Parkside PBH 1050 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohr- und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HAMMER DRILL PBH 1050 A1
HAMMER DRILL
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
BORR- OCH MEJSELHAMMARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
BOOR- EN BEITELHAMER
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 102964
PORA- JA TALTTAVASARA
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
MARTEAU PERFORATEUR ET BURINEUR
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction des instructions d'origine
BOHR- UND MEISSELHAMMER
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBH 1050 A1

 • Seite 1 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL PORA- JA TALTTAVASARA operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORR- OCH MEJSELHAMMARE MARTEAU PERFORATEUR ET BURINEUR Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Pictured components ...........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Technical Data Intended use Rated input power: 1050 W Rated voltage: 230 V∼, 50 Hz The hammer drill and chisel hammer PBH 1050 A1 Idle speed: 0–980 / min is suitable for: Impact frequency: 0–5300 / min Hammer drilling bricks, concrete and stone...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings Main handle The term “power tool” in the warnings refers to your Hammer drilling in mains-operated (corded) power tool or battery-op- Concrete: a = 9.853 m / s , K = 1.5 m / s erated (cordless) power tool.
 • Seite 8: Personal Safety

  General power tool safety warnings 4. Power tool use and care current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. 3.
 • Seite 9: Safety Notes For Hammer Drills

  General power tool safety warnings / Start-up Depth stop tical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. O pen the wing screw Insert the depth stop in the additional Safety notes for hammer drills handle M ake sure that the toothing on the depth stop Wear hearing protection!
 • Seite 10: Setting The Function With The Function Selector Switch

  Start-up / Maintenance and Cleaning Selecting the direction Release the locking sleeve . This locks the tool holder. Pull the tool to ensure that it is firm- ly locked in place. Select the direction of rotation by setting the direc- tion switch Removing the quick-release chuck for Only use / adjust the rotation...
 • Seite 11: Service

  Maintenance and Cleaning / Service / Warranty / Disposal CAUTION! PRETENSION! Pull the locking and repaired parts. Any damage and defects extant sleeve back and release the dust cap on purchase must be reported immediately after Clean and grease components. unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date.
 • Seite 12: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Type / Description of product: Hammer drill PBH 1050 A1 Year of manufacture: 11–2014 Serial number: IAN 102964 Bochum, 30.11.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 13 Sisällysluettelo Yleistä Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 14 Laitteen osat............................Sivu 14 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus........................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 16 4.
 • Seite 14: Määräystenmukainen Käyttö

  Yleistä Pora- ja talttavasara PBH 1050 A1 Toimituksen sisältö 1 pora- ja talttavasara PBH 1050 A1 Yleistä Q 1 lisäkahva 1 pikakiinnitysistukka ja sovitin (katso kuva A) Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 3 poranterää (katso kuva B) täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä...
 • Seite 15: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Yleistä / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Työpaikkaturvallisuus Pääkahva Poravasarointi betoniin: a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja = 9,853 m / s , K = 1,5 m / s h(HD) hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huono Lisäkahva valaistus voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä käytä laitetta räjähdysvaaralli- Poravasarointi betoniin: = 8,967 m / s , K = 1,5 m / s...
 • Seite 16: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 3. Henkilöiden turvallisuus työkalua. Sopivan sähkötyökalun kanssa työskentelet paremmin ja varmemmin sen teho- a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, alueella. b) mitä teet ja toimi järkevästi sähkölait- Ä lä käytä mitään sähkötyökalua, teilla työskennellessäsi. Älä käytä jonka käynnistyskytkin on viallinen.
 • Seite 17: Poravasaroita Koskevat Turvallisuusohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttöönotto Poravasaroita koskevat Syvyysvaste turvallisuusohjeet A vaa siipiruuvi Käytä kuulosuojaimia! Melu Aseta syvyysvaste lisäkahvaan voi johtaa kuulon heikkenemiseen. V armistaudu, että syvyysrajoitttimn hammastus näyttää alaspäin. Käytä laitteen mukana toimitettuja V edä syvyysrajoitin niin pitkälle ulos, että lisäkahvoja.
 • Seite 18: Toiminnon Valitseminen Valintakytkimellä

