Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
AEG HC652600EB Benutzerinformation
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HC652600EB:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

HC652600EB
NL TEPPAN YAKI-GRILLPLAAT
EN TEPPAN YAKI GRILL PLATE
FR GRILL TEPPAN YAKI
DE TEPPAN YAKI GRILLPLATTE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
22
41
62

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltszusammenfassung für AEG HC652600EB

 • Seite 1 NL TEPPAN YAKI-GRILLPLAAT HC652600EB GEBRUIKSAANWIJZING EN TEPPAN YAKI GRILL PLATE USER MANUAL FR GRILL TEPPAN YAKI NOTICE D'UTILISATION DE TEPPAN YAKI GRILLPLATTE BENUTZERINFORMATION...
 • Seite 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 5 Veiligheidsvoorschriften 8 Beschrijving van het product 10 Dagelijks gebruik 13 Nuttige aanwijzingen en tips 15 Onderhoud en reiniging 16 Probleemoplossing 17 Montage 21 Technische informatie In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.
 • Seite 4: Veiligheidsinformatie

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
 • Seite 5: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften • Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken. • Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden. • Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is, schakel het appa- raat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
 • Seite 6 Veiligheidsvoorschriften • Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werk- zaamheden dan ook uitvoert. • Gebruik de juiste stroomkabel. • Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken. • Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aan- sluit •...
 • Seite 7 Veiligheidsvoorschriften • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare produc- ten in, bij of op het apparaat. WAARSCHUWING! Risico op schade aan het apparaat. • Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel. • Laat kookgerei niet droogkoken. •...
 • Seite 8: Beschrijving Van Het Product

  Beschrijving van het product BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT De belangrijkste eigenschappen van uw apparaat • De kookplaat bestaat uit 2 lagen roestvrij staal met een laag aluminium ertussen. De plaat heeft een hoge thermale capaciteit die een snelle daling van de temperatuur voor- komt (bijvoorbeeld als u vlees bereidt dat rechtstreeks uit de koelkast komt).
 • Seite 9 Beschrijving van het product Indeling Bedieningspaneel Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. Tiptoets -functie Het apparaat in- en uitschakelen. Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen. De reinigingsfunctie in- en uitschakelen. Temperatuurdisplay Voor het weergeven van de temperatuur.
 • Seite 10: Dagelijks Gebruik

  Dagelijks gebruik OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING! Gevaar van brandwonden door restwarmte! OptiHeat Control geeft het niveau van de restwarmte aan. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.
 • Seite 11 Dagelijks gebruik • Voor het afstellen van de kookzone:raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, gaat branden. • De timer met aftelfunctie activeren: raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( minuten).
 • Seite 12 Dagelijks gebruik Raak om deze functie te starten aan. Het symbool gaat gedurende 4 seconden bran- den. De timer blijft aan. Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld ver- schijnt. Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat.
 • Seite 13: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  Nuttige aanwijzingen en tips NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Eten bereiden met Teppan Yaki U bereidt het voedsel direct op de grillplaat, met of zonder vet. U kunt ook pannen gebrui- ken maar de opwarmtijd is langer dan op de glazen keramische kookplaat of op de gaskook- plaat.
 • Seite 14 Nuttige aanwijzingen en tips Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Scholfilets 6 minuten, draaien na 3 minu- Kalfsvlees 140–180 Verwarm het apparaat voor. Kalfsbout 10 minuten, draaien na 5 mi- nuten Kalfsmedaillons, dikte van 4 cm 10 minuten, draaien na 5 mi- nuten Kalfsstuk, 3-4 cm dik 6 minuten, draaien na 3 minu-...
 • Seite 15: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Gerecht Temperatuur (°C) Tijd / Tips Varkensfilet 6–8 minuten, goed aangebak- ken aan alle zijden Lamsvlees 160–180 Verwarm het apparaat voor. Lamsbout 10 minuten, draaien na 5 mi- nuten Lamsfilet 10 minuten, draaien na 5 mi- nuten De filet moet aan beide zijden worden gebakken Lamssteaks 6 - 8 minuten, draaien na 3 - 4...
 • Seite 16: Probleemoplossing

  Probleemoplossing Als de temperatuur 80°C bereikt is, klinkt er een geluidssignaal en wordt het bedie- ningspaneel ontgrendeld. Plaats de ijsklontjes één voor één op de grillzone (u kunt ook koud water gebruiken). Gebruik tegelijkertijd een spatel om de braadresten los te maken en schuif alles in de geul.
 • Seite 17: Montage

