Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CROSS LINE LASER PKLL 7 A1
CROSS LINE LASER
Operating instructions
KORSLINJELASER
Bruksanvisning
KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung
IAN 270767
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
RISTILINJALASER
Käyttöohje
LASER KRZYZOWY
Instrukcja obsługi

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PKLL 7 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 CROSS LINE LASER RISTILINJALASER Operating instructions Käyttöohje KORSLINJELASER LASER KRZYZOWY Bruksanvisning Instrukcja obsługi KREUZLINIENLASER Bedienungsanleitung IAN 270767 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........14 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 5: Introduction

  CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Description Of Components

  Check the package for completeness and for signs of visible damage. ► If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see chapter entitled Service). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 7: Technical Data

  2 x 1.5 V AA batteries Weight (appliance): 220 g Dimensions (appliance): approx. 85 x 65 x 65 cm 1) The working range can be reduced due to unfavourable environ- mental conditions (e.g. direct sunlight). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 8: Safety Instructions

  ■ Switch the appliance off before transporting it. When switched off, the pendulum unit is locked as it could otherwise be damaged by strong movements. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 9 ■ Never aim the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Handled Incorrectly

  ■ The chapter entitled Inserting/replacing the batteries describes how to correctly insert and remove batteries. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 11: Operation

  ♦ To turn on the appliance, move the ON/OFF switch into the position. The pendulum unit is locked when the appliance is switched off. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 12: Automatic Levelling

  LED levelling. Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture which are not levelled. When you are working without automatic levelling, this is always indicated by the red LED PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 13: Working Procedures

  Working with a tripod A tripod offers a stable, height-adjustable support for taking measure- ments. ♦ Place the measuring tool with the tripod thread on the 1/4” screw of the tripod. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance should only be opened for repairs by a qualified technician. ■ Have your measuring tool serviced by a qualified technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 15: Storage

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 16: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 17: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 270767 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 270767 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 18 Maahantuoja ....... . . 28 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 19: Johdanto

  RISTILINJALASER PKLL 7 A1 Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laaduk- kaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjei- ta. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjei- siin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttö- tarkoituksiin.
 • Seite 20: Osat

  Tarkista, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa ole näkyviä vaurioita. ► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita, jotka johtuvat puutteellisesta pakkauksesta tai ovat syntyneet kuljetuksen aikana, soita huollon palvelunumeroon (ks. kohta Huolto). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 21: Tekniset Tiedot

  Jalustan kiinnityskierre: 1/4″ Paristot: 2 x 1,5 V , AA Laitteen paino: 220 g Laitteen mitat n. 85 x 65 x 65 cm 1) Epäsuotuisat ympäristöolosuhteet (esim. suora auringonpaiste) voivat pienentää työskentelyaluetta. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 22: Turvallisuusohjeet

  Kytke mittauslaite pois päältä kuljetuksen ajaksi. Kun laite kyt- ketään pois päältä, heiluriyksikkö lukittuu, sillä se voi vaurioitua voimakkaiden liikkeiden seurauksena. ■ Älä käytä mittauslaitetta sydämentahdistinten läheisyydessä. Mittauslaitteen sisällä oleva magneetti muodostaa kentän, joka voi vahingoittaa sydämentahdistimen toimintaa. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 23 ■ Älä koskaan suuntaa lasersädettä heijastaviin pintoihin tai henki- löitä tai eläimiä kohti. Jo lyhytkin katsekontakti lasersäteeseen voi vahingoittaa silmää. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 24: Paristojen Vääränlaiseen Käsittelyyn Liittyvä Tapaturmavaara

  Jos nestettä on päässyt silmiin, huuhtele silmät runsaalla vedellä, mutta älä hiero. Hakeudu välit- tömästi lääkärin hoitoon. ■ Ohjeet paristojen paikoilleen asettamiseen ja poistamiseen saat kohdasta Paristojen paikoilleen asettaminen ja vaihtaminen. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 25: Käyttöönotto

  Käynnistä laite työntämällä virtakytkin asentoon . Laite lähettää välittömästi päälle kytkemisen jälkeen kaksi laserlinjaa laserin ulostuloaukosta ♦ Kytke laite pois päältä työntämällä virtakytkin asentoon Kun laite kytketään pois päältä, heiluriyksikkö lukittuu. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 26: Tasausautomatiikka

  Työskentely ilman tasausautomatiikkaa ♦ Työnnä virtakytkin asentoon ♦ Paina LED-tasauksen painiketta . Laite lähettää heti käynnis- tämisen jälkeen kaksi tasaamatonta laserlinjaa laserin ulostulo- aukosta . Työskentely ilman tasausautomatiikkaa osoitetaan aina punaisella LED-valolla PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 27: Työskentelyohjeet