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus Pyörimissuunnan valitseminen Pyörövarsiporan pikakiinnitysistukan irrottaminen: Vedä lisäistukan irrottamista varten lukitushylsy Valitse pyörimissuunta oikean/vasemman pyörimis- taaksepäin ja irrota lisäistukka. suunnan kytkimellä Oikean/vasemman pyörimissu- unnan kytkintä saa käyttää/asettaa vain Työkalujen asentaminen: laitteen ollessa pysähdyksissä. LOUKKAANTUMISVAARA! Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta Käynnistäminen ja aina ennen laitteella työskentelyä.
 • Seite 19: Huoltopalvelu

  Huolto ja puhdistus / Huoltopalvelu / Takuu / Hävittäminen Laitteen tulee olla aina puhdas, kuiva ja puhdas Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee öljystä tai voitelurasvasta. myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisista jo Poravasaran sisään ei saa päästä mitään nesteitä. ostettaessa olemassa olevista vahingoista ja puutteis- Käytä...
 • Seite 20: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Tyyppi / Laitekuvaus: Pora- ja talttavasara PBH 1050 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2014 Sarjanumero: IAN 102964 Bochum, 30.11.2014 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin. 20 FI...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 22 Avbildade komponenter ........................Sidan 22 Leveransomfattning ..........................Sidan 22 Tekniska data .............................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 23 2. Elsäkerhet ............................Sidan 23 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 24 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 24 5.
 • Seite 22: Avsedd Användning

  även vid vidare användning av 1 väska tredje man. 1 bruksanvisning Avsedd användning Tekniska data Borr- och mejselhammare PBH 1050 A1 är lämplig Nominell effekt: 1050 W för: Nominell spänning: 230 V∼, 50 Hz Slagborrning i tegel, betong och natursten Tomgångsvarvtal:...
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Totalvärden vibrationer (vektorsumma i tre riktningar) Begreppet elverktyg i säkerhetsinstruktionerna gäller fastställda enligt EN 60745: elverktyg med ström (med nätkabel) och batteridriv- na Elverktyg (utan nätkabel). Huvudhandtag Slagborrning i betong: Säkerhet på arbetsplatsen = 9,853 m / s , K = 1,5 m / s h(HD) Extra handtag...
 • Seite 24: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg anslutna och används på rätt sätt. av godkänd förlängningskabel för utomhusbruk reducerar risken för elstötar. Använd sådan utrustning för att minska förekom- f) Använd jordfelsbrytare om elverktyget mande damm och därmed förbundna risker. måste användas i fuktig omgivning. Användning av jordfelsbrytare minimerar risken Omsorgsfull hantering och för elstötar.
 • Seite 25: Service

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Idrifttagning 5. Service Greppositionen på extra handtaget förändras. Vrid vingskruven motsols och fäll a) L åt endast behörig elektriker reparera upp extra handtaget i önskat läge. utrustningen och använd endast re- D ra åt vingskruven igen.
 • Seite 26: Val Av Funktion Med Hjälp Av Funktionsväljaren

  Idrifttagning Montering av snabbchuck för borr med Vrid verktyget i verktygshållaren i det läge runda skaft: som krävs. För att montera extrachucken till borr med run- Vrid funktionsväljaren i rätt position för da skaft (se även bild A) drar du låshylsan mejslingen bakåt och sätter i extrachucken.
 • Seite 27: Underhåll Och Rengöring

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Avfallshantering Underhåll och rengöring ningsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex brytare och batterier. Produkten är endast avsedd RISK FÖR PERSONSKADOR! för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt. Dra alltid ut nätkabeln innan du utför åtgärder eller Vid missbruk och felaktig behandling, användande rengöring på...
 • Seite 28: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Typ / Beteckning: Borr- och mejselhammare PBH 1050 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2014 Serienummer: IAN 102964 Bochum, 30.11.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles.
 • Seite 29 Table des matières Introduction Utilisation conforme ..........................Page 30 Composants illustrés ...........................Page 30 Contenu de la livraison ........................Page 30 Caractéristiques techniques ........................Page 30 Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 1. Sécurité de la zone de travail ......................Page 31 2. Sécurité électrique ..........................Page 31 3.
 • Seite 30: Utilisation Conforme

  Le mode d’emploi fait partie intégrante de ce produit. Elle contient des indications importantes pour la sé- curité, l‘utilisation et le traitement des déchets. Avant 1 marteau perforateur et burineur PBH 1050 A1 d‘utiliser le produit, veuillez prendre connaissance 1 poignée supplémentaire de toutes les indications d’utilisation et de sécurité.
 • Seite 31: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Introduction / Avertissements de sécurité généraux pour l’outil Avertissements de sécurité Buriner : généraux pour l’outil Niveau de pression acoustique : 93,44 dB(A) Lire tous Niveau de puissance les avertissements de sécurité et acoustique : 104,44 dB(A) toutes les instructions. Ne pas suivre Incertitude K : 3 dB les avertissements et instructions peut donner lieu à...
 • Seite 32: Sécurité Des Personnes

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil tuyaux, les radiateurs, les cuisinières position arrêt avant de brancher l’outil et les réfrigérateurs. Il existe un risque au secteur et / ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter accru de choc électrique si votre corps est relié...
 • Seite 33: Maintenance Et Entretien

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil / Mise en service d) Conserver les outils à l’arrêt hors de la Tenez l‘appareil au niveau des poignées portée des enfants et ne pas permettre isolées lors de travaux au cours des- à des personnes ne connaissant pas quels l’outil pourrait toucher des lignes l’outil ou les présentes instructions de électriques dissimulées ou le cordon...
 • Seite 34: Butée De Profondeur

  Mise en service Butée de profondeur Relâchez à nouveau la douille de verrouillage . Le porte-outil est verrouillé. Contrôlez en ti- D esserrer la vis papillon rant sur l’outil qu’il soit bien verrouillé. Insérer la butée de profondeur dans la poi- Retrait du mandrin à...
 • Seite 35: Sélection Du Sens De Rotation

  Mise en service / Entretien et nettoyage / Service après-vente / Garantie Entretien et nettoyage Pour la procédure de burinage, tournez le sé- lecteur de fonction sur la position RISQUE DE BLES- SURE ! Toujours débrancher la fiche secteur de la Sélection du sens de rotation prise de courant avant d’effectuer des travaux sur l’appareil.
 • Seite 36: Garantie Mise Au Rebut

  Garantie / Mise au rebut Cet appareil bénéficie de 3 ans de garantie à compter de la date d’achat. L’appareil Service Belgique a été fabriqué avec soin et consciencieu- Tel.: 070 270 171 sement contrôlé avant sa distribution. (0,15 EUR/Min.) e-mail: kompernass@lidl.be Veuillez conserver le ticket de caisse en IAN 102964...
 • Seite 37: Traduction De L'original De La Déclaration De Conformité / Fabricant

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Type / Désignation de l‘appareil : Marteau perforateur et burineur PBH 1050 A1 Date de fabrication : 11–2014 Numéro de série : IAN 102964 Bochum, 30.11.2014 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Tous droits de modifications techniques à...
 • Seite 39 Inhoudsopgave Inleiding Correct gebruik ..........................Pagina 40 Afgebeelde componenten ......................Pagina 40 Inhoud van de levering ........................Pagina 40 Technische gegevens ........................Pagina 40 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 41 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 41 3.
 • Seite 40: Correct Gebruik

  1 blik smeervet menten bij doorgifte van het product aan derden. 1 draagkoffer 1 gebruiksaanwijzing Correct gebruik Technische gegevens De boor- en beitelhamer PBH 1050 A1 is geschikt voor het: Nominaal hamerboren in tegels, beton en steen opnamevermogen: 1050 W...
 • Seite 41: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Bewaar alle veiligheidstechnische Totale trillingswaarde (vectortotaal uit drie richtingen) instructies en aanwijzingen om deze berekend overeenkomstig EN 60745: eventueel later te kunnen raadplegen! Hoofd handgreep Boorhameren in beton: Het in de veiligheidsinstructies toegepaste begrip = 9,853 m / s , K = 1,5 m / s “elektrische gereedschappen”...
 • Seite 42: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen te hangen of om de steker uit de con- d) Verwijder de instelgereedschappen tactdoos te trekken. Houd de kabel of schroefsleutel voordat u het appa- verwijderd van hitte, olie, scherpe raat inschakelt. Een gereedschap of sleutel randen of bewegende apparaaton- dat / die zich in een draaiend onderdeel van derdelen.
 • Seite 43: Service

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Ingebruikname zijn met het apparaat of die deze aan- Houd het gereedschap vast aan de geï- wijzingen niet hebben gelezen. Elektri- soleerde grijpvlakken als u werkzaam- heden uitvoert waarbij het gereedschap sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer verborgen stroomleidingen of de eigen ze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Seite 44: Gereedschappen Plaatsen / Vervangen

  Ingebruikname Plaats de diepteaanslag in de extra hand- Laat de vergrendelingshuls los. Daardoor wordt greep de opname vergrendeld. Controleer de correcte L et op: de vertanding aan de diepteaanslag vergrendeling door aan het gereedschap te trekken. moet naar beneden wijzen. Snelspanboorhouder voor ronde T rek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat...
 • Seite 45: Draairichting Selecteren

  Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service / Garantie Draairichting selecteren Het apparaat moet altijd schoon, droog en vrij van olie of andere smeermiddelen zijn. Kies de draairichting door de schakelaar rechts- / Er mogen geen vloeistoffen in het binnenste linksloop te verstellen.
 • Seite 46: Garantie Afvoer

  Garantie / Afvoer Voer elektronische gereedschap- De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica- pen niet af via het huisafval! gefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schake- Conform de Europese richtlijn 2012 / 19 / EU be- laars of accu’s.
 • Seite 47: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Type / Benaming: Boor- en beitelhamer PBH 1050 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2014 Serienummer: IAN 102964 Bochum, 30.11.2014 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 49 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 50 Abgebildete Komponenten ........................Seite 50 Lieferumfang ............................Seite 50 Technische Daten ..........................Seite 50 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 51 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 51 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 52 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 52 5.
 • Seite 50: Einleitung

  Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. 1 Tragekoffer 1 Bedienungsanleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Der Bohr- und Meißelhammer PBH 1050 A1 ist geeignet zum: Nennaufnahmeleistung: 1050 W Hammerbohren in Ziegel, Beton und Gestein Nennspannung: 230 V∼, 50 Hz Meißeln in Beton, Gestein und Verputz...
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Allgemeine Sicherheitshinweise Gehörschutz tragen! für Elektrowerkzeuge Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Lesen Sie alle Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745: Sicherheitshinweise und Anwei- Hauptgriff sungen. Versäumnisse bei der Einhal- Bohrhämmern in tung der Sicherheitshinweise und Anweisungen Beton: a = 9,853 m / s , K = 1,5 m / s können elektrischen Schlag, Brand und / oder...
 • Seite 52: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Heizungen, Herden und Kühlschränken. Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Risiko von Verletzungen. c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re- Inbetriebnahme.
 • Seite 53: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Sicherheitshinweise für Hämmer zeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck- Tragen Sie Gehörschutz! Die dose, bevor Sie Geräteeinstellungen Einwirkung von Lärm kann Gehör- vornehmen, Zubehörteile wechseln verlust bewirken.
 • Seite 54: Tiefenanschlag

  Inbetriebnahme Das Gerät ist mit einer Leuchtdiode ausge- Stellen Sie den Funktions-Wahlschalter stattet. Diese leuchtet, sobald das Gerät an das das Bohrersymbol . Stromnetz angeschlossen wird. So signalisiert Schnellspannbohrfutter für Rundschaft- sie, dass das Gerät unter Spannung steht und bohrer einsetzen: dass es sich bei Betätigung des EIN- / AUS- Schalters sofort einschaltet.
 • Seite 55: Drehrichtung Auswählen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Meißelposition verstellen: Tipp: Diese beiden Grundregeln zu Drehzahlen Sie können mit dieser Funktion das Werkzeug für helfen Ihnen jedoch immer: den Meißelvorgang (siehe auch Abb. C, D) in die 1. großer Bohrdurchmesser = niedrigere Drehzahl erforderliche Position drehen.
 • Seite 56: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Garantie Service Schweiz Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Tel.: 0842 665566 rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde (0,08 CHF / Min., Mobilfunk sorgfältig produziert und vor Anlieferung max. 0,40 CHF / Min.) gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie E-Mail: kompernass@lidl.ch den Kassenbon als Nachweis für den Kauf IAN 102964...
 • Seite 57: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Typ / Gerätebezeichnung: Bohr- und Meißelhammer PBH 1050 A1 Herstellungsjahr: 11–2014 Seriennummer: IAN 102964 Bochum, 30.11.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informationsstatus Version des informations · stand van de informatie stand der Informationen: 11 / 2014 Ident.-No.: PBh1050a1112014-FI / se / Be / NL IAN 102964...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102964

Inhaltsverzeichnis