Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 480 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Tauchsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PLUNGE SAW PTS 480 A1
PLUNGE SAW
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
TAUCHSÄGE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 55728
FERĂSTRĂU CIRCULAR
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΕΓΑ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 480 A1

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 480 A1 PLUNGE SAW FERĂSTRĂU CIRCULAR operation and safety Notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of original operation manual Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН ΣΕΓΑ Инструкции за обслужване и безопасност Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 3 1 1 a 7 7 a 1 1 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Use the product only as described and for the specified applications. When passing this product on to others please be 1 Plunge saw PTS 480 A1 sure to also include all of its documentation. 1 HW Circular saw blade Z85 / 30...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools c) Keep children and other people away cedure according to EN 60745 and can be used while you are operating the electrical for the comparison of appliances. The vibration tool. Distractions can cause you to lose con- emission value specified can also serve as a prelim- inary assessment of the exposure.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of The Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools with caution when using an electrical using the right electrical power tool for the job, tool. Do not use the electrical power you will work safer and achieve a better result. tool if you are tired or under the influ- b) Do not use an electrical power tool if ence of drugs, alcohol or medication.
 • Seite 9: Safety Instructions For All Saws

  General safety advice for electrical power tools ensures that the safety of the electrical power Reasons for and how to avoid a kickback: tool is maintained. A kickback is the sudden reaction, if the saw blade sticks, jams or is misaligned and the uncontrolled saw moves out of the work piece Safety instructions for all saws in the direction of the operator.
 • Seite 10: Safety Instructions For Plunge Saws

  General safety advice for electrical power tools blade. Big boards can bend through due to their unprotected saw blade moves the saw against own weight. Boards must be supported on both the direction of the cut, and cuts everything sides, at the outside and near the cutting edge. that is in the way.
 • Seite 11: Additional Safety Information For Circular Saws

  General safety advice for electrical power tools / Start-up Handling the plunge saw Note: Always hold the mains cable out of the op- erating range of the machine and move it towards the back of the machine. 1. Put the machine onto the material and switch it on as described in the chapter “Switching on and off”.
 • Seite 12: Connecting The Saw Dust Extraction

  Start-up / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Connecting the saw have the replacement carried out by dust extraction the manufacturer or its service centre. This ensures that the safety of the device is Push the extraction air hose onto the con- maintained.
 • Seite 13: Disposal

  Disposal / Declaration of Conformity / Manufacturer Disposal Type designation of the machine: Plunge saw PTS 480 A1 The packaging is made of environmentally Date of manufacture: 11–2013 friendly materials, which may be disposed Serial number: IAN 55728 through your local recycling acilities.
 • Seite 15 Cuprins Introducere Utilizare conform destinaţiei ......................Pagina 16 Dotare .............................. Pagina 16 Pachet de livrare ..........................Pagina 16 Date tehnice ............................ Pagina 16 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 1. Siguranţa la locul de muncă ...................... Pagina 17 2. Siguranţă electrică ........................Pagina 17 3.
 • Seite 16: Utilizare Conform Destinaţiei

  Folosiţi produsul numai în modul descris şi numai în domeniile de utilizare indicate. Predaţi toate docu- mentele aferente în cazul în care înstrăinaţi produsul. 1 ferăstrău circular PTS 480 A1 1 pânză circulară de ferăstrău HW Z85 / 30 1 pânză de divizare diamantată Z85VR Utilizare conform destinaţiei...
 • Seite 17: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Uneltele Electrice

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice Nivelul de vibraţii menţionat Uneltele electrice generează scântei, care pot în prezentele instrucţiuni a fost măsurat conform unui aprinde praful sau vaporii. c) Ţineţi copii şi alte persoane la distanţă procedeu de măsurare standardizat cuprins în atunci când, lucraţi cu unealta electrică.
 • Seite 18: Siguranţa Persoanelor

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 3. Siguranţa persoanelor 4. Utilizarea şi deservirea uneltei electrice a) Fiţi întotdeauna atent, aveţi grijă la ceea ce faceţi şi procedaţi raţional în a) Nu suprasolicitaţi aparatul. Folosiţi timpul lucrului cu unealta electrică. Nu pentru lucrul vostru unealta electrică...
 • Seite 19: Service

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 5. Service h) Nu utilizaţi niciodată șaibe de susţinere sau șuruburi deteriorate sau false a) Dispuneţi repararea aparatului numai pentru pânza de ferăstrău. Șaibele de de către persoane calificate şi numai susţinere și șuruburile au fost special construite cu piese de schimb originale.
 • Seite 20: Indicaţii De Siguranţă Pentru Ferăstraie Cu Plonjare

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice c) Dacă vreţi să reporniţi ferăstrăul care și arcul nu funcţionează adecvat. Com- se află în piesa de lucru, centraţi pânza ponentele deteriorate, depunerile lipicioase sau ferăstrăului în fantă ţi verificaţi dacă acumularea de rezidurii pot reduce funcţionarea. dinţii ferăstrăului nu sunt prinși în piesa c) Asiguraţi-vă...
 • Seite 21: Indicaţii De Siguranţă Suplimentare Pentru Ferăstraie Circulare

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice / Punere în funcţiune deteriorate, conexiunea de reţea sau ștecherele mare decât grosimea materialului. Astfel obţineţi o reprezintă pericol de moarte prin electrocutare. tăietură curată. Dispuneţie efectuarea operaţiunilor de reparaţie Activaţi maneta de acţionare rapidă pentru se- și schimb de către un punct de service sau un lectarea adâncimii tăieturii și reglaţi adânci-...
 • Seite 22: Marcarea Tăierii Longitudinale

  Punere în funcţiune / Întreţinere şi curăţare / Service / Garanţie Marcarea tăierii longitudinale Întreţinere şi curăţare PERICOL DE ACCIDEN- Pentru lungimea tăierii orientaţi-vă după TARE! Înainte de a efectua operaţiuni asupra apa- marcaje pentru a verifica de unde începe tăietura și unde se termină.
 • Seite 23: Înlăturare

  şi aplicarea dreptului naţional uneltele electrice uzate trebuie Tip / Denumire aparat: colectate separat şi aduse la un punct ecologic de Ferăstrău circular PTS 480 A1 reciclare. Date of manufacture (DOM): 11–2013 Număr serie: IAN 55728 Posibilităţi de înlăturare ale produsului dvs.
 • Seite 25 Съдържание Увод Употреба по предназначение....................Страница 26 Оборудване ..........................Страница 26 Обем на доставката ....................... Страница 26 Технически данни ........................Страница 26 Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди 1. Работно място-безопасност ....................Страница 27 2. Електрическа безопасност ....................Страница 27 3.
 • Seite 26: Употреба По Предназначение

  области на употреба. Когато предавате продукта Обем на доставката на трети лица, предавайте заедно с него и всички документи. 1 циркулярен трион PTS 480 A1 1 циркулярен диск HW Z85 / 30 Употреба по предназначение 1 отрезен диск диамантен Z85VR 1 циркулярен...
 • Seite 27: Общи Инструкции За Безопасност При Работа С Електроуреди

  Увод / Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди Носете шумозаглушители! мрежа (посредством мрежов кабел), както и за захранвани от акумулатор електрически инстру- Изчислено ускорение, обикновено: менти (без мрежов кабел). Вибрация на китката / на ръката = 2,266 m / s 1.
 • Seite 28: Безопасност На Хората

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди масло, остри ръбове или подвижните д) Избягвайте необичайното положение части на уреда. Повредените или опле- на тялото. Погрижете се за стабилна стойка и по всяко време пазете рав- тени кабели повишават риска от токов удар. д) Ако...
 • Seite 29: Сервиз

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди по начин, който пречи на правилното от контакт с тялото, от заяждане на диска функциониране на уреда. Преди или загуба на контрол. употреба дайте повредените части д) Дръжте уреда само за изолираните на...
 • Seite 30: Указания За Безопасност При Работа С Потапящи Циркуляри

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди a) Дръжте циркуляра здраво с две ръце, При рязането проникващият циркулярен ръцете Ви трябва да са в положение, диск може да блокира в скрити обекти и да в което да можете да поемете силите предизвика...
 • Seite 31: Указания За Безопасност При Работа С Шлифовъчни Инструменти

