Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDBNP 14 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

AIR BLIND RIVETING GUN PDBNP 14 B1
PIŠTOLA ZA SLEPE KOVICE
NA STISNJEN ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 339145_1910
PNEUMATICKÁ NÝTOVACÍ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBNP 14 B1

 • Seite 1 AIR BLIND RIVETING GUN PDBNP 14 B1 PIŠTOLA ZA SLEPE KOVICE PNEUMATICKÁ NÝTOVACÍ PISTOLE NA STISNJEN ZRAK Překlad originálního provozního návodu Prevod originalnega navodila za uporabo DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 339145_1910...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prevod izvirne izjave o skladnosti ........12 │ PDBNP 14 B1  ...
 • Seite 5: Uvod

  Upravljalni elementi (sl. A) PIŠTOLA ZA SLEPE KOVICE NA (slike so na zloženih straneh) STISNJEN ZRAK PDBNP 14 B1 šoba (4,8 mm, že nameščena) Uvod sprednja puša Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave. Odločili šestkotni nastavek za sprednjo pušo ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo sprožilo...
 • Seite 6: Tehnični Podatki

  Vrednosti emisij hrupa in vrednosti treslja- jev je mogoče podcenjevati, če se pnevmat- sko orodje dlje časa uporablja na določen način. │ PDBNP 14 B1    3 ■...
 • Seite 7: Nevarnost Zaradi Izvrženih Delov

  V tem ■ Pazite na to, da vaše telo ohranja ravnotežje in primeru naj uporabnik stroja poišče ustrezno da ste v stabilnem položaju. zdravniško pomoč. │ ■ 4    PDBNP 14 B1...
 • Seite 8: Nevarnost Zaradi Delov Pribora

  (zvenenje, šumenje, piskanje ali brnenje v ušesih). ■ V zvezi s temi nevarnostmi je treba nujno izvesti oceno tveganja in uvesti ustrezne regulacijske mehanizme. │ PDBNP 14 B1    5 ■...
 • Seite 9: Dodatna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Stroje

  – Ročno mazanje Če nimate razpršilnika olja, pred vsakim zagonom naprave oziroma pred daljšimi delovnimi postopki izvedite mazanje. V ta namen kapnite 3–5 kapljic posebnega olja za stisnjen zrak v odprtino za mazivo │ ■ 6    PDBNP 14 B1...
 • Seite 10: Dolivanje Olja

  Za privijanje sprednje puše to potisnite na OPOMBA navoj, tako da premagate rahel upor, in jo ► Da lahko regulirate stisnjen zrak, mora biti vir ročno privijte. stisnjenega zraka opremljen z regulatorjem tlaka. │ PDBNP 14 B1    7 ■...
 • Seite 11: Vzdrževanje In Čiščenje

  ■ Napravo čistite samo s suho, mehko krpo ali s stisnjenim zrakom. ■ Nikakor ne uporabljajte ostrih in/ali praskajočih sredstev za čiščenje. │ ■ 8    PDBNP 14 B1...
 • Seite 12: Menjava Prijemalnih Čeljusti

  E2 sprednji del kovinskega konusa ročno privijte. ♦ Snemite razcepni trn (F) in obrabljeni prijemalni ♦ Z montažnim ključem zategnite sprednjo čeljusti (G) iz sprednjega dela kovinskega ko- pušo nusa (E2). │ PDBNP 14 B1    9 ■...
 • Seite 13: Odprava Napak

  Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: kompozitni materiali. O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ ■ 10    PDBNP 14 B1...
 • Seite 14: Garancijski List

  Kupec ne more uveljav- ljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan. │ PDBNP 14 B1    11 ■...
 • Seite 15: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  ES: Direktiva o strojih (2006/42/EC) Uporabljeni harmonizirani standardi EN ISO 11148-1: 2011 Oznaka tipa stroja: Pištola za slepe kovice na stisnjen zrak PDBNP 14 B1 Leto izdelave: 01–2020 Serijska številka: IAN 339145_1910 Bochum, 28. 01. 2020 Semi Uguzlu –...
 • Seite 16 Překlad originálu prohlášení o shodě ........24 │ PDBNP 14 B1  ...
 • Seite 17: Úvod

  Ovládací prvky (obr. A) PNEUMATICKÁ NÝTOVACÍ (Zobrazení viz výklopné strany) PISTOLE PDBNP 14 B1 náustek (4,8 mm předmontovaný) Úvod přední zdířka Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového šestihranné upnutí přední zdířky přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- spoušť bek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.
 • Seite 18: Technické Údaje

  Pokud se pneumatické nářadí používá takovým způsobem pravidel- ně, mohly by být hodnoty emisí hluku a hod- noty vibrací podceněny. │ PDBNP 14 B1    15 ■...
 • Seite 19: Ohrožení V Důsledku Odletujících Částí

  ■ Používejte výhradně díly příslušenství a spotřební materiály velikostí a typů doporučených výrob- cem stroje pro upevnění bez závitu; nepoužívejte žádné jiné typy ani velikosti dílů příslušenství a spotřebních materiálů. │ ■ 16    PDBNP 14 B1...
 • Seite 20: Ohrožení Na Pracovišti

  ■ Vždy se ujistěte, zda je stroj vybaven tlumičem, a také se vždy ujistěte, aby byl při provozu stroje na svém místě a plně funkční. │ PDBNP 14 B1    17 ■...
 • Seite 21: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Stroje

