Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Parkside PFRS 1,5 B3 Bedienungsanleitung
Parkside PFRS 1,5 B3 Bedienungsanleitung

Parkside PFRS 1,5 B3 Bedienungsanleitung

Fliesen-reparaturset
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PFRS 1,5 B3:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 78
TILE REPAIR KIT PFRS 1,5 B3
TILE REPAIR KIT
Operating instructions
SET ZA POPRAVAK PLOČICA
Upute za upotrebu
SET ZA POPRAVKU PLOČICA
Uputstvo za upotrebu
KIT REPARAŢIE GRESIE
Instrucţiuni de utilizare
КОМПЛЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ПЛОЧКИ
Ръководство за експлоатация
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Οδηүίες χρήσης
FLIESEN-REPARATURSET
Bedienungsanleitung
IAN 345008_2004

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PFRS 1,5 B3

 • Seite 1 TILE REPAIR KIT PFRS 1,5 B3 TILE REPAIR KIT Operating instructions SET ZA POPRAVAK PLOČICA Upute za upotrebu SET ZA POPRAVKU PLOČICA Uputstvo za upotrebu KIT REPARAŢIE GRESIE Instrucţiuni de utilizare КОМПЛЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ПЛОЧКИ Ръководство за експлоатация ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ......12 GB │ CY │ PFRS 1,5 B3    1 ■...
 • Seite 5: Introduction

  Claims of any kind for damage resulting from unintended use will not be accepted. The user alone bears the risk. │ GB │ CY ■ 2    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 6: Warnings Used

  DANGER Do not use the appliance in ► locations where there is a risk of fire or explosion, e.g. in the vicinity of inflammable liquids or gases. GB │ CY │ PFRS 1,5 B3    3 ■...
 • Seite 7: Handling Batteries

  If a battery should be swallowed, seek medical attention IMMEDIATELY. If you do not intend to use the ► appliance for an extended period, remove the batteries. │ GB │ CY ■ 4    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 8: Basic Safety Instructions

  Avoid unintentional operation of ■ the wax melter. Avoid skin contact with the wax melter ■ tip and protect yourself against drip- ping wax. There is a risk of burns! GB │ CY │ PFRS 1,5 B3    5 ■...
 • Seite 9: First Use

  The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites. │ GB │ CY ■ 6    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 10: Battery Insertion/ Exchange

  Press and hold the activation button ON to heat up the wax melter tip The red LED will remain lit as long as you hold down the activation button ON GB │ CY │ PFRS 1,5 B3    7 ■...
 • Seite 11: Application Example

  Job done! Cleaning the planer grooves (Fig. I) ♦ Place the cleaning scraper on the plane grooves of the scraper and scrape the wax residues from the plane grooves. │ GB │ CY ■ 8    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 12: Troubleshooting

  If you do not intend to use the appliance for an extended period of time, remove the batteries. Store all parts of the tile repair kit in the storage case and in a clean, dry location out of direct sunlight. GB │ CY │ PFRS 1,5 B3    9 ■...
 • Seite 13: Disposal

  Appendix Technical data Voltage supply 2 x 1.5 V batteries (direct current) type AA/LR6/Mignon Dimensions approx. 14.7 x 3.5 x 2.2 cm Weight (including batteries) approx. 90 g │ GB │ CY ■ 10    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 14: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided. GB │ CY │ PFRS 1,5 B3    11 ■...
 • Seite 15: Warranty Claim Procedure

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GB │ CY ■ 12    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 16 Servis ......24 Uvoznik......24 │ PFRS 1,5 B3    13...
 • Seite 17: Uvod

  Svaki drugi način uporabe i svaka uporaba koja prelazi navedene okvire smatra se nenamjenskom. Isključena su sva potraživanja bilo koje vrste na temelju štete nastale uslijed nenamjenske uporabe. Rizik snosi isključivo sam korisnik. │ ■ 14    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 18: Korištena Upozorenja

  Nestručna uporaba može uzrokovati ozljede i oštećenja imovine. OPASNOST Uređaj ne koristite na mjestima, ► na kojima postoji opasnost od ek- splozije ili od požara, npr. u blizini zapaljivih tekućina ili plinova. │ PFRS 1,5 B3    15 ■...
 • Seite 19: Rukovanje Baterijama

