Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 104413 Originalbetriebsanleitung

Batterieschraubendreher

Werbung

PSDB 6.0 A1
BATTERY SCREW DRIVER
GB
IE
FI
BATTERY SCREW DRIVER
AKKURUUVINVÄÄNNIN
Translation of the original
Alkuperäisen käyttöohjeen
instructions for use
suomennos
SE
FR
BE
BATTERI-SKRUVMEJSEL
TOURNEVIS SANS FIL
Översättning av
Traduction de la notice d'utili-
bruksanvisning i original
sation originale
NL
BE
DE
AT
CH
BATTERIJEN-
BATTERIE-
SCHROEVENDRAAIER
SCHRAUBENDREHER
Vertaling van de originele
Originalbetriebsanleitung
gebruiksaanwijzing
1
2
3
4
7
6
4
7
1
2
6
3
4
5
4
5a
Service-Center
IAN 104413
Service Great Britain
GB
Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.co.uk
Service Ireland
IE
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: grizzly@lidl.ie
Huolto Suomi/Service Suomi
FI
Tel.: 010309 3582
E-Mail: grizzly@lidl.fi
Service Sverige
SE
Tel.: 0770 930739
E-Mail: grizzly@lidl.se
Service France
FR
Tel.: 0800 919270
E-Mail: grizzly@lidl.fr
Service Belgique/
BE
Service België
Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.be
Service Nederland
NL
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.nl
Service Deutschland
DE
Tel.: 0800 54 35 111
E-Mail: grizzly@lidl.de
Service Österreich
AT
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.at
Service Schweiz
CH
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.ch
Importer
Maahantuoja
Importör
Importeur
Please note that the following address is not a service address. Please
initially contact the service centre specified above.
Ota huomioon, että seuraavassa ilmoitettu osoite ei ole huolto-osoite.
Ota ensin yhteyttä ylhäällä mainittuun asiakaspalveluun.
Observera att följande adress inte är någon serviceadress - kontakta
först ovannämnda servicecenter.
Veuillez noter que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service
après-vente. Contactez d'abord le service après-vente cité plus haut.
Gelieve in acht te nemen dat het volgende adres geen serviceadres is.
Contacteer in eerste instantie het hoger vermelde servicecenter.
Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
www.grizzly-service.eu
IAN 104413 DE
3
20150120_rev02_gs
GB
IE
Intended use
The device is intended for drilling screws in and out in wood, metal
or plastic. Every other use may damage the appliance and cause a
serious risk for its users. The device is not suitable for commercial use. The
manufacturer shall not be liable for damages caused by non-intended or
inappropriate operation.
Extent of the
Description of the
delivery
appliance
Carefully unpack the appliance
and check that it is complete:
-
Battery screw driver
-
4 batteries
-
3 bits
Technical Data
Voltage ...................................6 V
Idling speed (n
) ............. 160 min
-1
0
Torque ......................max. 2.2 Nm
Symbols on the
Battery .....................4 x 1.5 V AA
Weight (incl. batteries
device
5
and bits) ........................ 0.355 kg
Sound pressure level (L
) ..58.5 dB(A)
pA
....................................... K= 3 dB
Sound power level (L
) ....69.5 dB(A)
wA
....................................... K= 3 dB
Vibration (a
) .............. 0.426 m/s
2
,
n
................................. K= 1.5 m/s
2
General safety instructions for power tools
WARNING! Read all safety directions and instructions. Omis-
sions in the compliance with safety directions and instructions
can cause electrical shock, fire and/or severe injuries.
Retain all safety directions and instructions for future use. The term "Pow-
er Tools" used in the safety instructions refers to mains-operated power
tools (with power cord) and to battery-operated power tools (without
power cord).
1) Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite
accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in
the presence of flammable Iiquids, gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any
way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of elec-
tric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk
of electric shock if your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering
a power tool will increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or un-
plugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suit-
able for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f)
If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a
residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduc-
es the risk of electric shock.
3) Personal safety
5
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when oper-
ating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention
white operating power tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.
Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
FI
Käyttötarkoitus
Laite on tarkoitettu ruuvien sisäänkiertämiseen ja irrottamiseen, ja se soveltuu
puu-, metalli- ja muovimateriaaleille.
Kaikenlainen muu käyttö voi aiheuttaa laitteen särkymisen ja olla vaaraksi
käyttäjälle. Tämä laite ei sovellu ammatilliseen käyttöön. Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai väärästä käytöstä.
