Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 45
ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1
ELECTRIC NAILER / STAPLER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
ELEKTRIČNI SPENJALNIK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÝ SPONKOVAČ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 86736
ELEKTROMOS TŰZŐGÉP
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTROTACKER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 25 A1

 • Seite 1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER ELEKTROMOS TŰZŐGÉP Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of original operation manual Az originál használati utasítás fordítása ELEKTRIČNI SPENJALNIK ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Description of parts and features .......................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3.
 • Seite 6: Introduction

  Introduction Electric nailer / stapler PET 25 A1 Included items Q 1 Electric nailer / stapler PET 25 A1 Introduction Q 300 Staples 25 mm 200 Staples 15 mm We congratulate you on the purchase of your new 300 Nails 32 mm device.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Electrical safety EN 50144 and can be used to compare devices. Different uses of the device give rise to different a) The mains plug on the device must match vibration levels and in many cases they may exceed the mains socket.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools b) Wear personal protective equipment Pull the mains plug from the socket and always wear safety glasses. The before you make any adjustments to the device, change accessories or when wearing of personal protective equipment the device is put away.
 • Seite 9: Safety Advice Relating Specifically To Electric Nailer / Staplers

  General safety advice for electrical power tools / Before use / Use Safety advice relating specifi- Before use Q Q cally to Electric nailer / staplers Loading the magazine Q D ANGER OF INJURY! Never point the de- vice at yourself or at other people or animals. S queeze the end of the magazine slider Ensure that no people or animals are on the (see Fig.
 • Seite 10: Stapling / Nailing

  Use / Maintenance and cleaning / Service / Warranty Service Q S et the ON / OFF switch to position “0” to switch off the device. Have your device repaired at the service centre or by Stapling / nailing Q qualified specialist personnel using original manufacturer parts only.
 • Seite 11: Disposal

  EN 61000-3-2/A2:2009 electrical devices. EN 61000-3-11:2000 Type / Device description: Electric nailer / stapler PET 25 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2013 Serial number: IAN 86736 Bochum, 31.01.2013 Semi Uguzlu...
 • Seite 13 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 14 A részek megnevezése ........................Oldal 14 A szállítmány tartalma ........................Oldal 14 Műszaki adatok ..........................Oldal 14 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 15 2. Elektromos biztonsága ........................Oldal 15 3. Személyek biztonsága ........................Oldal 16 4.
 • Seite 14: Bevezetés

  Bevezetés Elektromos tűzőgép PET 25 A1 A szállítmány tartalma 1 elektromos tűzőgép PET 25 A1 Bevezetés 300 tűzőkapocs 25 mm-es 200 tűzőkapocs 15 mm-es Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. 300 szeg 32 mm-es Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- 200 szeg 25 mm-es lett döntött.
 • Seite 15: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók c) Tartsa a gyerekeket és más személye- az a készülékek összehasonlítására felhasználható. ket is az elektromos szerszámok A rezgésszint az elektromos készülék felhasználá- használata közben távol. Ha a figyelme sának a módjától függően változhat és az értéke egyes esetekben az ebben az utasításban megadott elterelődik elveszítheti a készülék feletti uralmát.
 • Seite 16: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 3. Személyek biztonsága Ezeknek a berendezéseknek az alkalmazása csökkenti a porok általi veszélyeztetéseket. a) Egy elektromos szerszámmal való munka végzése során legyen mindig Az elektromos szerszámokkal figyelmes, ügyeljen arra, amit tesz és való gondos járás és azok járjon el mindig meggondoltan.
 • Seite 17: Szervíz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános … / Az üzembevétel előtt g) Alkalmazza az elektromos szerszámot, vagy szegek ne álljanak ki a munkadarabból a tartozékokat, a betétszerszámokat vagy ne hatoljanak át a munkadarabon. stb. Ennek az utasításnak megfelelő- R övid üzem: 15 perces tartós üzem után hagy- en és úgy, ahogy azokat ennek a spe- ja a készüléket lehűlni.
 • Seite 18: A Beütőerő Beállítása

  Az üzembevétel előtt / Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia A beütőerő beállítása Megoldás: N yissa meg a kapocstár tolót . Ezáltal felold- UTALÁS: Válassza ki a tűzéshez a legkisebb ja az előfeszítést. Oldja ki az imbuszkulccsal szükséges beütőerőt.
 • Seite 19: Mentesítés