  Общи инструкции за безопасност при работа … / Пускане в действие Указание: Не използвайте абразивни Указание: Дръжте мрежовия кабел далече от дискове. Употребата им може да доведе до обсега на действие на машината и го насочвайте наранявания и материални щети. назад...
 • Seite 32: Монтаж На Успоредния Ограничител

  Пускане в действие / Поддръжка и почистване Монтаж на успоредния Маркировка линия на среза ограничител Отворът за наблюдаване служи за прецизно Развийте винта за успоредния ограничител направляване на машината по линията на среза на основната плоча и поставете върху детайла. 11 a успоредния...
 • Seite 33: Сервиз

  Поддръжка и почистване / Сервиз / Гаранция / Изхвърляне на уреда по уреда винаги изключвайте захранващия щепсел Вашите законни права не се ограничават от тази от контакта. гаранция. Почиствайте уреда веднага след приключване на работа. Гаранционният период не се удължава след из- За...
 • Seite 34: Декларация За Съответствие / Производител

  EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Тип / Обозначение на продукта: Циркулярен трион PTS 480 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2013 Сериен номер: IAN 55728 Bochum, 30.11.2013 Semi Uguzlu - Мениджър по качеството - Запазваме си правото на технически промени...
 • Seite 35 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ..................Σελίδα 36 Εξοπλισμός ............................Σελίδα 36 Περιεχόμενα παράδοσης ........................Σελίδα 36 Τεχνικά στοιχεία ..........................Σελίδα 36 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ......................Σελίδα 37 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ........................Σελίδα 37 3. Ασφάλεια ατόμων ........................Σελίδα 38 4.
 • Seite 36: Χρήση Σύμφωνα Με Τους Κανονισμούς

  Q για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα. 1 σεγα PTS 480 A1 1 κυκλική πριονολάμα HW Z85 / 30 1 πριονολάμα διαχωρισμού διαμαντιού Z85VR Χρήση σύμφωνα με...
 • Seite 37: Γενικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Η αναφερόμενη στις καθώς και ο ελλιπής φωτισμός του χώρου εργα- παρούσες οδηγίες στάθμη δονήσεων μετρήθηκε με σίας μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα. β) Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε περι- τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης σύμφωνα με το βάλλον...
 • Seite 38: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ε) Αποφεύγετε αντικανονική στάση του χρήση ενός καλωδίου κατάλληλο για εξωτερική σώματός σας. Φροντίζετε ώστε να χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. ζ) Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτη υπάρχει πάντα σταθερή θέση και δια- η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου τηρείτε...
 • Seite 39: Σέρβις

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Τα ηλεκτρονικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν όνι, δεν υπάρχει πιθανότητα να τραυματιστούν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα. από την πριονολάμα. ε) Φ ροντίστε τη συσκευή με προσοχή. b) Μην αγγίζετε ποτέ κάτω από το τεμάχιο Ελέγχετε...
 • Seite 40: Υποδείξεις Ασφάλειας Για Πριόνια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία c) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ξεκι- Αιτίες και αποφυγή υποχώρησης: νήσετε πάλι τη λειτουργία ενός πριονιού Η υποχώρηση είναι η απότομη αντίδραση, ακό- που βρίσκεται μέσα σε ένα τεμάχιο επε- λουθο πριονολάμας που φράζει, μπλοκάρει ή ξεργασίας, κεντράρετε...
 • Seite 41: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Τα Εργαλεία Λείανσης

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία πάτωμα, ίσως λυγίσει το προστατευτικό κάλυμμα. προσοχή κατά την επαφή σας με εργαλεία λείανσης. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα κινεί- Η χρήση φθαρμένων, εσφαλμένα σφιγμένων ή ται ελεύθερα και δεν έρχεται σε επαφή τόσο με εισαχθέντων...
 • Seite 42: Θέση Σε Λειτουργία

  Θέση σε λειτουργία Θέση σε λειτουργία Q 2. Εν ανάγκη ευθυγραμμίστε το μηχάνημα στο παράλληλο σημείο αναστολής ή στην Ενεργοποίηση και Q σημειωμένη γραμμή. απενεργοποίηση 3. Κρατήστε το μηχάνημα με τον τρόπο που φαί- νεται στην εικόνα Α και πριονίστε με κατάλληλη Ενεργοποίηση: πίεση.
 • Seite 43: Σύνδεση Αναρρόφησης Ροκανιδιών