Laitteen kuvaus
Toimituksen laajuus
Poista laite pakkauksesta ja
tarkasta, onko se täydellinen.
-
Akkuruuvinväännin
-
4 paristoa
-
3 ruuvauskärkeä
Tekniset tiedot
Nimellisjännite.........................6 V
Joutokäyntinopeus (n
) ..... 160 min
-1
0
Vääntömomentti ........enint. 2,2 Nm
Paristoa ...................4 x 1,5 V AA
Laitteessa olevat
Paino (sis. paristoa
kuvasymbolit
+ ruuvauskärkeä) ............ 0,355 kg
Äänen painetaso (L
) .... 58,5 dB(A)
pA
....................................... K= 3 dB
Äänitehotaso (L
) ......... 69,5 dB(A)
wA
....................................... K= 3 dB
Kahvan tärinä (a
) ....... 0,426 m/s
,
2
n
................................. K= 1,5 m/s
2
Yleiset turvaohjeet: Sähköllä käyvät
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot. Turvallisuu-
sohjeiden noudattamattomuus voi johtaa sähköiskun saamiseen,
aiheuttaa tulipalon ja/tai vaarallisia vammoja.
Pidä turvallisuusohjeet ja neuvot hyvin tallessa tulevaisuuden varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty termi „ Sähkötyökalu" tarkoittaa sähköisesti
toimivia työkaluja (verkkokaapelilla) ja akulla toimivia työkaluja (ilman
verkkokaapelia).
1) Työpaikan turvallisuus:
a) Pidä työpaikka puhtaana ja huolehdi riittävästä valaistuksesta. Epä-
puhtaus ja huono valaistus työpaikalla voivat johtaa loukkaantumisiin.
b) Älä työskentele sähkölaitteella räjähdysvaarallisella alueella, jossa
on helposti syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Sähköllä käyvät
työkalut kehittävät kipinöintiä, joka voi sytyttää pölyn tai höyryt.
c) Älä anna pienten lasten tai asiattomien henkilöiden olla työpaikalla
sähkölaitteella työskennellessä. Häiritseminen voi aiheuttaa sen, että
menetät koneen hallinnan.
2) Turvallisuus:
a) Sähkölaitteen pistokkeen täytyy sopia pistorasiaan. Pistoketta ei
saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä adapteripistokkeita yhdessä
maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskuvaaraa.
b) Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämmityk-
siin, hellaan tai jääkappiin. Sähköiskuvaara on olemassa, kun kehosi
on maadoitettu.
c) Älä pidä sähkölaitetta sateessa tai märässä paikassa. Veden pääsy
laitteeseen kohottaa sähköiskuvaaraa.
d) Älä käytä kaapelia mihinkään muuhun tarkoitukseen, älä kanna
sähkölaitetta kaapelista kiinni pitäen tai ripusta laitetta kaapelista,
älä myöskään vedä kaapelia irti pistorasiasta kaapelista vetämällä
vaan pidä silloin kiinni pistokkeesta. Varo, ettei kaapeli joudu
kuumuuteen, siihen ei pääse öljyä eikä terävät reunat tai liikkuvat
osat voi vioittaa sitä. Vioittuneet tai kiertynyt kaapeli voi aiheuttaa
sähköiskun.
e) Kun työskentelet sähkölaitteella ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
soveltuvaa jatkokaapelia. Ulkokäyttöön soveltuva jatkokaapeli vä-
hentää sähköiskuvaaraa.
f)
Jos sähkölaitteen käyttöä märissä tiloissa ei voida välttää, täytyy sil-
loin olla käytettävissä myös vikavirtakytkin. Vikavirtakytkimen käyttö
vähentää sähköiskuvaaraa.
3) Henkilöitä koskeva turvallisuus:
a) Ole varovainen ja käytä sähkölaitetta harkiten. Älä työskentele
sähkölaitteella, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkei-
den vaikutuksen alainen. Hetkellinen huolimattomuus sähkölaitteen
käytössä voi johtaa vaikeisiin tapaturmiin.
b) Käytä henkilökohtaisia suojavaatteita ja aina suojalaseja. Henkil-
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position
before connecting to power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch
or energising power tools that have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool
on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power
tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in unexpected situations.
f)
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your
hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes,
jewellery or long hair can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection of dust extraction and col-
1 Bit holder
lection facilities, ensure these are connected and properly used. Use
2 Switch block
of dust collection can reduce dust-related hazards.
3 On/Off switch clockwise
rotation
4) Power tool use and care
4 Unlock key battery holder
a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your
5 Battery holder
application. The correct power tool will do the job better and safer at
6 On/Off switch anticlock-
the rate for which it was designed.
wise rotation
b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.
7 Bit
Any power tool that cannot be controlled with the switch is danger-
ous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack
from the power tool before making any adjust -ments, changing
accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool accidentaIly.
Read the manual.
d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of
Electrical devices and bat-
untrained users.
teries do not belong with
e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving
domestic waste.
parts, breakage of parts and any other condition that may affect the
power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired be-
fore use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
f)
Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools
with sharp cutting edges are less Iikely to bind and are easier to
control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with
these instructions, taking into account the working conditions and the
work to be performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
h) Hold the device by the insulated gripping surfaces when performing
work in which the cutting tool may come into contact with hidden
wiring or its own cord. Contact with a live wire can also cause a
charge in metal parts of the device and result in an electric shock.
5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using
only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.
6) Specific safety instructions for batteries
a) Only used batteries intended for the device (alkaline LRA 4 x 1.5
AA). The use of other batteries may result in injuries and a fire haz-
ard. Do not use rechargeable batteries in order to guarantee optimal
performance.
b) Pay attention to the correct polarity (+/-) when inserting the batteries.
Always replace the entire set of batteries. Do not use batteries of
different systems, brands or types at the same time. There is a risk of
a short circuit.
c) Do not expose batteries to direct solar radiation for long periods and
do not place them on radiators. The batteries may overheat and there
is a risk of explosion.
d) Do not charge non-rechargeable batteries and do not short circuit
them. Risk of explosion!
e) Do not open the batteries and avoid mechanical damage. There is a
risk of a short circuit and it may leak fluid. Remove leaking batteries
and its residues with gloves. If electrolytic fluid does splash on to
hands or clothes, wash it off thoroughly. Furthermore, seek medical
assistance in case of complaints.
f)
Keep batteries away from paper clips, coins, keys, nails, screws or
other small metal objects that could cause a bridging of the contacts.
A short circuit between battery contacts can result in burns or a fire.
g) Do not expose the batteries to moisture and only use the batteries in
dry rooms. There is a risk of a short circuit.
h) Do not throw batteries into domestic waste, fire (risk of explosion)
or into the water. Damaged batteries can harm the environment and
your health if poisonous fumes or liquids escape.
i)
Keep batteries away from children. Risk of injury!
j)
Observe the instructions on the batteries and associated packaging.
ökohtaisten suojavarusteiden pito, kuten turvakengät, suojakypärä ja
kuulosuoja vähentävät loukkaantumisvaaraa.
c) Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että sähkölaite on kytketty päältä
pois ennen virtaan liittämistä tai kun nostat tai kannat laitetta. Jos pidät
sähkölaitetta kantaessasi sormea kytkimessä tai liität laitteen sähköihin,
vaikka sitä ei ole kytketty pois päältä, voi se johtaa loukaantumiseen.
d) Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvivääntimet ennen sähkölaitteen
kytkentää.
e) Pidä huoli siitä, että seisot tukevasti ja vältät epätavallista asentoa
työskennellessäsi. Siten voit parhaiten välttää odottamat tilanteet
työskennellessäsi.
1 Ruuvauskärjen kiinnitys
Käytä sopivia työvaatteita. Älä pidä löysiä vaatteita, koruja. Pidä
f)
2 Käynnistyslukko
hiukset, vaatteet ja käsineet etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
3 Virtakytkin Pyörintäsuun-
korut ja pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
ta oikealle
4) Sähkölaitteen käyttö ja käsittely:
4 Paristokotelon irrotuspai-
a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä työssäsi vain siihen tarkoitettuja säh-
nike
kötyökaluja. Sopivilla työkaluilla on parempi ja turvallisempi työsken-
5 Paristokotelo
nellä määrätyllä tehoalueella.
6 Virtakytkin Pyörintäsuun-
b) Älä käytä sähkötyökaluja, joiden koskettimet ovat rikki. Laite, jota
ta vasemmalle
ei pysty kytkemään päälle tai pois päältä, on vaarallinen, ja se täy-
7 Ruuvauskärki
tyy korjata.
c) Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin teet laitteeseen säätöjä, vaih-
dat osia tai laitat työn lopussa laitteen pois. Nämä varotoimenpiteet
estävät sähköketjusahan tahattaoman käynnistyksen.
d) Pidä käyttämätön sähkölaite aina pois lasten ulottuvilta. Älä anna
Lue käyttöohje
laitetta käyttöön henkilölle, joka ei tunne laitteen käyttöä tai ei ole
lukenut ohjeita. Sähkölaitteet ovat vaarallisia käytöstä kokemattomille
Sähkölaitteet ja paristot ei-
henkilöille.
vät kuulu kotitalousjätteen
e) Hoida sähkölaitetta huolella. Tarkista, että kaikki liikkuvat osat
sekaan.
toimivat kunnolla, osissa ei ole vikaa eikä sähkölaitteen toiminto ole
häiriintynyt. Korjauta vialliset osat laitteen käyttöä ennen. Monen
tapaturman syynä on huonosti suoritettu huolto.
f)
Tarkista, että terä on terävä ja puhdas. Huolella hoidettu sähkölaite
ei juutu kiinni ja sitä on helpompi ohjata.
g) Käytä sähkölaitetta, tarvikkeita, säätötyökaluja ym. ohjeiden mu-
kaisesti. Ota huomioon työolosuhteet ja työ itse. Sähkölaitteen käyttö
vieraaseen tarkoitukseen voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
h) Pidä laitteesta kiinni pidettäessä kiinni eristetyistä tartunta-aloista,
mikäli suoritetaan töitä, joissa käytettävä työkalu voi osua piilossa
oleviin virtajohtoihin tai laitteen omaan verkkokaapeliin. Jännitettä
johtavaan johtoon koskeminen voi asettaa myös metalliset laiteosat
jännitteen alaisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
5) Huolto:
a) Anna pätevyyden omaavan ammattimiehen korjata sähkötyökalusi,
ja käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Siten on taattu, että säh-
kötyökalusi turvallisuus on pysyvä.
6) Erityisiä paristoja koskevia turvallisuusohjeita
a) Käytä vain laitteelle tarkoitettuja paristoja (Alkaline LRA 4 x 1,5 AA).
Muiden paristojen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia ja palovaa-
ran. Laitteen suorituskyvyn takaamiseksi laitteessa ei saa käyttää
uudelleen ladattavia akkuja.
b) Kun asetat paristoja paikoilleen, kiinnitä huomiota oikeanapaisuu-
teen (+/-). Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Älä käytä eri
järjestelmien paristoja, äläkä erimerkkisiä tai -tyyppisiä paristoja.
Tämä voi aiheuttaa oikosulun.
c) Älä altista paristoja pidempiä aikoja auringonpaisteelle, äläkä aseta
niitä lämpöpattereiden päälle. Paristot voivat ylikuumentua. On ole-
massa räjähdysvaara.
d) Älä lataa paristoja uudelleen, äläkä oikosulje niitä. On olemassa
räjähdysvaara.
e) Älä avaa paristoja ja vältä mekaanisten vaurioiden syntyminen. On
olemassa oikosulun vaara, ja paristoista voi vuotaa nestettä. Käytä
käsineitä, kun hävität vuotaneita paristoja ja niistä vuotanutta nes-
tettä. Mikäli käsiin tai tekstiileihin siitä huolimatta joutuu paristoista
vuotanutta nestettä, pese kädet huolellisesti. Jos saat oireita, mene
lääkärin vastaanotolle.
f)
Pidä paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit ja muut sellaiset
pienet metalliesineet, jotka voivat aiheuttaa kontaktipintojen oikosu-
lun, poissa paristojen lähettyviltä. Paristojen kontaktipintojen välille
syntyvä oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
g) Älä altista paristoa kosteudelle ja käytä paristoja vain kuivissa tilois-
sa. On olemassa oikosulun vaara.
h) Älä heitä paristoja kotitalousjätteen sekaan, tuleen (räjähdysvaara)
tai veteen. Vioittuneet paristot voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja
ihmisten terveydelle, jos niistä vuotaa myrkyllisiä höyryjä tai nesteitä.
Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. On olemassa loukkaantumisvaara.
i)
j)
Noudata myös paristoissa ja niiden pakkauksissa olevia ohjeita.
Inserting/replacing bits
1.
Insert the desired bit (7) into the bit holder (1). The bit is
held firmly by the magnetic holder.
2.
To remove it, remove the bit (7) from the bit holder (1).
Switching on/off
Release switch lock: Pull the switch lock (2):
1.
2.
Switching on/clockwise rotation: Press the on/off switch
clockwise rotation (3)
.
Switching on/anticlockwise rotation: Press the on/off switch
3.
anticlockwise rotation (6)
.
4.
Switching off: Release the on/off switch (3/6).
By keeping the switch lock pressed down the device can be used
as a conventional screwdriver without drive.
Replace batteries
1.
Press both unlock keys (4) at the same time and pull them
out of the battery holder (5).
2.
If needed, remove the used batteries (5a) and insert the new
batteries into the battery holder (5). Pay attention to battery
polarity (+/-) (see drawing in the battery holder).
3.
Reinsert the battery holder into the device, it locks into place
audibly. Only one position is possible. If a resistance is felt
when inserting the batteries, turn the battery holder.
Cleaning/Maintenance
Do not spray the appliance with water and do not immerse it in
water. Risk of injury due to electric shock.
Keep the housing and handles of the device clean. To do so, use a
damp cloth. Do not use any cleaning agents or solvents. This could
damage the machine irreparably.
The device is maintenance free.
Storage
Store the appliance in a dry place well out of reach of children.
Always store batteries in a dry and cool place.
Remove batteries if device is not in use for a longer period.
Disposal/Enviromental Protection
Take the batteries out of the device and recycle the device, batteries,
accessories and packaging in an environmentally friendly manner.
Hand the device to a recycling plant.
Dispose of the batteries according to local standards. Hand in the bat-
teries at a used battery collection point where they are recycled in an
environmentally friendly manner. For more information, please contact
your local waste management provider or our service centre.
Spare parts/Accessories
Spare parts and accessories can be obtained at
www.grizzly-service.eu
If you do not have internet access, please contact the Service Centre via
telephone. Please have the order number mentioned below ready.
3 bits .............................................. 91104050
Guarantee
This equipment is provided with a 3-year guarantee from the date of purchase.
If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date
of purchase of this product, we will repair or replace – at our choice –
the product for you free of charge. This guarantee requires the defective
equipment and proof of purchase to be presented within the three-year
period with a brief written description of what constitutes the defect and
when it occurred. If the defect is covered by our guarantee, you will
receive either the repaired product or a new product. No new guarantee
period begins on repair or replacement of the product.
The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This gu-
arantee does not extend to cover product parts that are subject to normal
wear and may therefore be considered as wearing parts (e.g. batteries)
or to cover damage to breakable parts.
This guarantee shall be invalid if the product has been damaged, used
incorrectly or not maintained. Precise adherence to all of the instructions
specified in the operating manual is required for proper use of the pro-
duct. Intended uses and actions against which the operating manual advi-
ses or warns must be categorically avoided. Please have the receipt and
item number ready as proof of purchase for all enquiries.
Should functional errors or other defects occur, please initially contact the
service department specified below by telephone or by e-mail. You will
then receive further information on the processing of your complaint.
Ruuvauskärjen asettaminen paikoilleen/
vaihtaminen
1.
Aseta haluamasi ruuvauskärki (7) ruuvauskärjen kiinnitys-
kohtaan (1). Ruuvauskärki asettuu paikoilleen magneettiseen
kiinnitykseen.
2.
Poista ruuvauskärki (7) vetämällä se irti kiinnityskohdasta (1).
Kytkeminen päälle/pois päältä
1.
Vapauta käynnistyslukko: Vedä käynnistyslukosta (2).
Kytkeminen päälle/pyörimissuunta oikealle: Paina virtakyt-
2.
kintä Pyörimissuunta oikealle (3)
.
Kytkeminen päälle/pyörimissuunta vasemmalle: Paina virta-
3.
kytkintä Pyörimissuunta vasemmalle (6)
.
Kytkeminen pois päältä: Vapauta virtakytkin (3/6).
4.
Kun käynnistyslukko on painettu alas, voit käyttää laitetta manuaali-
sen ruuvinvääntimen tavoin.
Paristojen vaihtaminen
1.
Paina samanaikaisesti molempia vapautuspainikkeita (4) ja
vedä paristokotelo (5) ulos.
2.
Poista kuluneet paristot (5a) paristokotelosta (5) ja aseta
niiden tilalle uudet. Huomioi oikeanapaisuus (+/-) (ks. paris-
tokotelossa olevat merkinnät).
3.
Työnnä paristokotelo takaisin laitteeseen niin, että se lukittuu
kuuluvasti. Paristokotelo asettuu vain yhteen tiettyyn ase-
maan. Jos huomaat, ettei paristokotelo asetu paikoilleen,
käännä paristokoteloa.
Puhdistus/huolto
Laitetta ei saa ruiskuttaa vedellä eikä sitä saa laittaa veteen. Oi-
kosulusta uhkaava sähköiskuvaara.