  ♦ Avaa sitä varten lukitusruuvia ja siirrä laite vaakasuoraan haluttuun korkeuteen korkeudelle. ♦ Kiristä lukitusruuvi Työskentely jalustan kanssa Jalusta tarjoaa vakaan, korkeussäädettävän mittausalustan. ♦ Aseta mittauslaite jalustan kiinnityskierteellä jalustan 1/4″ ruuviin. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 28: Huolto Ja Puhdistus

  ■ Laitteen avaaminen on sallittu vain alan ammattihenkilöille korjaustarkoituksissa. ■ Anna mittauslaite vain asiantuntevan huoltoliikkeen korjat- tavaksi ja käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Näin voidaan taata mittauslaitteen turvallinen toiminta myös korjauksen jälkeen. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 29: Varastointi

  Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Jokaisella kuluttajalla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa paristot kuntansa/kaupunginosansa keräyspisteeseen tai kauppaan. Tämän tarkoituksena on varmistaa, ettei paristojen hävittämisestä aiheudu vaaraa ympäristölle. Palauta paristot ainoastaan purkautu- neina. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 30: Takuu

  Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeis- tään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksul- lisia. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 31: Huolto

  Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 270767 Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 32 Importör ........42 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 33: Inledning

  KORSLINJELASER PKLL 7 A1 Inledning Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla använ- dar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten.
 • Seite 34: Beskrivning Av Delar

  Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador. ► Om något fattas eller om leveransen skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du vända dig till vår Service Hotline (se kapitel Service). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 35: Tekniska Data

  Batterier: 2 st. 1,5 V , typ AA Produktvikt: 220 g Produktmått: ca 85 x 65 x 65 cm 1) Arbetsområdet kan begränsas vid ogynsamma förhållanden (t ex vid direkt solljus). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 36: Säkerhetsanvisningar

  ■ Stäng av mätinstrumentet innan du sätter det ifrån dig. Pende- lenheten låses när instrumentet stängs av för att undvika skador på grund av kraftiga rörelser. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 37 ögonskador. ► Var försiktig! Att använda andra anordningar eller metoder än de som anges här för att manövrera och justera produkten kan innebära risk för farlig laserstrålning. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 38: Risk För Personskador Vid Felaktig Hantering Av Batterier

  Om vätskan kommer in i ögonen ska de spolas med rikligt med vatten, inte gnuggas. Uppsök därefter omedelbart en läkare. ■ Hur batterierna sätts in och tas ut ur produkten beskrivs i kapitlet Sätta in/Byta batterier. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 39: Ta Produkten I Bruk

  . Produkten skickar ut två laserlinjer ur laseröppningen så snart den kopplas på. ♦ För att stänga av produkten sätter du På/Av-knappen på läge . Pendelenheten låses vid avstängningen. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 40: Nivelleringsautomatik

  Tryck på knappen för LED-nivellering. Produkten skickar ut två laserlinjer ur laseröppningen så snart den kopplas på. Dessa är inte nivellerade. När man arbetar utan nivellerings- automatik visas det alltid av den röda LED-lampan PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 41: Arbetsinstruktion

  Dra åt justerskruven igen. Arbeta med ett stativ Med ett stativ får man en stabil bas som kan justeras i höjd för mätningen. ♦ Placera mätinstrumentet med stativgängan på stativets 1/4“- gänga. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 42: Underhåll Och Rengöring

  Produkten får bara öppnas och repareras av fackpersonal. ■ Låt endast kvalificerade yrkesmän reparera mätinstrumentet. Endast originaldelar ska användas. Då kan du känna dig säker på att produkten är lika säker att använda som tidigare. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 43: Förvaring

  återförsäljaren. Lagen är till för att batterier ska kunna kasseras utan att skada miljön. Lämna bara in urladdade batterier. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 44: Garanti

  Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella repa- rationer. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 45: Service

  Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 270767 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 270767 Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 46 Importer ........56 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 47: Wstęp

  LASER KRZYZOWY PKLL 7 A1 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany pro- dukt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Seite 48: Opis Części

  Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń. ► W przypadku niekompletnej dostawy, bądź wystąpienia uszko- dzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział Serwis). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 49: Dane Techniczne