  Montage Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er klinkt een geluid als het ap- U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt. Verwijder het voorwerp paraat wordt uitgeschakeld. van de tiptoetsen. De restwarmte-indicatie gaat De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is ge- niet aan.
 • Seite 18 Montage Aansluitkabel • Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer. • Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Het bevestigen van de afdichtstrip. •...
 • Seite 19 Montage min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Dicht het gat tussen het werkblad en het glaskeramiek met siliconen. • Breng wat sop op de siliconen aan. • Trek overmatige siliconen eraf met de schraper. De installatie van meer dan één apparaat Aanvullende onderdelen:aansluitstang(en), Gebruik alleen speciaal hittebesten-...
 • Seite 20 Montage Trek de afdichtstrip rondom de onder- rand van het apparaat langs de buiten- rand van de glazen keramische plaat. Schroef losjes de bevestigingsplaten in de juiste gaten van de beschermende behuizing. Plaats het eerste apparaat in de ope- ning van het werkblad. Plaats de ver- bindingstang in de opening van het werkblad en duw de halve breedte omhoog tegen het apparaat.
 • Seite 21: Technische Informatie

  Technische informatie TECHNISCHE INFORMATIE Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5,6 kW Made in Switzerland Ser.Nr... 5,6 kW...
 • Seite 22: Accessories And Consumables

  FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Seite 23 Contents CONTENTS 24 Safety information 25 Safety instructions 27 Product description 29 Daily use 32 Helpful hints and tips 35 Care and cleaning 36 Troubleshooting 37 Installation 40 Technical information The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.
 • Seite 24: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incor- rect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Seite 25: Safety Instructions

  Safety instructions • Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot. • If the glass ceramic surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock. •...
 • Seite 26 Safety instructions • Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets • Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.
 • Seite 27: Product Description

  Product description • Do not keep hot cookware on the control panel. • Do not let cookware to boil dry. • Be careful not let objects or cookware fall on the appliance. The surface can be damaged. • Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware. •...
 • Seite 28: General Overview

  Product description – Decreases the temperature of the installation surfaces, which lets you install the cook- ing surface into different types of kitchen worktops. – Absorbs some of the expansion of the heated cooking surface through its indentation. – Collects small food remnants and liquids which you can easily remove after the opera- tion.
 • Seite 29: Daily Use

  Daily use Sensor field Function To activate and deactivate the cleaning function. Temperature display To show the temperature. Timer indicators of cooking zones To show for which of the roasting zones you set the time Timer display To show the time in minutes. To show that the Count Up operates (1 to 59 mi- nutes).
 • Seite 30: Automatic Switch-Off

  Daily use Automatic Switch Off The function deactivates the appliance automatically if: • All roasting zones are deactivated • You do not set the temperature after you activate the appliance. • You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.).
 • Seite 31: The Child Safety Device

  Daily use • To deactivate the sound: touch The Count up timer Use the Count up timer to monitor how long the cooking zone operates. • The selection of the cooking zone (if more than 1 cooking zone operates) : touch again and again until the indicator of a necessary cooking zone comes on.
 • Seite 32: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips • Stop the hob with Overriding the Child Safety Device for one cooking session • Start the hob with . The symbol comes on. • Touch for 4 seconds. Set the heat setting in less than 10 seconds. You can operate the hob.
 • Seite 33 Helpful hints and tips Fats/Oils Max. temperature (°C) Smoke point (°C) Butter Pork fat Beef fat Olive oil Sunflower oil Groundnut oil Coconut oil Always preheat the appliance. Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Fish and shellfish 140–160 Preheat the appliance.
 • Seite 34 Helpful hints and tips Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Beef steak rosa, medium 8 minutes, turn after 2 mi- nutes. Beef steak durch, well done 8 minutes, turn after 4 mi- nutes. Without fatty substan- ces, the roasting time increases by approximately 20%.
 • Seite 35: Care And Cleaning

  Care and cleaning Food to be cooked Temperature (°C) Time / Tips Vegetables 140-160 10 – 20 minutes, turn several times. Vegetables 140-160 10 - 15 minutes, under a cook- ing lid (turn halfway through). Cooking precooked rice 140-160 10 – 15 minutes, turn several times.
 • Seite 36: Troubleshooting

  Troubleshooting • Do not use the scraper or sharp objects to clean the glass bar and the space between it and glass ceramic. Glass bar is attached to the ceramic plate. • Do not put the pots on the glass bar. •...
 • Seite 37: Installation

