Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDSS 310 A3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC IMPACT WRENCH PDSS 310 A3
PNEUMATIC IMPACT WRENCH
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 292182
WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSS 310 A3

 • Seite 1 PNEUMATIC IMPACT WRENCH PDSS 310 A3 PNEUMATIC IMPACT WRENCH WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER Nurodymai dėl valdymo ir saugumo Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 27 mm 24 mm 22 mm 19 mm 17 mm 14 mm 13 mm mm mm mm...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety instructions for air tools ...................Page 7 Risks due to projecting parts.......................Page 9 Risks from gripping / winding ......................Page 9 Operating hazards ..........................Page 9 Hazards due to repetitive motions .....................Page 9 Risks associated with accessories ......................Page 10 Hazards in the work environment ......................Page 10...
 • Seite 6: Introduction

  Wear ear protection, dust mask, safety glasses and protective gloves. Pneumatic impact wrench Features PDSS 310 A3 Verify contents are complete and the de- vice is in perfect condition immediately Introduction after unpacking. Do not use if the tool is defective.
 • Seite 7: Safety Instructions For Air Tools

  Introduction / Safety instructions for air tools EXPLOSION HAZARD! Speed max.: 7000 min Output: 0.354 kW Never use petrol or other flammable liquids to Weight: approx. 2105 g clean the air tool! Sparks could ignite residual Air supply: via maintenance unit vapours inside the compressed air tool resulting with filter pressure redu- in explosion.
 • Seite 8 Safety instructions for air tools Unforeseen tool movements may result in ha- The hose must be constructed for a zardous situations. minimum pressure of 8.6 bar or Crushing risk based on the torque between the 125 PSI, but no less than 150 % of counter bearing and the work piece.
 • Seite 9: Risks Due To Projecting Parts

  Safety instructions for air tools in your hand or pressing it against your body Hold the machine correct: be prepared to coun- will not allow for safe use of the equipment. teract typical or sudden movements – keep both ATTENTION! An undersized com- hands ready.
 • Seite 10: Risks Associated With Accessories

  Safety instructions for air tools Risks associated with The risk assessment should include dust genera- accessories ted from machine use and dust in the area pos- sibly being blown around. Disconnect machine from the power supply be- Exhaust air must be discharged so the amount fore changing a tool or accessory.
 • Seite 11: Hazard Due To Vibration

  Safety instructions for air tools / Commissioning Hazard due to vibration connectors made from hardened steel (or ma- terial with comparable impact resistance) on Exposure to vibration may cause damage to threaded hose connections. the nerves and disturb blood circulation in hands If using universal swivel couplings (coupling and arms.
 • Seite 12: Connecting

  Commissioning Connecting Note: the ideal pressure is 6.3 bar. The maximum torque cannot be reached at a pressure of only 5 Note: only use connection hoses with a minimum bar or with insufficient air flow. inside diameter of 9 mm. First wrap a piece of Teflon tape (not included) Setting around the outer threads of the plug nipple...
 • Seite 13: Correctly Holding The Equipment

  Commissioning / After initial use / Maintenance / Cleaning and Care Correctly holding the The following lubricating options are equipment available: a) via the lubricator This equipment weighs 2.1 kg. Fill the lubricator included with a bit of oil Hold the equipment with both hands to ensure by first unscrewing the inlet screw from the lu- safe operation (see Fig.
 • Seite 14: Troubleshooting

  Troubleshooting / Information about warranty and service processing Troubleshooting device. We recommend continuous lubrication via the included lubricator Note: Regular lubrication is imperative to ensure the longest possible life for your compressed air After every maintenance verify the equipment is still operating as originally. Faults Possible causes Action...
 • Seite 15: Scope Of Warranty

  Information about warranty and service processing receipt) to be presented within the three-year period In the event of malfunctions or other defects please along with a brief written description of the defect first contact the service department below by and when it occurred. phone or e-mail.
 • Seite 16: Environmental Instructions And Disposal Information Declaration Of Conformity

  Pneumatic impact wrench Item number: 2083 Year of manufacture: 2018 / 04 IAN: 292182 Model: PARKSIDE PNEUMATIC IMPACT WRENCH PDSS 310 A3 to meet the basic safety requirements of European Directives Machinery Directive EC Directive 2006 / 42 / EC and its amendments.
 • Seite 17 Spis zawartości Instrukcja ............................Strona 18 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 18 Wyposażenie ........................... Strona 18 Dane techniczne ..........................Strona 19 Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem ....................Strona 19 Zagrożenie spowodowane przez odrzucane części ..............Strona 21 Zagrożenie uchwyceniem / wkręceniem ..................
 • Seite 18: Instrukcja

