Parkside PGG 15 C2 Originalbetriebsanleitung

Graviegerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2
POWER ENGRAVING TOOL
Translation of the original instructions
APARAT ZA GRAVIRANJE
Prevod originalnega navodila za uporabo
GRAVÍROVAČKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 275634
GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉK
Az originál használati utasítás fordítása
GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ
Překlad originálního provozního návodu
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 C2

 • Seite 1 POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 POWER ENGRAVING TOOL GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉK Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása APARAT ZA GRAVIRANJE GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu GRAVÍROVAČKA GRAVIERGERÄT Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ........14 Translation of the original Conformity Declaration . 15 │    1 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 5: Introduction

  POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 C2 Introduction Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines.
 • Seite 6: Features

  Stroke rate control Carrying lug Power cable Engraving tip Engraving tip lock Engraving templates Package contents 1 power engraving tool PGG 15 C2 4 engraving templates 1 set of operating instructions Technical data Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz (alternating current) Operating mode: periodic intermittent operation: S3 20% Note: A duty cycle (in %) explicitly specifies the maximum continu-...
 • Seite 7 EN 60745 and can be used to make equipment comparisons. The specified vibration emission value can also be used to make an initial exposure estimate. │ ■ 4    PGG 15 C2...
 • Seite 8: General Power Tool Safety Warnings

  fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded/mains adapter) power tools or battery-operated (cordless) power tool. │    5 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 9: Work Area Safety

  If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. │ ■ 6    PGG 15 C2...
 • Seite 10: Personal Safety

  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. │    7 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 11: Power Tool Use And Care

  Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazard- ous situation. │ ■ 8    PGG 15 C2...
 • Seite 12: Service

  ► When you increase the stroke depth, make sure not to turn the too far in the direction of the +. stroke rate control Otherwise, you will unscrew the control off the appliance. │    9 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 13: Changing The Engraving Tips

  Slide the washer and spring onto a new engraving tip . Then insert it into the appliance and turn the engraving tip lock clockwise to lock the tip. ♦ Ensure that the engraving tip is fixed correctly in place. │ ■ 10    PGG 15 C2...
 • Seite 14: Working Procedures

  NOTE ► The supplied engraving tip is made of tungsten steel. It is therefore not suitable for engraving electronic media such as CDs, DVDs, etc. These materials and their readability could be damaged. │    11 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 15: Cleaning

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner. Your local community or municipal authorities can provide informa- tion on how to dispose of the worn-out appliance. │ ■ 12    PGG 15 C2...
 • Seite 16: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. │    13 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 17: Service

  You can order spare parts (such as replacement templates and tips) using our service hotline. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 275634 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 14    PGG 15 C2...
 • Seite 18: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EC directives: Machinery Directive (2006/42/EC) EMC (Electromagnetic Compatibility) (2014/30/EU) RoHS Directive (2011/65/EU) Applied harmonised standards: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │    15 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 19 Type designation of machine: Power engraving tool PGG 15 C2 Year of manufacture: 02 - 2016 Serial number: IAN 275634 Bochum, 21/01/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 20 Gyártja ........30 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..31 │    17 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 21: Bevezető

  GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉK PGG 15 C2 Bevezető Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló mi- nőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártal- matlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. Csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja a készüléket.
 • Seite 22: Felszereltség

  BE/KI kapcsoló Löketszám szabályozó gomb Fül Hálózati kábel Gravírozócsúcs Gravírozócsúcs-rögzítő Gravírozósablonok A csomag tartalma 1 Gravírozó készülék PGG 15 C2 4 gravírozósablon 1 használati útmutató Műszaki adatok Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz (váltóáram) Üzemmód: periodikus kihagyásokkal: S3 20 % Tudnivaló: A bekapcsolási időtartam (%) egyértelműen megadja...
 • Seite 23 Jelen használati útmutatóban megadott rezgésszint az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos mé- rési eljárással lett meghatározva és felhasználható a készülé- kek összehasonlítására. A megadott rezgés kibocsátási érték a kitettség előzetes megbecsüléséhez is felhasználható. │ ■ 20    PGG 15 C2...
 • Seite 24: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  Őrizze meg az összes biztonsági előírást és utasítást későbbi használatra. A biztonsági figyelmeztetésekben használt „elektromos kéziszerszám“ kifejezés hálózatról (hálózati kábellel / hálózati adapterrel) üze- meltetett elektromos kéziszerszámokra és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik. │    21 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 25: Munkahelyi Biztonság