  Installation If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your dealer or the Customer Care Department. Give the data from the rating plate, three-digit-letter code for the glass ceramic (it is in the corner of the cooking surface) and an error message that comes on.
 • Seite 38 Installation Assembly min. 500mm min. 50mm min. R 5mm mm 560 55mm min. 12 mm min. 2 mm...
 • Seite 39 Installation min. 38 mm min. 2 mm • Seal the gap between the worktop and glass ceramic with silicone. • Put some soapy water on the silicone. • Pull off the excess silicone with the scraper. The installation of more than one appliance Added parts:connection bar(s), heat resist- Only use special a heat - resistant ant silicon, rubber shape, sealing strap.
 • Seite 40: Technical Information

  13. Carefully remove silicon that came out with a shaving blade. 14. Clean glass ceramic fully. TECHNICAL INFORMATION Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5,6 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Seite 41: Accessoires Et Consommables

  ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles...
 • Seite 42 Sommaire SOMMAIRE 43 Consignes de sécurité 44 Instructions de sécurité 47 Description de l'appareil 49 Utilisation quotidienne 52 Conseils utiles 55 Entretien et nettoyage 56 En cas d'anomalie de fonctionnement 57 Installation 61 Caracteristiques techniques Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel: Informations importantes pour votre sécurité...
 • Seite 43: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les ins- tructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Seite 44: Instructions De Sécurité

  Instructions de sécurité • N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge. • N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson. • N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil. •...
 • Seite 45: Branchement Électrique

  Instructions de sécurité Branchement électrique AVERTISSEMENT Risque d'incendie ou d'électrocution. • L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié. • L'appareil doit être relié à la terre. • Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché. • Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié. •...
 • Seite 46 Instructions de sécurité • Les porteurs de pacemakers doivent rester à une distance minimale de 30 cm des zones de cuisson à induction lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement. AVERTISSEMENT Risque d'explosion ou d'incendie. • Les graisses et l'huile chaude peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flam- mes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.
 • Seite 47: Mise Au Rebut

  Description de l'appareil Mise au rebut AVERTISSEMENT Risque de blessure ou d'asphyxie. • Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut. • Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur. • Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Les caractéristiques essentielles de votre appareil •...
 • Seite 48: Description Du Bandeau De Commande

  Description de l'appareil Description de l'appareil Zone arrière du gril 2800 W Zone avant du gril 2800 W Plaque en verre Bandeau de commande Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
 • Seite 49: Utilisation Quotidienne

  Utilisation quotidienne Touche sensitive Fonction Pour choisir la zone de rôtissage. . Pour régler les fonctions du minuteur. Bandeau de sélection Pour régler la température. Indicateurs de niveau de cuisson Affichage Description La zone de rôtissage est désactivée. La zone de rôtissage est en fonctionnement. Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
 • Seite 50: Le Niveau De Cuisson

  Utilisation quotidienne Le niveau de cuisson Appuyez, sur le bandeau de commande, sur le ni- veau de cuisson souhaité. Corrigez-le au besoin en effleurant une autre position, à droite ou à gau- che. Ne relâchez pas la pression tant que le niveau de cuisson souhaité...
 • Seite 51 Utilisation quotidienne • Pour activer le minuteur progressif : Appuyez sur Le symbole s'éteint et s'affiche. • Pour voir comment fonctionne la zone de cuisson :paramétrez la zone de cuisson avec . Le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter rapidement. L'afficheur indi- que l'heure à...
 • Seite 52: Conseils Utiles

  Conseils utiles • Lorsque vous éteignez la table de cuisson en appuyant sur , le dispositif de sécurité enfants est de nouveau activé. OffSound Control (Désactivation et activation des signaux sonores) Désactivation des signaux sonores Mettez l'appareil à l'arrêt. Appuyez sur pendant 3 secondes.
 • Seite 53 Conseils utiles Graisses / Huiles Température max. (°C) Point de fumée (°C) Beurre Graisse de porc Graisse de bœuf Huile d'olive Huile de tournesol Huile d'arachide Huile de noix de coco Préchauffez toujours l'appareil. Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Poisson et crustacés 140–160 Préchauffez l'appareil.
 • Seite 54 Conseils utiles Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Steak de bœuf, saignant 6 minutes, retournez au bout de 3 minutes. Steak de bœuf, à point 8 minutes, retournez au bout de 2 minutes. Steak de bœuf, bien cuit 8 minutes, retournez au bout de 4 minutes.
 • Seite 55: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage Aliment à cuire Température (°C) Durée/Conseils Saucisses Préchauffez l'appareil. Œufs au plat Préchauffez l'appareil. Crêpes / Omelettes 140-160 Préchauffez l'appareil. Fruits 140-160 Préchauffez l'appareil. Légumes 140-160 10 - 20 minutes, retournez plu- sieurs fois. Légumes 140-160 10 - 15 minutes, sous une clo- che de cuisson (retournez à...
 • Seite 56: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement Lorsque l'appareil est sec, frottez la surface de cuisson avec de l'huile de cuisine. AVERTISSEMENT Barre en verre • Ne nettoyez pas la barre en verre ni l'espace qui la sépare de la vitrocéramique avec le grattoir ou des objets pointus.
 • Seite 57: Installation

