Parkside PBH 1050 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohr- und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HAMMER DRILL PBH 1050 B2
HAMMER DRILL
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
PERFORATORIUS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 273100
MŁOTOWIERTARKA PNEUMATYCZNA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
BOHR- UND MEISSELHAMMER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBH 1050 B2

 • Seite 1 HAMMER DRILL PBH 1050 B2 HAMMER DRILL MŁOTOWIERTARKA PNEUMATYCZNA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PERFORATORIUS BOHR- UND MEISSELHAMMER Nurodymai dėl valdymo ir saugumo Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalios naudojimo instrukcijos vertimas...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Pictured components ...........................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 7 General power tool safety warnings ..............Page 7 1. Work area safety..........................Page 8 2. Electrical safety ..........................Page 8 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Release button for function selector switch Additional handgrip Intended use Tool holder Dust cover The hammer drill and chisel hammer PBH 1050 B2 Locking sleeve is suitable for: Depth stop (not preinstalled) Hammer drilling bricks, concrete and stone Chiseling concrete, stone and plaster...
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General power tool safety warnings 1 Quick-release chuck with SDS-plus bit system Hammer drilling (see Fig. A) into Concrete: = 8.527 m / s h(HD) 3 Drill bits (Ø 6 / 8 / 10 mm x 150 mm) (see Fig. B) K = 1.5 m / s 1 Flat chisel 250 mm (see Fig.
 • Seite 8: Work Area Safety

  General power tool safety warnings 1. Work area safety 3. Personal safety a) Keep work area clean and well lit. a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operat- Cluttered or dark areas invite accidents. b) Do not operate power tools in explosive ing a power tool.
 • Seite 9: Service

  General power tool safety warnings / Start-up Safety notes for hammer drills b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power Wear hearing protection! tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 • Seite 10: Depth Stop

  Start-up Depth stop Release the locking sleeve . This locks the tool holder. Pull the tool to ensure that it is firmly Open the wing screw locked in place. Insert the depth stop in the additional Removing the quick-release chuck for handle round-shaft drills: Make sure that the toothing on the depth stop...
 • Seite 11: Selecting The Direction

  Start-up / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Selecting the direction Do not allow liquids to enter the hammer drill. Use a dry cloth to clean the housing. Select the direction of rotation by setting the direction Regularly clean the tool holder CAUTION! PRETENSION! Pull the locking switch Only use / adjust the rotation...
 • Seite 12: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal The warranty period will not be extended by repairs The following hazards may arise in connection with made unter warranty. This applies also to replaced the power tool’s construction and design: and repaired parts. Any damage and defects extant 1.
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Type / Description of product: Hammer drill PBH 1050 B2 Year of manufacture: 12–2015 Serial number: IAN 273100 Bochum, 31.12.2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Przeznaczenie produktu ........................Strona 16 Przedstawione komponenty ......................Strona 16 Zawartość ............................Strona 17 Dane techniczne ..........................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 18 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 18 3.
 • Seite 16: Wstęp

  WŁĄCZNIK/ WYŁĄCZNIK Kółko nastawcze wstępnego wyboru prędkości obrotowej Przeznaczenie produktu Przycisk ustalający WŁĄCZNIKA/ WYŁĄCZNIKA Młot obrotowo-udarowy PBH 1050 B2 przeznac- Dioda świecąca zony jest do: Przełącznik wybierania funkcji wiercenia udarowego w cegle, betonie i Przycisk zwalniający przełącznika wybierania naturalnej skale...
 • Seite 17: Zawartość

  : 101,62 dB(A) Niepewność pomiaru K: 3 dB Zawartość Zakładać ochraniacze na uszy! 1 młotowiertarka pneumatyczna PBH 1050 B2 Całkowita wartość drgań: 1 rękojeść dodatkowa Wartość całkowita drgań (suma wektorowa trzech 1 szybkomocujący uchwyt wiertarski z mocowaniem kierunków) wyznaczone zgodnie z normą EN 60745: wg systemu SDS Plus (patrz rys.
 • Seite 18: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Ogólne wskazówki Q adapterowych razem z urządzeniami bezpieczeństwa dla wyposażonymi w uziemienie ochronne. elektronarzędzi Niezmienione wtyki sieciowe i pasujące wtykowe gniazdka sieciowe zmniejszają ryzyko poraże- Przeczytaj nia prądem elektrycznym. wszystkie wskazówki dotyczące b) Unikaj kontaktu fizycznego z powier- bezpieczeństwa oraz instrukcje! zchniami uziemionymi takimi jak Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek doty-...
 • Seite 19: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Staranne obchodzenie się lekarstw. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu i użytkowanie narzędzi urządzenia może prowadzić do poważnych elektrycznych obrażeń ciała. b) Noś osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj do swojej pracy przeznaczonego do osobistego wyposażenia ochronnego takiego jak maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgo- niej narzędzia elektrycznego.
 • Seite 20: Serwis

