Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDBNP 14 B1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-blindnietpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR BLIND RIVETING GUN PDBNP 14 B1
PISTOL PNEUMATIC PENTRU NITURI
OARBE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315471
ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА
ГЛУХИ НИТОВЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBNP 14 B1

 • Seite 1 AIR BLIND RIVETING GUN PDBNP 14 B1 PISTOL PNEUMATIC PENTRU NITURI ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА OARBE ГЛУХИ НИТОВЕ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 315471...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PDBNP 14 B1  ...
 • Seite 5: Introducere

  PISTOL PNEUMATIC PENTRU Elemente de operare (fig . A) (a se vedea figurile de pe paginile pliate) NITURI OARBE PDBNP 14 B1 Introducere Ajutaj (4,8 mm montată din fabrică) Felicitări pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Aţi Conector frontal decis să...
 • Seite 6: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Aparatele Cu Aer Comprimat

  și valorile vibraţiilor ar putea fi în aceste instrucţiuni . Utilizatorul trebuie să con- subapreciate dacă scula pneumatică este tacteze producătorul în scopul procurării unor utilizată regulat într-un asemenea mod . plăcuţe de înlocuire, dacă este necesar . PDBNP 14 B1   │  3 ■...
 • Seite 7: Pericole Provocate De Componentele Proiectate

  Asiguraţi o poziţie a corpului în echilibru și ţineţi ferm mașina . ■ În cazul întreruperii alimentării cu energie, eliberaţi dispozitivul de comandă pentru pornire și oprire . ■ Utilizaţi numai lubrifianţii recomandaţi de către producător . ■ 4  │   PDBNP 14 B1...
 • Seite 8: Pericole Provocate De Accesorii

  și implementarea mecanismelor de reglementare corespunzătoare . ■ Dintre mecanismele de reglementare adecvate pentru reducerea riscurilor se numără măsuri precum folosirea materialelor izolante, pentru evitarea zgomotelor produse de rezonanţa pieselor de prelucrat . PDBNP 14 B1   │  5 ■...
 • Seite 9: Instrucţiuni Suplimentare De Siguranţă Pentru Mașinile Pneumatice

  Dacă nu dispuneţi de un atomizor de ulei, înaintea fiecărei puneri în funcţiune, respectiv în cazul operaţiunilor îndelungate, efectuaţi o lubrifiere . În acest scop aplicaţi 3-5 picături de ulei special pentru aer comprimat în orificiul pentru lubrifiant ■ 6  │   PDBNP 14 B1...
 • Seite 10: Completarea Cu Ulei

  ♦ Pentru înșurubarea conectorului frontal reductor de presiune . apăsaţi-l depășind o ușoară rezistenţă pe filet și rotiţi-l manual . ♦ Cu ajutorul cheii de montaj strângeţi ferm conectorul frontal PDBNP 14 B1   │  7 ■...
 • Seite 11: Întreţinerea Și Curăţarea

  . ■ Curăţaţi aparatul numai cu o lavetă uscată și moale sau cu aer comprimat . ■ În niciun caz nu utilizaţi produse de curăţare agresive și/sau care pot zgâria aparatul . ■ 8  │   PDBNP 14 B1...
 • Seite 12: Schimbarea Fălcilor De Prindere

  (G) din partea frontală a conului metalic (E2) . ♦ Introduceţi noile fălci de prindere (G) în partea frontală a conului metalic (E2) astfel încât cape- tele înguste să iasă din orificiul acestuia . PDBNP 14 B1   │  9 ■...
 • Seite 13: Remedierea Defecţiunilor

  Dacă este necesar, repetaţi indicaţiile de mai sus . Aparatul nu funcţi- Componentele depla- Lubrifiaţi aparatul conform instrucţiunilor . onează, aerul com- sate sunt blocate din primat este eliminat cauza acumulării de complet prin orificiul material . de evacuare . ■ 10  │   PDBNP 14 B1...
 • Seite 14: Eliminarea

  înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi defici- enţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului . Reparaţii- le necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost . PDBNP 14 B1   │  11 ■...
 • Seite 15: Service-Ul