  és ne akassza fel a kábelnél fogva vagy ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles szegélyektől vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összecsavarodott vezeték növeli az áramütés kockázatát. │ ■ 22    PGG 15 C2...
 • Seite 26: Személyi Biztonság

  állapotban van, amikor csatlakoztatja az áramellátásra. d) Távolítsa el a beállításhoz használt szerszámokat vagy csa- varkulcsokat az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt. A készülék forgó részében maradt szerszám vagy kulcs balesetet okozhat. │    23 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 27: Az Elektromos Kéziszerszám Használata És Kezelése

  A nem használt elektromos kéziszerszámot gyermekektől elzárva tárolja. Ne engedje, hogy olyan személyek használják a készü- léket, akik nem ismerik annak használatát, vagy nem olvasták az erre vonatkozó utasításokat. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják azokat. │ ■ 24    PGG 15 C2...
 • Seite 28: Szerviz

  és tartozékokkal használja. A használati útmutatóban ajánlottól eltérő alkatrész vagy tartozék használata balesetveszélyt jelenthet az Ön számára. Be- / kikapcsolás ♦ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba. Bekapcsolás: ♦ Nyomja meg a BE/KI kapcsolót │    25 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 29: Löketmélység Beállítása

  Távolítsa el a rugót és az alátétet. ♦ Csúsztassa az alátétet és a rugót egy új gravírozócsúcsra Ezt követően helyezze be a gravírozócsúcsot és a reteszeléshez forgassa el a gravírozócsúcs-rögzítőt az óramutató járásával megegyező irányba. │ ■ 26    PGG 15 C2...
 • Seite 30: Munkavégzésre Vonatkozó Tudnivalók

  Az előtolási sebesség legjobban felesleges anyago- kon próbálható ki. TUDNIVALÓ ► A készülékhez kapott gravírozócsúcs wolframacélból készül. Ezért nem alkalmas elektronikus tárolóeszközök, pl. CD, DVD stb. gravírozására. Ez megrongálhatja ezeket az anyagokat és azok olvashatóságát. │    27 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 31: Tisztítás

  Ne dobjon elektromos kéziszerszámot a háztar- tási hulladékba! A 2012/19/EU európai irányelv értelmében az elektromos kézi- szerszámokat elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon kell újrahasznosítani. Az elhasználódott készülék ártalmatlanítási lehetőségeiről tájékozód- jon a községi vagy városi önkormányzatnál. │ ■ 28    PGG 15 C2...
 • Seite 32: Garancia

  és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb két nappal a vásárlás napja után jelezze. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. │    29 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 33: Szerviz

  TUDNIVALÓ ► Pótalkatrészeket (pl. pótsablonokat és csúcsokat) szerviz-forró- drótunkon keresztül rendelhet. Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 275634 Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 30    PGG 15 C2...
 • Seite 34: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  (2006 / 42 / EC) Elektromágneses összeférhetőség (2014 / 30 / EU) RoHS irányelv (2011 / 65 / EU) Alkalmazott harmonizált szabványok: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │    31 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 35 A gép típusmegjelölése: Gravírozó készülék PGG 15 C2 Gyártási év: 2016 - 02 Sorozatszám: IAN 275634 Bochum, 2016.01.21. Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát. │ ■ 32    PGG 15 C2...
 • Seite 36 Garancijski list ........47 Prevod izvirne izjave o skladnosti ....48 │    33 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 37: Uvod

  APARAT ZA GRAVIRANJE PGG 15 C2 Uvod Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kako- vosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna obvestila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se se- znanite z vsemi napotki o njegovi uporabi in varnosti.
 • Seite 38: Oprema

  šablone za graviranje Vsebina kompleta 1 aparat za graviranje PGG 15 C2 4 šablone za graviranje 1 navodila za uporabo Tehnični podatki Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz (izmenični tok) Način delovanja:...
 • Seite 39 Raven tresljajev, navedena v teh navodilih, je bila izmerjena v skladu z merilnim postopkom, določenim v standardu EN 60745, in se lahko uporablja za primerjavo naprav. Navedena vrednost emisij tresljajev se lahko uporablja tudi za uvodno oceno izpostavljenosti. │ ■ 36    PGG 15 C2...
 • Seite 40: Splošni Varnostni Napotki Za Električna Orodja

  Izraz »električno orodje«, ki se uporablja v varnostnih napotkih, se nanaša na električna orodja z napajanjem iz električnega omrežja (z električnim kablom/omrežnim adapterjem) in na električna orodja z akumulatorskim napajanjem (brez električnega kabla). │    37 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 41: Varstvo Pri Delu