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchomienie i w taki sposób, jaki jest zalecany dla zagrożenia natrafienia na przewody elektrycz- tego specjalnego typu urządzenia. ne, gazowe lub wodno-kanalizacyjne. Przed Uwzględniaj przy tym warunki robo- nawierceniem otworu w ścianie lub inną jej cze i wykonywane czynności.
 • Seite 21: Zakładanie / Zdejmowanie Narzędzi

  Uruchomienie Zakładanie / zdejmowanie Zakładanie narzędzi: narzędzi NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA! Przed wszystkimi pracami Zakładanie narzędzia: wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z W celu założenia narzędzia należy lekko gniazda sieciowego. posmarować uchwyt narzędziowy W celu nałożenia narzędzia należy odciągnąć Wybieranie funkcji za pomocą do tyłu tulejkę...
 • Seite 22: Włączanie I Wyłączanie

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja Zmian położenia przełącznika Urządzenie musi być stale czyste, suche i wolne kierunku obrotów w prawo / w lewo wolno od oleju i smarów. dokonywać wyłącznie wówczas, gdy urządzenie Do wnętrza młotowiertarki nie mogą dostać się nie jest w ruchu.
 • Seite 23: Utylizacja

  Gwarancja / Utylizacja ani uszkodzeń części łatwo łamliwych / podatnych Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploato- na uszkodzenia mechaniczne, np. wyłączników, aku- wanego urządzenia udziela urząd gminy lub miasta. mulatorów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie Pozostałe ryzyko do użytku domowego, a nie do zastosowań profe- sjonalnych.
 • Seite 24: Tłumaczenie Oryginału Deklaracji Zgodności We / Producent

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Typ / Oznaczenie urządzenia: Młotowiertarka pneumatyczna PBH 1050 B2 Date of manufacture (DOM): 12–2015 Numer seryjny: IAN 273100 Bochum, 31.12.2015 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami są...
 • Seite 25 Turinys Įžanga Naudojimas pagal paskirtį ......................Puslapis 26 Pavaizduoti komponentai ......................Puslapis 26 Pakuotės turinys ..........................Puslapis 27 Techniniai duomenys ........................Puslapis 27 Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai ........Puslapis 27 1. Darbo vietos sauga .........................Puslapis 28 2. Elektrinė sauga ........................Puslapis 28 3. Žmonių sauga ..........................Puslapis 28 4.
 • Seite 26: Įžanga

  Šviesdiodis Funkcijų perjungiklis Naudojimas pagal paskirtį Funkcijų perjungiklio atleidimo mygtukas Papildoma rankena Smūginis gręžtuvas ir kirstuvas PBH 1050 B2 yra Įrankio patronas skirtas: Gaubtelis nuo dulkių plytų, betono ir uolienų smūginiam gręžimui; Fiksuojamoji įvorė betono, uolienų ir tinko kirtimui;...
 • Seite 27: Pakuotės Turinys

  Įžanga / Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai Pakuotės turinys Naudokite klausos apsaugos priemones! Bendroji vibracijos vertė: 1 perforatorius PBH 1050 B2 1 papildoma rankena Bendrosios vibracijos vertės (trijų krypčių vektorių 1 greitojo tvirtinimo griebtuvas su „SDS-plus“ sistemos suma) apskaičiuota pagal EN 60745: adapteriu (žr.
 • Seite 28: Darbo Vietos Sauga

  Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai ris patvirtintas naudoti lauke. Naudojant akumuliatorinius elektrinius įrankius (veikiančius be elektros tinklo laido). lauke naudoti patvirtintą ilginimo kabelį, sumažėja elektros smūgio pavojus. f) Jei neišvengiamai tenka naudoti 1. Darbo vietos sauga elektrinį įrankį drėgnoje aplinkoje, naudokite jungtuvą...
 • Seite 29: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Veiksmai Su Juo

  Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai dalių. Judančios dalys gali įtraukti laisvus g) Elektrinį įrankį, jo priedėlius, antgalius ir kt. naudokite laikydamiesi šios inst- drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus. g) Jei montuojamas dulkių siurbimo ar rukcijos. Atsižvelkite į darbo sąlygas ir surinkimo įrenginys, įsitikinkite, ar jis atliekamos užduoties pobūdį.
 • Seite 30: Naudojimo Pradžia