  Domeniul de aplicare a garanţiei INDICAŢIE Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu ► În cazul sculelor Parkside și Florabest trimiteţi orientările stricte privind calitatea şi verificat cu numai articolul defect, fără accesorii (de rigurozitate înaintea livrării .
 • Seite 16: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC) Norme armonizate aplicate: EN ISO 11148-1: 2011 Denumirea tipului mașinii: PISTOL PNEUMATIC PENTRU NITURI OARBE PDBNP 14 B1 Anul de fabricaţie: 02 - 2019 Număr de serie: IAN 315471 Bochum, 08 .01 .2019 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 17 ■ 14  │   PDBNP 14 B1...
 • Seite 18 Съдържание Въведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Употреба...
 • Seite 19: Въведение

  ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА Елементи за обслужване (фиг . A) (вж . фигурите на разгъващите се страници) ГЛУХИ НИТОВЕ PDBNP 14 B1 Въведение Накрайник (4,8 mm предварително монтиран) Поздравяваме ви за покупката на вашия нов Предна втулка уред . Избрали сте висококачествен продукт .
 • Seite 20: Технически Характеристики

  Технически характеристики Общи указания за безо- WARNING! Работно налягане: макс . 6,3 bar пасност за пневматични Разход на въздух: 127 l/min (средно) уреди Дължина на хода: 17 mm ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сила на изтегляне: мин . 7050 N ► При многократно излагане на опасност: Връзка...
 • Seite 21: Опасност Поради Отхвръкващи Части

  Опасност поради отхвръкващи ■ Избягвайте неподходящи пози, тъй като е много вероятно те да направят невъзможно части отреагиране на нормални или неочаквани ■ Изключете машината за безрезбови съеди- движения на машината . нения от електрозахранването преди смяна ■ Когато машината за безрезбови съединения на...
 • Seite 22: Опасности При Употреба На Принадлежности

  Опасности при употреба на ■ Подходящи за минимизиране на риска ре- гулаторни механизми са мерки, като напр . принадлежности използване на изолационни материали за ■ Преди смяна на инструмента на машината избягване на образуващи се на детайла или на принадлежности изключете маши- звънтящи...
 • Seite 23: Допълнителни Указания За Безопасност За Пневматични Машини

  Преди пускането в експлоа- Допълнителни указания за безопас- ност за пневматични машини тация ■ Въздухът под налягане може да причини УКАЗАНИЕ сериозни наранявания . ► Нитачката за слепи нитове трябва да се – При неизползване на машината, както използва единствено с пречистен, омаслен и...
 • Seite 24: Допълване На Масло

  Работа с уреда Допълване на масло За дълъг експлоатационен живот на нитачката ♦ След захранване със сгъстен въздух уредът е за слепи нитове трябва да е налично достатъч- готов за употреба . но пневматично масло в уреда . ♦ Завинтете контейнера за улавяне на от- На...
 • Seite 25: Техническо Обслужване И Почистване

  Техническо обслужване и ♦ За завинтване натиснете предната втулка преодолявайки леко съпротивление, към почистване резбата и я затегнете на ръка . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ♦ С помощта на монтажния ключ затегнете НАРАНЯВАНЕ! Преди работи по тех- предната втулка ническото обслужване разединете ♦...
 • Seite 26: Смяна На Захващащите Челюсти

  Смяна на захващащите челюсти ♦ Поставете новите захващащи челюсти (G) в предната част на металния конус (E2) така, Вследствие на триене е възможно износване на че тесните краища да се издават от отвора захващащите челюсти . В такъв случай смене- му...
 • Seite 27: Отстраняване На Неизправности

  Отстраняване на неизправности Неизправност Възможна причина Отстраняване Твърде ниска Заклинени поради Проверете за замърсяване филтъра на захранването производителност замърсяване под- със сгъстен въздух . на занитване, от вижни части . изхода леко изтича Твърде слабо Проверете за замърсяване филтъра на захранването въздух...
 • Seite 28: Предаване За Отпадъци