  Nosić ochronniki słuchu, maskę pyłochronną, okulary ochronne i rękawice ochronne. Wkrętarka pneumatyczna rodzaju zastosowanie, które odbiega od zastoso- PDSS 310 A3 wania zgodnego z przeznaczeniem, jest zabronione i potencjalnie niebezpieczne. Uszkodzenia spowo- dowanie nieprzestrzeganiem zaleceń lub niewła- Instrukcja ściwym zastosowaniem nie są pokryte gwarancją i nie należą...
 • Seite 19: Dane Techniczne

  Instrukcja / Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym ... Smarowniczka uszkodzenia i obrażenia ciała, do jakich dojdzie Klucz imbusowe wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi, producent nie bierze żadnej odpowiedzialności. Nasadki kluczy nasadowych Podane zagrożenia są przewidywalne dla ogól- Dane techniczne nego użycia trzymanych w rękach kluczy udaro- wych zasilanych sprężonym powietrzem.
 • Seite 20 Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem użytkowane wyłącznie przez wykralifikowanych Istnieje ryzyko zmiażdżenia przez moment i wyszkolonych użytkowników. obrotowy między łożyskiem podpierającym a Nie wolno niczego zmieniać w urządzeniu do obrabianym przedmiotem. połączeń śrubowanych. Zmiany mogą zmniej- Należy trzymać ręce z daleka od zastosowa- szyć...
 • Seite 21: Zagrożenie Spowodowane Przez Odrzucane Części

  Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem kłaść tak, aby nie leżało na spuście. Istnieje W czasie użytkowania urządzenia należy do- możliwość niezamierzonego aktywowania pilnować, aby w pobliżu nie przebywały dzieci urządzenia, co może spowodować niebezpie- ani żadne inne osoby. Rozproszenie uwagi czeństwo.
 • Seite 22: Zagrożenie Uchwyceniem / Wkręceniem

  Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem Zagrożenie uchwyceniem / pomocniczych do odebrania momentu obroto- wkręceniem wego, jeśli jest wyższy niż 4Nm przy urządze- niach z prostymi uchwytami, wyższy niż 10Nm Zagrożenia spowodowane uchwyceniem/ przy urządzeniach z uchwytem pistoletowym i wkręceniem się...
 • Seite 23: Zagrożenia Spowodowane Częściami Wyposażenia

  Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem Zagrożenia spowodowane Zagrożenia spowodowane częściami wyposażenia przez pyły i opary Przed wymianą narzędzia lub części wyposa- Pyły i opary powstałe przez użycie urządzenia żenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. do połączeń śrubowanych mogą spowodować Nie należy dotykać...
 • Seite 24: Zagrożenia Spowodowane Drganiami

  Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem Dodatkowe wskazówki Urządzenie do połączeń śrubowanych należy bezpieczeństwa dla urządzeń użytkować i konserwować zgodnie z zalece- pneumatycznych niami zawartymi w instrukcji, aby uniknąć nie- potrzebnego zwiększenia poziomu hałasu. Jeśli urządzenie wyposażone jest w tłumik Sprężone powietrze może powodować...
 • Seite 25: Uruchomienie

  Uruchomienie Uruchomienie wkręcić do przyłącza sprężonego powietrza (patrz rys. C). Wskazówka: Urządzenie jest gotowe do pracy Dokręcić to połączenie z umiarkowaną siłą po montażu końcówki wtykowej. także za pomocą klucza widełkowego. Używając niedużej siły, zacisnąć wąż sprężo- nego powietrza na króćcu przyłączeniowym Nakładanie nasadek kluczy aż...
 • Seite 26: Uruchomienie

  Uruchomienie / Po użyciu / Konserwacja Prawidłowe trzymanie Położenie urządzenia (słabo, min.) Urządzenie to waży 2,1 kilogramów. Urządzenie trzymać oburącz, aby zapewnić (normalnie) jego bezpieczne obsługiwanie obsługę (mocno) (p. rys. D). (bardzo mocno, maks.) Po użyciu Po wykonaniu pracy urządzenie należy odłączyć Uruchomienie od sprężonego powietrza –...
 • Seite 27: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Konserwacja / Czyszczenie i pielęgnacja / Usuwanie usterek Czyszczenie i pielęgnacja UWAGA! Nie należy stosować jakichkolwiek innych (szczególnie gęstych) smarów. W prze- ciwnym razie powtaje ryzyko zakłóceń w funk- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą cjonowaniu lub trwałych uszkodzeń. szmatką. Smarowanie urządzenia można wykony- Do czyszczenia w żadnym wypadku nie uży- wać...
 • Seite 28: Wskazówki Dotyczące Gwarancji I Realizacji Usług Serwisowych