  Installation Problème Cause et solution possibles Une erreur s'est produite dans l'appareil. et un chiffre s'affichent. Débranchez le fusible du système électrique de l'habitation afin de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique pendant quelque temps. Rebranchez. Si s'allume à nouveau, contactez votre service après-vente.
 • Seite 58 Installation • Reliez le joint d'étanchéité fourni au niveau de la surface inférieure de l'appareil le long des bords externes de la section vitrocéramique. N'étirez pas le joint. Les points de jonc- tion doivent se trouver au milieu d'un des côtés. Après avoir mesuré la longueur (pré- voyez quelques mm en plus), appuyez fermement les deux extrémités l'une contre l'autre.
 • Seite 59 Installation min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Isolez l'espace entre le plan de travail et la vitrocéramique avec du silicone. • Appliquez de l'eau savonneuse sur le silicone. • Retirez l'excédent de silicone avec le grattoir. Installation de plusieurs appareils Pièces ajoutées : barre(s) d'accouplement, N'utilisez que du silicone spécial ré-...
 • Seite 60 Installation Placez le joint d'étanchéité autour du bord inférieur de l'appareil le long du bord externe de la surface vitrocérami- que. Vissez légèrement les plaques de fixa- tion dans les trous prévus dans le boî- tier de protection. Placez le premier appareil dans la dé- coupe du plan de travail.
 • Seite 61: Caracteristiques Techniques

  13. Enlevez soigneusement le silicone en trop avec une lame de rasoir. 14. Nettoyez soigneusement la surface vi- trocéramique. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5,6 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Seite 62: Zubehör Und Verbrauchsmaterialien

  FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Seite 63 Inhalt INHALT 64 Sicherheitsinformationen 65 Sicherheitshinweise 68 Gerätebeschreibung 70 Täglicher Gebrauch 73 Praktische Tipps und Hinweise 75 Reinigung und Pflege 77 Fehlersuche 77 Montage 81 Technische Daten In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur Vermeidung von Geräteschäden Allgemeine Hinweise und Ratschläge Hinweise zum Umweltschutz...
 • Seite 64: Sicherheitsinformationen

  Sicherheitsinformationen SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewah- ren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder per- manenten Behinderungen.
 • Seite 65: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise • Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab. • Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Dampfreiniger. • Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können. •...
 • Seite 66 Sicherheitshinweise • Die elektrischen Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt wer- den. • Das Gerät muss geerdet sein. • Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromver- sorgung getrennt werden. • Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwen- den.
 • Seite 67: Entsorgung

  Sicherheitshinweise WARNUNG! Es besteht Explosions- und Brandgefahr. • Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und er- hitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von diesen fern. • Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen. •...
 • Seite 68: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung • Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. • Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es. GERÄTEBESCHREIBUNG Die wichtigsten Merkmale Ihres Gerätes • Die Kochfläche besteht aus zwei Schichten Edelstahl mit einer Aluminiumschicht dazwi- schen. Sie verfügt über eine hohe Wärmekapazität, welche einen schnellen Temperatur- abfall verhindert (z.
 • Seite 69: Bedienfeldanordnung

  Gerätebeschreibung Bedienfeldanordnung Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensorfeld Funktion Ein- und Ausschalten des Geräts. Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds. Ein- und Ausschalten der Reinigungsfunktion. Temperaturanzeige Zeigt die Temperatur an. Kochzonen-Anzeigen des Timers Zeigen an, für welche Grillzone der Timer einge- stellt wurde.
 • Seite 70: Täglicher Gebrauch

  Täglicher Gebrauch OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig) WARNUNG! Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme! OptiHeat Control zeigt die Restwärmestufe an. Die Induktionskochzonen erzeugen die er- forderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik wird nur durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt. TÄGLICHER GEBRAUCH Ein- und Ausschalten Berühren Sie 1 Sekunde lang...
 • Seite 71: Der Garzeitmesser