  Postoji opasnost od nagrizanja! Nosite zaštitne rukavice. Baterije čuvajte izvan dohvata dje- ► ce. U slučaju gutanja neizostavno zatražite liječničku pomoć. Izvadite baterije, ako uređaj duže ► vrijeme ne koristite. │ ■ 16    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 20: Opće Sigurnosne Napomene

  Izbjegavajte kontakt vrha uređaja za ■ topljenje voska s kožom i zaštitite se od kapanja voska. Postoji opasnost od opeklina! OPASNOST – STRUJNI UDAR! Oprez! Upozorenje: Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda! │ PFRS 1,5 B3    17 ■...
 • Seite 21: Puštanje U Pogon

  Pazite na oznake na različitim ambalažnim materijalima i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali. │ ■ 18    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 22: Umetanje/Zamjena Baterija

  Zagrijavanje vrha uređaja za topljenje voska ♦ Pritisnite i držite gumb za aktiviranje ON , kako biste zagrijali vrh uređaja za topljenje voska . Crvena LED svijetli dok god gumb za aktivaciju ON /OFF držite pritisnutom. │ PFRS 1,5 B3    19 ■...
 • Seite 23: Primjer Za Primjenu

  . Na taj način se istovremeno prilagođava i stupanj sjaja površine. Gotovo! Čišćenje utora na lopatici (slika I) ♦ Strugalicu za čišćenje nataknite na utore lopatice i ostružite ostatke voska s utora glodalice. │ ■ 20    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 24: Otklanjanje Smetnji

  Ukoliko se uređaj neće koristiti duže vrijeme, izvadite baterije. Čuvajte sve dijelove seta za popravak pločica u koferu za čuvanje na čistom i suhom mjestu koje nije izloženo izravnom sunče- vom zračenju. │ PFRS 1,5 B3    21 ■...
 • Seite 25: Zbrinjavanje

  Baterije predajte samo ako su ispražnjene. Prilog Tehnički podaci Napajanje 2 x 1,5 V Baterije (istosmjerna struja) tip AA/LR6/Mignon Dimenzije oko 14,7 x 3,5 x 2,2 cm Težina (uklj. baterije) oko 90 g │ ■ 22    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 26: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zloporabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije oba- vila za to ovlaštena podružnica servisa. │ PFRS 1,5 B3    23 ■...
 • Seite 27: Servis

  Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www.kompernass.com │ ■ 24    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 28 Tehnički podaci..... . . 34 Garancija i garantni list ....35 │ PFRS 1,5 B3    25...
 • Seite 29: Uvod

  Svaki drugi način korišćenja ili korišćenje izvan navedenih okvira smatra se nenamenskim. Isključena su potraživanja bilo koje vrste, zbog oštećenja nastalih usled nenamenske upotrebe. Rizik snosi isključivo korisnik. │ ■ 26    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 30: Primenjene Napomene Upozorenja

  Nestručna upotreba može da dove- de do telesnih povreda i materijalne štete. OPASNOST Ne koristite uređaj na mestima, ► na kojima postoji opasnost od požara ili eksplozije, npr. u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova. │ PFRS 1,5 B3    27 ■...
 • Seite 31: Rukovanje Baterijama

  Postoji opasnost od nagrizanja! Nosite zaštitne rukavice. Čuvajte baterije van domašaja ► dece. U slučaju gutanja, odmah zatražite lekarsku pomoć. Izvucite baterije ako uređaj ne ► koristite duže vreme. │ ■ 28    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 32: Osnovne Bezbednosne Napomene

  Izbegavajte nenamerno puštanje u ■ rad uređaja za topljenje voska. Izbegavajte da koža dođe u kontakt ■ sa vrhom uređaja za topljenje voska i zaštitite se od voska koji kaplje. Postoji opasnost od opekotina! │ PFRS 1,5 B3    29 ■...
 • Seite 33: Puštanje U Rad

  Ambalažni materi- jali su označeni skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijali. │ ■ 30    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 34: Umetanje/Zamena Baterije

  ♦ Očistite oštećeno mesto lopaticom i uklonite sve slobodne delove. Izbor boje (sliku B) ♦ Izaberite odgovarajuće nijanse boje. Vodite računa o tome, da uvek koristite više nijansi boja, od svetlih do tamnih. │ PFRS 1,5 B3    31 ■...
 • Seite 35 će istovremeno da se prilagodi i stepen sjaja površine. Gotovo! Čišćenje žlebova za rendisanje (slika I) ♦ Postavite strugač za čišćenje na žlebove za rendisanje na lopatici i sastružite ostat- ke voska sa žlebova za rendisanje.. │ ■ 32    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 36: Otklanjanje Grešaka

