Parkside PGG 15 E4 Originalbetriebsanleitung

Graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ENGRAVING TOOL PGG 15 E4
GRAVÍROZÓ KÉSZLET
Az originál használati utasítás fordítása
GRAVÍROVAČKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 339516_1910
GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ
Překlad originálního provozního návodu
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 E4

 • Seite 1 ENGRAVING TOOL PGG 15 E4 GRAVÍROZÓ KÉSZLET GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu GRAVIERGERÄT GRAVÍROVAČKA Originalbetriebsanleitung Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 339516_1910...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všet- kými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Gyártja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . 17   │  1 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 5: Bevezető

  GRAVÍROZÓ KÉSZLET PGG 15 E4 Bevezető Gratulálunk új készüléke megvásárlásához . Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött . A használati útmutató a termék része . Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan . A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással .
 • Seite 6: Felszereltség

  BE/KI kapcsoló Löketszám szabályozó gomb Fül Hálózati kábel Gravírozócsúcs Gravírozócsúcs-rögzítő Gravírozósablonok A csomag tartalma 1 Gravírozó készlet PGG 15 E4 4 gravírozósablon 1 használati útmutató Műszaki adatok Névleges feszültség: 230 V ∼, 50 Hz (váltóáram) Üzemmód: periodikus kihagyásokkal: S3 20% Tudnivaló: A bekapcsolási időtartam (%) egyértelműen megadja...
 • Seite 7 Jelen használati útmutatóban megadott rezgésszint az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos mérési eljárással lett meghatározva és felhasználható a készülékek összehasonlítására . A megadott rezgés kibocsátási érték a kitettség előzetes megbe- csüléséhez is felhasználható . ■ 4  │   PGG 15 E4...
 • Seite 8: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos

  Őrizze meg az összes biztonsági előírást és utasítást későbbi használatra. A biztonsági figyelmeztetésekben használt „elektromos kéziszerszám“ kifejezés hálózatról (hálózati kábellel/hálózati adapterrel) üzemel- tetett elektromos kéziszerszámokra és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik .   │  5 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 9: Munkahelyi Biztonság

  összecsavarodott vezeték növeli az áramütés kockázatát . e) Ha a szabadban dolgozik az elektromos kéziszerszámmal, akkor csak olyan hosszabbító kábelt használjon, ami kültérre is engedélyezett. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az áramütés veszélyét . ■ 6  │   PGG 15 E4...
 • Seite 10: Személyi Biztonság

  . e) Kerülje a normálistól eltérő testtartást. Vegyen fel biztonságos álló helyzetet és tartsa meg folyamatosan az egyensúlyát. Ily módon váratlan helyzetekben is jobban úrrá tud lenni a készüléken .   │  7 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 11: Az Elektromos Kéziszerszám Használata És Kezelése

  és nincsenek beszorulva, részei nincsenek eltörve vagy olyannyira megsérülve, hogy az befolyásolná az elektromos kéziszerszám működését. A készülék használata előtt javíttassa meg a sérült részeket. A rosszul karbantartott elektromos kéziszerszámok sok balesetet okoznak . ■ 8  │   PGG 15 E4...
 • Seite 12: Szerviz

  Ön számára . Be-/kikapcsolás ♦ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba . Bekapcsolás ♦ Nyomja meg a BE/KI kapcsolót Kikapcsolás ♦ Engedje el a BE/KI kapcsolót   │  9 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 13: Löketmélység Beállítása

  Csúsztassa az alátétet és a rugót egy új gravírozócsúcsra követően helyezze be a gravírozócsúcsot és a reteszeléshez forgassa el a gravírozócsúcs-rögzítőt az óramutató járásával megegyező irányba . ♦ Győződjön meg a gravírozócsúcs megfelelő rögzítéséről . ■ 10  │   PGG 15 E4...
 • Seite 14: Munkavégzésre Vonatkozó Tudnivalók

  . Ez megrongálhatja ezeket az anyagokat és azok olvashatóságát . Tisztítás FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Minden tisztítási és karbantartási munka előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. ■ Távolítsa el a szennyeződéseket a készülékről . Ehhez száraz törlőkendőt használjon .   │  11 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 15: Ártalmatlanítás

  és adott esetben válassza külön azokat . A csomagolóan yagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: Műanyag, 20–22: Papír és karton, 80–98: Kompozit anyagok . A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat . ■ 12  │   PGG 15 E4...
 • Seite 16: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással . Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik . Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsoma golás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek .   │  13 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 17 ■ ha az ügyfél megrongálja vagy megváltoztatja a terméket ■ ha nem tartja be a biztonsági vagy karbantartási előírásokat, kezelési hiba esetén ■ természeti események által okozott sérülések esetén ■ 14  │   PGG 15 E4...
 • Seite 18 és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www .lidl-service .com oldalról . Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www .lildl-service .com) és a cikkszám megadásával (IAN) 123456 megnyithatja a használati útmutatót .   │  15 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 19: Szerviz