  Manuální mazání Pokud nemáte rozprašovací olejničku, proveďte před každým uvedením do provozu, resp. při delších pracovních čin- nostech mazání. Za tím účelem nakapejte 3–5 kapek speciálního oleje na stlačený vzduch do otvoru na mazivo │ ■ 18    PDBNP 14 B1...
 • Seite 22: Doplňování Oleje

  UPOZORNĚNÍ ► Aby bylo možné tlak vzduchu regulovat, musí být zdroj stlačeného vzduchu vybaven redukčním ventilem. │ PDBNP 14 B1    19 ■...
 • Seite 23: Údržba A Čištění

  Používejte výhradně příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem doporučených velikostí a typů. ■ Přístroj čistěte pouze suchým měkkým hadříkem nebo stlačeným vzduchem. ■ V žádném případě nepoužívejte agresivní a/ nebo abrazivní čisticí prostředky. │ ■ 20    PDBNP 14 B1...
 • Seite 24: Výměna Čelistí

  Vyjměte rozpínací trn (F) a opotřebované přední zdířku čelisti (G) z přední části kovového kužele (E2). ♦ Nové čelisti (G) do přední části kovového kužele (E2) nasaďte tak, aby úzké konce vyčnívaly z jeho otvoru. │ PDBNP 14 B1    21 ■...
 • Seite 25: Odstranění Závad

  (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla. Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba. │ ■ 22    PDBNP 14 B1...
 • Seite 26 Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomo- cí zadání čísla výrobku (IAN) 123456 otevřít svůj návod k obsluze. │ PDBNP 14 B1    23 ■...
 • Seite 27: Servis

  KOMPERNASS HANDELS GMBH Použité harmonizované normy BURGSTRASSE 21 EN ISO 11148-1: 2011 44867 BOCHUM Typové označení stroje NĚMECKO Pneumatická nýtovací pistole PDBNP 14 B1 www.kompernass.com Rok výroby: 01–2020 Sériové číslo: IAN 339145_1910 Bochum, 28.01.2020 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 28 Original- Konformitätserklärung ........36 DE │ AT │ CH │ PDBNP 14 B1    25...
 • Seite 29: Einleitung

  Bedienelemente (Abb. A) DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE (Abbildungen siehe Ausklappseiten) PDBNP 14 B1 Mundstück (4,8 mm vormontiert) Einleitung Vordere Buchse Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Sechskantaufnahme der vorderen Buchse Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Auslöser Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Schmiermittelöffnung...
 • Seite 30: Technische Daten

  Werten liegen. Die Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Geräuschemissionswerte und Schwingungs- Ersatzschilder zu erhalten. werte könnten unterschätzt werden, wenn das Druckluftwerkzeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. DE │ AT │ CH │ PDBNP 14 B1    27 ■...
 • Seite 31: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Achten Sie darauf, dass Ihr Körper im Gleich- sich wahrnimmt, sollten diese Anzeichen nicht gewicht ist und dass Sie sicheren Halt haben. ignoriert werden. Die Bedienungsperson sollte einen entsprechend qualifizierten Mediziner konsultieren. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PDBNP 14 B1...
 • Seite 32: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  B. Tinnitus (Klingeln, Sausen, Pfeifen oder muss, um sie zu halten. Summen im Ohr), führen. ■ Es ist unerlässlich, eine Risikobewertung in Bezug auf diese Gefährdungen durchzuführen und entsprechende Regelungsmechanismen zu implementieren. DE │ AT │ CH │ PDBNP 14 B1    29 ■...
 • Seite 33: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Wenn Sie über keinen Nebelöler verfügen, nehmen Sie vor jeder Inbetriebnahme bzw. bei längeren Arbeitsgängen eine Schmie- rung vor. Lassen Sie dazu 3–5 Tropfen Druckluft-Spezialöl in die Schmiermittelöff- nung tropfen. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PDBNP 14 B1...
 • Seite 34: Öl Nachfüllen

  über den Schnellverschluss des Anschlussnippels , so dass dieser spürbar einrastet. HINWEIS ► Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluftquelle mit einem Druck- minderer ausgestattet sein. DE │ AT │ CH │ PDBNP 14 B1    31 ■...
 • Seite 35: Wartung Und Reinigung

  ♦ Nach Beendigung aller Arbeiten, trennen Sie weichen Tuch oder mit Druckluft. das Gerät von der Druckluftquelle. ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/ oder kratzende Reinigungsmittel. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PDBNP 14 B1...
 • Seite 36: Greifbacken Wechseln

  Nehmen Sie den Spreizdorn (F) und die ver- schlissenen Greifbacken (G) aus dem vorderen ziehen Sie ♦ Mit Hilfe des Montageschlüssels Teil des Metallkonuses (E2). die vordere Buchse fest an. DE │ AT │ CH │ PDBNP 14 B1    33 ■...
 • Seite 37: Fehlerbehebung

  20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Möglichkeiten zur Entsorgung des aus- Stadtverwaltung. gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PDBNP 14 B1...
 • Seite 38: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Sie portofrei an die den können oder für Beschädigungen an zerbrech- Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden. lichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. DE │ AT │ CH │ PDBNP 14 B1    35 ■...
 • Seite 39: Service

  Angewandte harmonisierte Normen Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei EN ISO 11148-1: 2011 aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Typbezeichnung der Maschine Druckluft-Blindnietpistole PDBNP 14 B1 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) Herstellungsjahr: 01–2020 E-Mail: kompernass@lidl.at Seriennummer: IAN 339145_1910 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,...
 • Seite 40 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stav informací · Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PDBNP14B1-012020-1 IAN 339145_1910...