  Čuvanje uređaja kada se ne koristi Izvucite baterije ako uređaj ne koristite duže vre- me. Čuvajte sve delove iz kompleta za popravku keramičkih pločica u koferu za čuvanje, na čistom i suvom mestu, bez direktnog sunčevog zračenja. │ PFRS 1,5 B3    33 ■...
 • Seite 37: Odlaganje

  AA/LR6/minjon Dimenzije oko 14,7 x 3,5 x 2,2 cm Težina (sa baterijama) oko 90 g NAPOMENA Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda. │ ■ 34    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 38: Garancija I Garantni List

  Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu. Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine. │ PFRS 1,5 B3    35 ■...
 • Seite 39 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Naziv proizvoda: Set za popravku pločica Model: PFRS 1,5 B3 IAN / Serijski broj: 345008_2004 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA...
 • Seite 40 Service-ul ......48 Importator ......48 │ PFRS 1,5 B3    37...
 • Seite 41: Introducere

  în spaţii interioare. Orice altă utilizare este considerată a fi neconformă. Pretenţiile de orice natură din cauza deteriorărilor apărute în urma utilizării neconforme sunt excluse. Riscul este asumat în totalitate de către utilizator. │ ■   PFRS 1,5 B3  ...
 • Seite 42: Avertizări Utilizate

  și pagube materiale. PERICOL Nu utilizaţi aparatul în locuri în ► care există pericol de incendiu sau de explozie, de exemplu, în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. │ PFRS 1,5 B3    39 ■...
 • Seite 43: Manipularea Bateriilor

  Pericol de arsuri chimice! Purtaţi mănuși de protecţie. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna ► copiilor. În caz de înghiţire, apelaţi imediat la un medic. Dacă nu utilizaţi aparatul o peri- ► oadă mai îndelungată, scoateţi bateriile. │ ■   PFRS 1,5 B3  ...
 • Seite 44: Indicaţii De Bază Privind Siguranţa

  A se evita radiaţia solară directă. ■ Evitaţi punerea neintenţionată în funcţi- ■ une a topitorului de ceară. Evitaţi contactul pielii cu vârful topito- ■ rului de ceară și protejaţi-vă împotriva picăturilor de ceară. Pericol de arsuri! │ PFRS 1,5 B3    41 ■...
 • Seite 45: Punerea În Funcţiune

  și separaţi-le dacă este cazul. Materialele de am- balare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite. │ ■   PFRS 1,5 B3  ...
 • Seite 46: Introducerea/Schimbarea Bateriei

  Curăţaţi zona deteriorată cu șpaclul și îndepărtaţi toate porţiunile desprinse. Alegerea culorii (fig. B) ♦ Alegeţi nuanţele adecvate. Aveţi în vedere întotdeauna utilizarea a mai multor nuanţe, de la nuanţe deschise până la cele închise. │ PFRS 1,5 B3    43 ■...
 • Seite 47 Gata! Curăţarea canelurilor de rindeluire (fig. I) ♦ Așezaţi racleta de curăţare pe canelurile de rindeluire ale șpaclului și răzuiţi resturile de ceară solidă de pe canelurile de rindeluire. │ ■   PFRS 1,5 B3  ...
 • Seite 48: Remedierea Defecţiunilor

  Dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă mai înde- lungată, scoateţi bateriile. Toate componentele setului de reparaţie pentru podea se vor păstra în geanta de depozitare, într-un loc curat, uscat și ferit de radiaţia solară directă. │ PFRS 1,5 B3    45 ■...
 • Seite 49: Eliminarea

  În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiaţi de drepturi legale faţă de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanţia noastră prezentată în cele ce urmează. │ ■   PFRS 1,5 B3  ...
 • Seite 50: Condiţii De Garanţie

  Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abu- zive sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al intervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea. │ PFRS 1,5 B3    47 ■...
 • Seite 51: Service-Ul

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoa- rea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www.kompernass.com │ ■   PFRS 1,5 B3  ...
 • Seite 52 Сервизно обслужване ....61 Вносител ......61 │ PFRS 1,5 B3    49...
 • Seite 53: Въведение

  затворени помещения. Друга или излиза- ща извън тези рамки употреба се счита за нецелесъобразна. Изключват се претенции от всякакъв вид за щети вследствие на нецелесъ- образна употреба. Рискът се поема единстве- но от потребителя. │ ■ 50    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 54: Използвани Предупредителни Указания

