │    29 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 33 figyelmeztet. A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen keze- lés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelye- ket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el. │ ■ 30    PKLL 7 A1...
 • Seite 34 írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba. TUDNIVALÓ ► Kérjük, hogy Parkside és Florabest készülékek esetén kizárólag a hibás terméket, tartozékok nélkül (például akkumulátor, tárolótáska, szerelő szerszámok, stb.) küldje be. Más használati útmutatókhoz, termékbemutató...
 • Seite 35: Szerviz

  Szerviz Magyarország Tel.: 06800 21225 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 282405 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhcez. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 32    PKLL 7 A1...
 • Seite 36 Garancijski list ....... . 45 │    33 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 37: Uvod

  KRIŽNI LINIJSKI LASER PKLL 7 A1 Uvod Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna obvestila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke. Preden začnete izde- lek uporabljati, se seznanite z vsemi obvestili o njegovi uporabi in varnosti.
 • Seite 38: Opis Delov

  Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih poškodb. ► V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali prevoza se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje Servis). │    35 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 39: Tehnični Podatki

  2 x 1,5 V , tip AA Teža naprave: 220 g Mere naprave: pribl. 64 x 85 x 65 mm 1) Delovno območje se lahko zmanjša zaradi neugodnih pogojev okolice (npr. neposredno sončno sevanje). │ ■ 36    PKLL 7 A1...
 • Seite 40: Varnostni Napotki

  Po močnem udarcu ali padcu lasersko črto za namene preverjanja primerjajte z znano vodoravno ali navpično referenčno črto. ■ Preden prenašanjem merilno orodje izklopite. Pri izklopu se zablokira nihajna enota, ki bi se sicer lahko poškodovala zaradi močnih premikov. │    37 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 41 ► Previdno! Če uporabljate druge vrste upravljalnih ali na- ravnalnih priprav, kot so navedene tukaj, ali drugačne vrste postopanja, lahko to privede do nevarnega vpliva sevanja. │ ■ 38    PKLL 7 A1...
 • Seite 42: Nevarnost Telesnih Poškodb Zaradi Napačnega Ravnanja Z Baterijami

  Če tekočina zaide v oči, jih teme- ljito sperite z veliko vode, ne drgnite in pojdite takoj k zdravniku. ■ Vstavljanje baterij v napravo in njihovo odstranjevanje iz nje je opisano v poglavju Vstavitev/menjava baterij. │    39 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 43: Začetek Uporabe

  žaj . Naprava takoj po vklopu oddaja dve laserski črti iz izstopne odprtine laserja ♦ Za izklop naprave potisnite stikalo za vklop/izklop v polo- žaj . Pri izklopu se nihajna enota zablokira. │ ■ 40    PKLL 7 A1...
 • Seite 44: Izravnalna Avtomatika

  Potisnite stikalo za vklop/izklop v položaj ♦ Pritisnite tipko za LED izravnavanja. Naprava takoj po vklopu pošlje dve laserski črti iz izstopne odprtine laserja ki nista izravnani. Delo brez izravnalne avtomatike vedno prikazuje rdeča LED │    41 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 45: Napotki Za Delo

  želeno višino. ♦ Znova privijte nastavitveni vijak Delo s stojalom Stojalo predstavlja stabilno, višinsko nastavljivo osnovo za merjenje. ♦ Namestite merilno orodje z navojem za stojalo 1/4-palčni navoj stojala. │ ■ 42    PKLL 7 A1...
 • Seite 46: Vzdrževanje In Čiščenje

  Napravo sme za namene popravila odpreti samo strokovna oseba. ■ Merilno orodje dajte v popravilo samo usposobljenemu strokovnemu osebju, ki naj uporablja izključno originalne nadomestne dele. S tem zagotovite, da se ohrani varnost merilnega orodja. │    43 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 47: Shranjevanje

  Baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Vsak potrošnik je po zakonu dolžan baterije/akumulatorje oddati na zbirališču svoje občine/četrti ali v trgovini. Namen te obveznosti je zagotovitev okolju prijaznega odstranjevanja baterij. Baterije oddajajte le prazne. │ ■ 44    PKLL 7 A1...
 • Seite 48: Proizvajalec

  številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. 5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancij- ski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. │    45 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 49 Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda NAPOTEK ► Pri orodjih Parkside in Florabest nam pošljite samo pokvarjeni izdelek brez opreme (npr. akumulator, kovček za shranjevanje, vgradno orodje itd.). │ ■...
 • Seite 50 Dovozce ..........61 │    47 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 51: Úvod

  KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER PKLL 7 A1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny.
 • Seite 52: Popis Dílů

  UPOZORNĚNÍ ► Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a zda není viditelně poškozená. ► V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v dů- sledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola Servis). │    49 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 53: Technické Údaje

