Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKLL 7 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CROSS LINE LASER PKLL 7 A1
CROSS LINE LASER
Operating instructions
ЛАЗЕР С КРЪСТОСАНИ
ЛИНИИ
Ръководство за експлоатация
KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung
IAN 270767
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
LASER CU LINII ÎN CRUCE
Instrucţiuni de utilizare
ΑΔΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ
Οδηүίες χρήσης

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PKLL 7 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKLL 7 A1

 • Seite 1 CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 CROSS LINE LASER LASER CU LINII ÎN CRUCE Operating instructions Instrucţiuni de utilizare ΑΔΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ЛАЗЕР С КРЪСТОСАНИ Οδηүίες χρήσης ЛИНИИ Ръководство за експлоатация KREUZLINIENLASER Bedienungsanleitung IAN 270767 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.
 • Seite 3 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........14 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 5: Introduction

  CROSS LINE LASER PKLL 7 A1 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions.
 • Seite 6: Description Of Components

  Check the package for completeness and for signs of visible damage. ► If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see chapter entitled Service). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 7: Technical Data

  2 x 1.5 V AA batteries Weight (appliance): 220 g Dimensions (appliance): approx. 85 x 65 x 65 cm 1) The working range can be reduced due to unfavourable environ- mental conditions (e.g. direct sunlight). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 8: Safety Instructions

  ■ Switch the appliance off before transporting it. When switched off, the pendulum unit is locked as it could otherwise be damaged by strong movements. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 9 ■ Never aim the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even brief visual contact with a laser beam can result in eye injuries. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 10: Risk Of Injury If Batteries Are Handled Incorrectly

  ■ The chapter entitled Inserting/replacing the batteries describes how to correctly insert and remove batteries. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 11: Operation

  ♦ To turn on the appliance, move the ON/OFF switch into the position. The pendulum unit is locked when the appliance is switched off. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 12: Automatic Levelling

  LED levelling. Immediately after switching on, the appliance emits two laser lines from the laser aperture which are not levelled. When you are working without automatic levelling, this is always indicated by the red LED PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 13: Working Procedures

  Working with a tripod A tripod offers a stable, height-adjustable support for taking measure- ments. ♦ Place the measuring tool with the tripod thread on the 1/4” screw of the tripod. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 14: Maintenance And Cleaning

  The appliance should only be opened for repairs by a qualified technician. ■ Have your measuring tool serviced by a qualified technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is maintained. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 15: Storage

  This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 16: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 17: Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 270767 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 270767 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 18 Importator ........28 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 19: Introducere

  LASER CU LINII ÎN CRUCE PKLL 7 A1 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informaţii importante pentru siguranţă, utilizare și eliminare.
 • Seite 20: Descrierea Componentelor

  ► În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transpor- tului, apelaţi linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul Service). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 21: Date Tehnice

  Greutatea aparatului: 220 g Dimensiunile aparatului: cca 85 x 65 x 65 cm 1) Raza de acţiune poate fi diminuată din cauza condiţiilor nefavo- rabile de mediu (de exemplu radiaţia solară directă). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 22: Indicaţii De Siguranţă

  ■ Opriţi dispozitivul de măsurare atunci când îl transportaţi. Pe durata opririi este blocat pendulul care, în caz contrar, poate fi deteriorat din cauza mișcărilor puternice. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 23 (de exemplu lupe etc.) poate provoca leziuni oculare. ► Precauţie! Dacă sunt utilizate alte dispozitive de comandă sau de reglare ori sunt realizate alte proceduri decât cele specificate aici, acest lucru poate determina expunerea periculoasă la radiaţii. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 24: Pericol De Rănire Cauzat De Manipularea Eronată A Bateriilor

  în ochi clătiţi temeinic cu apă, nu frecaţi și consultaţi imediat un medic. ■ Modalitatea de introducere și îndepărtare a bateriilor din aparat poate fi consultată în capitolul Introducerea/schimbarea bate- riilor. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 25: Punerea În Funcţiune

  . Imediat după pornire aparatul transmite două linii laser din orificiul de ieșire a razei laser ♦ Pentru oprirea aparatului glisaţi comutatorul PORNIT/OPRIT în poziţia . Pe durata opririi pendulul este blocat. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 26: Nivelarea Automată

  LED. Imediat după pornire aparatul transmite două linii laser din orificiul de ieșire a razei laser care nu sunt nivelate. Utilizarea aparatului fără nivelarea automată este indicată întotdeauna prin intermediul LED-ului roșu. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 27: Instrucţiuni De Lucru

  Utilizarea aparatului cu un trepied Utilizarea unui trepied oferă un suport de măsurare stabil și reglabil pe înălţime. ♦ Așezaţi dispozitivul de măsurare cu filetul pentru trepied filetul de 1/4“ al trepiedului. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 28: Întreţinerea Și Curăţarea