  2 x 1,5 V , typ AA Masa urządzenia: 220 g Wymiary urządzenia: ok. 85 x 65 x 65 cm 1) Zakres roboczy może ulec zmniejszeniu wskutek niekorzystnych warunków otoczenia (np. bezpośrednie nasłonecznienie). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 50: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Uszkodzenie urządzenia pomiarowego może mieć ne- gatywny wpływ na dokładność pomiaru. Po każdym silniejszym uderzeniu lub upadnięciu urządzenia należy porównać kontrol- nie linię lasera ze znaną poziomą lub pionową linią referencyjną. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 51 Wskutek działania magnesu może dojść do nieodwracalnej utraty danych. OSTRZEŻENIE! Należy chronić się przed promieniowaniem laserowym! ■ Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w promień lasera, ani w otwór, z którego wychodzi PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 52: Niebezpieczeństwo Obrażeń Na Skutek Niewłaściwego Obchodzenia Się Z Bateriami

  Nie wolno stosować równocześnie baterii lub akumulatorów różnych typów. Rozładowane baterie należy wyjąć z urządzenia ze względu na zwiększone ryzyko wylania. Jeżeli urządzenie nie jest używane, także należy wyjąć z niego baterie. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 53: Uruchomienie

  . Natychmiast po włączeniu urządzenie wyświetla dwie linie laserowe przez otwór wylotowy promienia lasera ♦ W celu wyłączenia urządzenia należy przesunąć włącznik/ wyłącznik w położenie . Podczas wyłączania następuje zablokowanie modułu wahadłowego. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 54: Automatyczna Niwelacja

  LED. Natychmiast po włączeniu urządzenie wyświetla dwie linie laserowe przez otwór wylotowy promienia lasera , które nie są zniwelo- wane. Praca bez automatycznej niwelacji jest sygnalizowana zawsze przez świecenie się czerwonej diody LED PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 55: Wskazówki Dotyczące Pracy

  żądanej wysokości. ♦ Ponownie dokręcić śrubę ustalającą Praca z użyciem statywu Statyw zapewnia stabilną i regulowaną na wysokość podstawę pomiarową. ♦ Założyć urządzenie pomiarowe gwintem na statyw gwint statywu 1/4“. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 56: Konserwacja I Czyszczenie

  Urządzenie może otwierać w celu naprawy tylko upraw- niony serwisant. ■ Naprawę urządzenia pomiarowego powierzaj zawsze wykwalifikowanemu specjaliście i używaj zawsze orygi- nalnych części zamiennych. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania narzędzia pomiarowego. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 57: Przechowywanie

  Zobowiązanie to zostało ustalone po to, by wszystkie zużyte baterie trafiały do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Baterie należy odda- wać tylko w stanie rozładowanym. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 58: Gwarancja

  Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 59: Serwis

  Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 270767 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 60 Importeur ........70 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 61: Einleitung

  KREUZLINIENLASER PKLL 7 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 62: Teilebeschreibung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 63: Technische Daten

  2 x 1,5 V , Typ AA Gewicht Gerät: 220 g Maße Gerät: ca. 85 x 65 x 65 cm 1) Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingun- gen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  Stoß oder Sturz die Laserlinie zur Kontrolle mit einer bekannten waagrechten oder senkrechten Referenzlinie. ■ Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportie- ren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschädigt werden kann. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 65 (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern, u.ä.) ist mit einer Augen- gefährdung verbunden. ► Vorsicht! Wenn andere als die hier angegebenen Bedie- nungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Ver- fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 66: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser ausspü- len, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen. ■ Wie Sie die Batterien in das Gerät einlegen und wieder heraus- nehmen erfahren Sie im Kapitel Batterien einsetzen/wechseln. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 67: Inbetriebnahme

  . Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung ♦ Zum Ausschalten des Gerätes schieben Sie den EIN-/AUS- Schalter in die Position . Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 68: Nivellierautomatik

  LED Nivellierung. Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung , die nicht nivelliert sind. Das Arbeiten ohne Nivellierautomatik wird immer durch die rote LED angezeigt. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 69: Arbeitshinweise

  Schrauben Sie die Feststellschraube wieder fest. Arbeiten mit einem Stativ Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. ♦ Setzen Sie das Messwerkzeug mit dem Stativgewinde das 1/4“- Gewinde des Stativs auf. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 70: Wartung Und Reinigung

  Das Gerät darf zu Reparaturzwecken nur von einer Fach- kraft geöffnet werden. ■ Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparie- ren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 71: Lagerung

  Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 72: Garantie

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 73: Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 270767 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 270767 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Stand der Informationen: 01 / 2016 · Ident.-No.: PKLL7A1-092015-1 IAN 270767 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...