Herunterladen Diese Seite drucken

AEG HC652600EB Benutzerinformation

Vorschau ausblenden

Werbung

HC652600EB
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
20
37
56

Werbung

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für AEG HC652600EB

  Inhaltszusammenfassung für AEG HC652600EB

 • Seite 1 NL Gebruiksaanwijzing HC652600EB EN User manual FR Notice d'utilisation DE Benutzerinformation...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  9. TECHNISCHE INFORMATIE ..........19 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Seite 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor in- stallatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente inva- liditeit.
 • Seite 4: Veiligheidsvoorschriften

  • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. • Probeer brand nooit met water te blussen, maar scha- kel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
 • Seite 5 NEDERLANDS Aansluiting aan het 2.2 Gebruik elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden WAARSCHUWING! of elektrische schokken. Gevaar voor brand en elektrische schokken. • Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en • Alle elektrische aansluitingen moeten beschermfolie. door een gediplomeerd elektromon- •...
 • Seite 6: Beschrijving Van Het Product

  2.3 Onderhoud en reiniging raat. WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! Risico op schade aan het appa- Risico op schade aan het appa- raat. raat. • Reinig het apparaat regelmatig om te • Zet geen heet kookgerei op het be- voorkomen dat het materiaal van het dieningspaneel.
 • Seite 7 NEDERLANDS instelling. Dit voorkomt oververhitting • Het oppervlak van de grill wordt in on- van het eten en zorgt ervoor dat voed- geveer 4 minuten tot een temperatuur sel met weinig vet kan worden bereid van 180 °C verwarmd. De temperatuur en de voedingswaarde behouden van het grilloppervlak neemt in onge- blijft.
 • Seite 8: Dagelijks Gebruik

  Tiptoets -functie Timerdisplay Geeft de tijd in minuten weer. Tonen dat de timer met optelfunctie in werking is (1 tot 59 minuten). Toont dat de timer met aftelfunctie in werking is (1 tot 99 minuten) of dat de kookwekker in werking is.
 • Seite 9 NEDERLANDS voorwerp of reinig het bedieningspa- 4.3 Temperatuurinstelling neel. • U een grillzone niet uitschakelt of de temperatuur verandert. Na 90 minuten gaat branden en wordt het appa- raat uitgeschakeld. Voor het volgende gebruik, dient u de grillzone in te stel- len op Raak de bedieningsstrip daar aan waar •...
 • Seite 10 10 www.aeg.com Kinderbeveiliging uitschakelen en raak aan om de timer • Schakel het kooktoestel in met uit te schakelen. Het symbool gaat uit en gaat aan. Stel geen kookstand in. Raak seconden aan. Het symbool gaat Wanneer de twee timerfuncties branden.
 • Seite 11: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS 5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS 5.1 Eten bereiden met Teppan Plaats geen kookgerei in het midden van de kookplaat tussen Yaki de zones, omdat de oneffenheid de pannen instabiel kan maken. U bereidt het voedsel direct op de grill- Bakken op de kookplaat waar de plaat, met of zonder vet.
 • Seite 12 12 www.aeg.com Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Kalfsbout 10 minuten, draaien na 5 minuten Kalfsmedaillons, dikte 10 minuten, draaien na 5 van 4 cm minuten Kalfsstuk, 3-4 cm dik 6 minuten, draaien na 3 minuten Kalfslapjes, naturel 5 minuten, draaien na 2½...
 • Seite 13: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Varkensfilet 6–8 minuten, goed aan- gebakken aan alle zijden Lamsvlees 160–180 Verwarm het apparaat voor. Lamsbout 10 minuten, draaien na 5 minuten Lamsfilet 10 minuten, draaien na 5 minuten De filet moet aan beide zijden worden gebakken Lamssteaks 6 - 8 minuten, draaien na...
 • Seite 14: Probleemoplossing

  14 www.aeg.com WAARSCHUWING! Maak het apparaat schoon met een Scherpe voorwerpen en schuren- vochtige doek de reinigingsmiddelen beschadi- Droog het apparaat af met een gen het apparaat. schone doek. Het reinigen van het apparaat Wanneer het apparaat droog is, met een stoomstraal- of hoge-...
 • Seite 15: Montage