  2 x 1,5 V , typu AA Hmotnost přístroje: 220 g Rozměry přístroje: cca 64 x 85 x 65 mm 1) Pracovní rozsah se nepříznivými podmínkami okolí (např. přímé sluneční záření) může snížit. │ ■ 50    PKLL 7 A1...
 • Seite 54: Bezpečnostní Pokyny

  úderu nebo na pádu srovnejte pro kontrolu laserovou čáru se známou vodorovní nebo vertikální referenční čárou. ■ Při přepravě měřicí nástroj vypněte. Při vypnutí se kyvadlová jednotka zablokuje, která by se jinak při silných pohybech mohla poškodit. │    51 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 55 (např. lupou, zvětšovacími skly apod.) může dojít k poškození zraku. ► Pozor! Pokud se použijí jiná než zde uvedená ovládací či seřizovací zařízení nebo se provedou jiné postupy, může to vést k působení nebezpečného záření. │ ■ 52    PKLL 7 A1...
 • Seite 56: Nebezpečí Zranění Při Nesprávné Manipulaci S Bateriemi

  Při kontaktu s kůží opláchněte zasažené místo silným proudem vody. Dostane-li se tekutina do očí, vypláchněte je důkladně vodou, netřete si je a okamžitě vyhledejte lékaře. ■ Vkládání baterií do přístroje a jejich vyjímání je popsáno v kapitole Vložení/výměna baterií. │    53 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 57: Uvedení Do Provozu

  K zapnutí přístroje posuňte vypínač do polohy . Okamžitě po zapnutí přístroj vysílá dvě laserové čáry z výstupního otvoru laseru ♦ K vypnutí přístroje posuňte vypínač do polohy Při vypnutí se kyvadlová jednotka zablokuje. │ ■ 54    PKLL 7 A1...
 • Seite 58: Nivelační Automatika

  ♦ Stiskněte tlačítko LED nivelace . Přístroj okamžitě po zapnutí vysílá dvě laserové čáry z výstupního otvoru laseru které nejsou vyrovnány. Práce bez nivelační techniky se vždy zobrazí červenou LED nivelace │    55 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 59: Pracovní Pokyny

  ♦ Stavěcí šroub opět napevno přišroubujte. Práce se stativem Stativ poskytuje stabilní, výškově nastavitelnou podporu měření. ♦ Nasaďte měřicí nástroj se závitem stativu 1/4“ na závit stativu 1/4“. │ ■ 56    PKLL 7 A1...
 • Seite 60: Údržba A Čištění

  Pro účely opravy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník. ■ Nechte měřicí nástroj opravovat pouze kvalifikovaný perso- nálem a používejte pouze originální náhradní díly. Tím se zajistí, že zůstane zachována bezpečnost měřicího nástroje. │    57 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 61: Skladování

  Každý spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě v obci / městské části nebo v obchodě. Tato povinnost slouží k tomu, aby baterie mohly být předány k ekologické likvidaci. Vracejte baterie pouze ve vybitém stavu. │ ■ 58    PKLL 7 A1...
 • Seite 62: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. │    59 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 63 Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině, na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo jako nálepku na zadní nebo spodní straně. ■ Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem. │ ■ 60    PKLL 7 A1...
 • Seite 64: Servis

  Vás bez poštov- ného na adresu, kterou Vám oznámí servis. UPOZORNĚNÍ ► U nástrojů Parkside a Florabest zašlete, prosím, výlučně vadnou část bez příslušenství (např. akumulátor, úložný kufřík, montážní nářadí, atd.). Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček,...
 • Seite 65 │ ■ 62    PKLL 7 A1...
 • Seite 66 Dovozca ..........77 │    63 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 67: Úvod

  KRÍŽOVÝ LÍNIOVÝ LASER PKLL 7 A1 Úvod Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidá- cie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami.
 • Seite 68: Opis Dielov

  Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. UPOZORNENIE ► Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia. ► V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobe- ných nedostatočným obalom alebo dopravou, sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu Servis). │    65 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 69: Technické Údaje

  2 x 1,5 V , Typ AA Hmotnosť prístroja: 220 g Rozmery prístroja: cca 64 x 85 x 65 mm 1) Pracovná oblasť môže byť zredukovaná z dôvodu nevhodných podmienok okolia (napr. priame slnečné žiarenie). │ ■ 66    PKLL 7 A1...
 • Seite 70: Bezpečnostné Upozornenia

  ■ Pred prepravou merací prístroj vypnite. Po vypnutí sa otočná jednotka zablokuje, pretože v opačnom prípade by sa mohla pri silných pohyboch poškodiť. │    67 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 71 Pozorovanie laserového lúča s optickými nástrojmi (napr. lupou, zväčšovacími sklami a pod.) je spojené s ohrozením zraku. ► Pozor! Použitie iných ovládacích alebo nastavovacích prvkov alebo iných pracovných postupov, než sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné pôsobenie laserového žiarenia. │ ■ 68    PKLL 7 A1...
 • Seite 72: Nebezpečenstvo Poranenia V Prípade Nesprávneho Zaobchádzania S Batériami