  În vederea reparaţiei, aparatul va fi deschis numai de către un specialist. ■ Solicitaţi repararea dispozitivului de măsurare numai de către personal calificat și numai cu piese de schimb origi- nale. Astfel se asigură menţinerea siguranţei dispozitivului de măsurare. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 29: Depozitarea

  Fiecare consumator are obligaţia legală de a preda bateriile la un centru de colectare local. Această obligaţie are scopul de a asigura eliminarea ecologică a bateriilor. Predaţi bateriile numai în stare descărcată. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 30: Garanţia

  Deteriorările și deficienţele prezente deja la cumpărare trebuie sem- nalate imediat după dezambalare sau cel târziu la două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efec- tuează contra cost. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 31: Service-Ul

  Service-ul Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 270767 Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 32 Вносител ........42 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 33: Въведение

  ЛАЗЕР С КРЪСТОСАНИ ЛИНИИ PKLL 7 A1 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички...
 • Seite 34: Описание На Частите

  Проверете доставката за комплектност и видими повреди. ► При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспорта, се обърнете към горе- щата линия за сервизно обслужване (вж. глава Сервиз ). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 35: Технически Характеристики

  , тип AA Тегло на уреда: 220 g Размери на уреда: около 85 x 65 x 65 cm 1) Работният обхват може да се намали при неблагоприятни околни условия (напр. пряка слънчева светлина). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 36: Указания За Безопасност

  Избягвайте силни удари или падане на измервателния инструмент. При повреждане на измервателния инструмент е възможно нарушаване на точността. За проверка след силен удар или падане сравнете лазерната линия с известна хоризонтална или вертикална референтна линия. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 37 полета уреди. Въздействието на магнита може да причини необратими загуби на информация. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пазете се от лазерното лъчение! ■ Не гледайте директно в лазерния лъч респ. в изходния отвор за лазерния лъч PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 38: Опасност От Нараняване При Неправилна Работа С Батерии

  да се изваждат. Батериите трябва да се изваждат от уреда и тогава, когато уредът не се използва. ■ Киселината, която изтича от батериите, може да доведе до дразнения на кожата. При контакт с кожата измийте засегна- PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 39: Пускане В Експлоатация

  включването уредът излъчва две лазерни линии от изход- ния отвор за лазерния лъч ♦ За изключване на уреда преместете превключвателя за включване/изключване в позиция . При изключване се блокира махалното устройство. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 40: Автоматично Нивелиране

  При разтърсвания или промени в положението по време на работа уредът автоматично се нивелира отново. След повторно нивелиране проверете позицията на хо- ризонталната респ. вертикалната лазерна линия спрямо референтните точки, за да избегнете грешки. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 41: Работа Без Автоматично Нивелиране

  уреда, защото в противен случай може да се повреди. ♦ Нагласете грубо затегателното приспособление, преди да включите уреда. ♦ За целта отвинтете фиксиращия винт и преместете уреда в хоризонтална позиция на желаната височина. ♦ Затегнете отново фиксиращия винт PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 42: Работа Със Статив

  С цел ремонт уредът може да се отваря само от специалист. ■ Измервателният инструмент трябва да се ремонтира от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. С това се гарантира, че безопасност- та на измервателния инструмент ще бъде запазена. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 43: Съхранение

  предава батериите в събирателен пункт на своята об- щина/своя квартал или в търговската мрежа. Целта на това задължение е батериите да се предават за изхвърляне съобразно екологичните изисквания. Връщайте само разредени батерии. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 44: Гаранция

  Евентуално наличните още при закупуването повреди и дефе- кти трябва да се съобщят незабавно след разопаковането, но най-късно два дни след датата на закупуване. След като изтече гаранционният срок, ремонтите се заплащат. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 45: Сервиз

  Сервиз Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 270767 Вносител KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 46 Εισαγωγέας ........56 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 47: Εισαγωγή

  ΑΔΦΑΔΙ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ PKLL 7 A1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊ- όντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση...
 • Seite 48: Περιγραφή Εξαρτημάτων

  Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για εμφανείς φθορές. ► Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυν- θείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο Σέρβις ). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 49: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  , τύπου AA Βάρος συσκευής: 220 g Διαστάσεις συσκευής: περ. 85 x 65 x 165 cm 1) Ο τομέας εργασίας μπορεί να μειωθεί λόγω δυσμενών συνθηκών περιβάλλοντος (π.χ. απευθείας ηλιακή ακτινοβολία). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 50: Υποδείξεις Ασφαλείας