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing De restwarmte-indicatie De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kort- gaat niet aan. stondig is gebruikt. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice. Er klinkt een geluid en U heeft iets geplaatst op .
 • Seite 16 16 www.aeg.com 8.3 Het bevestigen van de plaat. Rek het afdichtband daarbij niet uit. De plaats van het punt waar de afdichtstrip. strip samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. Duw • Het werkblad op de plaats van de uit- de twee uiteinden tegen elkaar als u snijding reinigen.
 • Seite 17 NEDERLANDS min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Dicht het gat tussen het werkblad en • Trek overmatige siliconen eraf met de het glaskeramiek met siliconen. schraper. • Breng wat sop op de siliconen aan. 8.5 De installatie van meer dan één apparaat Aanvullende onderdelen:aansluit- Gebruik alleen speciaal hittebe-...
 • Seite 18 18 www.aeg.com Schroef losjes de bevestigingspla- ten in de juiste gaten van de be- schermende behuizing. Plaats het eerste apparaat in de opening van het werkblad. Plaats de verbindingstang in de opening van het werkblad en duw de halve breedte omhoog tegen het appa- raat.
 • Seite 19: Technische Informatie

  NEDERLANDS 9. TECHNISCHE INFORMATIE Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5.6 kW Made in Switzerland Ser.Nr... 5.6 kW 10. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het elektronische apparaten.
 • Seite 20 9. TECHNICAL INFORMATION ..........36 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Seite 21: Safety Information

  ENGLISH 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, careful- ly read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use cau- ses injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Seite 22: Safety Instructions

  22 www.aeg.com • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
 • Seite 23 ENGLISH pliance or hot cookware, when you • If the surface of the appliance is connect the appliance to the near cracked, disconnect immediately the sockets appliance from the power supply. This to prevent an electrical shock. • Make sure the appliance is installed correctly.
 • Seite 24: Product Description

  24 www.aeg.com does not have an unwanted effect on not use abrasive products, abrasive the performance of the appliance. cleaning pads, solvents or metal ob- jects. 2.3 Care and Cleaning 2.4 Disposal WARNING! Risk of damage to the appliance. WARNING! Risk of injury or suffocation.
 • Seite 25 ENGLISH 3.2 General overview Rear grilling zone 2800W Front grilling zone 2800W Glass bar Control panel 3.3 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. Sensor field Function To activate and deactivate the appli- ance.
 • Seite 26: Daily Use

  26 www.aeg.com Sensor field Function To set the roasting zone. . To set the Timer functions. Control bar To set the heat temperature. 3.4 Heat setting displays Display Description The roasting zone is off. The roasting zone operates. There is a malfunction.
 • Seite 27 ENGLISH Touch the control bar at the heat set- The Count up timer ting. Change to the left or the right, if it Use the Count up timer to monitor how is necessary. Do not release before you long the cooking zone operates. have a correct heat setting.
 • Seite 28: Helpful Hints And Tips

  28 www.aeg.com 4.7 OffSound Control To stop this function touch . The heat setting that you set before comes on. (Deactivation and activation of When you stop the appliance, you also the sounds) stop this function. Deactivation of the sounds 4.6 The Child Safety Device...
 • Seite 29 ENGLISH When the temperature is too high, the fat begins to produce smoke. This tem- perature is called the smoke point. Fats/Oils Max. temperature (°C) Smoke point (°C) Butter Pork fat Beef fat Olive oil Sunflower oil Groundnut oil Coconut oil Always preheat the appliance.
 • Seite 30 30 www.aeg.com Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Beef steak blutig, rare 6 minutes, turn after 3 minutes. Beef steak rosa, medium 180 8 minutes, turn after 2 minutes. Beef steak durch, well 8 minutes, turn after 4 done minutes.
 • Seite 31: Care And Cleaning

  ENGLISH Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Fried egg Preheat the appliance. Crepes/Omelettes 140-160 Preheat the appliance. Fruits 140-160 Preheat the appliance. Vegetables 140-160 10 – 20 minutes, turn several times. Vegetables 140-160 10 - 15 minutes, under a cooking lid (turn halfway through).
 • Seite 32: Troubleshooting

