Parkside PHKS 1450 LASER Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací
Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen: 10 / 2007 · Ident.-No.: PHKS 1450 L-102007-4
CirCular saw
PHKS 1450 laSEr
circular saw
Piła tarczowa ręczna
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
kézi körfűrész
ročna krožna žaga
Kezelési és biztonsági utalások
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
ruční kotoučová Pila
ručná kotúčová Píla
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
ručna kružna Pila
HanDkrEissÄgE
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions
of the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z
wszystkimi funkcjami urządzenia.
Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék
mindegyik funkcióját.
Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.
Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
Operation and Safety Notes
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
HU
Kezelési és biztonsági utalások
SI
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
HR
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Strona
17
Oldal
31
Stran
43
Strana
55
Strana
67
Stranica
79
Seite
91

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 1450 LASER

 • Seite 1 Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. PHKS 1450 laSEr circular saw Piła tarczowa ręczna...
 • Seite 2 21 20...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ................... Page 6 Included items ......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice ................. Page 7 Your working area ..................... Page 8 Electrical safety ......................Page 8 Personal safety ......................
 • Seite 4: Introduction

  Rated idle running speed Proper procedure and handling. Dispose packaging and appliance in an environmentally-friendly way! Circular saw PHKS 1450 LASER firmly supported solid wood, plywood, plastic and lightweight construction materials. Please note that the blade pre-installed in the saw as supplied is Introduction intended for use with wood only.
 • Seite 5: Included Items

  Introduction / General safety advice Evaluated acceleration, typical: Wing screw for guide fence Guide fence slot Hand / arm vibration a = 2,309 m / s Guide fence Uncertainty K = 1,5 m / s Laser unit WARNING! Laser ON / OFF switch The vibration level given Cutting depth scale in these instructions has been measured in...
 • Seite 6: Your Working Area

  General safety advice edges or moving parts of the device. MAKE SURE THAT YOU KEEP THESE INSTRUCTIONS AND SAFETY ADVICE IN A SAFE Damaged or tangled mains leads increase the PLACE. risk of electric shock. e) When working outdoors with an electrical power tool always use 1.
 • Seite 7: Careful Handling And Use Of Electrical Tools

  General safety advice moving parts. Loose clothing, jewellery or Carefully maintained cutting tools with sharp long hair can become trapped in moving parts. cutting edges are less likely to jam and are g) If vacuum dust extraction and easier to control. collection devices are fitted do g) Use the electrical power tool, not forget to check that they are...
 • Seite 8 General safety advice Attention! To avoid the What causes kickback and how to risk of injury: avoid it: a) A kickback is a sudden reaction to a saw a) Keep your hands away from the blade becoming hooked, jammed or area around the saw and clear of misaligned.
 • Seite 9 General safety advice the workpiece. The automatic blade guard operator can control the kickback forces by must be allowed to operate automatically for adopting suitable precautions. b) If the saw blade jams or sawing all saw cuts. d) Do not put the saw down on a stops for another reason, release work bench or the floor without the the ON/OFF switch and hold the saw...
 • Seite 10: Preparing For Use

  Always keep the device clean, dry and free of oil or grease. The PHKS 1450 LASER circular saw has Intelligent If the saw is used whilst fixed in place on a Power Control. saw table then the saw table must have a restart cut-out.
 • Seite 11: Switching On And Off

  Preparing for use Switching on and off Switching the laser on and off Switching on: Switching on: Press the safety lock-out to the left or right Move the laser ON/OFF switch to setting “I”. and keep it pressed. Press the ON / OFF switch .
 • Seite 12: Connecting The Vacuum Sawdust Extraction Device

  Preparing for use Acrylic glass panels, Plexiglas reverse order. 7. Press the spindle lock button (until it Aluminium board engages) and tighten the clamping screw Aluminium profiles using the Allen key. Plasterboard Mineral wool board m Attention! The arrow on the saw blade must Cement-bound chipboard agree with the arrow showing the direction of rotation (running direction shown on the device).
 • Seite 13: Tips And Tricks

  Preparing for use / Cleaning / Disposal / Information Tips and tricks Disposal of batteries Use the appropriate marking on the base plate Batteries must be recycled in accordance with for the desired cutting angle (the marking can Directive 91 / 157 / EEC and must not be disposed be found behind the wing screw for the guide of with household refuse.
 • Seite 14: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Type / device description: Circular saw PHKS 1450 LASER Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development. 16 GB...
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ............... Strona 18 Wyposażenie ......................Strona 19 Zakres dostawy ......................Strona 19 Dane techniczne......................Strona 19 Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa Stanowisko pracy ...................... Strona 20 Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 20 Bezpieczeństwo osób ....................Strona 20 Staranne obchodzenie się...
 • Seite 16: Wstęp

  Prawidłowe postępowanie. Opakowanie i urządzenie przekaż do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Piła tarczowa ręczna Użytkowanie zgodne PHKS 1450 LASER z przeznaczeniem Piłowanie cięć wzdłużnych, cięć poprzecznych Wstęp oraz cięć pod kątem przy podporze stałej w drew- nie litym, płytach wiórowych, tworzywie sztucznym oraz w materiałach budowlanych lekkich.
 • Seite 17: Wyposażenie

  Wstęp Wyposażenie Głębokość cięcia przy 90°: 0 - 75 mm Głębokość cięcia przy 45°: 0 -49 mm Kółko nastawcze wyboru wstępnego obrotów Klasa ochrony: II / & Blokada włączenia Informacje dotyczące hałasu i wibracji: Blokada wrzeciona Wybór wstępny kąta cięcia Wartości pomiarowe wyznaczone zgodnie z Wybór wstępny głębokości cięcia EN 60745.
 • Seite 18: Wskazówki Ogólne Dotyczące Bezpieczeństwa

  Wstęp / Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa 2. Bezpieczeństwo elektryczne a) Wtyk sieciowy urządzenia musi pa- sować do wtykowego gniazda sie- ciowego. W żaden sposób nie wolno zmieniać wtyku sieciowego urządze- nia. Nie używaj żadnych wtyków adapterowych razem z urządzenia- mi wyposażonymi w uziemienie ochronne.
 • Seite 19: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa 4. Staranne obchodzenie się i trycznym. Nie używaj narzędzia, użytkowanie narzędzi elek- gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz trycznych się pod wpływem narkotyków, alko- holu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj użytkowaniu urządzenia może prowadzić do do swojej pracy przeznaczonego do poważnych obrażeń...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Specyficzne Dla Urządzenia

  Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa cji i w taki sposób, jaki jest zalecany Uwaga! Unikaj niebezpieczeń- dla tego specjalnego typu urządze- stwa obrażeń ciała: nia. Uwzględniaj przy tym warunki robocze i wykonywane czynności. a) Nie zbliżaj rąk do obszaru piłowania ani do brzeszczotu. Trzymaj drugą Użycie narzędzi elektrycznych do innych za- ręką...
 • Seite 21 Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa gannie. Uszkodzone części, lepkie osady lub do piły, aby uzyskać optymalna wydajność i bezpieczeństwo pracy. przyczepione wióry powodują, że kołpak ochronny pracuje ze zwłoką. Przyczyny oraz unikanie odrzutu urzą- c) Kołpak ochronny wahliwy należy dzenia: otwierać ręcznie tylko przy cięciach specjalnych, takich jak na przykład a) Odrzut jest nagłą...
 • Seite 22 Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa e) Nie używaj żadnych tępych lub nie może spowodować spowolnienie zamyka- uszkodzonych brzeszczotów. Brzesz- nia kołpaka ochronnego. czoty o tępych lub niewłaściwie ustawionych Unikaj odrzutu urządzenia: zębach powodują - wskutek zbyt wąskiej piło- wanej szczeliny - zwiększone tarcie, zaklesz- Odrzut jest następstwem nieprawidłowego lub czenie brzeszczotu oraz odrzut.
 • Seite 23: Uruchomienie

  Uruchomienie ploatować urządzenie tylko na jednym stole z zabezpieczeniem przed uruchomieniem. Urządzenie należy prowadzić do przedmiotu Piła tarczowa ręczna PHKS 1450 LASER dysponuje obrabianego wyłącznie w stanie włączonym. systemem Intelligent Power Control. W trakcie robót należy prowadzić urządzenie od ciała.
 • Seite 24: Nastawianie Kąta Cięcia

  Uruchomienie Nastawianie kąta cięcia Posługiwanie się piłą tarczową ręczną Kąt cięcia możesz wyznaczyć za pomocą skali kąta cięcia. 1. Włączyć maszynę w sposób opisany pod Poluzuj śruby skrzydełkowe / trzpienie zacisko- »Włączanie i wyłączanie«, a następnie osa- we wyboru wstępnego kąta cięcia po obu dzić...
 • Seite 25: Podłączenie Odsysania Wiórów

  Uruchomienie Wymontowanie i nastawienie Stopień 1 1.800 obr./min 20 m/s klina rozszczepiającego Stopień 6 5 000 obr./min 55 m/s m Uwaga! Odstęp między klinem rozszczepia- Pamiętaj, że prędkość cięcia wskutek zróżnicowa- nych brzeszczotów, materiałów oraz w zależności jącym a brzeszczotem nie może być większy od twojej siły posuwu jest zawsze mniejsza od niż...
 • Seite 26: Czyszczenie

  Uruchomienie / Czyszczenie / Utylizacja / Informacje Informacje niesz szarpanych krawędzi cięcia tnąc właści- wy materiał jednocześnie z zamocowaną na nim warstwą cienkiego drewna. Serwis Czyszczenie Właściwy punkt serwisowy odnośnego kraju podany jest w dokumentach gwarancyjnych. Po zakończeniu pracy oczyść urządzenie. Do czyszczenia obudowy użyj szmaty.
 • Seite 27: Deklaracja Zgodności / Producent

  Kompatybilność elektromagnetyczna 2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Typ / Oznaczenie urządzenia: Piła tarczowa ręczna PHKS 1450 LASER Bochum, dnia 31.10.2007 Hans Kompernaß - Kierownik - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami są zastrzeżone.
 • Seite 29 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 32 Felszerelés........................Oldal 32 A szállítmány tartalma ....................Oldal 33 Műszaki adatok......................Oldal 33 Általános biztonsági tudnivalók ............Oldal 33 A munkahelyre vonatkozó utasítások ..............Oldal 34 Elektromos biztonság ....................Oldal 34 Személyek biztonsága ....................Oldal 34 Az elektromos szerszámokkal való...
 • Seite 30: Bevezetés

  Névleges üresjárati fordulatszám Tak sa správajte správne! Környzetbarát módon távolítsa el a csomago- lóanyagot! Kézi körfűrész PHKS 1450 LASER hogy az előre beszerelt fűrészlap csak fákon vég- zett munkákra alkalmas. Minden más alkalmazás vagy a gép megváltoztatása nem rendeltetésszerű- Bevezetés nek számit és jelentős balesetveszélyeket rejt...
 • Seite 31: A Szállítmány Tartalma

  Bevezetés / Általános biztonsági tudnivalók Értékelt gyorsulás, jellemző: Párhuzamos ütköző Lézer-rátét Kéz-kar-rezgé a = 2,309 m / s Lézer BE / KI-kapcsolója Bizonytalansági tényező K = 1,5 m / s Vágási mélység skála Feszítő ék Az ebben az utasítás- FIGYELMEZTETÉS! Pótfogantyú...
 • Seite 32: A Munkahelyre Vonatkozó Utasítások

  Általános biztonsági tudnivalók ŐRIZZE MEG JÓL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. vagy mozgásban levő készülékrészektől távol. Sérült, vagy összekuszálodott kábelek növelik az áramütés kockázatát. 1. A munkahelyre vonatkozó e) Ha egy ekektromos készülékkel a utasítások szabadban dolgozik, csak olyan hosszabbító kábeleket használjon, a) Tartsa a munka környékét tisztán és amelyek külterületre is engedélye- rendben.
 • Seite 33: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Általános biztonsági tudnivalók f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne vi- el, vagy nem érte azokat olyan káro- seljen laza ruházatot, vagy ékszere- sodás, amely a gép működését befo- ket. Tartsa a haját, a ruházatát és a lyásolná. A készülék használata kesztyűjét távol a mozgó részektől. előtt javíttassa meg a megkároso- dott részeket.
 • Seite 34 Általános biztonsági tudnivalók kioldóáramú hibaáram (FI)-védőkapcsolón lálnak, nem forognak simán és ez a gép feletti keresztül. Csak külterületre engedélyezett uralom elvesztéséhez vezethet. h) Sohase használjon sérült, vagy nem hosszabbítókábelt alkalmazzon. Utalás: Tartsa a hálózati kábelt állandóan a gép odavaló fűrésztárcsa-alátéttárcsá- kat vagy - csavarokat.
 • Seite 35 Általános biztonsági tudnivalók lat előtt hozassa rendbe a készülé- Kerülje el a készülék visszarúgását: ket. Sérült részek, ragadós lerakodások, vagy A visszarúgások a fűrész téves, vagy hibás haszná- forgácsfelhalmozodások késleltetik az alsó latának a következményei. Azokat a következők- védőburkolat mozgását. ben leírt megfelelő...
 • Seite 36 Általános biztonsági tudnivalók f) A fűrészelés előtt húzza szorosra a A készüléknek mindig tisztának, száraznak és vágási mélység és a vágási szög olaj illetve kenőzsírmentesnek kell lenni. beállítóit. Ha a beállítások fűrészelés köz- Helyhezkötött alkalmazásnál a készüléket ben megváltoznak, a fűrésztárcsa beszorulhat csak újraelindulási gátlóval ellátott fűrészaszta- és visszarúgás léphet fel.
 • Seite 37: Üzembevétel

  Üzembevétel Üzembevétel vágási mélységet és húzza a szárnyas csavart újra szorosra. A PHKS 1450 LASER kézi körfűrész egy Intelligent Power Control-al rendelkezik. A párhuzamos ütköző beállítása Oldja ki az alaplemezenen a szárnyas csa- Ez az automatikus erőutánpótlás úgy hat, hogy vart és helyezze a párhuzamos ütközőt...
 • Seite 38: Forgácselszívás Csatlakoztatása

  Üzembevétel A fűrésztárcsa cseréje Igazodjon a következő, nem kötelező beállításokhoz ill. igazítsa a beállító tárcsán a fordulatszámot m Vigyázat! A tengelyrögzítést csak kihúzott individuálisan a megfelelő fokzatra. hálózati dugónál működtesse! 1. Előszőr távolítsa el a párhuzamvezetőt Anyag Fordulat szárnyascsavar kioldása által. szám 2.
 • Seite 39: Tippek És Trükkök

  Üzembevétel / Tisztítás / Mentesítés / Információk Mentesítés 2. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat és vegye le a feszítőéket A csomagolás környezetbarát anyagok- m Vigyázat! A horonyvágás elvégzése után a ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési további munkákhoz feltétlenül szerelje vissza a fe- helyeken mentesíthet.
 • Seite 40: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Típus / A készülék megnevezése: Kézi körfűrész PHKS 1450 LASER Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - Üzletvezető - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében történő műszaki módosításokra. 42 HU...
 • Seite 41 Kazalo Uvod Predvidena uporaba žage ..................Stran 44 Oprema ........................Stran 44 Vsebina kompleta ...................... Stran 45 Tehnični podatki ......................Stran 45 Splošna varnostna navodila ..............Stran 45 Delovno mesto ......................Stran 46 Električna varnost ...................... Stran 46 Varnost oseb ......................Stran 46 Skrbno ravnanje in uporaba električnih orodij ............
 • Seite 42: Uvod

  Embalažo in napravo odstranite okolju prijazno! Ročna krožna žaga umetno maso in lahek gradbeni material. Pri tem ne PHKS 1450 LASER pozabite, da je že montiran list žage primeren samo za žaganje lesa. Vsaka drugačna uporaba ali spremi- njanje stroja velja za nepravilno ravnanje in pomeni Uvod visoko tveganje nevarnosti povzročitve nezgod.
 • Seite 43: Vsebina Kompleta

  Uvod / Splošna varnostna navodila Ocenjeni pospešek, tipično: Nastavek vzporednih vodil Vzporedna vodila Vibracije na dlani in roki a = 2,309 m / s Nastavek za laser Negotovost K = 1,5 m / s Stikalo za VKLOP/IZKLOP laserja Skala globine reza OPOZORILO! Nivo nihanja, ki je naveden Zagozda reže...
 • Seite 44: Delovno Mesto

  Splošna varnostna navodila e) Kadar z električnim orodjem delate NAVODILA SKRBNO SHRANITE. na prostem, uporabljajte sami po- daljške, ki so primerni za uporabo 1. Delovno mesto na prostem. Uporaba podaljška, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjša a) Poskrbite, da bo vaše delovno mesto tveganje električnega udara.
 • Seite 45: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnih Orodij

  Splošna varnostna navodila g) Kadar je vgrajena oprema za odse- predpisan posebej za ta specialni tip savanje ali prestrezanje prahu, se stroja. Vedno upoštevajte delovne po- prepričajte, da je oprema priključe- goje in vrsto dela, ki ga želite opraviti. na in pravilno uporabljena. Uporaba Uporaba električnih orodij v namene, ki se razli- kujejo od namenov, ki jih je predvidel proizvaja- opreme zmanjša ogrožanje zaradi prahu.
 • Seite 46 Splošna varnostna navodila krožno žago, list žage rok ne more c) Če se list žage v žagani reži zasuče ali se na- poškodovati. pačno usmeri, se lahko zobje zadnjega robu li- b) Ne segajte pod obdelovanec. Zaščitni sta žage zataknejo v površini obdelovanca, pokrov vas pod obdelovancem ne more ščititi zaradi česar list žage sunkovito udari iz reže in pred listom žage.
 • Seite 47 Splošna varnostna navodila b) Naravnajte zagozdo reže, kot je opi- d) Velike plošče vedno podprite, saj sano v navodilih za uporabo. Napač- tako zmanjšate tveganje vzvratnega udarca zaradi stisnjenega lista žage. na moč, pozicija in naravnanost so lahko vzrok temu, da zagozda reže ne more učinkovito Velike plošče se lahko pod svojo lastno težo preprečiti udarca nazaj.
 • Seite 48: Zagon

  Zagon V primeru nevarnosti nemudoma izključite vtič iz vtičnice. Orodja nikoli ne uporabljajte v neprave namene. Ročna krožna žaga PHKS 1450 LASER ima Intelli- Orodje mora biti vedno čisto, suho in brez olj gent Power Control. ali masti za mazanje.
 • Seite 49: Nastavitev Globine Reza

  Zagon Nastavitev globine reza Nastavitev števila vrtljajev Opozorilo: Priporočamo, da globino reza Kolo za nastavitev izbire obrnite na želeno stopnjo števila vrtljajev (Oznaka puščice G) izberete, če je le mogoče vsaj ca. 3 mm višje kot je debelina materiala. Tako boste dosegli čisti rez. (1 = najmanjše število vrtljajevl / 6 = največje Sprostite krilati vijak, nastavitve globine reza število vrtljajev):...
 • Seite 50: Menjava Lista Žage

  Zagon / Čiščenje / Odstranjevanje Menjava lista žage m Pozor! Po potopnem rezu morate pred na- daljnjimi deli zagozdo reže nujno ponovno na- m Pozor! Aretacijo vretena sprožite samo, kadar mestiti. je električni vtič izklopljen! Montaža zagozde reže: (glej tudi sl. F) 1.
 • Seite 51: Informacije

  Napravo dajte v popravilo samo kvalificirane- EN60825-1 mu strokovnemu osebju in samo z uporabo ori- Oznaka tipa / naprave: ginalnih nadomestnih delov. S tem se zagotovi, Ročna krožna žaga PHKS 1450 LASER da varnost naprave ostane ohranjena. Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - direktor -...
 • Seite 53 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ................... Strana 56 Vybavení ........................Strana 56 Rozsah dodávky ......................Strana 57 Technické údaje ......................Strana 57 Všeobecné bezpečnostní pokyny ............. Strana 57 Pracoviště ........................Strana 58 Elektrická bezpečnost ....................Strana 58 Bezpečnost osob ....................... Strana 58 Pečlivé...
 • Seite 54: Úvod

  životního prostředí! Ruční kotoučová brzda deskách, umělé hmotě, lehkých stavebninách a leh- PHKS 1450 LASER kých kovech. Přihlédněte přitom, že předmontova- ný pilový list se hodí jen k použití ve dřevě. Kteréko- liv jiné použití nebo změna na stroji neplatí jako Úvod...
 • Seite 55: Rozsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny Hodnocené zrychlení, typické: Křídlový šroub pro rovnoběžný doraz Upínač rovnoběžného dorazu Vibrace přenášené do rukou Rovnoběžný doraz a paží: a = 2,309 m / s Laserový nástavec Nejistota K = 1,5 m / s Spínač ZAP / VYP laser Stupnice hloubky řezu Hladina vibrací...
 • Seite 56: Pracoviště

  Všeobecné bezpečnostní pokyny e) Při práci s elektrickým nástrojem TYTO NÁVODY DOBŘE USCHOVEJTE. venku použijte jen prodlužovací ka- bely, které jsou povoleny pro vnější 1. Pracoviště oblast. Použití prodlužovacího kabelu povo- leného pro vnější oblast snižuje riziko úrazu a) Svou pracovní oblast udržujte tak, elektrickým proudem.
 • Seite 57: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny použita. Správné použití těchto zařízení sni- specifické pro zařízení žuje ohrožení prachem. Ujistěte se, že výhradně osoby starší než 16 let 4. Pečlivé zacházení s elektrickými uvedou zařízení předpisově podle pokynů nástroji a jejich použití v tomto návodu k obsluze do provozu! a) Zařízení...
 • Seite 58 Všeobecné bezpečnostní pokyny Obrobek zajistěte na stabilním pod- Speciální bezpečnostní pokyny pro ruční kladu. Je důležité obrobek upevnit tak dobře, kotoučovou pilu a ochranného krytu proti výkyvu aby se minimalizovalo nebezpečí vycházející z a) Před kterýmkoliv použitím přezkou- kontaktu s tělem, uvíznutí pilového listu nebo šejte, zda-li ochranný...
 • Seite 59 Všeobecné bezpečnostní pokyny b) Seřiďte roztahovací klín, jak je popsá- d) Velké desky podepřete, aby se no v návodu k obsluze. Chybná tloušťka, zmenšilo riziko zpětného rázu uvíz- nutím pilového listu. Velké desky se mo- poloha a seřízení mohou být důvodem k tomu, že roztahovací...
 • Seite 60: Uvedení Do Provozu

  Uvedení do provozu Tak se budete bezpečně chovat: Ručí kotoučová pila PHKS 1450 LASER disponuje Intelligent Power Control. Při nebezpečí okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte zařízení k nestanovenému účelu.
 • Seite 61: Nastavení Rovnoběžného Dorazu

  Uvedení do provozu Uvolněte křídlové šrouby předvolby hloubky Orientujte se na následujících, nezávazných nasta- řezu , nastavte žádoucí hloubku řezu na veních, popř. přizpůsobte individuálně počet otá- stupnici a křídlový šroub znovu utáhněte. ček na nastavovacím kolečku Materiál Stupeň Nastavení rovnoběžného otáček dorazu Tvrdé...
 • Seite 62: Demontáž A Nastavení Roztahovacího Klínu

  Uvedení do provozu / Čištění / Zlikvidování Nastavení roztahovacího klínu: 1. Nejprve odstraňte rovnoběžný doraz tím, (viz též obr. F) že uvolníte křídlový šroub 2. Hloubku řezu nastavte (prostřednictvím křídlo- Nastavte odstup mezi roztahovacím klínem vé matice nastavení hloubky řezu ) na mini- ozubeným věncem pilového listu na max.
 • Seite 63: Zlikvidování Informace

  EN61000-3-3 náhradními díly. Tím se zajistí, že bezpečnost EN61000-6-1 zařízení zůstane zachována. EN61000-6-3 EN60825-1 Typ / označení přístroje: Ruční kotoučová brzda PHKS 1450 LASER Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 65 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením .................. Strana 68 Vybavenie ........................Strana 68 Obsah dodávky ......................Strana 69 Technické údaje ......................Strana 69 Všeobecné bezpečnostné pokyny ............ Strana 69 Pracovisko ........................Strana 70 Elektrická bezpečnosť ....................Strana 70 Bezpečnosť...
 • Seite 66: Úvod

  Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte ekologickým spôsobom! Ručná kotúčová píla umelej hmoty a ľahkých stavebných hmôt. Pritom je PHKS 1450 LASER potrebné zohľadniť, že predbežne zmontovaný pílový list je vhodný len na použitie s drevom. Akékoľvek iné použitie alebo úprava stroja sa považuje za porušenie Úvod...
 • Seite 67: Obsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny Vážené zrýchlenie, typické: upnutie paralelnej zarážky paralelná zarážka Vibrácia ruky a ramena a = 2,309 m / s laserový nadstavec Odchýlka K = 1,5 m / s zapínač/vypínač lasera stupnica hĺbky rezu VAROVANIE! Hladina vibrácií udaných v štiepací...
 • Seite 68: Pracovisko

  Všeobecné bezpečnostné pokyny e) Ak pracujete s elektrickým náradím TIETO POKYNY DÔKLADNE USCHOVAJTE. vonku, používajte iba také predlžo- vacie káble, ktoré sú schválené aj 1. Pracovisko pre exteriéry. Používanie predlžovacieho kábla vhodného pre exteriéry znižuje riziko a) Pracovnú oblasť udržujte v čistom zásahu elektrickým prúdom.
 • Seite 69: Starostlivé Zaobchádzanie A Používanie Elektrického Náradia

  Všeobecné bezpečnostné pokyny g) Keď montujete zariadenia na v súlade s týmito pokynmi a tak, ako odsávanie a zachytávanie prachu, je to predpísané pre tento špeciál- uistite sa, či sú napojené a správne ny typ prístroja. Pritom zohľadnite používané. Použitie týchto zariadení znižuje pracovné...
 • Seite 70 Všeobecné bezpečnostné pokyny držadla alebo krytu motora. Ak sa c) Ak sa pílový list v štrbine rezu pootočí alebo oboma rukami držíte kotúčovej píly, nemôže ak je nesprávne vyrovnaný, môžu zuby zadnej ich pílový list poraniť. hrany pílového listu uviaznuť v povrchu obrá- b) Nesiahajte pod obrábaný...
 • Seite 71 Všeobecné bezpečnostné pokyny Špeciálne bezpečnostné pokyny pre zaseknutia pílového listu a odstráňte ju prijatím ručnú kotúčovú pílu a štiepací klin vhodných opatrení. a) Používajte štiepací klin, ktorý je c) Ak chcete pílu, ktorá je zachytená vhodný vzhľadom na použitý pílový v obrábanom predmete, znovu list.
 • Seite 72: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky V prípade nebezpečenstva ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nikdy nepoužívajte prístroj na iné než vyhrade- Ručná kotúčová píla PHKS 1450 LASER je vybave- né účely. ná systémom Intelligent Power Control. Prístroj musí byť vždy čistý, suchý, bez oleja alebo mazacích tukov.
 • Seite 73: Zapnutie A Vypnutie

  Uvedenie do prevádzky Zapnutie a vypnutie Zapnutie / vypnutie lasera Zapnutie: Zapnutie: Zatlačte blokovanie zapnutia smerom doľa- Zapínač/vypínač lasera presuňte do polo- va alebo doprava a podržte ho stlačené. hy „I“. Stlačte zapínač/vypínač . Po spustení stroja Vypnutie: môžete blokovanie zapnutia znovu pustiť. Ručná...
 • Seite 74: Pripojenie Odsávania Triesok

  Uvedenie do prevádzky Hliníkové dosky 7. Stlačte aretáciu vretena (kým nezapadne) a pomocou kľúču na skrutky s vnútorným Hliníkové profily šesťhranom dotiahnite upínaciu skrutku Sadrokartónové dosky Dosky z minerálnej vlny m Pozor! Šípka na pílovom liste sa musí Drevotriesky spájané cementom zhodovať...
 • Seite 75: Čistenie

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie / Likvidácia / Informácie Informácie (značenie sa nachádza za krídlovou skrutkou pre paralelnú zarážku ): pravouhlý rez = značenie 0°, rez 45° = značenie 45°. Servis Vytrhnutiu reznej hrany u citlivých povrchov, napr. vrstvené drevotriesky alebo dvere zabránite nalepe- ním krepovej pásky na líniu rezu.
 • Seite 76: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  Elektromagnetická znášanlivosť 2004 / 108 / ES EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Typ / Názov prístroja: Ručná kotúčová píla PHKS 1450 LASER Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - konateľ - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. 78 SK...
 • Seite 77 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ....................Stranica 80 Oprema ........................Stranica 80 Opseg pošiljke ......................Stranica 81 Tehnički podatci ......................Stranica 81 Opće upute za sigurnost ................Stranica 81 Radno mjesto ......................Stranica 82 Električna sigurnost ....................Stranica 82 Sigurnost osoba......................Stranica 82 Pomno ophođenje i korištenje električnog alata ............
 • Seite 78: Uvod

  Materijal ambalaže i uređaj zbrinite na način neškodljiv za okoliš Ručna kružna pila je prethodno montirani list pile isključivo namijenjen PHKS 1450 LASER za rad sa drvom. Svaka druga uporaba ili izmjena na stroju, smatra se nenamjenskom i uzrokuje znatnu opasnost od nezgode.
 • Seite 79: Opseg Pošiljke

  Uvod / Opće upute za sigurnost Ocjenjeno ubrzavanje, karakteristično: paralelni udar umetak za laser Vibracija ruke a = 2,309 m / s sklopka za uključenje / iskljuenje lasera Nesigurnost K = 1,5 m / s ljestvica dubine reza UPOZORENJE! rascjepni klin Razina titranja, navedena dodatna držka u ovim uputama, je istražena i određena sukladno...
 • Seite 80: Radno Mjesto

  Opće upute za sigurnost 1. Radno mjesto 3. Sigurnost osoba a) Držite Vaše radno mjesto čisto i uredno. a) Budite uvijek pozorni, vodite računa o tome što radite i razumno pristupite Nered i ne osvjetljeno područje rada, može radu s električnim alatom. Ne rabite uzrokovati nezgode.
 • Seite 81: Pomno Ophođenje I Korištenje Električnog Alata

  Opće upute za sigurnost 4. Pomno ophođenje i korištenje Spriječite životnu opasnost od električnog alata udara struje: a) Ne preopterečujte stroj. Za Vaš Redovito kontrolirajte stanje stroja, rad isključivo rabite za to određeni mrežnog kabela i mrežnog utikača. električni alat. Sa odgovarajućim Ne rabite stroj sa oštečenim dijelovima.
 • Seite 82 Opće upute za sigurnost opruga ne rade besprijekorno, pre- dijelove uređaja pod napon i na taj način dajte stroj kako bi se izveli popravni uzrokuje udar struje. f) Za uzdužno pilanje uvijek rabite radovi. Ostečeni dijelovi, ljepljive naslage ili udar ili ravno vođenje brida. Taj po- gomilanje strugotina, usporavaju rad donjeg stupak poboljšava preciznost reza i smanjuje štitnika.
 • Seite 83 Opće upute za sigurnost a) Pilu čvrsto držite s obje ruke, a ruke materijal, tijekom pilanja u skrivenim predmeti- držite u položaju koji Vam omoguča- ma blokirati i uzrokovati protuudarac. va održavanje stabilnosti u slučaju protuudarca. Uvijek se nalazite na Upozorenje! Zaštitite se od bočnoj strani noža pile, te nikad ne laserskog zračenja:...
 • Seite 84: Stavljanje U Pogon

  Uputa: Preporučujemo da odabir dubine reza Stavljanje u pogon bude po mogućnosti 3 mm veći nego debljina materijala. Ručna kružna pila PHKS 1450 LASER je opremljena Otpustite vijak sa krilatom glavom na namješta- sa funkcijom Intelligent Power Control. ču za dubinu reza , podesite željenu dubinu...
 • Seite 85: Uključivanje / Isključivanje Lasera

  Stavljanje u pogon Uključivanje / isključivanje obložene i furnirane ploče lasera PVC-ploča Ploče od akrilnog stakla, pleksistakla Uključivanje: aluminijske ploče aluminijski profili Premjestite sklopku za UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE gipskartonske ploče lasera na poziciju „I“. ploče od kamene vune Isključivanje: iverice vezane cementom Premjestite sklopku za UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE Ophodna brzina (OB) iznosi kod minimalnog, lasera...
 • Seite 86: Ugradnja I Podešavanje Rascjepnog Klina

  Stavljanje u pogon / Čišćenje / Zbrinjavanje Upute i trikovi 5. Otklonite nož pile. 6. Ugradnju noža pile izvoditi sukladno opisu, ali u obrnutom redoslijedu. Ovisno o kutu rezanja, koristite odgovarajuće 7. Pokrenite zavor vretena (sve dok zaglavi) označenje na podložnoj ploči (oznaka se na- i zategnite zatezni vijak pomoću lazi na stražnoj strani vijka sa krilatom glavom...
 • Seite 87: Informacije

  EN60745-2-5 Elektromagnetska kompatibilnost 2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Tip / opis uređaja: Ručna kružna pila PHKS 1450 LASER Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - poslovođa - U smislu daljeg razvoja zadržane su tehničke izmjene.
 • Seite 89 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite Ausstattung ........................ Seite Lieferumfang ......................Seite Technische Daten ...................... Seite Allgemeine Sicherheitshinweise Arbeitsplatz ....................... Seite Elektrische Sicherheit ....................Seite Sicherheit von Personen .................... Seite Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges ......... Seite Gerätespezifische Sicherheitshinweise ..............Seite Inbetriebnahme Ein- und ausschalten ....................
 • Seite 90: Einleitung

  Schlag. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel, Netzstecker. Bemessungs-Leerlaufdrehzahl Tipp! So verhalten Sie sich richtig. Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht! Handkreissäge PHKS 1450 LASER Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einleitung Sägen von Längs-, Quer- und Gehrungsschnitten bei fester Auflage in Vollholz, Spanplatten, Kunst- stoff und Leichtbaustoffen.
 • Seite 91: Lieferumfang

  Einleitung Schnitt-Tiefenvorwahl Unsicherheit K=3 dB. Der Geräuschpegel beim Pendelschutzhaube Arbeiten kann 120,5 dB (A) überschreiten. Grundplatte EIN / AUS-Schalter Gehörschutz tragen! Spanauswurf Flügelschraube für Parallelanschlag Parallelanschlagaufnahme Parallelanschlag Bewertete Beschleunigung, typischerweise: Laseraufsatz Hand- / Armvibration a = 2,309 m / s EIN / AUS-Schalter Laser Unsicherheit K = 1,5 m / s Schnitt-Tiefenskala...
 • Seite 92: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise das Risiko eines elektrischen Schlages. Zweckentfremden Sie das Kabel Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu le- nicht um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den sen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend Netzstecker aus der Steckdose zu aufgeführten Anweisungen können elektrischen ziehen.
 • Seite 93: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeuges

  Allgemeine Sicherheitshinweise Kontrollieren Sie, ob bewegliche Ge- Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräte- räteteile einwandfrei funktionieren teil befindet, kann zu Verletzungen führen. e) Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen und nicht klemmen, ob Teile gebrochen Sie für einen sicheren Stand und hal- oder so beschädigt sind, dass die ten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
 • Seite 94 Allgemeine Sicherheitshinweise g) Verwenden Sie immer Sägeblätter in Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es feucht der richtigen Größe und mit passender ist, und auch nicht in feuchter Umgebung. Aufnahmebohrung. Sägeblätter, die nicht Schließen Sie, wenn Sie im Freien arbeiten, das Gerät über einen Fehlerstrom (FI)-Schutz- zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.
 • Seite 95 Allgemeine Sicherheitshinweise Spezielle Sicherheitshinweise für dem Werkstück heraus bewegen oder einen Handkreissäge und Pendelschutzhaube Rückschlag verursachen, wenn die Säge erneut a) Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob gestartet wird. d) Stützen Sie große Platten ab, um das die Pendelschutzhaube einwandfrei Risiko eines Rückschlags durch ein schließt.
 • Seite 96 Allgemeine Sicherheitshinweise b) Justieren Sie den Spaltkeil wie in der des Laseraufsatzes, wenn Sie das Gerät für Bedienungsanleitung beschrieben. längere Zeit nicht benutzen. Falsche Stärke, Position und Ausrichtung können der Grund dafür sein, dass der Spaltkeil einen So verhalten Sie sich richtig: Rückschlag nicht wirksam verhindert.
 • Seite 97: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Tiefenvorwahl , stellen Sie die gewünschte Schnitt-Tiefe an der Skala ein und ziehen Die Handkreissäge PHKS 1450 LASER verfügt Sie die Flügelschraube wieder fest. über Intelligent Power Control. Parallelanschlag einstellen Dieser automatische Kraftnachschub bewirkt, dass Lösen Sie die Flügelschraube...
 • Seite 98: Drehzahl Einstellen

  Inbetriebnahme Drehzahl einstellen Sägeblatt wechseln m Achtung! Spindelarretierung nur bei gezo- Drehen Sie das Stellrad in die gewünschte Drehzahlstufe (Pfeilmarkierung G) genem Netzstecker betätigen! (1 = kleinste Drehzahl / 6 = größte Drehzahl): 1. Entfernen Sie zunächst den Parallelanschlag indem Sie die Flügelschraube lösen.
 • Seite 99: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Reinigung / Entsorgung / Informationen m Achtung! Nach dem Tauchschnitt für weitere Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG Arbeiten den Spaltkeil unbedingt wieder einbauen. müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt ge- sammelt und einer umweltgerechten Wiederver- Spaltkeil einstellen: (siehe auch Abb. F) wertung zugeführt werden.
 • Seite 100: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN60745-1 EN60745-2-5 Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EG EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Typbezeichnung der Maschine: Handkreissäge PHKS 1450 LASER Bochum, 31.10.2007 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. 102 DE/AT...

Inhaltsverzeichnis