  ност. Неправилна употреба може да доведе до телесни увреждания и материални щети. ОПАСНОСТ Не използвайте уреда на места, ► където съществува опасност от пожар или експлозия, напр. в близост до горими течности или газове. │ PFRS 1,5 B3    51 ■...
 • Seite 55: Работа С Батерии

  мание. Съществува опасност от изгаряне с киселина! Използ- вайте защитни ръкавици. Съхранявайте батериите на ► недостъпно за деца място. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ. Извадете батериите, ако няма ► да използвате уреда дълго време. │ ■ 52    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 56: Основни Указания За Безопасност

  чева светлина. Избягвайте неволно пускане в ■ експлоатация на разтопителя на вакса. Избягвайте контакт с кожата на ■ върха на разтопителя на вакса и се пазете от капеща вакса. Съществу- ва опасност от изгаряне! │ PFRS 1,5 B3    53 ■...
 • Seite 57: Пускане В Експлоатация

  обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните мате- риали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон, 80–98: композитни материали. │ ■ 54    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 58: Поставяне/Смяна На Батериите

  върхът на разтопителя на вакса . Черве- ният светодиод свети, докато държите натиснат бутона за активиране ON Пример за приложение Подготовка (Фиг. A) ♦ Почистете повреденото място с шпаклата и отстранете изстърганите части. │ PFRS 1,5 B3    55 ■...
 • Seite 59 на блясък на повърхността. Готово! Почистване на браздите за остъргване (Фиг. И) ♦ Поставете шпатулата за почистване върху браздите за остъргване на шпаклата с функция стъргане и отстранете остатъците от вакса от браздите за остъргване. │ ■ 56    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 60: Отстраняване На Неизправности

  Ако няма да използвате уреда дълго време, извадете батериите. Съхранявайте всички части на комплекта за ремонт на керамични плочки в куфара за съхранение и на чисто, сухо и защитено от пряка слънчева светлина място. │ PFRS 1,5 B3    57 ■...
 • Seite 61: Предаване За Отпадъци

  ствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Зако- на за защита на потребителите. Вашите права, │ ■ 58    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 62: Гаранционни Условия

  треба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. Предназначение и действия, които не се пре- поръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължител- │ PFRS 1,5 B3    59 ■...
 • Seite 63: Процедура При Гаранционен Случай

  на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат. Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди. │ ■ 60    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 64: Сервизно Обслужване

  (3) След изтичането на срока по ал. 2 потре- бителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стокасъгласно чл. 114. │ PFRS 1,5 B3    61 ■...
 • Seite 65 продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребите- ля по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. │ ■ 62    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 66 Σέρβις......74 Εισαγωγέας......74 GR │ CY │ PFRS 1,5 B3    63 ■...
 • Seite 67: Εισαγωγή

  εσωτερικούς χώρους. Μία άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς. Απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους λόγω φθορών από μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείονται. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. │ GR │ CY ■ 64    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 68: Χρησιμοποιούμενες Υποδείξεις Προειδοποίησης

  σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ► σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, π.χ. κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. GR │ CY │ PFRS 1,5 B3    65 ■...
 • Seite 69: Χειρισμός Των Μπαταριών

  Φυλάτε τις μπαταρίες σε μη προ- ► σβάσιμο μέρος για τα παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συ- ► σκευή για μεγάλο χρονικό διάστη- μα, αφαιρείτε τις μπαταρίες. │ GR │ CY ■ 66    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 70: Βασικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  ■ λειτουργία της συσκευής ρευστοποίη- σης κεριού. Αποφεύγετε επαφή του δέρματος με ■ τη μύτη της συσκευής ρευστοποίησης κεριού και προστατεύεστε από το κερί που στάζει. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύ- ματος! GR │ CY │ PFRS 1,5 B3    67 ■...
 • Seite 71: Θέση Σε Λειτουργία

  υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαι- τείται, ξεχωρίζετέ τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά. │ GR │ CY ■ 68    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 72: Τοποθέτηση/Αλλαγή Της Μπαταρίας