  šanje ali obešanje električnega orodja za kabel ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Kabla ne približujte virom vročine, olju, ostrim robovom ali premikajočim se delom naprave. Poškodovani ali zasukani kabli povečajo tveganje električnega udara. │ ■ 38    PGG 15 C2...
 • Seite 42: Varnost Oseb

  Orodje ali izvijač v vrtečem se delu naprave lahko privede do poškodb. e) Izogibajte se neobičajni drži telesa. Poskrbite za varen položaj in vedno ohranjajte ravnotežje. Tako lahko električno orodje še posebej v nepričakovanih situacijah bolje nadzorujete. │    39 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 43: Uporaba In Ravnanje Z Električnim Orodjem

  Veliko nezgod nastane zaradi slabo vzdr- ževanih električnih orodij. f) Vaša rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so lažje vodljiva. │ ■ 40    PGG 15 C2...
 • Seite 44: Servis

  Vklop/izklop ♦ Vtaknite električni vtič v vtičnico. Vklop: ♦ Pritisnite stikalo za vklop/izklop Izklop: ♦ Spustite stikalo za vklop/izklop │    41 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 45: Nastavitev Globine Reza

  Potisnite podložko in vzmet na novo gravirno konico . Potem konico vstavite in obrnite nastavek za pritrditev gravirne konice v smeri urnega kazalca, da se pritrdi. ♦ Preverite, ali je gravirna konica pravilno pritrjena. │ ■ 42    PGG 15 C2...
 • Seite 46: Napotki Za Delo

  , ki je del obsega dobave, je iz volframovega jekla. Iz tega razloga ni primerna za graviranje elektronskih medijev, kot so plošče CD, DVD ipd. Prišlo bi lahko do poškodbe teh materialov in podatkov na njih. │    43 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 47: Čiščenje

  V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU je treba rabljena električ- na orodja zbirati ločeno in jih oddati za ekološko primerno predelavo. O možnostih za odstranitev neuporabne naprave povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ ■ 44    PGG 15 C2...
 • Seite 48: Garancija

  To velja tudi za zamenjane in popravljene dele. Morebitne poškodbe in pomanjkljivosti, prisotne že ob nakupu, je treba sporočiti takoj po razpakiranju, najpozneje pa dva dni po datumu nakupa. Popravila po poteku garancijske dobe so plačljiva. │    45 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 49: Servis

  NAPOTEK ► Nadomestne dele (na primer spajkalne konice) lahko naročite preko naše servisne službe. Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 275634 │ ■ 46    PGG 15 C2...
 • Seite 50: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda │    47 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 51: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  ES: Direktiva o strojih (2006/42/EC) Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2014/30/EU) Direktiva RoHS (2011/65/EU) Uporabljeni harmonizirani standardi: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │ ■ 48    PGG 15 C2...
 • Seite 52 Oznaka tipa stroja: Aparat za graviranje PGG 15 C2 Leto izdelave: 02 - 2016 Serijska številka: IAN 275634 Bochum, 21. 1. 2016 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si tehnične spremembe v smislu razvoja. │    49 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 53 │ ■ 50    PGG 15 C2...
 • Seite 54 Dovozce ........64 Překlad originálu prohlášení o shodě ... . 65 │    51 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 55: Úvod

  GRAVÍROVACÍ PÍSTROJ PGG 15 C2 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny.
 • Seite 56: Vybavení

  šablony Rozsah dodávky 1 GRAVÍROVACÍ PÍSTROJ PGG 15 C2 4 rycí šablony 1 návod k obsluze Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz (střídavý proud) Provozní režim: periodický...
 • Seite 57 UPOZORNĚNÍ ► Hladina vibrací uvedená v tomto návodu byla měřena v souladu se standardizovanou metodou měření dle EN 60745 a lze ji použít ke srovnání přístrojů. Uvedenou hodnotu emise vibrací lze rovněž použít k předběžnému posouzení expozice. │ ■ 54    PGG 15 C2...
 • Seite 58: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití. Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (síťovým kabelem / síťovým adaptérem) a na elektrické nářadí napájené akumulátorem (bez síťového kabelu). │    55 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 59: Bezpečnost Na Pracovišti

  Nepoužívejte kabel v rozporu s jeho určením pro přenášení či zavěšování elektrického nářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vysoké teploty, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí přístroje. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. │ ■ 56    PGG 15 C2...
 • Seite 60: Bezpečnost Osob

  šroubováky. Pokud se nástroj nebo šroubovák nachází v otáčející se části přístroje, může to vést ke zraněním. e) Vyhýbejte se nepřirozenému držení těla. Zajistěte si bezpečnou stabilitu a neustále udržujte rovnováhu. Tak dokážete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat. │    57 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 61: Použití Elektrického Nářadí A Manipulace S Ním

  že je funkčnost elektrického nářadí omezena. Poškozené části přístroje nechte před jeho použitím opravit. Řada úrazů má svou příčinu ve špatné údržbě elektrického nářadí. │ ■ 58    PGG 15 C2...
 • Seite 62: Servis

  úrazu. Zapnutí / vypnutí ♦ Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. Zapnutí: ♦ Stiskněte vypínač Vypnutí: ♦ Vypínač opět pusťte. │    59 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 63: Nastavení Zdvihací Hloubky

  Nasuňte podložku a pružinu na novou rycí jehlu . Poté ji opět nasaďte a otáčejte aretací rycí jehly k zablokování ve směru hodinových ručiček. ♦ Ujistěte se, že je rycí jehla správně upevněná. │ ■ 60    PGG 15 C2...
 • Seite 64: Pracovní Pokyny

  , která je součástí dodávky, je zhotovená z wolfra- mové oceli. Proto není vhodná pro rytí do elektronických médií jako jsou CD, DVD atd. Mohlo by dojít k poškození těchto materiálů a jejich čitelnosti. │    61 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 65: Čištění

  Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního odpadu! V souladu s evropskou směrnicí č. 2012/19/EU musí být opotře- bovaná elektrická nářadí shromažďována odděleně a odevzdána k ekologické recyklaci. Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje vám podá obecní nebo městský úřad. │ ■ 62    PGG 15 C2...
 • Seite 66: Záruka

  Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. │    63 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 67: Servis

  Náhradní díly (jako jsou například náhradní šablony a jehly) můžete objednat přes naši servisní poradenskou linku. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 275634 Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 64    PGG 15 C2...
 • Seite 68: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014 / 30 / EU) Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) (2011 / 65 / EU) Použité harmonizované normy: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │    65 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 69 Typové označení stroje: GRAVÍROVACÍ PÍSTROJ PGG 15 C2 Rok výroby: 02 - 2016 Sériové číslo: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. │ ■ 66    PGG 15 C2...
 • Seite 70 Dovozca ........80 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ..81 │    67 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 71: Úvod

  GRAVÍROVAČKA PGG 15 C2 Úvod Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe Vášho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi.
 • Seite 72: Vybavenie

  šablóny Rozsah dodávky 1 gravírovačka PGG 15 C2 4 gravírovacie šablóny 1 návod na obsluhu Technické údaje Dimenzačné napätie: 230 V ~ 50 Hz (striedavý prúd) Prevádzkový režim: periodická prerušovaná prevádzka: S3 20 % Upozornenie: Doba zapnutia (v %) explicitne udáva maximálne...
 • Seite 73 UPOZORNENIE ► Vibračná hladina uvedená v týchto inštrukciách bola meraná v súlade s postupom merania uvedeným v norme EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie prístrojov. Uvedená hodnota emisií vibrácií sa môže tiež použiť na počiatočné posúdenie prerušenia. │ ■ 70    PGG 15 C2...
 • Seite 74: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické

  čnostné pokyny a upozornenia. Pojem „elektrické náradie“, použitý v bezpečnostných pokynoch a upozorneniach, sa vzťahuje na elektrické náradia napájané zo siete (so sieťovým káblom / sieťovým adaptérom) a na akumulátorom napájané elektrické náradia (bez sieťového kábla). │    71 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 75: Bezpečnosť Na Pracovisku

  Nepoužívajte kábel na iné účely, ako na nosenie, zavesenie elektrického náradia alebo na vyťahovanie zástrčky z elek- trickej zásuvky. Udržiavajte kábel mimo zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa častí prístroja. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. │ ■ 72    PGG 15 C2...
 • Seite 76: Bezpečnosť Osôb

  Náradie alebo kľúč, ktorý sa na- chádza na otáčajúcej sa časti prístroja, môže spôsobiť zranenia. e) Vyhýbajte sa neprirodzenému držaniu tela. Majte pevný postoj a nepretržite udržiavajte rovnováhu. Takto môžete elektrické náradie lepšie kontrolovať v neočakávaných situáciách. │    73 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 77: Použitie A Manipulácia S Elektrickým Náradím

  či niektoré diely nie sú zlomené alebo poškodené tak, že je obmedzená funkcia elektrického náradia. Pred použitím prístroja nechajte opraviť poškodené časti. Veľa úrazov je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrických náradí. │ ■ 74    PGG 15 C2...
 • Seite 78: Servis

  Zapnutie / vypnutie ♦ Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. Zapnutie: ♦ Stlačte spínač ZAP / VYP Vypnutie: ♦ Spínač ZAP/VYP opäť pustite. │    75 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 79: Nastavenie Zdvihovej Hĺbky

  ♦ Nasuňte podložku a pružinu na novú ryteckú ihlu Potom ihlu nasaďte a otočte aretáciu ryteckej ihly v smere hodinových ručičiek na jej zablokovanie. ♦ Uistite sa, či je rytecká ihla správne upevnená. │ ■ 76    PGG 15 C2...
 • Seite 80: Pracovné Pokyny

  Nie je preto vhodná na gravírovanie elektro- nických médií ako sú CD, DVD a pod. Mohli by sa poškodiť tieto materiály a ich čitateľnosť. │    77 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 81: Čistenie

  V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EÚ sa opotrebované elektrické náradia musia zberať oddelene a odovzdať za účelom ekologickej recyklácie. Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého prístroja dostanete na miestnej alebo mestskej správe. │ ■ 78    PGG 15 C2...
 • Seite 82: Záruka

  Prípadné chyby a nedostatky, zistené už pri zakúpení, musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadné opravy vykonané za poplatok. │    79 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 83: Servis

  Náhradné diely (ako napr. náhradné šablóny a ihly) si môžete objednať prostredníctvom poradenskej linky nášho servisu. Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 275634 Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 80    PGG 15 C2...
 • Seite 84: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  (2006 / 42 / EC) Elektromagnetická kompatibilita (2014 / 30 / EÚ) Smernica RoHS (2011 / 65 / EÚ) Použité harmonizované normy: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │    81 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 85 Typové označenie stroja: Gravírovačka PGG 15 C2 Rok výroby: 02 - 2016 Sériové číslo: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené. │ ■ 82    PGG 15 C2...
 • Seite 86 Importeur ........97 Original-Konformitätserklärung ....98 DE │ AT │ CH │    83 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 87: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 C2 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 88: Ausstattung

  Drehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 C2 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an.
 • Seite 89 EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. │ DE │ AT │ CH ■ 86    PGG 15 C2...
 • Seite 90: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerk- zeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- kabel / Netzadapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE │ AT │ CH │    87 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 91: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschä- digte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PGG 15 C2...
 • Seite 92: Sicherheit Von Personen

  Unfällen führen. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. DE │ AT │ CH │    89 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 93: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 90    PGG 15 C2...
 • Seite 94: Service

  Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Ein- / ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter DE │ AT │ CH │    91 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 95: Hubtiefe Einstellen

  Schieben Sie Unterlegscheibe und Feder auf eine neue Gravier- spitze . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn. ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist. │ DE │ AT │ CH ■ 92    PGG 15 C2...
 • Seite 96: Arbeitshinweise

  Die im Lieferumfang enthaltene Gravierspitze ist aus Wolframstahl gefertigt. Sie ist daher nicht geeignet, um elektronische Medien wie CDs, DVDs usw. zu gravieren. Diese Materialien und deren Lesbarkeit könnten beschädigt werden. DE │ AT │ CH │    93 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 97: Reinigung

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PGG 15 C2...
 • Seite 98: Garantie

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müs- sen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten- pflichtig. DE │ AT │ CH │    95 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 99: Service

  IAN 275634 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 275634 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 275634 │ DE │ AT │ CH ■ 96    PGG 15 C2...
 • Seite 100: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    97 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 101: Original-Konformitätserklärung

  (2014 / 30 / EU) RoHS Richtlinie (2011 / 65 / EU) Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1/A11:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 │ DE │ AT │ CH ■ 98    PGG 15 C2...
 • Seite 102 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 C2 Herstellungsjahr: 02 - 2016 Seriennummer: IAN 275634 Bochum, 21.01.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten. DE │ AT │ CH │    99 ■ PGG 15 C2...
 • Seite 103 │ DE │ AT │ CH ■ 100    PGG 15 C2...
 • Seite 104 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2016 Ident.-No.: PGG15C2-012016-1 IAN 275634...

Inhaltsverzeichnis