  σης. Λόγω ζημιών στο εργαλείο μέτρησης μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια. Μετά από μια δυνατή κρούση ή πτώση συγκρίνετε για τον έλεγχο τη γραμμή λέιζερ με μια γνωστή οριζόντια ή κάθετη γραμμή αναφοράς. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 51 φορείς δεδομένων και μαγνητικά ευαίσθητες συσκευές. Μέσω της επίδρασης του μαγνήτη μπορεί να προκύψουν ανεπανόρθω- τες απώλειες δεδομένων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να προστατεύεστε από την ακτινοβολία λέιζερ! ■ Μην κοιτάτε απευθείας στην ακτίνα λέιζερ ή στο άνοιγμα εξόδου λέιζερ PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 52: Κίνδυνος Τραυματισμού Μέσω Εσφαλμένου Χειρισμού Των Μπαταριών

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή συσσωρευτών. Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται λόγω του αυξη- μένου κινδύνου διαρροής. Ακόμα και σε μη χρήση της συσκευής, οι μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από τη συσκευή. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 53: Θέση Σε Λειτουργία

  αποθήκευση και να εκφορτιστούν. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ♦ Για την ενεργοποίηση της συσκευής σύρετε το διακόπτη ON/ στη θέση . Η συσκευή εκπέμπει αμέσως μετά την ενεργοποίηση δύο γραμμές λέιζερ από το άνοιγμα εξόδου λέιζερ PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 54: Αυτόματος Αλφαδιάσματος

  Σε περίπτωση δονήσεων ή αλλαγών θέσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή επαναλφαδιάζεται αυτόματα. Μετά από ένα νέο αλφάδιασμα ελέγξτε τη θέση της οριζόντι- ας ή κάθετης γραμμής λέιζερ σε σχέση με σημεία αναφοράς, προς αποφυγή σφαλμάτων. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 55: Εργασία Χωρίς Αυτόματο Αλφαδιάσματος

  Ευθυγραμμίστε τη σύσφιξη χονδρικά, προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. ♦ Για αυτό, λασκάρετε τη βίδα ρύθμισης και μετακινήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια θέση στο επιθυμητό ύψος. ♦ Βιδώστε πάλι καλά τη βίδα ρύθμισης PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 56: Εργασία Με Ένα Τρίποδο

  Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό για σκοπούς επισκευών. ■ Το εργαλείο μέτρησης πρέπει να επισκευάζεται μόνο από πιστοποιημένο ειδικό προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι διατηρείται η ασφάλεια του εργαλείου μέτρησης. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 57: Αποθήκευση

  συγκέντρωσης της κοινότητας / της πόλης του ή στο εμπόριο. Αυτή η υποχρέωση εξυπηρετεί στο να απομακρύνονται οι μπαταρίες με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επιστρέφετε τις μπαταρίες μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 58: Εγγύηση

  Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασί- ας, το αργότερο ωστόσο δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 59: Σέρβις

  Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 270767 Σέρβις Κύπρος Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 270767 Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 60 Importeur ........70 PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com...
 • Seite 61: Einleitung

  KREUZLINIENLASER PKLL 7 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 62: Teilebeschreibung

  Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 63: Technische Daten

  2 x 1,5 V , Typ AA Gewicht Gerät: 220 g Maße Gerät: ca. 85 x 65 x 65 cm 1) Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingun- gen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  Stoß oder Sturz die Laserlinie zur Kontrolle mit einer bekannten waagrechten oder senkrechten Referenzlinie. ■ Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es transportie- ren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschädigt werden kann. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 65 (z. B. Lupe, Vergrößerungsgläsern, u.ä.) ist mit einer Augen- gefährdung verbunden. ► Vorsicht! Wenn andere als die hier angegebenen Bedie- nungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Ver- fahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 66: Verletzungsgefahr Durch Falschen Umgang Mit Batterien

  Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser ausspü- len, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen. ■ Wie Sie die Batterien in das Gerät einlegen und wieder heraus- nehmen erfahren Sie im Kapitel Batterien einsetzen/wechseln. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 67: Inbetriebnahme

  . Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung ♦ Zum Ausschalten des Gerätes schieben Sie den EIN-/AUS- Schalter in die Position . Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 68: Nivellierautomatik

  LED Nivellierung. Das Gerät sendet sofort nach dem Einschalten zwei Laserlinien aus der Laseraustrittsöffnung , die nicht nivelliert sind. Das Arbeiten ohne Nivellierautomatik wird immer durch die rote LED angezeigt. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 69: Arbeitshinweise

  Schrauben Sie die Feststellschraube wieder fest. Arbeiten mit einem Stativ Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. ♦ Setzen Sie das Messwerkzeug mit dem Stativgewinde das 1/4“- Gewinde des Stativs auf. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 70: Wartung Und Reinigung

  Das Gerät darf zu Reparaturzwecken nur von einer Fach- kraft geöffnet werden. ■ Lassen Sie das Messwerkzeug von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparie- ren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Messwerkzeuges erhalten bleibt. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 71: Lagerung

  Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 72: Garantie

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 73: Service

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 270767 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 270767 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PKLL 7 A1 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 01 / 2016 · dent.-No.: PKLL7A1-092015-1 IAN 270767 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine...