Parkside PHKS 1450 LASER Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Handkreissäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Art. Nr.: 23501
KompernaSS GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus · Tilstand af
information · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
07 / 2008 · Ident.-No.: PHKS 1450 LASER-072008-3
PHKS_1450_Cover_LB3.indd 1
30.07.2008 15:10:24 Uhr

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHKS 1450 LASER

 • Seite 1 Art. Nr.: 23501 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus · Tilstand af information · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 07 / 2008 · Ident.-No.: PHKS 1450 LASER-072008-3 PHKS_1450_Cover_LB3.indd 1 30.07.2008 15:10:24 Uhr...
 • Seite 2 CIRCULAR SaW PHKS 1450 LASER CirCULAr sAW käsiPYÖrÖsAHA Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet HANDCirkeLsÅg HÅNDrUNDsAV Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ HANDkreissäge Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Bedienungs- und Sicherheitshinweise PHKS_1450_Cover_LB3.indd 2 30.07.2008 15:10:28 Uhr...
 • Seite 3 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4 21 20 PHKS_1450_Cover_LB3.indd 4 30.07.2008 15:10:36 Uhr...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice 1. Your working area ....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Keep children away from Dispose packaging and appliance in electrical devices! an environmentally-friendly way! Circular saw PHKS 1450 LASER modification to the device shall be considered as improper use and could give rise to considerable dangers. Introduction Not suitable for commercial use.
 • Seite 7: Included Items

  Introduction / General safety advice WARNING! Laser ON / OFF switch The vibration level given in Cutting depth scale these instructions has been measured in accord- Riving knife ance with a standardised measurement procedure Auxiliary handle specified in EN 60745 and can be used to com- Drive spindle pare devices.
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice 2. Electrical safety 3. Personal safety To avoid danger to life from a) Remain alert at all times, watch what electric shock: you are doing and always proceed with caution. Do not use the device if a) The mains plug on the device must you are tired or under the influence match the mains socket.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Tools

  General safety advice 4. Careful handling and use of working conditions and the task in electrical tools hand. The use of electrical power tools for purposes other than those intended can lead to a) Do not overload the device. Always dangerous situations.
 • Seite 10 General safety advice saw blade. Hold the auxiliary handle a) Hold the saw with both hands and or the motor housing with your free bring your arms into a position in hand. If you have both hands on the saw which you will be able to withstand they cannot be injured by the saw blade.
 • Seite 11 General safety advice e.g. in an existing wall. The plunging matic blade guard with the release lever and let it go again as soon as blade could jam in a hidden object and cause kickback. the saw blade penetrates the work- piece.
 • Seite 12 General safety advice WARNING! Protecting yourself Always keep the device clean, dry and free of from laser radiation: oil or grease. If the saw is used whilst fixed in place on a saw table then the saw table must have a restart cut-out.
 • Seite 13: Preparing For Use

  Preparing for use Preparing for use Setting the guide fence The PHKS 1450 LASER circular saw has Intelligent Release the wing screw of the base plate Power Control. and insert the guide fence into the slot This automatic power Retighten the wing screw...
 • Seite 14: Connecting The Vacuum Sawdust Extraction Device

  Preparing for use 1. Then remove the guide fence by releasing Material Speed the wing screw setting 2. Set the cutting depth (by means of the wing Hard- and softwood (solid screw for cutting depth setting clamp ) to wood) cut longitudinally and the minimum position, 0 mm.
 • Seite 15: Tips And Tricks

  Preparing for use / Maintenance and cleaning / Disposal / Information Setting the riving knife: (see Fig. F) In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC Set the distance between the riving knife (covering waste electrical and electronic equipment) the tips of the saw blade teeth to a maximum of 5 and its transposition into national legislation, worn mm, and the distance between the tip of the riving...
 • Seite 16: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN60825-1 Tel.: 0870 / 787-6177 Fax: 0870 / 787-6168 Type / Device description: e-mail: support.uk@kompernass.com Circular saw PHKS 1450 LASER Bochum, 31.07.2008 Kompernass Service Ireland c/o Irish Connection 41 Harbour View Howth, Co. Dublin (Ireland) 087-99 62 077 Hans Kompernaß...
 • Seite 17 Sisällysluettelo Aluksi Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 18 Varusteet ........................Sivu 18 Toimitus sisältää ......................Sivu 19 Tekniset tiedot .......................Sivu 19 Yleiset turvallisuusohjeet 1. Työpaikka ........................Sivu 19 2. Sähköturvallisuus ......................Sivu 20 3. Henkilöiden turvallisuus ...................Sivu 20 4. Tarkkaavainen käsittely ja käyttö sähkölaitteilla ...........Sivu 20 Laitetta koskevat turvallisuusohjeet ................Sivu 21 Käyttöönotto Kytkentä...
 • Seite 18: Aluksi

  Suojausluokka II Elektroninen pehmeä käynnistys Älä hävitä akkuja tavallisen Räjähdysvaara! kotitalousjätteen mukana! Hävitä pakkaus ja laite Pidä lapset loitolla sähkölaitteesta! ympäristöystävällisesti! Käsipyörösaha PHKS 1450 LASER Varusteet Käyntinopeuden säädin Aluksi Käynnistyksen esto Karalukitus Tutustu ennen käyttöönottoa laitteeseen, Sahauskulman valinta sen käyttöohjeisiin ja sähkölaitteita kos- Sahaussyvyyden valinta keviin yleisiin turvallisuusohjeisiin.
 • Seite 19: Toimitus Sisältää

  Aluksi / Yleiset turvallisuusohjeet Kiristyslaippa ylittää tässä ohjeessa mainitun arvon. Värähtelyra- Kiristysruuvi ja aluslevy situsta saatetaan aliarvioida, jos sähkötyökalua Halkaisukiilan kiinnitys säännöllisesti käytetään tällä tavalla. Kiinnitysruuvit Pölyimuriadapteri Huomio: Liikekuormituksen arvioimiseksi tietyn työajan kestäessä on huomioitava myös ajat, jolloin laite on sammutettuna, tai ajat, jolloin laite on käyn- Toimitus sisältää...
 • Seite 20: Sähköturvallisuus

  Yleiset turvallisuusohjeet 2. Sähköturvallisuus Epätarkkaavaisuus laitetta käytettäessä voi aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia. Vältä sähköiskun aiheuttamaa Käytä henkilökohtaisia tur- hengenvaaraa: vavarusteita ja suojalaseja aina. Henkilökohtaisten turvavarus- a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pis- teiden käyttö, kuten pölynaamari, turvakengät, torasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa kypärä...
 • Seite 21: Laitetta Koskevat Turvallisuusohjeet

  Yleiset turvallisuusohjeet c) Irrota ensin pistoke pistorasiasta, kun Älä koskaan avaan laitetta. Vialliset laitteet, aiot säätää laitetta, vaihtaa osia tai kaapelit ja johdot tai pistokkeet tarkoittavat jos asetat laitteen pois. Tämä toimenpide hengevaarallista sähköiskuvaaraa. estää laitteen uudelleenkäynnistyksen. Anna pätevän sähköliikkeen tai asiakaspalvelun d) Säilytä...
 • Seite 22 Yleiset turvallisuusohjeet sahan asennusosiin, käyvät epäkeskisesti ja voi- hampaat aiheuttavat liian ahtaan sahausvälin takia kitkaa, sahanterän kiinni juuttumisen ja vat aiheuttaa laitteen hallinnan menettämisen. h) Älä koskaan käytä viallisia tai vääriä takaiskun. sahanterän välilevyjä tai - ruuveja. f) Kiristä jo ennen sahausta sahaussyvyys Sahanterän välilevyt ja -ruuvit on valmistettu eri- - ja sahauskulman säätö.
 • Seite 23 Yleiset turvallisuusohjeet c) Avaa heilurisuojakupu käsin vain VARoITUS! Suojaa itseäsi erikoisia sahauksia varten, kuten lasersäteiltä: „uppo- ja kulmasahaus“. Avaa heiluri- suojakupu palautusvivulla ja päästä se irti heti, kun sahanterä eroaa työ- kappaleessa. Kaikissa muissa sahaustöissä täytyy alemman suojakuvun toimia automaattisesti. d) Älä...
 • Seite 24: Käyttöönotto

  Siten sahausjälki on Käsikäytössä älä lukitse KYTKIN / AKATKAISIJAA. tarkempi. Löysää sahaussyvyyden valinnan siipiruuvi, säädä haluttu sahaussyvyys asteikosta Käyttöönotto kiristä ruuvi taas. Käsipyörösahassa PHKS 1450 LASER on Intelligent Rinnakkaisohjaimen säätö Power Control. Tämä automaattinen voimansiirto vaikuttaa Löysää pohjalaatan siipiruuvi ja aseta niin, että...
 • Seite 25: Käsipyörösähän Käsittely

  Käyttöönotto Poiskytkentä: Kiertonopeus on minimi- tai maksimikäyntinopeu- Työnnä laser PÄÄLLÄ / PÄÄLTÄ asentoon „0“. dessa noin: Huomautus: Jos paristot ovat tyhjät, vaihda ne Vaihe U / min Metriä / sek. uusiin AAA 1,5 V paristoihin. 1.800 5.000 Käsipyörösähän käsittely Ota huomioon, että leikkausnopeus on aina pienempi 1.
 • Seite 26: Halkaisukiila Purkaminen Ja Säätö

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Hävittäminen / Tietoja Halkaisukiila purkaminen Käytä kotelon puhdistukseen kangasta, älä mis- ja säätö sään tapauksessa bensiiniä, liuottimia tai puh- distuaineita. VARoLTUS! Kiilan ja sahanterän väli ei saa olle 5mm suurempi. Jos kiila pitää poistaa Hävittäminen esim.
 • Seite 27: Takuu

  EN61000-6-3 valtuuttama huoltoliike on yrittänyt muuttaa tai kor- EN60825-1 jata tuotetta. Takuu ei rajoita käyttäjän yleistä kulut- tajasuojaa. Tyyppi / Laitekuvaus: Käsipyörösaha PHKS 1450 LASER Kompernass Service Suomi Bochum, 31.07.2008 Petäjäksentie 19 26100 Rauma (Finland) Tel: 02- 822 28 87...
 • Seite 28 PHKS_1450_Content_LB3.indd 28 30.07.2008 15:08:57 Uhr...
 • Seite 29 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning....................Sidan 30 De olika delarna ......................Sidan 30 I leveransen ingår ....................... Sidan 31 Tekniska data ......................Sidan 31 Allmänna säkerhetsanvisningar 1. Arbetsplats ......................Sidan 31 2. Elsäkerhet ........................ Sidan 32 3. Personsäkerhet ....................... Sidan 32 4.
 • Seite 30: Inledning

  Elektronisk mjukstart Explosionsrisk! Kasta inte batterierna i hushållssoporna! Lämna in förpackningen och apparaten Håll barn på avstånd från elverktyg! till miljövänlig återvinning! Cirkelsåg PHKS 1450 LASER De olika delarna Inställningsratt, varvtalsval Inledning Säkerhetsspärr Spindellåsning Innan du börjar använda verktyget: Gör Vinkelkala, snitt dig ovillkorligen förtrogen med de olika...
 • Seite 31: I Leveransen Ingår

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar Spännbricka vissa fall överstiga angivna värden. Vibrationsbe- Spännskruv med underläggsbricka lastning kan missbedömas om elverktyget regelbun- Spaltkilsfäste det används på sådant sätt. Fästskruvar Adapter för dammsugare obs: För att kunna bestämma svängningsbelast- ningen bör även tiden under en bestämd arbetstid beräknas under vilket verktyget är avstängt eller I leveransen ingår startats utan att verkligen användas.
 • Seite 32: Elsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar 2. Elsäkerhet skyddsutrustning som dammskydd, halkfria sä- kerhetsskodon, skyddshjälm eller hörselskydd, Undvik personskador beroende på elverktygets typ och användning, p.g.a. strömstötar: reducerar risker för skador. c) Undvik att verktyget startar av miss- a) Apparatkontakten måste passa i ut- tag.
 • Seite 33: Säkerhetsanvisningar Speciellt Avsedda För Detta Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar dan verktyget. Denna försiktighetsåtgärd Undvik personskador p.g.a. strömstötar: förhindrar oavsiktlig start av verktyget. d) Placera ett elverktyg som inte an- vänds utom räckhåll för barn. Låt Kontrollera regelbundet tillståndet inte personer använda verktyget för verktyget, nätkabel och nätkon- utan att de känner till användningen takt.
 • Seite 34 Allmänna säkerhetsanvisningar med gömda strömledningar eller sin och att tandningen inte fastnat i ar- egen anslutningskabel. Kontakt med betsstycket. Om skärtrissan fastnat kan detta spänningsförande ledningar kan medföra att medföra att det roterar ur arbetsstycket eller delar av verktyget blir strömförande och där- orsakar ett bakslag när verktyget startas igen.
 • Seite 35 Allmänna säkerhetsanvisningar och förlorat sin skyddande funktion. VARNING! Skydda dig för Bind aldrig upp skyddshuven i öppet laserstålning: läge. Skärtrissans undre skyddshuv kan ha skadats om verktyget tappades i golvet. Öpp- na skyddshuven med returspaken och kontrolle- ra att den rör sig som den ska och inte kommer i kontakt med skärtrissan eller övriga delar.
 • Seite 36: Användning

  Lås inte PÅ / AV-kontakten vid manuell drift. Ställa in parallellanslag Användning Lossa vingmuttern på bottenplattan Cirkelsågen PHKS 1450 LASER är utrustad med skjut in parallellanslaget i anslagsfästet Intelligent Power Control. Dra sedan åt vingmuttern igen. Denna automatiska krafttillförsel fungerar...
 • Seite 37: Starta / Stänga Av Lasern

  Användning Starta / Stänga av lasern Aluminiumprofiler Gipsplattor Start: Stenullsplattor Skjut PÅ- / AV -knappen till I. Cementbundna spånplattor Stänga av: Skjut PÅ- / AV -knappen till 0. Rotationshastigheten vid minimalt resp. maximalt varvtal ca.: obs: När batterierna tar slut, sätt in två nya Nivå...
 • Seite 38: Demontera Och Ställa In Spaltkil

  Användning / Rengöring och skötsel / Avfallshantering / Information Rengöring och skötsel Kontrollera även att skärtrissans varvtal är lämpat för verktyget. VARNING! Dra alltid ut nätkontakten ur vägguttaget innan arbeten på produkten påbörjas. Demontera och ställa in spaltkil Rengör verktyget direkt efter varje användning. Använd mjuk trasa eller borste vid rengöringen, VARNING! Avståndet mellan spaltkilen...
 • Seite 39: Garanti

  Vid missbruk och ofackmässig behandling, använ- dande av våld och vid ingrepp, som inte genomförs Typ / beteckning: av vår auktoriserade service-filial, upphör garantin Cirkelsåg PHKS 1450 LASER att gälla. Dina lagliga rättigheter inskränks inte av denna garanti. Bochum, 31.07.2008...
 • Seite 40 PHKS_1450_Content_LB3.indd 40 30.07.2008 15:09:05 Uhr...
 • Seite 41 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 42 Udstyr ..........................Side 42 Leveringens indhold ......................Side 43 Tekniske specifikationer ....................Side 43 Generelt om sikkerheden 1. Arbejdsplads ......................Side 43 2. Elektrisk sikkerhed ....................Side 44 3. Personlig sikkerhed ....................Side 44 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 45 Sikkerhedsinstrukser for dette apparat ...............Side 45 Ibrugtagning Start og stop ........................Side 48...
 • Seite 42: Indledning

  Batterierne må ikke smides Eksplosionsfare! i husholdningsaffaldet. Bortskaf emballagen og maskinen Børn skal holdes borte fra redskabet! miljøvenligt efter forskrifterne! Håndrundsav PHKS 1450 LASER Udstyr Justeringshjul til indstilling af omdrejningstal Indledning Startspærring Spindelarretering Før De tager apparatet i brug den første Snitvinkelindstilling gang bør De sætte Dem ind i dets funkti-...
 • Seite 43: Leveringens Indhold

  Indledning / Generelt om sikkerheden Spændeflange den værdi der er angivet i disse anvisninger. Sving- Spændeskrue med spændeskive ningsbelastningen kan undervurderes hvis det elek- Spaltekilebefæstelse triske redskab jævnligt bliver anvendt på en sådan Befæstelsesskruer måde. Adapter til støvopsugning oBS.: For at opnå en nøjagtig vurdering af sving- ningsbelastningen i et bestemt arbejdstidsrum er Leveringens indhold man også...
 • Seite 44: Elektrisk Sikkerhed

  Generelt om sikkerheden 2. Elektrisk sikkerhed bruge apparatet hvis De er træt eller under indflydelse af euforiserende Forebyg livsfarlige stoffer, alkohol eller medikamenter. elektriske stød: Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser. a) Apparatets stik skal passe til stikdåsen. Ifør Dem personligt sikker- Stikket må...
 • Seite 45: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelt om sikkerheden 4. omhu i omgangen med og redskaber til andre formål end de angivne kan anvendelsen af elektriske føre til farlige situationer. redskaber Sikkerhedsinstrukser a) Undgå at overbelaste apparatet. An- for dette apparat vend det elektriske redskab der er bestemt til Deres arbejde.
 • Seite 46 Generelt om sikkerheden Hvis De holder rundsaven med begge hænder, men den betjenende person kan beherske til- bageslagskræfterne hvis der træffes egnede kan De ikke få dem kvæstet af savklingen. b) Tag ikke fat under emnet De saver i. foranstaltninger. Sikkerhedshætten kan ikke beskytte Dem mod b) Hvis savklingen kommer i klemme eller savningen bliver afbrudt af an-...
 • Seite 47 Generelt om sikkerheden sav løfter sig ud af emnet og bevæger sig i savklinge bevæger saven mod snitretningen og retning af den betjenende person. saver i hvad der kommer i vejen. Vær altså b) Hvis savklingen sætter fast eller kommer i klemme i opmærksom på...
 • Seite 48: Ibrugtagning

  Ibrugtagning Sådan gør De det rigtigt: Håndrundsaven PHKS 1450 LASER råder over Intelligent Power Control. I tilfælde af fare skal stikket straks trækkes ud Denne automatiske af stikdåsen.
 • Seite 49: Indstilling Af Snitvinkel

  Ibrugtagning Indstilling af snitvinkel 3. Maskinen holdes med begge hænder på grebene (se illustration A), og der saves med Man bestemme snitvinklen ved hjælp af snitvinkel- mådeholdent tryk. skalaen. Vingeskrue / klemmebolt på snitvinkelindstillin- Indstilling af omdrejningstal løsnes på begge sider; den ønskede vinkel indstilles på...
 • Seite 50: Tilslutning Af Spånopsugning

  Ibrugtagning / Pasning og rengøring gighed af den kraft De skubber frem med altid er spaltekilen er fjernet f.eks. til dyksnit, skal denne ringere en omløbshastigheden (olh) i tomgang. afstand ubetinget overholdes, når spaltekilen igen anbringes (se illustration F). Tilslutning af spånopsugning Demontering af spaltekilen: (se også...
 • Seite 51: Bortskaffelse

  Pasning og rengøring / Bortskaffelse / Informationer Garanti Til rengøring af huset bruges der en klud og under ingen omstændigheder benzin, opløs- ningsmidler eller rengøringsmidler. På dette apparat får du 3 års garanti fra købsdato. Apparatet er produceret med stor omhu og er kontrolleret omhyggeligt Bortskaffelse før levering.
 • Seite 52: Konformitetserklæring / Fremstiller

  2004 / 108 / EC EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Type / apparatbetegnelse: Håndrundsav PHKS 1450 LASER Bochum, 31.07.2008 Hans Kompernaß - Direktør - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes. 52 DK PHKS_1450_Content_LB3.indd 52 30.07.2008 15:09:12 Uhr...
 • Seite 53 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς..............Σελίδα 54 Εξοπλισμός .......................Σελίδα 54 Περιεχόμενα παράδοσης ..................Σελίδα 55 Τεχνικά δεδομένα ......................Σελίδα 55 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 1. Θέση εργασίας .....................Σελίδα 55 2. Ηλεκτρική ασφάλεια .....................Σελίδα 56 3. Ασφάλεια ατόμων ....................Σελίδα 56 4. Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ........Σελίδα 57 Υποδείξεις...
 • Seite 54: Εισαγωγή

  Απομακρύνετε τη συσκευασία και τη ηλεκτρική συσκευή! συσκευή φιλικά προς το περιβάλλον! Δισκοπρίονο χειρός ψη σας ότι η προσυναρμολογημένη πριονολάμα PHKS 1450 LASER είναι κατάλληλη μόνο για ξύλο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση του μηχανήματος θεω- ρείται ως αντικανονική και εγκυμονεί σοβαρούς Εισαγωγή...
 • Seite 55: Περιεχόμενα Παράδοσης

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Υποδοχή παράλληλου σημείου αναστολής Φοράτε ωτοασπίδες! Παράλληλο σημείο αναστολής Διάταξη λέιζερ Εξοδος λέιζερ Υπολογισμένη επιτάχυνση, τυπικά: 13 a Διακόπτης λέιζερ ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ Δονήσεις σε χέρι / βραχίονα a = 2,309 m / s Κλίμακα βάθους κοπής Ανασφάλεια...
 • Seite 56: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Μην εργάζεστε με τη συσκευή ε) Για χρήση ηλεκτρονικής συσκευής σε β) σε περιβάλλον όπου υφίστα- εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ται κίνδυνος έκρηξης, στο μόνο καλώδιο επέκτασης που είναι οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η ή...
 • Seite 57: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας πάντα σταθερή θέση και διατηρείτε ανά πάση επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα στιγμή την ισορροπία σας. Ετσι μπορείτε να άτομα. ελέγχετε καλύτερα τη συσκευή και ιδιαίτερα σε ε) Φροντίστε τη συσκευή με προσοχή. απρόσμενες καταστάσεις. Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα ζ) Φοράτε...
 • Seite 58 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας σε λειτουργία συσκευές με κατεστραμμένα χιστοποιηθεί ο κίνδυνος σωματικής επαφής, εξαρτήματα. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Οι κα- μπλοκαρίσματος της πριονολάμας ή απώλειας τεστραμμένες συσκευές, συνδετικοί αγωγοί ελέγχου. δικτύου ή βύσματα δικτύου σημαίνουν κίνδυνο ε) Κρατάτε τη συσκευή μόνο από τις μο- για...
 • Seite 59 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας β) Σε περίπτωση που η πριονολάμα κολ- σε κρυφό τομεά π.χ. σε έναν υπάρχο- λήσει ή το πριόνισμα διακοπεί για άλλο ντα τοίχο. Η βυθιζόμενη πριονολάμα μπορεί λόγο, αφήστε ελεύθερο το διακόπτη να μπλοκάρει κατά το πριόνισμα σε κρυφά ΕΝΤΟΣ...
 • Seite 60 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας λειτουργούν άψογα. Τα κατεστραμμένα ε) Απαγορεύεται η λειτουργία του πριο- νιού όταν ο σχίστης είναι λυγισμένος. εξαρτήματα, οι κολλώδεις συγκεντρώσεις ή τα συσσωρεύματα ροκανίδιών προκαλούν επι- Ακόμα και μία μικρή βλάβη μπορεί να επιβραδύ- βράδυνση στη λειτουργία του κάτω προστατευ- νει...
 • Seite 61: Θέση Σε Λειτουργία

  ής επιτρέπεται μόνο η λειτουργία σε τραπέζι πριονίσματος με προστασία επανεκκίνησης. Οδηγήστε τη συσκευή μόνο όταν είναι ενεργο- Το δισκοπρίονο χειρός PHKS 1450 LASER διαθέτει ποιημένη πάνω από το τεμάχιο επεξεργασίας. Intelligent Power Control. Κρατάτε τη συσκευή μακριά από το σώμα σας...
 • Seite 62: Ρύθμιση Βάθους Κοπής

  Θέση σε λειτουργία κλίμακα και σφίξτε ξανά την πεταλούδα / 2. Ευθυγραμμίστε το μηχάνημα στο παράλληλο μπουλόνι σύσφιξης. σημείο αναστολής ή πάνω σε μία σημειωμέ- νη γραμμή ή πάνω στο λέιζερ. 3. Πριονίστε με κατάλληλη πίεση ενώ κρατάτε το Ρύθμιση βάθους κοπής μηχάνημα...
 • Seite 63: Σύνδεση Αναρρόφησης Ροκανιδιών

  Θέση σε λειτουργία Η ταχύτητα περιστροφής ανέρχεται σε ελάχιστο ή σφιξης με το συνημμένο κλειδί με εσωτερικό μέγιστο αριθμό στροφών περ.: εξάγωνο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το βέλος πάνω στην Βαθμίδα σ.α.λ. μέτρα / δευτ. πριονολάμα πρέπει να συμφωνεί με το βέλος φοράς περιστροφής...
 • Seite 64: Συντήρηση Και Καθάρισμα

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθάρισμα / Απόσυρση / Πληροφορίες Μην απορρίπτετε τους για το παράλληλο σημείο αναστολής συσσωρευτές μέσα στα οικιακά Κοπή υπό δεξιά γωνία = σήμανση 0°, απορρίμματα! 45°- κοπή = σήμανση 45°. Η παρεκτροπή της ακμής κοπής σε ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ.
 • Seite 65: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-6-1 EN61000-6-3 EN60825-1 Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Δισκοπρίονο χειρός PHKS 1450 LASER Bochum, 31.07.2008 Hans Kompernaß - Διευθυντής - Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης. GR/CY PHKS_1450_Content_LB3.indd 65 30.07.2008 15:09:20 Uhr...
 • Seite 66 PHKS_1450_Content_LB3.indd 66 30.07.2008 15:09:21 Uhr...
 • Seite 67 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 68 Ausstattung ........................Seite 68 Lieferumfang .........................Seite 69 Technische Daten ......................Seite 69 Allgemeine Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz-Sicherheit .....................Seite 69 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 70 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 70 4. Verwendung und Behandlungdes Elektrowerkzeuges .........Seite 71 Gerätespezifische Sicherheitshinweisefür Handkreissägen ........Seite 71 Inbetriebnahme Ein- und ausschalten .....................Seite 75...
 • Seite 68: Einleitung

  Schutzklasse II Elektronischer Sanftanlauf Werfen Sie Akkus nicht in Explosionsgefahr! den Hausmüll! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Kinder vom Elektrogerät fernhalten! umweltgerecht! Handkreissäge PHKS 1450 LASER Ausstattung Stellrad Drehzahlvorwahl Einleitung Einschaltsperre Spindelarretierung Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Schnitt-Winkelvorwahl nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 69: Lieferumfang

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise Spannschraube mit Unterlegscheibe wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektro- Spaltkeilbefestigung werkzeugs verändern und kann in manchen Fällen Befestigungsschrauben über dem in diesen Anweisungen angegebenen Adapter zur Staubabsaugung Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird.
 • Seite 70: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise 2. Elektrische Sicherheit 3. Sicherheit von Personen Vermeiden Sie Lebensgefahr a) Seien Sie stets aufmerksam, achten durch elektrischen Schlag: Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem a) Der Anschlussstecker des Gerätes muss Elektrowerkzeug.
 • Seite 71: Verwendung Und Behandlungdes Elektrowerkzeuges

  Allgemeine Sicherheitshinweise angeschlossen sind und richtig verwendet und so, wie es für diesen speziellen werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Be- verringert Gefährdungen durch Staub. rücksichtigen Sie dabei die Arbeits- bedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeu- 4.
 • Seite 72 Allgemeine Sicherheitshinweise VoRSICHT! Vermeiden Sie Vermeiden Sie einen Rückschlag des Verletzungsgefahr: Gerätes: Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder a) Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in fehlerhaften Gebrauchs der Säge. Er kann durch den Sägebereich und an das Sägeblatt. geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend Halten Sie mit Ihrer zweiten Hand den beschrieben, verhindert werden.
 • Seite 73 Allgemeine Sicherheitshinweise mit stumpfen oder falsch ausgerichteten Zähnen bel und stellen Sie sicher, dass sie sich frei be- verursachen durch einen zu engen Sägespalt wegt und bei allen Schnitt-Winkeln und -Tiefen eine erhöhte Reibung, Klemmen des Sägeblattes weder Sägeblatt noch andere Teile berührt. und Rückschlag.
 • Seite 74 Allgemeine Sicherheitshinweise Bei kurzen Schnitten ist der Spaltkeil unwirk- werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungs- sam, um einen Rückschlag zu verhindern. exposition führen. e) Betreiben Sie die Säge nicht mit ver- bogenem Spaltkeil. Bereits eine geringe So verhalten Sie sich richtig: Störung kann das Schließen der Schutzhaube verlangsamen.
 • Seite 75: Inbetriebnahme

  , stellen Sie die gewünschte Schnitt-Tiefe an der Skala ein und ziehen Sie die Flügelschraube wieder fest. Inbetriebnahme Parallelanschlag einstellen Die Handkreissäge PHKS 1450 LASER verfügt über Intelligent Power Control. Dieser automatische Lösen Sie die Flügelschraube an der Grund- Kraftnachschub...
 • Seite 76: Drehzahl Einstellen

  Inbetriebnahme Drehzahl einstellen Spanabsaugung anschließen Drehen Sie das Stellrad in die gewünschte Stecken Sie den Adapter zur Staubabsaugung Drehzahlstufe (Pfeilmarkierung G) in den Spanauswurf. (1 = kleinste Drehzahl / 6 = größte Drehzahl): Schließen Sie eine zugelassene Staub- und Spanabsaugung an. Orientieren Sie sich an den nachfolgenden, unverbindlichen Einstellungen bzw.
 • Seite 77: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Entsorgung / Informationen Entsorgung Spaltkeil ausbauen: (siehe auch Abb. E) 1. Die Flügelschraube der Schnitt-Tiefenvorwahl lösen und die Kreissäge bis zum Anschlag nach Die Verpackung besteht aus umwelt- oben schwenken; die Spaltkeilbefestigung freundlichen Materialien. Sie kann in wird freigegeben.
 • Seite 78: Garantie

  EN61000-6-3 sung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. EN60825-1 Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Ga- rantie nicht eingeschränkt. Typbezeichnung der Maschine: Handkreissäge PHKS 1450 LASER Schraven Service- und Bochum, 31.07.2008 Dienstleistungs GmbH Gewerbering 14 47623 Kevelaer (Germany) Tel.: (+49) 0 18 05-00 81 07 (0,14 EUR / min) Fax: (+49) 0 28 32 / 35 32 Hans Kompernaß...

Inhaltsverzeichnis