Pidä laitteen kotelo ja kahvat aina puhtaana. Puhdista laite kostealla lii-
nalla. Älä käytä puhdistus- tai liuotinaineita. Ne voivat vaurioittaa laitteen
korjauskelvottomaksi.
Laite ei kaipaa huoltoa.
Säilytys
Säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottuvilta.
Säilytä paristot aina kuivassa ja viileässä paikassa.
Poista paristot laitteesta, jos se on pidempiä aikoja käyttämättä.
Hävitys/ympäristönsuoja
Poista paristot laitteesta ja toimita laite, paristot, lisävarusteet ja pakkaus
ympäristöystävälliseen keräykseen.
Toimita laite paikalliseen keräyspisteeseen.
Hävitä paristot paikallisten määräysten mukaisesti. Vie paristot vanhoille
paristoille tarkoitettuun keräyspisteeseen, josta ne toimitetaan ympäris-
töystävälliseen kierrätykseen. Lisätietoja saat paikalliselta jätehuoltoyri-
tykseltä tai asiakaspalvelustamme.
Varaosat/tarvikkeet
Varaosia ja lisävarusteita voi tilata osoitteesta
www.grizzly-service.eu
Mikäli sinulla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä, voit soittaa asiakaspal-
velun palvelunumeroon. Pidä alla mainitut tilausnumerot valmiina.
3 ruuvauskärkeä ............................... 91104050
Takuu
Tälle laitteelle annetaan ostopäivästä alkaen 3 vuoden takuu.
Jos tuotteessa esiintyy kolmen vuoden sisällä ostopäivästä alkaen materiaali-
tai valmistusvirheitä, korjaamme tai vaihdamme tuotteen – valintamme mukaan
– maksutta. Tämä takuusuoritus edellyttää, että näiden kolmen vuoden sisällä
esitetään ostokuitti ja kuvataan kirjallisesti lyhyesti, missä vika on ja milloin se
on syntynyt. Mikäli takuu kattaa vian, saat takaisin joko korjatun tai uuden tuot-
teen. Takuuaika ei ala alusta uudelleen korjauksella tai tuotteen vaihdolla.
Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jot-
ka ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa ja jotka katsotaan olevan kuluvia
osia (esim. paristoa) eikä myöskään helposti rikkoutuvien osien vahingoille.
Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään vahingoittuneena, asiaankuulumattomasti
ja jos sitä ei ole huollettu. Tuotteen asianmukaiseen käyttöön katsotaan kuulu-
vaksi tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden tarkka noudattaminen. Kaikkia
toimenpiteitä ja käsittelyjä, joista tässä käyttöohjeessa on varoitettu, täytyy
ehdottomasti välttää. Pidä mahdollisten kysymyksien ja ostovarmistuksen varalta
ostokuitti ja tuotenumero esillä. Mikäli kyseessä on toimintohäiriö tai muu puute,
ota silloin ensin yhteyttä puhelimitse seuraavassa esitettyihin huoltopisteisiin tai
lähetä sähköposti. Saat sen jälkeen lisätietoa reklamaation selvityksestä.

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 104413

  • Seite 1 Hetkellinen huolimattomuus sähkölaitteen ostokuitti ja tuotenumero esillä. Mikäli kyseessä on toimintohäiriö tai muu puute, IAN 104413 DE Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. On olemassa loukkaantumisvaara. käytössä voi johtaa vaikeisiin tapaturmiin.
  • Seite 2 man personskyddsutrustning, t.ex. halkfria skyddsskor, hjälm eller hörsel- Sätta in/byta ut bits skydd minskar man risken för skador. Stick in det aktuella bitset (7) i bitshållaren (1). Bitset hålls c) Undvik att sätta igång elverktyget av misstag. Kontrollera att elverktyget Användning på...
  • Seite 3 gebruik van een voor buiten geschikt verlengsnoer verlaagt het risico 6) Speciale veiligheidsinstructies voor batterijen: Bewaring a) Gebruik uitsluitend de voorziene batterijen voor het apparaat (alka- op een elektrische schok. • Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats en buiten het Gebruik Indien de werking van het elektrische gereedschap in een vochtige line LRA 4 x 1,5 AA).
  • Seite 4 gerungskabels verringert das Risiko eines elekrischen Schlages. 5) Service Reinigung/Wartung Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal Das Gerät darf weder mit Wasser abgespritzt werden, noch in Wasser vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.

Diese Anleitung auch für:

Psdb 6.0 a1