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθάρισμα / Σέρβις / Εγγύηση Σύνδεση αναρρόφησης Q εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και χρησιμο- ροκανιδιών ποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το Ω θήστε το σωλήνα αναρρόφησης πάνω γεγονός ότι διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας στη...
 • Seite 44: Απόσυρση

  συσκευές να συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο και να ανακυκλώνονται οικολογικά. EN 61000-3-3:2008 Δυνατότητες απόσυρσης των χρησιμοποιημένων Μάρκα, χαρακτηρισμός εργαλείου: συσκευών θα πληροφορηθείτε από τη διαχείριση Σεγα PTS 480 A1 κοινότητας ή πόλης σας. Date of manufacture (DOM): 11–2013 Αριθμός σειράς: IAN 55728 Bochum, 30.11.2013 Semi Uguzlu - Διαχειριστής...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 46 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 47 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 48 5.
 • Seite 46: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angege- benen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterla- 1 Tauchsäge PTS 480 A1 gen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. 1 HW-Kreissägeblatt Z85 / 30 1 Trennsägeblatt diamantiert Z85VR 1 HS-Kreissägeblatt Z85 / 36...
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den messen worden und kann für den Gerätevergleich Staub oder die Dämpfe entzünden können. c) Halten Sie Kinder und andere Personen verwendet werden. Der angegebene Schwingungs- während der Benutzung des Elektro- emissionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- werkzeugs fern.
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- richtungen montiert werden können, a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie vergewissern Sie sich, dass diese darauf, was Sie tun und gehen Sie mit angeschlossen sind und richtig ver- Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- wendet werden.
 • Seite 49: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- führenden Leitung setzt auch die Metallteile men sich weniger und sind leichter zu führen. des Elektrowerkzeugs unter Spannung und g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, führt zu einem elektrischen Schlag. Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. Verwenden Sie beim Längsschneiden entsprechend diesen Anweisungen.
 • Seite 50: Sicherheitshinweise Für Tauchsägen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge seitlich des Sägeblattes, nie das Säge- beim Sägen in verborgene Objekte blockieren blatt in eine Linie mit Ihrem Körper und einen Rückschlag verursachen. bringen. Bei einem Rückschlag kann die Kreissäge rückwärts springen, jedoch kann die Sicherheitshinweise Bedienperson durch geeignete Vorsichtsmaß- für Tauchsägen nahmen die Rückschlagkräfte beherrschen.
 • Seite 51: Sicherheitshinweise Für Schleifwerkzeuge

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Ergänzende Sicherheitshinweise für Schleifwerkzeuge für Kreissägen a) Allgemeines Vermeiden Sie ein Überhitzen der Sägezahn- spitzen. Schleifwerkzeuge sind bruchempfindlich, daher ist Vermeiden Sie beim Sägen von Kunststoff ein äußerste Sorgfalt beim Umgang mit Schleifwerkzeugen Schmelzen des Kunststoffs.
 • Seite 52: Handhabung Der Tauchsäge

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Handhabung der Tauchsäge Spanabsaugung anschließen 1. Maschine auf das Material setzen und ein- Schieben Sie den Absaugschlauch auf den schalten, wie in Kapitel »Ein- und ausschalten« Anschluss zur Staubabsaugung beschrieben. Schließen Sie eine zugelassene Staub- und 2.
 • Seite 53: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Lassen Sie den Aus- tausch des Steckers oder der Anschluss- Service Österreich leitung immer vom Hersteller des Tel.: 0820 201 222 Elektrowerkzeugs oder seinem Kunden- (0,15 EUR/Min.) dienst ausführen. Damit wird sichergestellt, E-Mail: kompernass@lidl.at dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. IAN 55728 Garantie Service Schweiz...
 • Seite 54: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-2-5:2010 EN 60745-2-22:2011 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Tauchsäge PTS 480 A1 Herstellungsjahr: 11–2013 Seriennummer: IAN 55728 Bochum, 30.11.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 55 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · stand der Informationen: 11 / 2013 Ident.-No.: Pts480a1112013-ro / Bg / gr IAN 55728...