Parkside PGG 15 C2 Originalbetriebsanleitung

Graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2
POWER ENGRAVING TOOL
Translation of the original instructions
УРЕД ЗА ГРАВИРАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за
експлоатация
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 275634
APARAT DE GRAVURĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 C2

 • Seite 1 POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 POWER ENGRAVING TOOL APARAT DE GRAVURĂ Translation of the original instructions Traducerea instrucţiunilor de utilizare original УРЕД ЗА ГРАВИРАНЕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Превод на оригиналното ръководство за ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας GRAVIERGERÄT...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţii- le aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........14 Translation of the original Conformity Declaration . 15 GB │ CY │    1 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 5: Introduction

  POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Features

  Stroke rate control Carrying lug Power cable Engraving tip Engraving tip lock Engraving templates Package contents 1 power engraving tool PGG 15 C2 4 engraving templates 1 set of operating instructions Technical data Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz (alternating current) Operating mode: periodic intermittent operation: S3 20% Note: A duty cycle (in %) explicitly specifies the maximum continu-...
 • Seite 7 EN 60745 and can be used to make equipment comparisons. The specified vibration emission value can also be used to make an initial exposure estimate. │ GB │ CY ■ 4    PGG 15 C2...
 • Seite 8: General Power Tool Safety Warnings

  Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded/mains adapter) power tools or battery-operated (cordless) power tool. GB │ CY │    5 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 9: Work Area Safety

  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. │ GB │ CY ■ 6    PGG 15 C2...
 • Seite 10: Personal Safety

  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. GB │ CY │    7 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 11: Power Tool Use And Care

  Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazard- ous situation. │ GB │ CY ■ 8    PGG 15 C2...
 • Seite 12: Service

  When you increase the stroke depth, make sure not to turn the too far in the direction of the +. stroke rate control Otherwise, you will unscrew the control off the appliance. GB │ CY │    9 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 13: Changing The Engraving Tips

  Slide the washer and spring onto a new engraving tip . Then insert it into the appliance and turn the engraving tip lock clockwise to lock the tip. ♦ Ensure that the engraving tip is fixed correctly in place. │ GB │ CY ■ 10    PGG 15 C2...
 • Seite 14: Working Procedures

  The supplied engraving tip is made of tungsten steel. It is therefore not suitable for engraving electronic media such as CDs, DVDs, etc. These materials and their readability could be damaged. GB │ CY │    11 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 15: Cleaning

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Your local community or municipal authorities can provide informa- tion on how to dispose of the worn-out appliance. │ GB │ CY ■ 12    PGG 15 C2...
 • Seite 16: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. GB │ CY │    13 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 17: Service

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 275634 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 275634 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM •GERMANY www.kompernass.com │ GB │ CY ■ 14    PGG 15 C2...
 • Seite 18: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EC directives: Machinery Directive (2006/42/EC) EMC (Electromagnetic Compatibility) (2014/30/EU) RoHS Directive (2011/65/EU) Applied harmonised standards: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 GB │ CY │    15 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 19 Type designation of machine: Power engraving tool PGG 15 C2 Year of manufacture: 02 - 2016 Serial number: IAN 275634 Bochum, 21/01/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 20 Importator ........30 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . 31 │    17 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 21: Introducere

  APARAT DE GRAVURǍ PGG 15 C2 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informaţii importante privind siguranţa, utilizarea şi eliminarea. Înainte de utilizarea produ- sului familiarizaţi-vă...
 • Seite 22: Dotare

  Cablu de alimentare Vârf de gravat Dispozitiv de blocare a vârfului de gravat Şabloane pentru gravuri Furnitura 1 Aparat de gravură PGG 15 C2 4 şabloane pentru gravuri 1 exemplar instrucţiuni de utilizare Date tehnice Tensiunea nominală: 230 V ~ 50 Hz (curent alternativ) Regim de funcţionare: funcţionare intermitentă...
 • Seite 23 Nivelul vibraţiilor indicat în aceste instrucţiuni a fost măsurat conform unei proceduri standardizate de măsurare specificată în EN 60745 şi poate fi utilizat pentru compararea aparatelor. Valoarea indicată a vibraţiilor emise poate fi utilizată şi pentru o evaluare introductivă a expunerii. │ ■ 20    PGG 15 C2...
 • Seite 24: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în indicaţiile de siguranţă se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de alimen- tare/adaptor de reţea) şi la sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare). │    21 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 25: Siguranţa Zonei De Lucru

  ştecărul din priză. Feriţi cablul de tempe- raturi ridicate, ulei, muchii ascuţite sau de piese ale aparatului aflate în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. │ ■ 22    PGG 15 C2...
 • Seite 26: Siguranţa Persoanelor

  Evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi o poziţie fixă şi păstraţi-vă echilibrul în orice moment. Astfel puteţi controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate. │    23 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 27: Utilizarea Şi Manevrarea Sculei Electrice

  în aşa fel încât să fie afectată funcţionarea sculei electrice. Înainte de utiliza- rea aparatului solicitaţi repararea componentelor deteriorate. Multe dintre accidente sunt provocate de întreţinerea necorespun- zătoare a sculelor electrice. │ ■ 24    PGG 15 C2...
 • Seite 28: Service

  Utilizarea altor piese sau accesorii decât cele recomandate în instrucţiunile de utilizare poate constitui pericol de rănire. Pornirea/oprirea ♦ Introduceţi ştecărul în priză. Pornirea: ♦ Apăsaţi comutatorul PORNIT/OPRIT Oprirea: ♦ Eliberaţi din nou comutatorul PORNIT/OPRIT │    25 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 29: Reglarea Adâncimii Cursei

  Împingeţi şaiba suport şi arcul pe un nou vârf de gravat Apoi introduceţi-l şi rotiţi în sens orar dispozitivul de blocare a vârfului de gravat în vederea blocării. ♦ Asiguraţi-vă că vârful de gravat este fixat în mod corect. │ ■ 26    PGG 15 C2...
 • Seite 30: Instrucţiuni De Lucru

  Vârful de gravat inclus în furnitură este fabricat din oţel wolfram. De aceea nu este adecvat pentru gravarea mijloace- lor electronice, precum CD-uri, DVD-uri etc. Aceste materiale şi lizibilitatea acestora pot fi deteriorate. │    27 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 31: Curăţarea

  Conform Directivei europene 2012/19/EU, sculele electrice uzate trebuie colectate separat şi eliminate la un punct de reciclare ecologic. Informaţii despre posibilităţile de eliminare a aparatului uzat pot fi obţinute de la administraţia locală. │ ■ 28    PGG 15 C2...
 • Seite 32: Garanţia

  Deteriorările şi deficienţele prezente deja la cumpărare trebuie sem- nalate imediat după dezambalare sau cel târziu la două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efec- tuează contra cost. │    29 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 33: Service-Ul

  Piesele de schimb (ca, de exemplu, şabloanele de schimb şi vârfurile) pot fi comandate prin intermediul liniei noastre tele- fonice directe de service. Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 275634 Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 30    PGG 15 C2...
 • Seite 34: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  (2014/30/EU) Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (RoHS) (2011/65/EU) Norme armonizate aplicate: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │    31 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 35 Denumirea tipului maşinii: Aparat de gravură PGG 15 C2 Anul de fabricaţie: 02 – 2016 Număr de serie: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu – Manager calitate – Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvol- tării ulterioare. │...
 • Seite 36 Вносител ........47 Превод на оригиналната декларация за съответствие 48 │  33 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 37: Въведение

  УРЕД ЗА ГРАВИРАНЕ PGG 15 C2 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате...
 • Seite 38: Оборудване

  Кабел за свързване към мрежата Гравиращ връх Фиксатор за гравиращия връх Шаблони за гравиране Окомплектовка на доставката 1 уред за гравиране PGG 15 C2 4 шаблона за гравиране 1 ръководство за потребителя Технически характеристики Номинално напрежение: 230 V ~ 50 Hz (променлив ток) Режим...
 • Seite 39 но съгласно нормиран в EN 60745 метод на измерване и може да се използва за сравняване на уреди. Посо- чената стойност на вибрационните емисии може да се използва и за начална оценка на експозицията. │ ■ 36    PGG 15 C2...
 • Seite 40: Общи Указания За Безопасност За Електрически

  Общи указания за безопасност за електрически инструменти ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ► Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Пропуски при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки наранявания. │  37 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 41: Инструменти

  електрически контакти намаляват риска от токов удар. б) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, когато тялото ви е заземено. │ ■ 38    PGG 15 C2...
 • Seite 42: Безопасност На Хората

  защитни очила. Използването на лични предпазни средства като прахозащитна маска, устойчиви на плъзгане защитни обувки, каска или антифони – в зависимост от вида и прило- жението на електрическия инструмент – намалява риска от наранявания. │  39 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 43: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  4. Употреба и обслужване на електрическия инструмент a) Не претоварвайте уреда. За работата си използвайте пред- назначения за нея електрически инструмент. С подходящия електрически инструмент ще работите по-добре и по-безо- пасно в посочения работен диапазон. │ ■ 40    PGG 15 C2...
 • Seite 44 сменяемите инструменти и т.н. в съответствие с тези указа- ния. Вземайте под внимание работните условия и извърш- ваната дейност. Употребата на електрически инструменти за други, различни от предвидените приложения може да доведе до опасни ситуации. │  41 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 45: Сервиз