  Garancia / Mentesítés vásárlás igazolására őrizze meg a pénz- A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit tári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön meg. közelében lévő szervizzel. Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tud- ja beküldeni az árut.
 • Seite 20: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-11:2000 Típus / A készülék megnevezése: Elektromos tűzőgép PET 25 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2013 Sorozatszám: IAN 86736 Bochum, 31.01.2013 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő...
 • Seite 21 Kazalo Uvod Namen uporabe ..........................Stran 22 Opis delov ............................Stran 22 Obseg dobave ........................... Stran 22 Tehnični podatki ..........................Stran 22 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 23 2. Električna varnost ........................... Stran 23 3.
 • Seite 22: Namen Uporabe

  Q Nivo nihanja se bo spreminjal skladno z uporabo električnega orodja in lahko v nekaterih primerih leži 1 električni spenjalnik PET 25 A1 nad vrednostjo, navedeno v teh navodilih. Kadar se 300 sponka 25 mm električno orodje redno uporablja na tak način, bi 200 sponka 15 mm nihajno obremenitev lahko podcenili.
 • Seite 23: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obreme- smete spreminjati. Skupaj z ozemljenimi stroji ne uporabljajte dodatnih nastav- nitve med določenim delovnim obdobjem je treba kov vtiča. Originalen nespremenjen vtič in upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izkloplje- na in sicer teče, vendar pa ni dejansko v uporabi.
 • Seite 24: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje c) Preprečite nenameren vklop naprave. orodja. Ti previdnosti ukrepi preprečujejo ne- Prepričajte se, da je električno orodje nameren zagon naprave. d) izklopljeno, preden ga priključite na N euporabljano električno orodje hra- oskrbo s tokom, dvignete ali nosite. nite zunaj dosega otrok.
 • Seite 25: Pred Začetkom Uporabe

  Splošna varnostna navodila za … / Pred začetkom uporabe / Začetek uporabe Opozorilo–polnjenje z žeblji: Za polnjenje Pazite na to, da se na drugi strani obdelovanca ne nahajajo osebe ali živali. z žeblji uporabljajte desni kanal, kot je razvidno Z AŠČITITE SI OČI! Nosite zaščitna očala. iz detajlne sl.
 • Seite 26: Odpravljanje Napak

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje Garancija Q P ritisnite sprožilec OPOZORILO: Vgrajeno sprožilno varovalo v Ta naprava ima 3 leta garancije od datuma čelni plošči preprečuje nenamerno sproženje. nakupa. Naprava je bila skrbno izdelana in pred dobavo natančno preverjena.
 • Seite 27: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-11:2000 Oznaka tipa / Naprave: Električni spenjalnik PET 25 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2013 Serijska številka: IAN 86736 Bochum, 31.01.2013 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 28: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval tevkov iz te garancije.
 • Seite 29 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 30 Popis dílů ............................Strana 30 Rozsah dodávky ..........................Strana 30 Technické údaje ..........................Strana 30 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 31 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 31 3.
 • Seite 30: Úvod

  Rozsah dodávky Q Hladina vibrací se mění podle použití elektrického nástroje a může v mnohých případech přesahovat 1 elektrická sponkovačka PET 25 A1 hodnotu udanou v těchto návodech. Zátěž vibracemi 300 spona 25 mm by mohla být podceněna, používá-li se elektrického 200 spona 15 mm nástroje pravidelně...
 • Seite 31: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibracemi strčky s adaptérem společně a se za- řízeními s ochranným uzemněním. během určité pracovní časové oblasti by se měly vzít na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto, nebo Nezměněné...
 • Seite 32: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje d) N epoužité elektrické nástroje skladujte druhu a použití elektrického nástroje, zmenšu- tak, aby byly z dosahu dětí. Zařízení je riziko poranění. c) Zabraňte nechtěnému uvedení do nenechejte používat osobami, které s provozu. Před připojením k napájecí- ním nejsou seznámeny nebo které...
 • Seite 33: Před Uvedením Do Provozu

  Všeobecné bezpečnostní … / Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu O saďte zásobník jen při vypnutém zařízení! P o naplnění zasuňte šoupátko zásobníku až Nastavte spínač ZAP / VYP do polohy „0“ a na doraz do zásobníku , až tento zřetelně a vytáhněte síťovou zástrčku! slyšitelně...
 • Seite 34: Odstranění Chyb