  Το κόκκινο LED ανάβει για όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης ON Παράδειγμα χρήσης Προετοιμασία (Εικ. A) ♦ Καθαρίστε το ελαττωματικό σημείο με τη σπάτου- λα και απομακρύνετε όλα τα χαλαρά τμήματα. GR │ CY │ PFRS 1,5 B3    69 ■...
 • Seite 73 Καθαρισμός και γυάλισμα (Εικ. Η) ♦ Τέλος απομακρύνετε και τα τελευταία υπολείμ- ματα σκληρού κεριού με το σφουγγάρι λείαν- σης . Έτσι προσαρμόζεται ταυτόχρονα ο βαθμός γυαλάδας της επιφάνειας. Έτοιμο! │ GR │ CY ■ 70    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 74: Διόρθωση Σφαλμάτων

  και τη μύτη της συσκευής ρευστοποί- ησης κεριού μόνο σε κρύα κατάσταση με το πανί καθαρισμού ♦ Ξύστε τα υπολείμματα κεριού στη μύτη συσκευής ρευστοποίησης κεριού με την στρογγυλεμένη σπάτουλα GR │ CY │ PFRS 1,5 B3    71 ■...
 • Seite 75: Αποθήκευση Σε Περίπτωση Μη Χρήσης

  ρίες μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση. Παράρτημα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία τάσης 2 μπαταρίες 1,5 V (συνεχές ρεύμα) τύπου AA/LR6/Mignon Διαστάσεις περ. 14,7 x 3,5 x 2,2 εκ. Βάρος (συμπεριλ. μπαταριών) περ. 90 γρ. │ GR │ CY ■ 72    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 76: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται. Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής GR │ CY │ PFRS 1,5 B3    73 ■...
 • Seite 77: Διαδικασία Σε Περίπτωση Εγγύησης

  E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 345008_2004 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρ- βις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερό- μενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com │ GR │ CY ■ 74    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 78 Importeur ......86 DE │ AT │ CH │ PFRS 1,5 B3    75...
 • Seite 79: Einleitung

  Innenräumen ein. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestim- mungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwen- dung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. │ DE │ AT │ CH ■ 76    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 80: Verwendete Warnhinweise

  Personen- und Sachschäden führen. GEFAHR Benutzen Sie das Gerät nicht ► an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssig- keiten oder Gasen. DE │ AT │ CH │ PFRS 1,5 B3    77 ■...
 • Seite 81: Umgang Mit Batterien

  Schutzhandschuhe tragen. Batterien für Kinder unzugänglich ► aufbewahren. Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen. Entnehmen Sie die Batterien, wenn ► Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 78    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 82: Grundlegende Sicherheitshinweise

  Vermeiden Sie direkte Sonnenein- ■ strahlung. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte ■ Inbetriebnahme des Wachsschmelzers. Vermeiden Sie Hautkontakt mit der ■ Wachsschmelzerspitze und schützen Sie sich vor tropfendem Wachs. Es besteht Verbrennungsgefahr! DE │ AT │ CH │ PFRS 1,5 B3    79 ■...
 • Seite 83: Inbetriebnahme

  Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungs- materialien sind gekennzeichnet mit Ab kürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. │ DE │ AT │ CH ■ 80    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 84: Batterie Einlegen/Wechseln

  Sie alle losen Teile. Farbauswahl (Abb. B) ♦ Wählen Sie die passenden Farbtöne aus. Achten Sie darauf, dass immer mehrere Farb- töne von hell bis dunkel eingesetzt werden. DE │ AT │ CH │ PFRS 1,5 B3    81 ■...
 • Seite 85: Spachteln (Abb. E)

  Oberfläche angepasst. Fertig! Reinigung der Hobelrillen (Abb. I) ♦ Setzen Sie den Reinigungsschaber auf die Hobelrillen des Spachtels und schaben Sie die Wachsrückstände von den Hobelrillen ab. │ DE │ AT │ CH ■ 82    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 86: Fehlerbehebung

  Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien. Lagern Sie alle Teile des Fliesen-Reparatursets in dem Aufbewahrungs- koffer und an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. DE │ AT │ CH │ PFRS 1,5 B3    83 ■...
 • Seite 87: Entsorgung

  Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzli- chen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │ DE │ AT │ CH ■ 84    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 88: Garantiebedingungen

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei miss- bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. DE │ AT │ CH │ PFRS 1,5 B3    85 ■...
 • Seite 89: Abwicklung Im Garantiefall

  IAN 345008_2004 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zu- nächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 86    PFRS 1,5 B3...
 • Seite 90 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 06 / 2020 · Ident.-No.: PFRS1,5B3-062020-1 IAN 345008_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 345008 2004Pfrs 1.5 b3

Inhaltsverzeichnis