  Täglicher Gebrauch • Auswahl der Kochzone:Berühren Sie wiederholt, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone leuchtet. Wenn diese Funktion in Betrieb ist, wird angezeigt. • Einschalten des Kurzzeitmessers: Berühren Sie am Timer, um die Zeit einzustellen ( Minuten). Wenn die Anzeige der Kochstelle langsam blinkt, wird die Zeit herun- tergezählt.
 • Seite 72: Verriegelung

  Täglicher Gebrauch Verriegelung Das Bedienfeld kann mit Ausnahme von verriegelt werden. So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird. Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein. Berühren Sie zum Einstellen der Funktion. Das Symbol wird 4 Sekunden lang ange- zeigt. Der Timer bleibt eingeschaltet.
 • Seite 73: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE Speisenzubereitung mit dem Teppan Yaki Sie können die Speisen direkt auf der Kochzone mit oder ohne Öl zubereiten. Sie können aber auch Töpfe und Pfannen verwenden, die Aufheizzeit ist jedoch länger als auf dem Glaskeramikfeld oder auf dem Gaskochfeld.
 • Seite 74 Praktische Tipps und Hinweise Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Seezungen, Müllerin Art 8 Minuten, nach 4 Minuten wenden, helle Seite zuerst. Schollenfilets 6 Minuten, nach 3 Minuten wenden. Kalbfleisch 140–180 Gerät vorheizen. Kalbskotelett 10 Minuten, nach 5 Minuten wenden. Kalbsmedaillons, 4 cm dick 10 Minuten, nach 5 Minuten wenden.
 • Seite 75: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Zu garende Speise Temperatur (°C) Dauer/Tipps Rippchen 8 - 10 Minuten, mehrmals wenden. Schweinefleischspießchen 6 - 8 Minuten, von allen Seiten gut anbraten. Lammfleisch 160–180 Gerät vorheizen. Lammkoteletts 10 Minuten, nach 5 Minuten wenden. Lammfilets 10 Minuten, nach 5 Minuten wenden.
 • Seite 76: Reinigung Des Abgekühlten Geräts

  Reinigung und Pflege Reinigungsfunktion Berühren Sie . Jede Zone wird auf 80 °C gestellt. Das Display blinkt, bis die Tempera- tur von 80 °C erreicht wird. Durch die Funktion wird das Bedienfeld verriegelt, außer Ist die eingestellte Temperatur von 80 °C erreicht, ertönt ein akustisches Signal und das Bedienfeld wird entriegelt.
 • Seite 77: Fehlersuche

  Fehlersuche FEHLERSUCHE Problem Mögliche Ursache und Abhilfe Das Gerät kann nicht einge- • Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt. Be- schaltet oder bedient werden. rühren Sie nur ein einzelnes Sensorfeld. • Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld. Reinigen Sie das Bedienfeld.
 • Seite 78 Montage Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten, die Sie unten auf dem Typenschild fin- den. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse. • Modell ......• Produktnummer (PNC) ........• Seriennummer .... Einbaugeräte • Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Ein- bauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
 • Seite 79: Montage Von Mehr Als Einem Gerät

  Montage min. 12 mm min. 2 mm min. 38 mm min. 2 mm • Dichten Sie den Spalt zwischen der Arbeitsplatte und der Glaskeramik mit Silikon ab. • Geben Sie etwas Seifenlauge auf das Silikon. • Entfernen Sie das überschüssige Silikon mit einem Schaber. Montage von mehr als einem Gerät Mitgelieferte Teile:Verbindungsleiste(n), Verwenden Sie nur spezielles, hitze-...
 • Seite 80 Montage Arbeitsplattenausschnitt 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Abstand zur Wand: min. 50 mm Tiefe: 490 mm Breite: Addieren Sie die Breiten aller einzu- bauenden Geräte und subtrahieren Sie 20 mm (siehe auch „Übersicht über alle Gerä- tebreiten“). Montage von mehr als einem Gerät Legen Sie den Arbeitsplattenausschnitt fest und sägen Sie ihn aus.
 • Seite 81: Technische Daten

  13. Entfernen Sie das überschüssige Silikon vorsichtig mit einer Rasierklinge. 14. Reinigen Sie die Glaskeramikoberflä- che. TECHNISCHE DATEN Modell HC652600EB Prod.Nr. 941 560 808 00 Typ 55 TEP 01 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 5,6 kW Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Seite 84 892933028-F-042013...

Inhaltsverzeichnis