  32 www.aeg.com Glass bar is attached to the ceramic • Make sure that the pans and pots do plate. not touch the glass bar. • Do not put the pots on the glass bar. 7. TROUBLESHOOTING Problem Possible cause and remedy You cannot activate the •...
 • Seite 33: Installation

  ENGLISH 8. INSTALLATION WARNING! • Replace the damaged mains cable Refer to the Safety chapters. with a special cable (type H05BB-F Tmax 90°C; or higher). Speak to your Before the installation local Service Centre. 8.3 To attach the seal. Before the installation of the appliance, record the information below from the •...
 • Seite 34 34 www.aeg.com min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Seal the gap between the worktop • Pull off the excess silicone with the and glass ceramic with silicone. scraper. • Put some soapy water on the silicone.
 • Seite 35 ENGLISH The installation of more than one appli- ance Put down the dimension of the work- top cut out and saw it out. Put the appliances one at time on some soft surface, a blanket for ex- ample, with the bottom side up. Put the seal stripe around the lower edge of the appliance along the outer edge of the glass ceramic.
 • Seite 36: Technical Information

  Carefully remove silicon that came out with a shaving blade. Clean glass ceramic fully. 9. TECHNICAL INFORMATION Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5.6 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Seite 37 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ......... . . 55 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à...
 • Seite 38: Consignes De Sécurité

  38 www.aeg.com 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneu- sement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y ré- férer ultérieurement.
 • Seite 39: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. • Il peut être dangereux de laisser chauffer de la grais- se ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie. •...
 • Seite 40 40 www.aeg.com • Assurez-vous de laisser un espace de d'ouverture des contacts d'au moins ventilation de 2 mm entre le plan de 3 mm. travail et l'avant de l'unité qui se trou- • N'utilisez que des systèmes d'isolation ve dessous. La garantie ne couvre pas appropriés : des coupe-circuits, des...
 • Seite 41 FRANÇAIS bles. Tenez les flammes ou les objets de l'appareil. Ils ne sont pas signes chauds éloignés des graisses et de d'un dysfonctionnement. l'huile lorsque vous vous en servez • Une utilisation fréquente de l'appareil pour cuisiner. peut provoquer une irrégularité de la •...
 • Seite 42: Description De L'appareil

  42 www.aeg.com 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 3.1 Les caractéristiques – Recueille les petits restes d'aliments et de liquides, faciles à nettoyer essentielles de votre appareil après utilisation. • La surface de cuisson comporte 2 cou- • Il est possible de maintenir la tempé- ches en acier inoxydable séparées par...
 • Seite 43 FRANÇAIS 3.3 Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées. Touche sensitive Fonction Pour allumer et éteindre l'appareil. Pour verrouiller ou déverrouiller le ban- deau de commande.
 • Seite 44: Utilisation Quotidienne

  44 www.aeg.com Affichage Description Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux : continuer la cuisson/maintien au chaud/chaleur résiduelle. Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé. La fonction d'arrêt automatique est activée. 3.5 OptiHeat Control (Voyant OptiHeat Control indique le niveau de chaleur résiduelle.
 • Seite 45 FRANÇAIS Il est possible de sélectionner la Appuyez sur fonction de minuterie pour les Le symbole s'éteint et s'affiche. zones de cuisson actives et dont • Pour voir comment fonctionne la zo- le niveau de cuisson est réglé. ne de cuisson :paramétrez la zone de •...
 • Seite 46: Conseils Utiles