  E-Mail: kompernass@lidl .hu IAN 339516_1910 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe . Először forduljon a megjelölt szervizhcez . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www .kompernass .com ■ 16  │   PGG 15 E4...
 • Seite 20: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  8-i, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek . Alkalmazott harmonizált szabványok: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008   │  17 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 21 A gép típusmegjelölése: Gravírozó készlet PGG 15 E4 Gyártási év: 2020–01 Sorozatszám: IAN 339516_1910 Bochum, 2020 .01 .21 . Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát . ■ 18  │   PGG 15 E4...
 • Seite 22 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . 35   │  19 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 23: Úvod

  GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ PGG 15 E4 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje . Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek . Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku . Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci . Před pou- žitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny .
 • Seite 24: Vybavení

  šablony Rozsah dodávky 1 gravírovací přístroj PGG 15 E4 4 rycí šablony 1 návod k obsluze Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V ∼, 50 Hz (střídavý proud) Provozní režim: periodický...
 • Seite 25 Hladina vibrací uvedená v tomto návodu byla měřena v souladu se standardizovanou metodou měření dle EN 60745 a lze ji použít ke srovnání přístrojů . Uvedenou hodnotu emise vibrací lze rovněž použít k předběžnému posouzení expozice . ■ 22  │   PGG 15 E4...
 • Seite 26: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití. Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (síťovým kabelem/síťovým adaptérem) a na elektrické nářadí napájené akumulátorem (bez síťového kabelu) .   │  23 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 27: Bezpečnost Na Pracovišti

  Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vysoké teploty, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí přístroje. Poško- zené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem . ■ 24  │   PGG 15 E4...
 • Seite 28: Bezpečnost Osob

  šroubováky. Pokud se nástroj nebo šroubovák nachází v otáčející se části přístroje, může to vést ke zraněním . e) Vyhýbejte se nepřirozenému držení těla. Zajistěte si bezpečnou sta­ bilitu a neustále udržujte rovnováhu. Tak dokážete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat .   │  25 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 29: Použití Elektrického Nářadí A Manipulace S Ním

  že je funkčnost elektrického nářadí omezena. Poškozené části přístroje nechte před jeho použitím opravit. Řada úrazů má svou příčinu ve špatné údržbě elektrického nářadí . ■ 26  │   PGG 15 E4...
 • Seite 30: Servis

  . Používání jiných dílů nebo jiného příslušenství, než je doporučováno v návodu k obsluze, pro vás může znamenat nebezpečí úrazu . Zapnutí/vypnutí ♦ Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky . Zapnutí ♦ Stiskněte vypínač Vypnutí ♦ Vypínač opět pusťte .   │  27 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 31: Nastavení Zdvihací Hloubky

  Nasuňte podložku a pružinu na novou rycí jehlu . Poté ji opět nasaďte a otáčejte aretací rycí jehly k zablokování ve směru hodinových ručiček . ♦ Ujistěte se, že je rycí jehla správně upevněná . ■ 28  │   PGG 15 E4...
 • Seite 32: Pracovní Pokyny

  CD, DVD atd . Mohlo by dojít k poškození těchto materiálů a jejich čitelnosti . Čištění VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Před všemi čisticími pracemi a údržbou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Odstraňte z přístroje nečistoty . Používejte k tomu suchý hadřík .   │  29 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 33: Likvidace

  . Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály . Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá správa vašeho obecního nebo městského úřadu . ■ 30  │   PGG 15 E4...
 • Seite 34: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje . To platí i pro vyměněné a opravené součásti . Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení . Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění .   │  31 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 35 Záruční lhůta neplatí v těchto případech ■ normální opotřebení kapacity akumulátoru ■ komerční použití výrobku ■ poškození nebo změna výrobku zákazníkem ■ nedodržení bezpečnostních předpisů a předpisů údržby, chyby obsluhy ■ škody vlivem přírodních živlů ■ 32  │   PGG 15 E4...
 • Seite 36 . Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www .lidl-service .com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 123456 otevřít svůj návod k obsluze .   │  33 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 37: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl .cz IAN 339516_1910 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu . Kontaktujte nejprve uvedený servis . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NĚMECKO www .kompernass .com ■ 34  │   PGG 15 E4...
 • Seite 38: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  . Použité harmonizované normy: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008   │  35 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 39 Typové označení stroje: Gravírovací přístroj PGG 15 E4 Rok výroby: 01–2020 Sériové číslo: IAN 339516_1910 Bochum, 21 .01 .2020 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny . ■ 36  │   PGG 15 E4...
 • Seite 40 Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Preklad originálneho vyhlásenia o  zhode . . . . . . . . . . . . 53   │  37 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 41: Úvod

  GRAVÍROVAČKA PGG 15 E4 Úvod Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe Vášho nového prístroja . Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality . Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku . Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie . Pred používaním výrobku sa oboznámte so všet- kými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi .
 • Seite 42: Vybavenie

  šablóny Rozsah dodávky 1 gravírovačka PGG 15 E4 4 gravírovacie šablóny 1 návod na obsluhu Technické údaje Dimenzačné napätie: 230 V ∼, 50 Hz (striedavý prúd) Prevádzkový režim: periodická...
 • Seite 43 Vibračná hladina uvedená v týchto inštrukciách bola meraná v súla- de s postupom merania uvedeným v norme EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie prístrojov . Uvedená hodnota emisií vibrácií sa môže tiež použiť na počiatočné posúdenie prerušenia . ■ 40  │   PGG 15 E4...
 • Seite 44: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické

  Pojem „elektrické náradie“, použitý v bezpečnostných pokynoch a upozorneniach, sa vzťahuje na elektrické náradia napájané zo siete (so sieťovým káblom/sieťovým adaptérom) a na akumulátorom napájané elektrické náradia (bez sieťového kábla) .   │  41 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 45: Bezpečnosť Na Pracovisku

  úrazu elektrickým prúdom . e) Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte len taký pre­ dlžovací kábel, ktorý je schválený pre vonkajšie použitie. Použitie predlžovacieho kábla vhodného do vonkajšieho prostredia zníži riziko úrazu elektrickým prúdom . ■ 42  │   PGG 15 E4...
 • Seite 46: Bezpečnosť Osôb

  Náradie alebo kľúč, ktorý sa nachádza na otáčajúcej sa časti prístroja, môže spôsobiť zranenia . e) Vyhýbajte sa neprirodzenému držaniu tela. Majte pevný postoj a nepretržite udržiavajte rovnováhu. Takto môžete elektrické náradie lepšie kontrolovať v neočakávaných situáciách .   │  43 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 47: Použitie A Manipulácia S Elektrickým Náradím

  či niektoré diely nie sú zlomené alebo poškodené tak, že je obmedzená funkcia elektrické­ ho náradia. Pred použitím prístroja nechajte opraviť poškodené časti. Veľa úrazov je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrických náradí . ■ 44  │   PGG 15 E4...
 • Seite 48: Servis

  . Zapnutie/vypnutie ♦ Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky . Zapnutie ♦ Stlačte spínač ZAP/VYP Vypnutie ♦ Spínač ZAP/VYP opäť pustite .   │  45 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 49: Nastavenie Zdvihovej Hĺbky

  Nasuňte podložku a pružinu na novú ryteckú ihlu Potom ihlu na- saďte a otočte aretáciu ryteckej ihly v smere hodinových ručičiek na jej zablokovanie . ♦ Uistite sa, či je rytecká ihla správne upevnená . ■ 46  │   PGG 15 E4...
 • Seite 50: Pracovné Pokyny

  CD, DVD a pod . Mohli by sa poškodiť tieto materiály a ich čitateľnosť . Čistenie VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Pred každým čistením a prácami údržby vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. ■ Odstráňte z prístroja nečistoty . Používajte na to suchú utierku .   │  47 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 51: Likvidácia

  1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80 – 98: kompozitné materiály . Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy . ■ 48  │   PGG 15 E4...
 • Seite 52: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži . To platí aj pre vymenené a opravené diely . Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku .   │  49 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 53 Záručná doba neplatí pri ■ normálnom opotrebovaní kapacity akumulátora ■ komerčnom používaní výrobku ■ poškodení alebo zmene výrobku zákazníkom ■ nerešpektovaní predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a údržby, chybách obsluhy ■ škodách v dôsledku elementárnych udalostí ■ 50  │   PGG 15 E4...
 • Seite 54 ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér . Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www .lidl-service .com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu .   │  51 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 55: Servis

  IAN 339516_1910 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com ■ 52  │   PGG 15 E4...
 • Seite 56: Preklad Originálneho Vyhlásenia O  Zhode

  . Použité harmonizované normy: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008   │  53 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 57 Typové označenie stroja: Gravírovačka PGG 15 E4 Rok výroby: 01–2020 Sériové číslo: IAN 339516_1910 Bochum, 21 .01 .2020 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené . ■ 54  │   PGG 15 E4...
 • Seite 58 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DE │ AT │ CH   │  55 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 59: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 E4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Ge- brauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 60: Ausstattung

  EIN-/AUS-Schalter Drehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 E4 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20% Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinu- ierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an .
 • Seite 61 EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden . Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 62: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel/Netz- adapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . DE │ AT │ CH   │  59 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 63: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zuge­ lassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 64: Sicherheit Von Personen

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . DE │ AT │ CH   │  61 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 65: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 66: Service

  Sie bedeuten . Ein-/ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose . Einschalten ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter Ausschalten ♦ Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter wieder los . DE │ AT │ CH   │  63 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 67: Hubtiefe Einstellen

  . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn . ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 68: Arbeitshinweise

  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungs- arbeiten den Netzstecker aus der Steckdose. ■ Entfernen Sie Verschmutzungen vom Gerät . Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch . DE │ AT │ CH   │  65 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 69: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 66  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 70: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kosten pflichtig . DE │ AT │ CH   │  67 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 71 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungs- fehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 68  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 72 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . DE │ AT │ CH   │  69 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 73: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 339516_1910 ■ 70  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 74: Importeur

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Euro päischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefähr- licher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . DE │ AT │ CH   │  71 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 75 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 E4 Herstellungsjahr: 01– 2020 Seriennummer: IAN 339516_1910 Bochum, 21 .01 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PGG15E4-012020-1 IAN 339516_1910...

Inhaltsverzeichnis