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Odstranění chyb Q prosím, pokladní lístek jako doklad o ná- kupu. V případě uplatňování záruky kon- Příčina: taktujte telefonicky Vaší servisní službu. Pouze tak může být zajištěno bezplatné Spona nebo hřebík blokují...
 • Seite 35: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-11:2000 Typ / Označení přístroje: Elektrická sponkovačka PET 25 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2013 Sériové číslo: IAN 86736 Bochum, 31.01.2013 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje...
 • Seite 37 Zoznam obsahu Úvod Používanie podľa určenia ....................... Strana 38 Opis dielov ............................Strana 38 Obsah dodávky ..........................Strana 38 Technické údaje ..........................Strana 38 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 39 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 39 3.
 • Seite 38: Úvod

  Úvod Elektrický sponkovač PET 25 A1 Obsah dodávky Q 1 elektrický sponkovač PET 25 A1 Úvod Q 300 sponky 25 mm 200 sponky 15 mm Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli 300 klince 32 mm ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obslu- 200 klince 25 mm hu je súčasťou tohto výrobku.
 • Seite 39: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje c) Počas používania elektrického nára- Hladina vibrácií sa zmení podľa použitého elektric- dia zamedzte prístup deťom a iným kého prístroja a v niektorých prípadoch môže byť osobám. Odvrátenie pozornosti môže zna- vyššia ako hodnota stanovená v týchto pokynoch. Môže dôjsť...
 • Seite 40: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na a) to, čo robíte a k práci s elektrickým P rístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu náradím pristupujte s rozvahou. Prí- používajte len vhodné...
 • Seite 41: Servis

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre … / Pred uvedením do prevádzky Servis POZOR! Náradie zapájajte do elektrického prúdu len vtedy, keď je vypnuté! Spínač a) Prístroje nechajte opraviť v servisnom ZAP / VYP prepnite do polohy „0“. stredisku alebo odborníkom z oblasti NEBEZPEČENSTVO elektrotechniky, ktorí...
 • Seite 42: Uvedenie Do Prevádzky

  Pred … / Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Zníženie sily úderu: N áradie očistite hneď po ukončení práce. R egulátor sily úderu otočte v smere hodino- D ovnútra náradia nesmú vniknúť žiadne tekutiny. vých ručičiek.
 • Seite 43: Likvidácia

  EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-11:2000 Informácie o možnostiach likvidácie starých prístrojov získate na vašom obecnom alebo mestskom úrade. Typ / Názov prístroja: Elektrický sponkovač PET 25 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2013 Sériové číslo: IAN 86736 Bochum, 31.01.2013 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 46 Teilebeschreibung ..........................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 46 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 47 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 48 5.
 • Seite 46: Einleitung

  Einleitung Elektrotacker PET 25 A1 L ieferumfang 1 Elektrotacker PET 25 A1 E inleitung 300 Klammer 25 mm 200 Klammer 15 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 300 Nagel 32 mm Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 200 Nagel 25 mm Produkt entschieden.
 • Seite 47: Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge c) Halten Sie Kinder und andere Perso- gemessen worden und kann für den Gerätevergleich nen während der Benutzung des Elekt- verwendet werden. rowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs verändern und kann in Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- richtungen montiert werden können, a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie vergewissern Sie sich, dass diese darauf, was Sie tun und gehen Sie mit angeschlossen sind und richtig ver- Vernunft an die Arbeit mit einem Elekt- wendet werden.
 • Seite 49: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Vor der Inbetriebnahme werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- Werkstück herausragen oder das Werkstück men sich weniger und sind leichter zu führen. durchdringen. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, K urzzeitbetrieb: Lassen Sie das Gerät nach 15 Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. Minuten Dauerbetrieb abkühlen.
 • Seite 50: Schlagkraft Einstellen

  Vor der … / Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie S chlagkraft einstellen Lösung: Ö ffnen Sie den Magazinschieber . Sie lösen HINWEIS: Wählen Sie die geringste Schlagkraft dadurch die Vorspannung. Lösen Sie mit dem aus, die Sie zum Heften benötigen. Innensechskantschlüssel (Abb.
 • Seite 51: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf Service Schweiz auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Tel.: 0842 665566 Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Nur so kann eine kostenlose Einsendung max.
 • Seite 52: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 50144-1/A2:2003 EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-11:2000 Typ / Gerätebezeichnung: Elektrotacker PET 25 A1 Herstellungsjahr: 01–2013 Seriennummer: IAN 86736 Bochum, 31.01.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 53 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2013 Ident.-No.: PET25A1012013-HU / SI / CZ / SK IAN 86736...

Diese Anleitung auch für:

Ian 86736

Inhaltsverzeichnis