  Naudojimo pradžia Naudojimo pradžia Greitojo tvirtinimo griebtuvas apskritam grąžtui įtvirtinti Papildomos rankenos pasukimas Nenaudokite greitojo tvirtinimo Nurodymas: saugos sumetimais šį prietaisą gali- griebtuvo apskritam grąžtui įtvirtinti, kai dirbate ma naudoti tik sumontavus papildomą rankeną smūginio gręžimo arba kirtimo režimu! (žr. C, D ir E pav.). Nustatykite funkcijų...
 • Seite 31: Sukimosi Krypties Parinkimas

  Naudojimo pradžia / Priežiūra ir valymas / Klientų aptarnavimas Sūkių skaičiaus parinkimas Funkcija Simbolis Smūginis gręžimas Sūkių skaičiaus reguliatoriumi galite pasirinkti fiksuotą sūkių skaičių. Kirtimas Tai, koks sūkių skaičius tinkamiausias, priklauso nuo medžiagos, kurią gręžiate ar kertate. Reko- menduojame atlikti keletą praktinių bandymų, Kirtimo padėties kurie padės pasirinkti tinkamiausią...
 • Seite 32: Klientų Aptarnavimas Garantija Išmetimas

  Klientų aptarnavimas / Garantija / Išmetimas Nurodymas: neišvardytas atsargines dalis (pvz., Karštosios linijos darbo laikas: Darbo dienomis 8.00–20.00 val. (Vidurio Euro- anglinius šepetėlius, jungiklį) galite užsisakyti kreipęsi pos laiku) į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Garantija Išmetimas Šiam prietaisui suteikiama garantija, kuri Pakuotė...
 • Seite 33: Originali Es Atitikties Deklaracija / Gamintojas

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-6:2010 Tipas / prietaiso žymuo: Perforatorius PBH 1050 B2 Pagaminimo metai: 12–2015 Serijos numeris: IAN 273100 Bochumas, 31.12.2015 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Gaminio tobulinimo tikslu pasiliekame teisę daryti...
 • Seite 35 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 36 Abgebildete Komponenten ........................Seite 36 Lieferumfang ............................Seite 37 Technische Daten ..........................Seite 37 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ......Seite 37 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 38 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 38 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 38 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 39 5.
 • Seite 36: Einleitung

  Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Drehzahlvorwahl Feststelltaste für EIN- / AUS-Schalter Leuchtdiode Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funktions-Wahlschalter Entriegelungstaste für Funktions-Wahlschalter Der Bohr- und Meißelhammer PBH 1050 B2 ist Zusatz-Handgriff geeignet zum: Werkzeugaufnahme Hammerbohren in Ziegel, Beton und Gestein Staubschutz-Kappe Meißeln in Beton, Gestein und Verputz Verriegelungshülse...
 • Seite 37: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Lieferumfang Schwingungsgesamtwert: Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier 1 Bohr- und Meißelhammer PBH 1050 B2 Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745: 1 Zusatz-Handgriff 1 Schnellspannbohrfutter mit Aufnahme nach dem Bohrhämmern SDS-plus-System (siehe Abb. A) in Beton: = 8,527 m / s h(HD) 3 Bohrer (Ø...
 • Seite 38: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Schlages. e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den 1.
 • Seite 39: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Gerät nicht benutzen, die mit diesem Schraubenschlüssel, bevor Sie das nicht vertraut sind oder diese Anwei- Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werk- sungen nicht gelesen haben. Elektrowerk- zeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden zeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
 • Seite 40: Zusatz-Handgriff Schwenken

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme führen, bei denen das Einsatzwerkzeug Setzen Sie den Tiefenanschlag in den Zu- verborgene Stromleitungen oder das satz-Handgriff ein. eigene Netzkabel treffen kann. Der Achten Sie darauf, dass die Zahnung am Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung Tiefenanschlag nach unten zeigt.
 • Seite 41: Funktion Auswählen Mit Funktions-Wahlschalter

  Inbetriebnahme durch Ziehen des Werkzeugs die einwandfreie Drehen Sie für den Meißelvorgang den Funk- Verriegelung. tions-Wahlschalter in die Position Schnellspannbohrfutter für Rundschaft- Drehrichtung auswählen bohrer entnehmen: Ziehen Sie zum Entnehmen des Zusatzbohrfutters die Verriegelungshülse nach hinten und ent- Wählen Sie die Drehrichtung durch Verstellen des nehmen Sie das Zusatzbohrfutter.
 • Seite 42: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie Wartung und Reinigung Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, VERLETZUNGSGEFAHR! Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 • Seite 43: Entsorgung

  2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehör- schutz getragen wird. Typ / Gerätebezeichnung: 3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwin- Bohr- und Meißelhammer PBH 1050 B2 gungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht Herstellungsjahr: 12–2015 ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 12 / 2015 · Ident.-No.: PBH1050B2122015-PL / LT IAN 273100...

Diese Anleitung auch für:

Ian 273100

Inhaltsverzeichnis