  46 www.aeg.com 4.6 Dispositif de sécurité 4.7 OffSound Control enfants (Désactivation et activation des signaux sonores) Ce dispositif permet d'éviter une utilisa- tion involontaire de l'appareil. Désactivation des signaux Activation du dispositif de sécurité sonores enfants • Allumez la table de cuisson en appuy- Mettez l'appareil à...
 • Seite 47 FRANÇAIS Ne posez pas de récipients au 5.2 Exemples de cuisson milieu de la surface de cuisson Utilisation de graisses et d'huiles entre les deux zones, car la surfa- Si la température est trop élevée, la ce inégale peut les faire vaciller. graisse se met à...
 • Seite 48 48 www.aeg.com Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Emincé de veau, sauce à 6 minutes, retournez au la crème bout de 3 minutes. Les morceaux de viande ne doivent pas se toucher. Bœuf 160–180 Préchauffez l'appareil. Steak de bœuf, bleu 2 minutes, retournez au bout de 1 minute.
 • Seite 49: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Filet d'agneau 10 minutes, retournez au bout de 5 minutes. Le fi- let doit être frit des deux côtés. Pavés d'agneau 6 - 8 minutes, retournez au bout de 3 - 4 minutes. Volaille 140–160 Préchauffez l'appareil.
 • Seite 50: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  50 www.aeg.com rôtissage à l'aide d'une spatule et poussez-les dans le réceptacle. Frottez l'appareil avec un chiffon propre jusqu'à ce qu'il soit sec. 6.2 Nettoyer lorsque l'appareil est froid Appliquez un agent nettoyant habi- tuel sur la surface de cuisson et lais- sez agir pendant 5 minutes.
 • Seite 51: Installation

  FRANÇAIS Problème Cause et solution possibles Un signal sonore retentit Vous avez posé quelque chose sur . Retirez l'ob- et l'appareil s'allume jet de la touche sensitive. puis s'éteint. Au bout de 5 secondes, un autre si- gnal sonore retentit. La fonction d'arrêt automatique est activée.
 • Seite 52 52 www.aeg.com 8.3 Pour fixer le joint. section vitrocéramique. N'étirez pas le joint. Les points de jonction doivent se • Nettoyez la zone de découpe du plan trouver au milieu d'un des côtés. de travail. Après avoir mesuré la longueur (pré- voyez quelques mm en plus), appuyez •...
 • Seite 53 FRANÇAIS min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Isolez l'espace entre le plan de travail • Retirez l'excédent de silicone avec le et la vitrocéramique avec du silicone. grattoir. • Appliquez de l'eau savonneuse sur le silicone.
 • Seite 54 54 www.aeg.com Placez le joint d'étanchéité autour du bord inférieur de l'appareil le long du bord externe de la surface vitrocéramique. Vissez légèrement les plaques de fi- xation dans les trous prévus dans le boîtier de protection. Placez le premier appareil dans la découpe du plan de travail.
 • Seite 55: Caracteristiques Techniques

  FRANÇAIS 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5.6 kW Made in Switzerland Ser.Nr... 5.6 kW 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le...
 • Seite 56 9. TECHNISCHE DATEN ............73 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Seite 57: Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Ge- räts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Herstel- ler haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Ver-...
 • Seite 58: Sicherheitshinweise

  58 www.aeg.com • Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand füh- ren. • Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu lö- schen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bede- cken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
 • Seite 59 DEUTSCH entstehen, sind von der Garantie aus- aus dem Halter entfernt werden kön- genommen. nen), Fehlerstromschutzschalter und Schütze. • Der Boden des Geräts kann heiß wer- den. Wir empfehlen eine feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät anzu- 2.2 Gebrauch bringen, damit der Boden nicht zu- WARNUNG! gänglich ist.
 • Seite 60: Gerätebeschreibung