  Ak sa elektrolyt dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou, netrite si oči a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. ■ Ako batérie do prístroja založíte a znovu vyberiete, sa dozviete v kapitole Vkladanie a výmena batérií. │    69 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 73: Uvedenie Do Prevádzky

  Pre zapnutie prístroja prepnite tlačidlo ZAP/VYP do polohy . Prístroj vyšle okamžite po zapnutí dve laserové línie z výstupného otvoru ♦ Na vypnutie prístroja prepnite tlačidlo ZAP/VYP do polohy . Po vypnutí sa otočná jednotka zablokuje. │ ■ 70    PKLL 7 A1...
 • Seite 74: Automatika Nivelácie

  Stlačte tlačidlo pre LED kontrolné svetlo nivelácie. Prístroj vyšle okamžite po zapnutí dva laserové lúče z výstupného otvoru , ktoré nie sú nivelované. Práca bez automatickej nivelácie je vždy signalizovaná červeným LED kontrolným svetlom │    71 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 75: Pracovné Pokyny

  ♦ Znova utiahnite nastavovaciu skrutku Práca so statívom Statív ponúka stabilnú, výškovo nastaviteľnú podložku na meranie. ♦ Osaďte merací prístroj so závitom statíva na 1/4“ závit statíva │ ■ 72    PKLL 7 A1...
 • Seite 76: Údržba A Čistenie

  ■ Prístroj smie pre účely opravy otvoriť iba odborný pracovník. ■ Merací prístroj smie opravovať len kvalifikovaný personál a len s použitím originálnych náhradných dielov. Takto sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť meracieho prístroja. │    73 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 77: Skladovanie

  Batérie sa nesmú zneškodňovať spolu s komunálnym odpadom. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný odovzdať batérie v zbernom stredisku svojej obce / mestskej štvrti alebo v obchode. Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií. Batérie odovzdajte vždy len vo vybitom stave. │ ■ 74    PKLL 7 A1...
 • Seite 78: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vy- menené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku. │    75 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 79 Vášho návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane. ■ Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kon- taktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom. │ ■ 76    PKLL 7 A1...
 • Seite 80: Servis

  Vám bude oznámená. UPOZORNENIE ► Pri nástrojoch Parkside a Florabest zašlite, prosím, výlučne chybný diel bez príslušenstva (napr. akumulátor, úložný kufrík, montážne náradie, atď.). Na webových stránkach www.lidl-service.com si môžete stiahnuť...
 • Seite 81 │ ■ 78    PKLL 7 A1...
 • Seite 82 Importeur ..........94 DE │ AT │ CH │    79 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 83: Einleitung

  KREUZLINIENLASER PKLL 7 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 84: Teilebeschreibung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). DE │ AT │ CH │    81 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 85: Technische Daten

  , Typ AA Gewicht Gerät: 220 g Maße Gerät: ca. 64 x 85 x 65 mm 1) Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingun- gen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden. │ DE │ AT │ CH ■ 82    PKLL 7 A1...
 • Seite 86: Sicherheitshinweise

  Referenzlinie. ■ Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportie- ren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschädigt werden kann. DE │ AT │ CH │    83 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 87 (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern, u.ä.) ist mit einer Augen- gefährdung verbunden. ► Vorsicht! Wenn andere als die hier angegebenen Bedie- nungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Ver- fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen. │ DE │ AT │ CH ■ 84    PKLL 7 A1...
 • Seite 88: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser ausspü- len, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen. ■ Wie Sie die Batterien in das Gerät einlegen und wieder heraus- nehmen erfahren Sie im Kapitel Batterien einsetzen/wechseln. DE │ AT │ CH │    85 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 89: Inbetriebnahme

  . Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung ♦ Zum Ausschalten des Gerätes schieben Sie den EIN-/AUS- Schalter in die Position . Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt. │ DE │ AT │ CH ■ 86    PKLL 7 A1...
 • Seite 90: Nivellierautomatik

  LED Nivellierung. Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung , die nicht nivelliert sind. Das Arbeiten ohne Nivellierautomatik wird immer durch die rote LED angezeigt. DE │ AT │ CH │    87 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 91: Arbeitshinweise

  Schrauben Sie die Feststellschraube wieder fest. Arbeiten mit einem Stativ Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. ♦ Setzen Sie das Messwerkzeug mit dem Stativgewinde das 1/4“- Gewinde des Stativs auf. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PKLL 7 A1...
 • Seite 92: Wartung Und Reinigung

  Das Gerät darf zu Reparaturzwecken nur von einer Fach- kraft geöffnet werden. ■ Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparie- ren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │    89 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 93: Lagerung

  Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 90    PKLL 7 A1...
 • Seite 94: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │    91 ■ PKLL 7 A1...
 • Seite 95 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PKLL 7 A1...
 • Seite 96 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software...
 • Seite 97: Service

  IAN 282405 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 94    PKLL 7 A1...
 • Seite 98 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2016 · Ident.-No.: PKLL7A1-112016-1 IAN 282405...