  Usuwanie usterek / Wskazówki dotyczące gwarancji i realizacji usług ... Zakłócenia Możliwe przyczyny Środki Klucz udarowy nie Wpust nie został Wcisnąć spust działa wciśnięty Brak zasilania sprężonym Ewentualnie spuścić kondensat z węża (worek z powietrzem wodą) Usunąć miejsca zagięć na wężu Wykonać...
 • Seite 29: Zakres Gwarancji

  Wskazówki dotyczące gwarancji i realizacji usług serwisowych Zakres gwarancji Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego, do- Urządzenie wyprodukowano zgodnie z wysokimi łączając dowód zakupu (paragon) oraz podając standardami jakości i poddano skrupulatnej kon- rodzaj usterki i datę jej wystąpienia. W takim przy- troli przed wysyłką.
 • Seite 30: Wskazówki Dotyczące Ochrony Środowiska I Utylizacji

  że produkt Wkrętarka pneumatyczna Numer artykułu: 2083 Rok produkcji: 2018 / 04 IAN: 292182 Model: WKRĘTARKA PNEUMATYCZNA PARKSIDE PDSS 310 A3 spełnia wymogi bezpieczeństwa Dyrektyw Unii Europejskiej Dyrektywa Maszynowa Dyrektywa WE 2006 / 42 / WE i ich zmianom. Przy ocenie zgodności zawarto następujące...
 • Seite 31 Turinys Įžanga ............................Puslapis 32 Naudojimo paskirtis ........................Puslapis 32 Įrankio dalys ..........................Puslapis 32 Techniniai duomenys ........................Puslapis 33 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai ............Puslapis 33 Išsviedžiamų objektų keliamas pavojus ..................Puslapis 35 Įtraukimo / įsipainiojimo pavojus ....................Puslapis 35 Įrankio naudojimo metu kylantys pavojai ..................
 • Seite 32: Įžanga

  Pneumatinis veržliasukis netinkamai naudojant, nepatenka į garantijos tai- PDSS 310 A3 kymo sritį, todėl gamintojas už tokius pažeidimus neprisiima atsakomybės. Šis įrankis yra skirtas nau- doti buitinėms reikmėms, todėl jo negalima naudoti Įžanga komerciniais ar pramoniniais tikslais.
 • Seite 33: Techniniai Duomenys

  Įžanga / Pneumatinių įrankių saugos nurodymai Techniniai duomenys PAVOJUS! Laikykite plaštakas ir ki- tas galūnes toliau nuo besisukančių Oro sąnaudos: apie 350 l / min dalių. Kitaip kyla sužeidimo pavojus. Veikimo slėgis: maks. 6,3 bar SUGNYBIMO PAVO- Keturbriaunis kotas: ½“ (12,7 mm) JUS! Naudodami papildomą...
 • Seite 34 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai Niekada nenaudokite vandenilio, Nedelsdami pakeiskite pažeistą žarnelę. Pažei- deguonies, anglies dioksido ar kitų dus oro tiekimo liniją, suspausto oro žarnelė balionuose esančių dujų kaip šio gali imti plaktis į visas puses ir sužeisti. įrankio energijos šaltinio, nes dujos gali sprogti Nesinaudokite šiuo įrankiu, jei esate pavargę...
 • Seite 35: Išsviedžiamų Objektų Keliamas Pavojus

  Pneumatinių įrankių saugos nurodymai Įtraukimo / įsipainiojimo kelia nelaimingų atsitikimų pavojų. Taip galėsite pavojus geriau suvaldyti šį įrankį susidarius netikėtai si- tuacijai. Šio įrankio remontą lei- Arti įrankio ar jo priedų esantys laisvi drabu- džiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams ir žiai, papuošalai, karoliai, plaukai ar pirštinės tik naudojant originalias atsargines dalis.
 • Seite 36: Kartojamų Judesių Keliamas Pavojus

  Pneumatinių įrankių saugos nurodymai Atblokuokite paleidimo arba sustabdymo rankiniams įrankiams skirtus lizdus ir priedus, įtaisą, jei nutrūksta elektros energijos tiekimas. jei gali lūžti ir būti išsviesti. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą te- pimo priemonę. Darbo vietoje kylantys pavojai Veržliasukiai su atvira plokščia galvute kelia pirštų...
 • Seite 37: Triukšmo Pavojus