  Завъртете въртящия се регулатор за броя удари в посока +, за да увеличите дълбочината на проникване. ♦ Завъртете въртящия се регулатор за броя удари в посока –, за да намалите дълбочината на проникване. │ ■ 42    PGG 15 C2...
 • Seite 46: Смяна На Гравиращия Връх

  Поставете подложната шайба и пружината на нов гравиращ връх . След това ги поставете на уреда и за блокиране завъртете фиксатора за гравиращия връх по посока на часовниковата стрелка. ♦ Уверете се, че гравиращият връх е фиксиран правилно. │  43 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 47: Указания За Работа

  Съдържащият се в окомплектовката на доставката грави- ращ връх е изработен от волфрамова стомана. Затова не е подходящ за гравиране на електронни медии като CD-та, DVD-та и т.н. Възможно е тези материали и четли- востта им да се повредят. │ ■ 44    PGG 15 C2...
 • Seite 48: Почистване

  употреба електрически инструменти трябва да се събират раз- делно и да се предават за екологосъобразно рециклиране. Информация относно предаването за отпадъци на излезлия от употреба уред можете да получите от вашата общинска или градска управа. │  45 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 49: Гаранция

  за сменени и ремонтирани части. Евентуално наличните още при закупуването повреди и дефекти трябва да се съобщят незабавно след разопаковането, но най- късно два дни след датата на закупуване. След като изтече гаранционният срок, ремонтите се заплащат. │ ■ 46    PGG 15 C2...
 • Seite 50: Сервиз

  Резервни части (като напр. резервни шаблони и върхове) можете да поръчате чрез горещата линия на нашия сервиз. Сервизно обслужване България Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл: kompernass@lidl.bg IAN 275634 Вносител KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │  47 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 51: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  (2014/30/ЕU) Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (EEО) (2011/65/EU) Приложени хармонизирани стандарти: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │ ■ 48    PGG 15 C2...
 • Seite 52 Типово обозначение на машината: Уред за гравиране PGG 15 C2 Година на производство: 02 - 2016 Сериен номер: IAN 275634 Бохум, 21.01.2016 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване. │  49 ■...
 • Seite 53 │ ■ 50    PGG 15 C2...
 • Seite 54 Εισαγωγέας ....... . . 65 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης 66 GR │ CY │    51 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 55: Εισαγωγή

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ PGG 15 C2 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασί- σατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημα- ντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν...
 • Seite 56: Εξοπλισμός

  Περιστρεφόμενος ρυθμιστής αριθμού διαδρομών Θηλιά Καλώδιο δικτύου Μύτη χάραξης Ασφάλιση μύτης χάραξης Καλούπια χάραξης Παραδοτέος εξοπλισμός 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ PGG 15 C2 4 Καλούπια χάραξης 1 Οδηγίες χρήσης Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση μέτρησης: 230 V ~ 50 Hz (εναλλασσόμενο ρεύμα) Είδος λειτουργίας: διαλείπουσα...
 • Seite 57 έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη στο ΕΝ 60745 διαδικασία μέτρησης και μπορεί να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση συσκευών. Η αναφερόμενη τιμή εκπομπής κρα- δασμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για μια αρχική εκτίμηση της έκθεσης. │ GR │ CY ■ 54    PGG 15 C2...
 • Seite 58: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  για ηλεκτρικά εργαλεία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ► Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Πα- ραλείψεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. GR │ CY │    55 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 59: Ασφάλεια Στο Χώρο Εργασίας

  τροποποιηθεί και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. β) Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, εστίες και ψυγεία. Υπάρχει αυ- ξημένος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι γειωμένο. │ GR │ CY ■ 56    PGG 15 C2...
 • Seite 60: Ασφάλεια Ατόμων

  προστασίας. Όταν φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος ή προστασία για την ακοή, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματι- σμών. GR │ CY │    57 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 61: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  4. Χρήση και χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε για την εργα- σία σας το αντίστοιχο ηλεκτρικό εργαλείο. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο δοθέν πεδίο απόδοσης. │ GR │ CY ■ 58    PGG 15 C2...
 • Seite 62 λεία χρήσης, κλπ., σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λαμβάνετε υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την προς διεξαγωγή ενέργεια. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για διαφορετικές από τις προβλεπό- μενες χρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. GR │ CY │    59 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 63: Σέρβις