  60 www.aeg.com • Die von sehr heißem Öl freigesetzten • Eine häufige Verwendung des Geräts Dämpfe können eine Selbstzündung kann Oberflächenunebenheiten verur- verursachen. sachen. Diese haben jedoch keine un- erwünschten Auswirkungen auf die • Bereits verwendetes Öl kann Lebens- Geräteleistung.
 • Seite 61 DEUTSCH • Jede Teppan Yaki Grill-Oberfläche ist • Durch den Thermostat mit ablesbarer ein Unikat, da sie von Hand bearbeitet Temperatureinstellung wird die erfor- und von Schleif-Spezialisten geschlif- derliche Temperatur konstant gehal- fen wird. Abweichungen im Schliff-Bild ten. Dadurch wird ein Überhitzen der sind normal und haben keine Funkti- Speisen vermieden und ein fettarmes, onseinschränkungen des Gerätes zur...
 • Seite 62 62 www.aeg.com Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensorfeld Funktion Ein- und Ausschalten des Geräts. Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds. Ein- und Ausschalten der Reinigungs- funktion. Temperaturanzeige Zeigt die Temperatur an.
 • Seite 63: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 4. TÄGLICHER GEBRAUCH WARNUNG! geschaltet. Entfernen Sie den Gegen- Siehe Sicherheitshinweise. stand oder reinigen Sie das Bedien- feld. 4.1 Ein- und Ausschalten • Eine Kochzone wurde nicht ausge- schaltet bzw. die Temperatur nicht ge- Berühren Sie 1 Sekunde lang , um ändert.
 • Seite 64 64 www.aeg.com • So schalten Sie den Signalton aus: 4.5 Verriegelung Berühren Sie Das Bedienfeld kann mit Ausnahme von verriegelt werden. So wird verhindert, Der Garzeitmesser dass die Kochstufe versehentlich geän- dert wird. Verwenden Sie den Garzeitmesser, um Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
 • Seite 65: Praktische Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH 4.7 OffSound Control • Bei der Berührung von (Aktivierung und • Bei Ablauf des Kurzzeitweckers. Deaktivierung des Signaltons) • Bei Ablauf des Kurzzeitmessers. • Das Bedienfeld ist bedeckt. Deaktivieren des Signaltons Aktivieren des Signaltons Schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät aus.
 • Seite 66 66 www.aeg.com Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Fisch und Schalentiere 140–160 Gerät vorheizen. Lachsfilets 8 Minuten, nach 4 Minu- ten wenden. Riesengarnelen (ohne 6 Minuten, nach 3 Minu- Schale) ten wenden. Haifischsteaks, ca. 2,5 cm 10 Minuten, nach 5 Mi- dick nuten wenden.
 • Seite 67 DEUTSCH Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Châteaubriand 160 und dann 100 Das Fleisch auf allen Sei- ten in Öl anbraten (nur wenden, wenn das Fleisch nicht an der Pfan- ne haftet). 10 Minuten auf einer Seite fertig ga- ren (100 °C). Schweinefleisch 160–180 Gerät vorheizen.
 • Seite 68: Reinigung Und Pflege

  68 www.aeg.com Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Kochen von vorgekoch- 140-160 10 - 15 Minuten, dabei tem Reis mehrmals wenden. Kochen von vorgekoch- 140-160 15 - 20 Minuten, nach ten Nudeln der Hälfte der Zeit wen- den. 6. REINIGUNG UND PFLEGE Reinigen Sie das Gerät nach jedem Ge-...
 • Seite 69: Fehlersuche

  DEUTSCH 7. FEHLERSUCHE Problem Mögliche Ursache und Abhilfe Das Gerät kann nicht • Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig eingeschaltet oder be- berührt. Berühren Sie nur ein einzelnes Sensor- dient werden. feld. • Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
 • Seite 70: Montage

  70 www.aeg.com 8. MONTAGE WARNUNG! • Ein beschädigtes Netzkabel muss Siehe Sicherheitshinweise. durch ein entsprechendes Spezialka- bel (Typ H05BB-F Tmax 90 °C oder Vor der Montage höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst. Notieren Sie vor der Montage des Ge- 8.3 Anbringen der Dichtung.
 • Seite 71 DEUTSCH min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Dichten Sie den Spalt zwischen der Ar- • Entfernen Sie das überschüssige Sili- beitsplatte und der Glaskeramik mit kon mit einem Schaber. Silikon ab. • Geben Sie etwas Seifenlauge auf das Silikon.
 • Seite 72 72 www.aeg.com Arbeitsplattenausschnitt 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Abstand zur Wand: min. 50 mm Tiefe: 490 mm Breite: Addieren Sie die Breiten aller ein- zubauenden Geräte und subtrahieren Sie 20 mm (siehe auch „Übersicht über alle Gerätebreiten“).
 • Seite 73: Technische Daten

  Entfernen Sie das überschüssige Si- likon vorsichtig mit einer Rasierklin- Reinigen Sie die Glaskeramikober- fläche. 9. TECHNISCHE DATEN Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5.6 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Seite 74 74 www.aeg.com...
 • Seite 75 DEUTSCH...
 • Seite 76 www.aeg.com/shop...