  Pneumatinių įrankių saugos nurodymai Naudokite kvėpavimo takų apsaugos Nenaudokite nusidėvėjusių arba prastai tinkan- priemones. čių laikiklių ir ilgiklių, nes kitaip kyla didelės stiprios vibracijos tikimybė. Eksploatacinės medžiagos ir į įrankį įstatomas Triukšmo pavojus priedas turi būti parenkami, prižiūrimi ir kei- čiami pagal šios instrukcijos rekomendacijas, Nenaudojant pakankamai gerų...
 • Seite 38: Naudojimo Pradžia

  Pneumatinių įrankių saugos nurodymai / Naudojimo pradžia Jei nepertraukiamai sukantis įrankis valdomas Priveržkite šią jungtį nuosaikia jėga, būtinai sukimo momentu, oro slėgis veikia galingumą naudodami veržliaraktį. saugos atžvilgiu. Todėl turi būti nustatyti žarne- Paskui įsukite tepalinę su įmova į lės ilgio ir skersmens reikalavimai. smūginio veržliasukio suspausto oro jungtį...
 • Seite 39: Naudojimo Pradžia

  Naudojimo pradžia / Baigus naudotis / Priežiūra Baigus naudotis Padėtis (silpnas, Baigę darbą, atjunkite įrankį nuo suspausto oro min.) jungties Išjunkite kompresorių. (normalus) Tam, kad išeitų likęs suspaustas oras, reikia (stiprus) trumpam paspausti įrankio paleidiklį Patraukite atgal suspausto oro žarnelės (labai sti- jungties movos apsaugą.
 • Seite 40: Valymas Ir Priežiūra

  Priežiūra / Valymas ir priežiūra / Trikčių aptikimas ir šalinimas b) naudojant alyvos miglos purškiklį Laikykite nenaudojamą pneumatinį įrankį tik Jei prie kompresoriaus prijungtas sukomplek- sausoje patalpoje. tuotas suspausto oro paruošimo blokas su Išskyrus pirmiau aprašytus tepimo alyva ir va- alyvos miglos purškikliu, įrankio tepalinės lymo darbus, jokių...
 • Seite 41: Informacija Apie Garantiją Ir Klientų Aptarnavimą

  Trikčių aptikimas ir šalinimas / Informacija apie garantiją ir klientų aptarnavimą Triktis Galima priežastis Taisomosios priemonės Smūginis Nepaspaudėte paleidiklio Paspauskite paleidiklį veržliasukis neveikia Netiekiamas suspaustas Jei reikia, išleiskite kondensatą iš žarnelės (vandens oras maišelio) Patikrinkite, ar žarnelė nesulenkta, ir, jei taip, ištiesinkite ją...
 • Seite 42: Garantijos Apimtis

  Informacija apie ... / Nurodymai dėl aplinkosaugos ir išmetimo Garantijos apimtis daugelį kitų instrukcijų, gaminių vaizdo klipų ir programinę įrangą. Šis įrankis buvo kruopščiai pagamintas laikantis griežtų kokybės reikalavimų ir prieš tiekiant sąžiningai Mūsų kontaktiniai duomenys: patikrintas. Garantija apima medžiagų ar gamybos defektus. Ši garantija negalioja gaminio dalims, kurios įprastai Pavadinimas: C.
 • Seite 43: Es Atitikties Deklaracija

  Pneumatinis veržliasukis gaminio numeris: 2083 pagaminimo metai: 2018 / 04 IAN: 292182 modelis: PARKSIDE PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS PDSS 310 A3 atitinka esminius toliau nurodytos Europos direktyvos saugos reikalavimus Mašinų direktyva EB direktyva 2006 / 42 / EB kartu su jos pataisomis.
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................Seite 46 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 47 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ..........Seite 47 Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ................Seite 49 Gefährdungen durch Erfassen / Aufwickeln ..................Seite 49 Gefährdungen im Betrieb ........................Seite 50 Gefährdungen durch wiederholte Bewegungen ................Seite 50 Gefährdungen durch Zubehörteile ....................Seite 50 Gefährdungen am Arbeitsplatz ......................Seite 51 Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ..................Seite 51...
 • Seite 46: Einleitung

  Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Druckluft-Schlagschrauber untersagt und potentiell gefährlich. Schäden durch PDSS 310 A3 Nichtbeachtung oder Fehlanwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers. Das Gerät wurde Einleitung für den Hausgebrauch konzipiert und darf nicht...
 • Seite 47: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Technische Daten GEFAHR! Halten Sie Ihre Hände oder andere Gliedmaßen von den Luftverbrauch: ca. 350 l / min sich drehenden Teilen fern. Ansonsten Betriebsdruck: max. 6,3 bar besteht Verletzungsgefahr. Vierkantaufnahme: ½“ (12,7 mm) QUETSCHGEFAHR! Druckluftanschluss: ¼“...
 • Seite 48 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Bemessungswerte und Kennzeichnungen wie Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht bspw. Bemessungsdrehzahl oder Nennluftdruck mehr benutzen. lesbar auf der Maschine gekennzeichnet sind. Tragen Sie persönliche Schutzausrü- Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, stung und immer eine Schutzbrille. um Ersatzetiketten zur Kennzeichnung zu erhal- Das Tragen persönlicher Schutzaus- ten, wenn dies notwendig ist.
 • Seite 49: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Das Werkzeug und der Druckluft- Benutzung der Druckluftgeräte von Kondensat schlauch müssen mit einer Schlauch- (Wasser). kupplung versehen sein, so dass der Sichern Sie Ihre Werkstücke. Benutzen Sie Druck beim Trennen des Kupplungsschlauches Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, vollständig abgebaut ist.
 • Seite 50: Gefährdungen Im Betrieb

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Gefährdungen durch Halten Sie niemals den Antrieb, die Fassung wiederholte Bewegungen oder die Antriebsverlängerung fest. Halten Sie Ihre Hände vom drehenden Antrieb fern. Bei der Verwendung einer Maschine für Schraub- verbindungen kann der Bediener bei der Aus- führung arbeitsbezogener Tätigkeiten unangenehme Gefährdungen im Betrieb Empfindungen in den Händen, Armen, Schultern,...
 • Seite 51: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Verwendung mit Schlagschraubern zerbrechen Falls Staub oder Dämpfe entstehen, muss die und herausgeschleudert werden. Hauptaufgabe sein, diese am Ort ihrer Freiset- zung zu kontrollieren. Alle zum Auffangen, Absaugen oder zur Unter- Gefährdungen am Arbeitsplatz drückung von Flugstaub oder Dämpfen vorgese- henen Einbau- oder Zubehörteile der Maschine Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind Haupt- sollten den Anweisungen des Herstellers ent-...
 • Seite 52: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge / Inbetriebnahme Gefährdungen durch der Ausführung von Reparaturarbeiten ist stets Schwingungen die Luftzufuhr abzusperren, der Luftschlauch drucklos zu machen und die Maschine von Die Einwirkung von Schwingungen kann Schä- der Druckluftzufuhr zu trennen. digungen an den Nerven und Störungen der - Richten Sie den Luftstrom niemals auf sich Blutzirkulation in Händen und Armen verursachen.
 • Seite 53: Anschlüsse Vornehmen

  Inbetriebnahme Druckluft einstellen an Ihr Druckluftsystem anschließen. Trennen Sie immer die Druckluftzufuhr vom Druckluftan- Hinweis: Das Gerät ist für einen Betriebsdruck schluss , bevor Sie Steckschlüsselaufsätze aufsetzen oder wechseln. von bis zu 6,3 bar und einen Kompressor mit einem Stecken Sie den passenden Steckschlüsselauf- Luftvolumen von mindestens dem in den technischen satz , gegebenenfalls mit Verlängerungsauf-...
 • Seite 54: Drehrichtung Ändern

  Inbetriebnahme / Nach der Inbetriebnahme / Wartung Drehrichtung ändern versehentliches Aktivieren des Gerätes nach sich ziehen, was wiederum zu Gefahren führen könnte. ACHTUNG! Das Gerät muss vollständig zum Stillstand gekommen sein, bevor Sie die Dreh- Wartung richtung ändern. ACHTUNG! Eine in die andere als die erwartete ACHTUNG! Die Wartung darf nur von unter- Richtung drehende Maschine kann gefährlich sein.
 • Seite 55: Reinigung Und Pflege

  Wartung / Reinigung und Pflege / Fehlerbehebung Reinigung und Pflege Geben Sie vor jeder Inbetriebnahme des Druck- luft-Werkzeuges 3–5 Tropfen Öl in den Druck- luftanschluss und in die Öl-Einfüllöffnung Reinigen Sie das Werkzeug nur mit einem War das Druckluft-Werkzeug mehrere Tage trockenen Tuch.
 • Seite 56: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Hinweise zu Garantie und Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Serviceabwicklung Glas gefertigt sind. Garantie der Creative Marketing Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, Consulting GmbH nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen...
 • Seite 57: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Herstellungsjahr: 2018 / 04 IAN: 292182 Modell: PARKSIDE DRUCKLUFT- Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. SCHLAGSCHRAUBER PDSS 310 A3 Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle. den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien Adresse: C.
 • Seite 58 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Deutschland Last Information Update · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.: PDSS310A3102017-3 IAN 292182...

Diese Anleitung auch für:

Ian 292182