  αυτά που προτείνονται στις οδηγίες χρήσης ίσως σημαίνει για εσάς κίνδυνο τραυματισμού. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ♦ Βάλτε το βύσμα σε μια πρίζα. Ενεργοποίηση: ♦ Πιέστε το διακόπτη ON/OFF Απενεργοποίηση: ♦ Αφήστε πάλι ελεύθερο το διακόπτη ON/OFF │ GR │ CY ■ 60    PGG 15 C2...
 • Seite 64: Ρύθμιση Βάθους Διαδρομής

  Ωθήστε τη ροδέλα και το ελατήριο σε μια νέα μύτη χάραξης Τοποθετήστε την, στη συνέχεια, και περιστρέψτε δεξιόστροφα την ασφάλιση μύτης χάραξης για να ασφαλίσει. ♦ Βεβαιωθείτε ότι η μύτη χάραξης έχει στερεωθεί σωστά. GR │ CY │    61 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 65: Υποδείξεις Εργασίας

  εξοπλισμόείναι κατασκευασμένη από βολφραμιούχο χάλυβα. Για το λόγο αυτό δεν ενδείκνυται για τη χάραξη ηλεκτρονικών μέσων, όπως CD, DVD, κλπ. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα υλικά και στην ευανάγνωστη κατάστασή τους. │ GR │ CY ■ 62    PGG 15 C2...
 • Seite 66: Καθαρισμός

  μένα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να οδη- γούνται σε μια φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση. Για τις δυνατότητες απόρριψης των αχρηστευμένων συσκευών ενημε- ρώνεστε από τη διαχείριση της κοινότητας ή της πόλης σας. GR │ CY │    63 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 67: Εγγύηση

  Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασί- ας, το αργότερο, ωστόσο, δύο ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. │ GR │ CY ■ 64    PGG 15 C2...
 • Seite 68: Σέρβις

  Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 275634 Σέρβις Κύπρος Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 275634 Εισαγωγέας KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • GERMANY www.kompernass.com GR │ CY │    65 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 69: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  Οδηγία RoHS (Σχετικά με τον περιορισμό χρήσης συ- γκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) (2011 / 65 / ΕU) Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │ GR │ CY ■ 66    PGG 15 C2...
 • Seite 70 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ PGG 15 C2 Έτος κατασκευής: 02 - 2016 Αύξων αριθμός: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης. GR │ CY │...
 • Seite 71 │ GR │ CY ■ 68    PGG 15 C2...
 • Seite 72 Importeur ........83 Original-Konformitätserklärung ....84 DE │ AT │ CH │    69 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 73: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 C2 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 74: Ausstattung

  Drehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 C2 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an.
 • Seite 75 EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. │ DE │ AT │ CH ■ 72    PGG 15 C2...
 • Seite 76: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerk- zeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- kabel / Netzadapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE │ AT │ CH │    73 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 77: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschä- digte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 74    PGG 15 C2...
 • Seite 78: Sicherheit Von Personen

  Unfällen führen. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. DE │ AT │ CH │    75 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 79: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 76    PGG 15 C2...
 • Seite 80: Service

  Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Ein- / ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter DE │ AT │ CH │    77 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 81: Hubtiefe Einstellen

  Schieben Sie Unterlegscheibe und Feder auf eine neue Gravier- spitze . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn. ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist. │ DE │ AT │ CH ■ 78    PGG 15 C2...
 • Seite 82: Arbeitshinweise

  Die im Lieferumfang enthaltene Gravierspitze ist aus Wolframstahl gefertigt. Sie ist daher nicht geeignet, um elektronische Medien wie CDs, DVDs usw. zu gravieren. Diese Materialien und deren Lesbarkeit könnten beschädigt werden. DE │ AT │ CH │    79 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 83: Reinigung

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 80    PGG 15 C2...
 • Seite 84: Garantie

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. DE │ AT │ CH │    81 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 85: Service

  IAN 275634 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 275634 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 275634 │ DE │ AT │ CH ■ 82    PGG 15 C2...
 • Seite 86: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    83 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 87: Original-Konformitätserklärung

  (2014 / 30 / EU) RoHS Richtlinie (2011 / 65 / EU) Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │ DE │ AT │ CH ■ 84    PGG 15 C2...
 • Seite 88 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 C2 Herstellungsjahr: 02 - 2016 Seriennummer: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. DE │ AT │ CH │    85 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 89 │ DE │ AT │ CH ■ 86    PGG 15 C2...
 • Seite 90 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 01 / 2016 Ident.-No.: PGG15C2-012016-1 IAN 275634...

Inhaltsverzeichnis