Herunterladen Diese Seite drucken

Servis; Dovozce; Překlad Originálu Prohlášení O Shodě - Parkside PDBNP 14 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Servis

Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 339145_1910

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není ad-
resou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com
24 
CZ
Překlad originálu prohlášení
o shodě
My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba
odpovědná za dokumentaci: pan Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, NĚMECKO,
tímto prohlašujeme, že tento výrobek je ve shodě
s následujícími normami, normativními dokumenty
a směrnicemi ES:
Směrnice o strojních zařízeních
(2006/42/EC)
Použité harmonizované normy
EN ISO 11148-1: 2011
Typové označení stroje
Pneumatická nýtovací pistole PDBNP 14 B1
Rok výroby: 01–2020
Sériové číslo: IAN 339145_1910
Bochum, 28.01.2020
Semi Uguzlu
- manažer kvality -
Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou
vyhrazeny.
PDBNP 14 B1

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDBNP 14 B1

  Verwandte Inhalte für Parkside PDBNP 14 B1