  Предаване за отпадъци Гаранция Опаковката е произведена от еколо- Уважаеми клиенти, гични материали . Тя може да се из- за този уред получавате 3 години гаранция от хвърля в местните контейнери за отпа- датата на покупката . В случай на несъответствие дъци...
 • Seite 29 ■ За всички запитвания подгответе касовата УКАЗАНИЕ бележка и идентификационния номер (IAN 315471) като доказателство за покупката . ► При инструментите Parkside и Florabest моля изпращайте единствено дефектния ■ Вземете артикулния номер от фабричната артикул без принадлежностите табелка . (напр . акумулаторна батерия, куфар за...
 • Seite 30: Сервизно Обслужване

  Сервизно обслужване Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответ- България ства на договора за продажба, продавачът Тел .: 00800 111 4920 е длъжен да я приведе в съответствие с Е-мейл:kompernass@lidl .bg договора за продажба . IAN 315471 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие...
 • Seite 31: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  (1) Потребителят може да упражни правото си ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ГЛУХИ по този раздел в срок до две години, считано НИТОВЕ PDBNP 14 B1 от доставянето на потребителската стока . (2) Срокът по ал . 1 спира да тече през времето, Година...
 • Seite 32 Original - Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 PDBNP 14 B1 DE │...
 • Seite 33: Einleitung

  DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE Bedienelemente (Abb . A) (Abbildungen siehe Ausklappseiten) PDBNP 14 B1 Einleitung Mundstück (4,8 mm vormontiert) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Vordere Buchse Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Sechskantaufnahme der vorderen Buchse Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Auslöser...
 • Seite 34: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  überprüfen, dass das Gerät mit den in dieser Anleitung geforder- ten Bemessungswerten und Kennzeichnungen gekennzeichnet ist . Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten . PDBNP 14 B1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 35: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Sie sicheren Halt haben . ■ Geben Sie Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen im Falle einer Unterbrechung der Energie-versorgung frei . ■ Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohle- nen Schmiermittel . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PDBNP 14 B1...
 • Seite 36: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Zu den für die Risikominderung geeigneten Regelungsmechanismen gehören Maßnahmen wie z . B . die Verwendung von Dämmstoffen, um an den Werkstücken auftretende Klingelgeräu- sche zu vermeiden . PDBNP 14 B1 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 37: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Sie vor jeder Inbetrieb- nahme bzw . bei längeren Arbeitsgängen eine Schmierung vor . Lassen Sie dazu 3 - 5 Tropfen Druckluft-Spezialöl in die Schmiermittelöffnung tropfen . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PDBNP 14 B1...
 • Seite 38: Öl Nachfüllen

  über den Schnellverschluss des Anschlussnippels , so dass dieser spürbar einrastet . HINWEIS Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluftquelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDBNP 14 B1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 39: Wartung Und Reinigung

  Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, das Gerät von der Druckluftquelle . weichen Tuch oder mit Druckluft . ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/ oder kratzende Reinigungsmittel . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PDBNP 14 B1...
 • Seite 40: Greifbacken Wechseln

  Nehmen Sie den Spreizdorn (F) und die ver- schlissenen Greifbacken (G) aus dem vorderen ♦ Mit Hilfe des Montageschlüssels ziehen Sie die vordere Buchse fest an . Teil des Metallkonuses (E2) . PDBNP 14 B1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Fehlerbehebung

  Wenn nötig, Angaben von oben wiederholen . Gerät arbeitet nicht, Bewegte Teile sitzen Gerät schmieren, wie in der Anleitung beschrieben . Druckluft tritt komplett aufgrund von Materi- beim Auslass aus . alansammlung fest . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PDBNP 14 B1...
 • Seite 42: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspa- cken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PDBNP 14 B1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 43: Service

  Garantieumfang HINWEIS Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen- senden Sie bitte ausschließlich den defekten haft geprüft . Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 44: Original - Konformitätserklärung

  Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-1: 2011 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Blindnietpistole PDBNP 14 B1 Herstellungsjahr: 02 - 2019 Seriennummer: IAN 315471 Bochum, 08 .01 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 45 ■ 42  │   DE │ AT │ CH PDBNP 14 B1...
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Stand der Informationen: 01 / 2019 · Ident.-No.: PDBNP 14 B1-012019-1 IAN 315471...